Geodatabranschens röst

Geoforum Sverige är geodatabranschens röst. Vi jobbar med påverkansarbete inom de områden som står högst på agendan hos våra medlemmar: 

 

kompetensforsorjning studenter 400

Kompetensförsörjning

Geodatabranschen skriker efter kompetens. Vi jobbar för fler utexaminerade från utbildningar inom geodataområdet och en ökad geodatakompetens hos de som jobbar med digitalisering i samhällsbyggnadssektorn. 

 

dn debattartikel om oppna geodataÖppna geodata

Geoforum Sverige har som mål att riksdag och kommunfullmäktige ser till att kommuner och statliga myndigheter tillhandahåller sina geodata som öppna data – för ökad samhällsnytta. En sådan reform är samhällsekonomiskt lönsam.

 

digitalisering mobiltelefon på en gata i staden Digital samhällsbyggnadsprocess

Vi vill se ett effektivt och obrutet digitalt informationsflöde i samhällsbyggnadsprocessen. Geodata utgör en stor och viktig del av informationen i plan- och byggprocessen.

 

Läs mer om våra påverkansfrågor via länkarna i rubrikerna ovan.