Geoforum Sveriges styrelse

Geoforum Sveriges styrelse bestämmer föreningens strategiska inriktning. Styrelseledamöterna representerar olika delar av geodatabranschen.

Styrelsens sammansättning beslutas på föreningens årsmöte. Kontakta valberedningen om du har förslag på kandidater till styrelsen, eller själv är intresserad!

Styrelsemedlemmar i föreningen

Föreningens styrelse har nio till tolv ledamöter. Det här är föreningens styrelsemedlemmar idag:

 

Elisabeth Argus, ordförandeelisabeth argus 400

BonaCordi AB
Roll: Grundare och vd
Telefon: 072-532 23 30
Kontakta ElisabethLennart Sjögren, vice ordförandelennart sjogren 400

Lennart Sjögren Analys och Utveckling AB
Roll: Ägare och konsult
Telefon: 070-695 31 68
Kontakta LennartAnna Fjällström

Future Position X
Roll: CEO/Verksamhetschef
Telefon: 070 357 1730
Kontakta Anna


Eric Jeanssoneric jeansson 400

Göteborgs stad
Roll: Geodatastrateg
Telefon: 031-368 17 83
Kontakta EricJohanna Lindqvist Dillén

Stockholm Stad
Roll: Stadsmätningschef
Telefon:
Kontakta Johanna


Eva Nordeva nord 400

Lantmäteriet
Roll: Regional geodatasamordnare
Telefon: 026-63 37 62
Kontakta EvaMathias Rantanen

Upplands-Bro kommun
Roll: Samhällsbyggnadschef
Telefon:
Kontakta Mathias


Sanna Sparr-Oliviersanna sparr olivier 400

Agima Management AB
Roll: Gruppchef, projektledare och verksamhetsutvecklare på Agima
Telefon: 070-970 66 38
Kontakta Sanna


Lars-Kristian Stölenlars kristian stolen 400

SGU, Sveriges geologiska undersökning
Roll: IT-strateg
Telefon: 018-17 91 39
Kontakta Lars-KristianStefan Svanströmstefan svanstrom 400

SCB, Statistiska centralbyrån
Roll: GIS-expert
Telefon: 010-479 45 58
Kontakta Stefan

 


Anna Svedlund

Lantmäteriet
Roll: Marknadsstrateg
Telefon:
Kontakta Anna


per olof oryd 400Per-Olof Öryd

Suppleant i bolagsstyrelsen (se nedan)

Sokigo AB, Addnode Group
Roll: Business Developer Manager
Telefon: 070-313 01 02
Kontakta P-O


Bolagsstyrelse

Geoforum Sveriges servicebolag, ULI Service AB, är helägt av föreningen och ansvarar för att föreningens mål uppfylls. Bolaget är också arbetsgivare för personalen på kansliet.

Bolagsstyrelsen består av fyra ledamöter varav minst tre ska väljas ur föreningsstyrelsen. Det sker på bolagsstämman som hålls på våren. Valberedning är styrelsen i föreningen. 

Idag består styrelsen av:

Lennart Sjögren, ordförande
Elisabeth Argus, vice ordförande
Sanna Sparr Olivier, ledamot
Per-Olof Öryd, suppleant

Läs mer om dem ovan.