Geoforums mötesplatser inom geodata och digitalisering

Geoforum Sverige arrangerar konferenser, webbinarier och andra mötesplatser för att bidra till erfarenhetsutbyte och öka kunskapen inom geodata och digitalisering. Det handlar till exempel om användning av geodata för datadriven innovation och utveckling, bättre kommunikation genom visualisering och nya metoder för datainsamling och analys – för smart och hållbar samhällsutveckling.

Alla våra mötesplatser har en koppling till något av våra fokusområden:

  • Digital samhällsbyggnadsprocess och smarta hållbara samhällen med hjälp av geodata
  • Öppna geodata för ökad digitalisering och samhällsnytta
  • Ökad kompetens och kunskap inom och genom geodata.

Sedan april 2020 och åtminstone fram till sommaren 2021 är alla våra event digitala, på grund av pandemin. 

Vi samarbetar ofta med andra organisationer. Hör av dig till oss om du vill föreslå ett samarbete eller delta i en programkommitté för en mötesplats.

Kommande mötesplatser

Webbinarier

Aktuell plan:

14 april kl. 14–16.15: Geoforum Sveriges årsmöte och inspirationswebbinarium

26 maj kl. 9.30–11.30 Nordic Webinar on BIM-GIS in Municipalities

GI Norden welcomes you to a webinar on the use of BIM and GIS in nordic municipalities. Is the use, challenges and possibilities with the technology the same across the nordic countries? Join this webinar and learn from your colleagues in Finland, Sweden, Denmark, Norway and Iceland!

Webbinariet arrangeras av GI Norden, den nordiska föreningen för geografisk information, där Geoforum Sverige och motsvarande föreningar i de övriga nordiska länderna är medlemmar. 

Läs mer och anmäl dig på geoforum.no

15 juni kl. 12–13: Webbinarium (tema ej spikat)

Ni medlemmar har chans att påverka vilka ämnen vi ska ta upp. Vad skulle skapa värde för dig och din organisation? Har du förslag på ämne/talare eller vill vara med och planera innehållet för ett webbinarium är du varmt välkommen att kontakta oss.

Lärare och studenter vid skärmar

Workshoppar: Kompetensförsörjning inom geodataområdet

April, maj och september – flera datum
Arrangör: Lantmäteriet (Geodatarådet) i samarbete med Geoforum Sverige

Vi bjuder in till workshoppar för att inhämta synpunkter om kompetensförsörjningen inom geodataområdet. Genom att delta kan du bidra till att Lantmäteriets slutrapport, för regeringsuppdraget om kompetens- och utbildningsbehov, på ett rättvist sätt visar på de brister och behov som finns.

Under våren hålls två workshoppar för varje målgrupp: statliga myndigheter, kommuner, företag och lärosäten. En gemensam workshop arrangeras sedan i september.

Läs mer och anmäl dig

Illustration: kvinna deltar i digitalt möte

Digital medlemsfika 

En gång i månaden – se aktuell plan via länken

Geoforum Sverige bjuder in till medlemsfika en gång i månaden. Här finns det chans för er medlemmar att träffas digitalt och prata om stort och smått med koppling till er verksamhet. Passa på att ta med dig en för dig aktuell fråga som du vill diskutera med andra i liknande roller!

Läs mer och anmäl dig

Arbetasmart inom planering och byggande - banner med gröna hustak, park och stadssiluett

Arbeta smart inom planering och byggande 2021

20 september i Stockholm + webbsändning
28 september, 4 oktober och 11 oktober digitalt
Arrangör: Geoforum Sverige och BIM Alliance

Geoforum Sverige och BIM Alliance arrangerar Arbeta smart inom planering och byggande för att visa på nyttan med att jobba datadrivet i samhällsbyggnadsprocessen och hur långt vi har kommit i digitaliseringen.

Våra städer och samhällen har stora hållbarhetsutmaningar kopplade till klimat och miljö, urbanisering och segregation. Helt nya möjligheter att möta dessa utmaningar uppstår när vi jobbar datadrivet inom planering, byggande och förvaltning. Genom smart digitalisering, i kombination med kunskap från professionen och forskningen, kan vi effektivisera processerna, korta planerings- och byggtider, få medskapande invånare och ta fram bättre underlag för att bygga hållbara städer och samhällen.

På konferensen tar du del av det mest aktuella och en mängd goda exempel på hur ökad kvalitet, effektivitet och hållbarhet nås med nya digitala arbetssätt och ny affärslogik i samhällsbyggnadssektorn.

Läs mer på arbetasmart.nu

Illustration: drönare över stad

UAS Forum 2021 – Sveriges största drönarkonferens

9–10 november 2021, Linköping + webbsändning
Arrangörer: Geoforum Sverige, BIM Alliance och UAS Forum Sweden

UAS Forum riktar sig till alla som vill diskutera och lära mer om hur vi på bästa sätt kan ta till vara potentialen med vår hjälpreda drönaren. Drönare integreras alltmer i arbetsprocesser och effektiviserar verksamheter inom vitt skilda sektorer som samhällsbyggnad, industri, transport, arkeologi och skogs- och jordbruk. 

Programmet för UAS Forum 2021 har fokus på nyttan av att använda drönare som datainsamlare inom olika expertområden, men innehåller också spaningar om framtidens möjligheter och internationella utblickar. Har du förslag till programmet, hör av dig till oss!

Till mötesplatsens webbplats

Smart City Stockholm 2022

26-27 april 2022, på Stockholmsmässan
Arrangör: Stockholmsmässan i samarbete med KTH, Stockholms stad och Geoforum Sverige.

Smart City Stockholm kommer att bli en inspirerande mötesplats som leder till ökad kunskap, innovation och samarbeten för hållbara städer och kommuner. Mässan och konferensen har tema Människan i centrum för den smarta och hållbara staden

Mötesplatsen var planerad till 2020 och är nu framflyttad till 2022 på grund av pandemin. 

Till mötesplatsens webbplats

> Tidigare genomförda mötesplatser