Arbeta smart inom planering & byggande 2018

Med smart digitalisering kan vi få med invånarna i planprocessen, korta handläggningstider och planerings- och byggtider, minska kostnaderna och begränsa miljöpåverkan. Helt nya möjligheter skapas genom visualisering, geografiska analyser och effektiva digitala informationsflöden.

För att visa på digitaliseringens möjligheter i plan- och byggprocessen arrangerar Geoforum Sverige och Lantmäteriet konferensen Arbeta smart inom planering & byggande 2018.

TID: 2–3 maj 2018. Programstart kl 10.00 dag 1, slut kl 16.00 dag 2.
PLATS: Kistamässan, Stockholm
ARRANGÖR: Geoforum Sverige och Lantmäteriet.

Arbeta smart inom planering & byggande 2018 är en konferens om smarta lösningar och arbetsprocesser inom region- och stadsplanering, med koppling till byggande och förvaltning. Här träffar du andra som också vill snabba på digitaliseringen inom området.

Program

Konferensen lyfter organisationers omställning till nya digitala arbetssätt och goda exempel på planering med digitala informationsflöden för ökad effektivitet, visualisering för bättre kommunikation och geografiska analyser för bättre beslutsstöd.

Dag 1 kommer att ha ett strategiskt fokus och innehålla de allra bästa exemplen. Dag 2 innehåller tre spår; ett huvudspår med fördjupningar med goda exempel och erfarenhetsutbyte, ett kompetensutvecklingsspår och ett spår som tar upp standardisering inom geodata och fysisk planering.

Läs mer om programmet

För dig som vill utveckla och förbättra

Arbeta smart inom planering & byggande är en mötesplats för dig som tycker det är viktigt att ta vara på digitaliseringens möjligheter för att få med invånarna i planprocessen, spara tid och pengar vid planering och byggande och minska miljöpåverkan. Konferensen passar både beslutsfattare och experter/verksamhetsutvecklare. Unikt med denna konferens är att den lockar både plan- och byggsidan i kommunerna och GIS- och geodatabranschen.

Konferensen blir det största arrangemanget under 2018 inom detta viktiga område.

Delta om du vill:

  • få en uppdatering om vad som är på agendan inom digitalisering av plan- och byggprocessen
  • få inspiration och nya lösningar att införa på ”hemmaplan”
  • knyta nya kontakter och hitta samarbetspartner.

Early Bird fram till 30 mars

Läs mer om deltagaravgifter/rabatter och anmäld dig via knappen nedan.

anmalan knapp

Kontakt

Lisa Samuelsson, projektledare, Geoforum Sverige, telefon: 073-5073162
Susanne Nellemann Ek, vd Geoforum Sverige, telefon: 070-3115113
Pär Hedén, enhetschef Marknad, Lantmäteriet

Arbeta smart inom planering & byggande 2018 är Geoforum Sveriges 17e konferens på temat och en uppskattad mötesplats.