Geoforum Sveriges styrelse

Geoforum Sveriges styrelse bestämmer föreningens strategiska inriktning. Ledamöterna representerar olika organisationstyper: statliga myndigheter, kommuner, företag och akademi. De har alla valts in i styrelsen gå grund av sin kompetens och sitt nätverk inom föreningens prioriterade fokusområden. Allt för att ge Geoforum Sverige goda förutsättningar att lyckas med sitt uppdrag.

Styrelsens sammansättning beslutas på föreningens årsmöte. Kontakta valberedningen om du har förslag på kandidater till styrelsen, eller själv är intresserad!

Styrelsemedlemmar

Det här är föreningens styrelseledamöter som valdes vid årsmötet den 21 mars 2023:

Patrik André

patrik andre

Ordförande
Skogsstyrelsen
Roll: Digitaliseringsstrateg
Telefon: 036-35 93 43
Mejla Patrik  

 

Julie Améen

julie ameen

Vice ordförande
Mejla Julie

   

Julia Björklund

Julia Bjorklund

Stockholms stad
Roll: Stadsingenjör
Mejla Julia

  

Eric Hjelmestam

eric hjelmestam metasolutions 500x750

MetaSolutions
Roll: Vd
Mejla Eric

 

Emma Kjernald

emma kjernald

Lerums kommun
Roll: Samhällsbyggnadschef
Telefon: 0302-520719
Mejla Emma

 

Marie Nilsson

marie nilsson

Gävle kommun
Roll: Digitaliseringsansvarig
Mejla Marie

 

Petter Pilesjö

petter pilesjo

Lunds universitet
Roll: Professor, Centrum för geografiska informationssystem (GIS-centrum) 
Telefon: 046-222 96 54
Mejla Petter

 

Malin Sträng

malin strang varmdo 500x500

Värmdö kommun
Roll: Avdelningschef Kart och GIS
Mejla Malin

 

Kjell Svanberg

Kjell Svanberg webb2

Östersunds kommun
Roll: Samhällsbyggnadschef
Mejla Kjell

 

Marcus Ygeby

marcus ygeby

Lantmäteriet
Roll: Sektionschef, Regionala geodatasamordnare
Telefon: 026-63 37 64
Mejla Marcus
 
 

 

Charlie Gullström

charlie gullstrom webb

Chalmers/Sweco
Roll: Forsknings- och innovationsstrateg på Sweco Architects och adjungerad professor inom cirkulär planering och arkitektur på Chalmers
Mejla Charlie 
 
 

Katarina Nylander

charlie gullstrom webb

Spotscale
Roll: Styrelseledamot
Mejla Katarina 

 

Jenny Hylin

charlie gullstrom webb

Stockholm Vatten och Avfall
Roll: Geodatastrateg
Mejla Jenny 


Bolagsstyrelse

Geoforum Sveriges servicebolag, Geoforum Sverige Service AB, är helägt av föreningen och ansvarar för att föreningens mål uppfylls. Bolaget är också arbetsgivare för personalen på kansliet.

Bolagsstyrelsen består av fyra ledamöter varav minst tre ska väljas ur föreningsstyrelsen. Det sker på bolagsstämman som hålls på våren. Valberedning är styrelsen i föreningen. 

Idag består styrelsen av:

Patrik André (ordförande)
Julie Améen 
Eric Hjelmestam
Sofi Almqvist (vd)

Läs mer om ledamöterna ovan.