Arbeta smart inom planering & byggande 2018

Med smart digitalisering kan vi få med invånarna i planprocessen, korta handläggningstider och planerings- och byggtider, minska kostnaderna och begränsa miljöpåverkan. Helt nya möjligheter skapas genom visualisering, geografiska analyser och effektiva digitala informationsflöden.

För att visa på digitaliseringens möjligheter i plan- och byggprocessen arrangerar Geoforum Sverige och Lantmäteriet konferensen Arbeta smart inom planering & byggande 2018.

TID: 2–3 maj 2018
PLATS: Kistamässan, Arne Beurlings Torg 5, 164 40 Kista. Pendeltågsstation: Helenelund.
ARRANGÖR: Geoforum Sverige och Lantmäteriet.

Arbeta smart inom planering & byggande 2018 är en konferens om smarta lösningar och arbetsprocesser inom region- och stadsplanering, med koppling till byggande och förvaltning. Här möts över 160 personer som vill snabba på digitaliseringen inom området.

pdfDeltagarlista (uppdaterad 2018-04-30)

Program

Konferensen lyfter organisationers omställning till nya digitala arbetssätt och goda exempel på

  • digitala informationsflöden för ökad effektivitet
  • visualisering för bättre kommunikation
  • geografiska analyser för bättre beslutsstöd.

Här tar du del av många tydliga "case", där kommuner och myndigheter använder digital teknik för att effektivisera plan- och byggprocesserna.

programmet knapp 300

För dig som vill utveckla och förbättra

Arbeta smart inom planering & byggande är en mötesplats för dig som tycker det är viktigt att ta vara på digitaliseringens möjligheter för att få med invånarna i planprocessen, spara tid och pengar vid planering och byggande och minska miljöpåverkan.

Konferensen passar både beslutsfattare och olika experter inom plan/bygg och geodataområdet. Första dagen har ett strategiskt fokus, medan andra dagen ger mer fördjupningar. Unikt med denna konferens är att den lockar både plan- och byggsidan i kommunerna och GIS- och geodatabranschen.

Konferensen blir det största arrangemanget under 2018 inom detta viktiga område.

På konferensen deltar de som vill:

  • få en uppdatering om vad som är på agendan inom digitalisering av plan- och byggprocessen
  • få inspiration och nya lösningar att införa på ”hemmaplan”
  • knyta nya kontakter och hitta samarbetspartner.

Kontakt

Lisa Samuelsson, projektledare, Geoforum Sverige, telefon: 073-5073162
Susanne Nellemann Ek, vd Geoforum Sverige, telefon: 070-3115113
Pär Hedén, enhetschef Marknad, Lantmäteriet

Arbeta smart inom planering & byggande 2018 är Geoforum Sveriges 17e konferens på temat och en uppskattad mötesplats.

arbetasmart hand gron stad

anmäl dig här knapp

Keynote

Jessica Carragher Wallner

Keynote av: Jessica Carragher Wallner, strategisk rådgivare på PwC med fokus på offentlig sektor och digital transformation.

Mika Burman Götz

Keynote av: Mika Burman Götz, chef för Product Areas, SEB

Partner

 sis swedish 120pxdataforeningen kompetens

Arrangörer

 geoforum sverige logo

lantmateriet logotyp