Nordic Conference on Geodemographics

Befolkningsdata kopplat till geografin används för att jobba med hälsofrågor, planera kollektivtrafik, kartlägga sjukdomar och migrationsströmmar, se socioekonomiska mönster, lokalisera nya butiker, hitta potentiella kunder, bestämma plats för samhällsservice av olika slag och mycket mer.

ULI Geoforum, och systerorganisationen Geoforum Danmark, i samarbete med GI Norden, bjuder in till en nordisk mötesplats om befolkningsdata på kartan: Nordic Conference on Geodemographics.

Tid: 22-23 maj 2017
Plats: Aalborg University i Köpenhamn, Danmark.
 
Konferensen lyfter hur vi genom att göra geografiska analyser och visualisera data kan upptäcka mönster som ökar vår kunskap och gör det lättare att fatta rätt beslut. Etik vid visualisering av data och modellering tas också upp.

Program

 

En mängd bra talare kommer att ge dig ny kunskap och inspiration på konferensen.

Presentationer och panelsamtal hålls av och med personer från akademi, myndigheter, organisationer och företag.

Du kan bland annat lyssna till:

 • Pernille Tranberg som håller ett keynote med rubriken "Data Ethics – The New Competitive Advantage"
 • Kenneth Wolstrup från Ecsact, som håller en presentation på tema Geodemographic data in insurance – past, present and future
 • Bettina Werner från COurban som pratar om empiriskt beslutsfattande inom planering
 • Pernilla Olsson Frost, från Region Västra Götaland, som pratar om lokalisering av sjukhus
 • Kristoffer Mattisson, Lunds universitet, som håller en presentation med rubriken "Commuting, health and wellbeing – mode and duration matter"
 • Gustaf Norlén från forskningsinstitutet Nordregio, som berättar om migrationstrender ur ett geografiskt perspektiv
 • Suzette Glanz Støvring, City of Copenhagen, som pratar på tema "Interactive data visualization of socioeconomic parameters"
 • ett panelsamtalet om etik i datahanteringen.

Läs programmet på konferensens webbplats

Konferensen riktar sig till dig som anväder demografiska data i privat sektor, kommunal verksamhet, landsting, länsstyrelser och andra statliga myndigheter samt inom forskning.

På konferensen kan du:

 • få ny kunskap
 • utbyta erfarenheter med andra
 • bli inspirerad av framgångsrika tillämningsexempel inom olika områden
 • hitta nya samarbeten med andra forskare och tjänstemän som arbetar med befolkningsdata
Varmt välkommen till konferensen!

Läs mer och anmäl dig här!