Ettor och nollor i bakgrunden av ett hjärta
Webbinarium: Användbara öppna geodata

Geoforum Sverige bjuder in till ett webbinarium på tema Användbara öppna geodata den 15 juni! Här presenterar två kommuner hur de jobbat med att öppna upp data. Du får också höra DAMVAD Analytics berätta om de värden som uppstår när geodata från offentlig sektor görs tillgängliga som öppna data, samt en uppdatering om vad som händer inom EU och på nationell nivå inom området. Beslut om en ny lag om öppna data väntas under 2021.


Tid: 15 juni 2021, kl. 12.00–13.30
Plats: Zoom

kristofer sjoholm swecoModerator för webbinariet är Kristofer Sjöholm, som är konsult och öppna-data-expert på Sweco.  

Välkommen att anmäla dig för att ta del av talarnas kunskap och erfarenheter!

Program


12.00 Inledning och aktuellt inom Geoforum

Moderatorn Kristofer Sjöholm, konsult och öppna-data-expert, Sweco
Sofi Almqvist, vd Geoforum Sverige

12.05 Aktuellt inom öppna data

Kristofer Sjöholm, konsult och öppna-data-expert, Sweco

12.10 Användning och nytta av öppna geodata

anna svedlundDel 1:
Tillgängliggörande av särskilt värdefulla datamängder
Lantmäteriet fick, i samverkan med berörda aktörer, i uppdrag av regeringen att identifiera så kallade särskilt värdefulla datamängder och vilka aktörer som berörs av dessa i enlighet med det reviderade Öppna data-direktivet (tidigare PSI-direktivet). I uppdraget ingick också att analysera samhällsnyttor och budgetära konsekvenser av att tillgängliggöra dessa datamängder avgiftsfritt. Ett tjugotal myndigheter, länsstyrelser samt kommunrepresentanter har tillsammans föreslagit ett antal särskilt värdefulla datamängder som skulle generera stor samhällsnytta om de blev tillgängliga avgiftsfritt. Anna Svedlund presenterar kort syftet och vad som händer med resultatet av arbetet.

Anna Svedlund, uppdragsledare, Lantmäteriet

pdfAnnas presentationsbilder

Del 2:
daniel ekstrom damvadSamhällsnyttan av öppna geodata
Vilka värden uppstår när geodata från offentlig sektor görs tillgängliga som öppna data? Denna fråga står i centrum i vår presentation. I fjol genomförde Damvad Analytics en analys över de samhällsekonomiska nyttorna av att tillgängliggöra ett antal föreslagna datamängder som öppna data. Analysen pekade på stora värden som kan uppnås när fler använder offentliga datakällor. Bland annat pekade studien på 20 användningsområden inom fem sektorer där värdet av tillgängliggörandet av föreslagna datamängder uppgår till mellan 10 och 21 miljarder kronor. Geodata utgör en stor del av de utpekade värdefulla datamängderna.

Daniel Ekström, senior konsult, DAMVAD Analytics – som står bakom den samhällsekonomiska nyttoanalysen av tillgängliggörande av särskilt värdefulla data.

Daniel Ekström är Senior Konsult vid DAMVAD Analytics i Sverige. Han är specialiserad på policyanalys med fokus på digitalisering och innovation och har stor erfaret av att analysera samhällsekonomiska effekter från digitalisering. Daniel har arbetat med digitaliseringsfrågor i både ett nationellt och internationellt perspektiv, bland annat vid Copenhagen Business School och som innovationsanalytiker vid Sveriges Ambassad i Peking.

pdfDaniels presentationsbilder

andreas jonsson, göteborg12.35 Öppna geodata i Göteborg – en viktig resurs som skapar stor nytta

Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs stad tar kontinuerligt fram grundläggande geodata som bland annat används för det interna arbetet med stadsplanering, bygglov, infrastrukturprojekt, drift- och underhåll, och efterfrågan från andra aktörer är stor. Lyssna till Andreas som berättar om Göteborgs arbete med öppna geodata och nyttorna det har gett.

Andreas Jonsson, chef för geodataavdelningen, stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad

pdfAndreas presentationsbilder

13.05 Gävles framgångar inom öppna data

Gävle kommun har länge jobbat med öppna data. Politiska beslut för att öppna upp geodata kom tidigt. Marie Nilsson är ansvarig för arbetet med öppna data inom kommunen. Hon berättar om hur de har arbetat med frågan, hur de tillgängliggör data idag samt om deras utmaningar och framgångar.

Marie Nilsson, ansvarig för digitalisering i Gävle kommun och styrelseledamot i Geoforum Sverige

pdfMaries presentationsbilder

Är din organisation medlem i Geoforum Sverige kan du ta del av webbinariet på medlemssidorna från och med v 27 2021. Inte medlem än? Vi välkomnar alltid nya medlemmar – läs om medlemskap i Geoforum Sverige.