Genomförda mötesplatser

Genomförda mötesplatser

Här hittar du Geoforum Sveriges genomförda arrangemang sedan 2014. Inspelningarna från många av våra digitala evenemang hittar du på våra medlemssidor. Missa inte heller vår podd, Positionspodden. Här hittar du alla avsnitt som finns publicerade.
  

2024

 

2023

 
2022

2021

2020

2019

 • Position – för digitalt samhällsbyggande 2030, 19-20 mars 2019, Kistamässan, Stockholm. Arrangörer: Geoforum Sverige, Kartografiska Sällskapet, Samhällsbyggarna, Föreningen Sveriges Stadsbyggare och BIM Alliance. Position 2030 är en stor konferens och mässa för lärande, inspiration och samverkan inom digitalt samhällsbyggande. Mötesplatsen lockade närmare 1100 personer.
 • Geoforums inspirationsseminarium och årsmöte 2019, 14 maj 2019, Ljusgården hos Geoforum Sverige, Drottninggatan 33, Stockholm.
 • Vägen fram till öppna data, 14 juni 2019, Ljusgården hos Geoforum Sverige, Drottninggatan 33, Stockholm
 • UAS Forum 2019, 5-6 november 2019, Linköpings Konsert & Kongress, Linköping. Arrangörer: UAS Forum Sweden, Geoforum Sverige och BIM Alliance.

2018

2017

2016

 • Geografisk IT inom gruvnäring och samhällsbyggnad – ett spår på Framtidens Gruv- och Mineralindustri 2016, 25-26 januari 2016, Stockholm. ULI Geoforum var samarbetspartner till eventet som arrangeras av Georange och Nordic Publishing.
 • Arbeta smart inom planering & byggande 2016, 9-10 mars 2016, Stockholm
 • Workshop: Kompetensförsörjning inom geografisk IT, 26 april 2016, på Kartdagarna 2016, Gävle
 • Geoforum 2016 – utveckling och innovation för ökad samhällsnytta, 4–5 oktober 2016, Uppsala Konsert & Kongress, Uppsala
 • Värdet av öppna geodata, 15 november 2016, Kungliga Myntkabinettet, Stockholm
 • Effektiv datainsamling med drönare, 29 november 2016, Bygget Fest & Konferens, Stockholm

2015

 • VA-GIS 2015, 28-29 januari, Stockholm. Arrangerades i samarbete med Svenskt Vatten.
 • Position 2015 – innovationer för samhällsbyggande, 17-19 mars, Stockholm. Kongressen arrangerades tillsammans med Kartografiska Sällskapet, Samhällsbyggarna, Sveriges Kart- och Mätningstekniska förening samt Svenska Kommunal-Tekniska föreningen.
 • Open Source GIS Sweden 2015 (OSGS 2015), 26-27 maj, Stockholm. Arrangerades i samarbete med OSGeo Nordic.
 • GEOINFO 2015, 7-8 oktober, Malmö. ULI Geoforums årliga konferens som denna gång arrangerades i samarbete med SamGIS Skåne.
 • UAS 2015 – obemannade farkoster för effektiv datainsamling, 26 november 2015, Stockholm. Arrangerades i samarbete med BIM Alliance, och med UAS Sweden och Bentley Systems som partners.
 • Öppna geodata i kommuner, 9 december, Stockholm (halvdagsseminarium)

2014

 • Arbeta smart inom planering & byggande 2014, 5-6 februari, Stockholm. Arrangerades i samarbete med Boverket.
 • SkogsGIS 2014, 9-10 april, Uppsala. Arrangerades i samarbete med Skogsstyrelsen.
 • GIS & Health 2014, 13-14 maj, Lund. Arrangerades i samarbete med Geoforum Danmark. 
 • Open Source GIS Sweden 2014, 26-27 maj, Stockholm. Arrangerades i samarbete med OSGeo Nordic.
 • GEOINFO 2014, 1-2 oktober, Gävle.
 • UAS - obemannade farkoster för effektiv datainsamling, 24 november, Stockholm. Arrangerades i samarbete med BIM Alliance.
 • BIM & GIS — så effektiviserar vi ett ökat byggande, 25 november, Stockholm. Arrangerades tillsammans med BIM Alliance
 • Workshop: Nationella höjdmodellen — workshop i Västmanland, 29 oktober, Västerås, i samarbete med GIS i Västmanland