Webbinarium: Ensam är inte stark – samverkan i digitaliseringen

Webbinarium: Ensam är inte stark – samverkan i digitaliseringen

När 290 kommuner ska ställa om till en digital samhällsbyggnadsprocess finns det mycket att vinna på att samverka. Omställningen är komplex och ibland kan det kännas som det uppstår fler frågor än svar ju längre vi kommer. Hur kan vi lära av varandra? Vad kan vi samverka kring och hur får vi till samverkan i praktiken? Vilket stöd finns att få? Välkommen på Geoforum Sveriges lunchwebbinarium på temat samverkan i digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen.

Det här är ett webbinarium för dig som arbetar med digital omställning inom de kommunala samhällsbyggnadsprocesserna eller är intresserad av frågorna. Webbinariet är öppet för anställda hos medlemmar i Geoforum Sverige.

Tid: 21 februari, kl. 12.00-13.30
Plats: Digitalt (Zoom)

Program

Programmet kan komma att ändras och uppdateras löpande.

12.00 Välkommen och introduktion till dagens tema

Sofi Almqvist, Geoforum Sverige och moderator Jenny Carlstedt, Sweco, hälsar välkommen och introducerar dagens tema.  

12.10 Samverkan inom Storsthlm – Så samverkar 26 kommuner i Stockholms län i digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen

Malin Sträng, ordförande i Storsthlms geodataråd, styrelseledamot i Geoforum Sverige och kart- och GIS-chef i Värmdö kommun. Hon kommer att berätta om samverkansprojekt inom Storsthlm. Storsthlm är ett förbund som ägs och styrs av de 26 kommunerna i Stockholms län.

12.35 Workshopserie för gemensamt lärande

Fredrik Lorentzon, utvecklingschef Linköpings kommun berättar om den workshopserie om gemensamt lärande Linköping tagit initiativ till. I workshopserien medverkar SKR, Boverket, Lantmäteriet och flera kommuner.

13.00 Panelsamtal och diskussion

Joakim Jansson, Lantmäteriet 
John Hellman, Boverket
Christina Thulin, SKR
Malin Sträng, Geoforum/Storsthlm/Värmdö kommun
Fredrik Lorentzon, Linköpings kommun

Moderator: Jenny Carlstedt, digital strateg Sweco

Anmälan

Anmäl dig webbinariet här 
När du anmält dig får du en bekräftelse med länk till webbinariet från Zoom.

Webbinariet är öppet för alla anställda hos medlemmar i Geoforum Sverige. Är din organisation inte medlem än? Vi välkomnar alltid nya medlemmar! Läs mer om vad du får som medlem här. 

Webbinariet kommer att spelas in och publiceras på våra medlemssidor.