Inbjudan: Remissworkshop långtidsbevarande av digitala detaljplaner

Inbjudan: Remissworkshop långtidsbevarande av digitala detaljplaner

Boverkets slutrapport om elektroniska original och långtidsbevarande av digitala detaljplaner har skickats ut på remiss. Geoforum Sverige är en av remissinstanserna. Var med och utbyt erfarenheter, ge input till Geoforums svar och få inspel till din organisations remissvar.

Vi bjuder in Geoforums medlemmar till en remissworkshop i Zoom.

Tid: 20 april, kl. 13.00-14.30
Plats: Zoom

Program


Inledning

Sofi Almqvist, vd Geoforum Sverige, presenterar Geoforums aktuella aktiviteter och inleder workshoppen.
 

Lars Svensson, jurist digitaliseringsuppdraget på Boverket: Presentation av Boverkets rapport 

Lars Svensson, jurist på Boverket presenterar Boverkets rapport: Elektroniska original och långtidsbevarande av digitala detaljplaner (2021:25). Efteråt finns det möjlighet att ställa frågor. 
 

David Möller, senior konsult Sweco: Arkivering av digital information i Slussenprojektet

Ombyggnationen av Slussen är ett av Sveriges största projekt. Här valde man att slopa pappersritningarna och redan från början arbeta med digitala informationsmodeller. Hur säkerställer man att den digitala informationen håller över tid? Kommer vi kunna titta på Slussenprojektet om 100 år?

David Möller, senior konsult på Sweco och VDC-strateg för Stockholms stad ger oss ett inspirerande föredrag om hur de jobbat med frågor som rör lagring och arkivering i Slussenprojektet och vilka möjligheter som finns på området.
 

Grupparbete och diskussion

Vi diskuterar frågeställningarna i Boverkets rapport i mindre grupper (beroende på antal deltagare).
 

Summering avslutning

Vi summerar diskussionerna i helgrupp.
 

Utbyt erfarenheter och ge inspel

Delta om du vill utbyta erfarenheter och tankar med andra och ge input till Geoforum Sveriges remissvar samt få inspel till din organisations svar. Du kanske är ansvarig att svara på remissen för din organisation. 

Geoforum Sverige kommer att sammanställa ett yttrande med hjälp av resultatet av workshoppen. Remissvaret ska lämnas in senast den 12 maj 2022.

Workshoppen är endast öppen för anställda hos medlemmar i Geoforum Sverige. Är din organisation inte medlem än? Vi välkomnar alltid nya medlemmar! Här kan du läsa om nyttan av att vara medlem i Geoforum Sverige.

Anmälan

Anmälningsformuläret är nu stängt. Hann du inte anmäla dig och vill vara med på workshopen? Maila linn.noren@geoforum.se så löser vi det.