Geoforums mötesplatser inom geodata och digitalisering

Geoforum Sverige arrangerar konferenser, webbinarier och andra mötesplatser för att öka kunskapen, bidra till erfarenhetsutbyte inom och sprida nyttan med geodata och digitalisering. Det handlar till exempel om användning av geodata för datadriven innovation och utveckling, bättre kommunikation genom visualisering av data och nya metoder för datainsamling och analys – för ett effektivt och hållbart samhälle.

Alla våra mötesplatser har en koppling till något av våra fokusområden:

  • Smarta hållbara städer och samhällen
  • Digital samhällsbyggnadsprocess
  • Öppna geodata
  • Kompetensförsörjning till geodatasektorn.

Vi samarbetar ofta med andra organisationer i våra arrangemang. Hör av dig till oss om du vill föreslå ett samarrangemang eller delta i en programkommitté för en konferens.

Kommande mötesplatser

 

man mobiltelefon stadsmiljo 1000x523

Arbeta smart inom planering och byggande 2020 – digitalt

2829 september 2020 + fem frukostwebbinarier, i Zoom
Arrangörer: Geoforum Sverige och BIM Alliance

Helt nya möjligheter uppstår när vi jobbar datadrivet i samhällsbyggnadsprocessen. Genom smart digitalisering, i kombination med kunskap från professionen och forskningen, kan vi effektivisera processerna, få medskapande invånare och bästa möjliga underlag för att skapa hållbara städer och samhällen.

"Arbeta smart" är årets konferens om digitalisering i samhällsbyggnadsprocessen. Under dagarna kan du lyssna till experter inom olika områden och ta del av många framgångsrika praktikfall och projekt.

Till konferensens webbplats

Webbinarium: Digitala tvillingar av städer och kopplingen BIM–GIS

23 oktober 2020, kl 12-13 i Zoom

Här får du till exempel lyssna till planarkitekten Ann-Sofie Silverskär från Karlskrona kommun, som delar med sig av kommunens imponerande arbete med att bygga upp en digital tvilling av staden och använda den som stöd i stadsplaneringen.

Mer information om webbinariet kommer inom kort.

Webbinarium/workshop: Nationella geodatastrategin

19 november 2020, kl 12-13 i Zoom
Arrangeras i samarbete med Lantmäteriet

Vad kan vi få ut av den nya nationella geodatastrategin som lanserades i slutet av augusti? Bland annat det diskuterar vi i en workshop som Geoforum arrangerar tillsammans med Lantmäteriet.

Mer information kommer i slutet av september.

Webbinarium: Smartare samhällsbyggnadsprocess

15 december 2020, kl 12-13 i Zoom
Arrangeras i samarbete med Lantmäteriet

Lantmäteriet har regeringsuppdraget att jobba för en smartare samhällsbyggnadsprocess. Under detta webbinarium får du senaste nytt och kan ge input till arbetet.

Mer information kommer snart.

Smart City Stockholm 2021 rosa kvinna 1000x523

Smart City Stockholm 2021

20–21 april 2021, Stockholm
Arrangör: Stockholmsmässan. Geoforum Sverige, Stockholms stad och KTH är samarbetspartner.

Ett av Geoforum Sveriges fokusområden är smarta hållbara städer och samhällen. Därför är vi samarbetspartner till Smart City Stockholm 2021 med tema Människan i centrum för den smarta och hållbara staden.

Mötesplatsen innehåller en mässa med olika innovativa delar och en konferens med föredrag, paneler och workshoppar i parallella spår och plenum. Konferensens fokusområden är Digital transformation, Urban Environment, Mobility och Sharing & Inclusive Cities. Geoforum ansvarar för programmet för de två förstnämnda områdena.

Mötesplatsen var först planerad till 20-22 oktober 2020 men har flyttats fram på grund av Covid-19.

Till mötesplatsens webbplats

drönare över stad

UAS Forum 2021 – Sveriges största drönarkonferens

9–10 november 2021, Linköping
Arrangörer: Geoforum Sverige, BIM Alliance och UAS Forum Sweden

UAS Forum riktar sig till alla som vill diskutera och lära mer om hur vi på bästa sätt kan ta till vara potentialen med vår hjälpreda drönaren. Drönare integreras alltmer i arbetsprocesser och effektiviserar verksamheter inom vitt skilda sektorer som samhällsbyggnad, industri, transport, arkeologi och skogs- och jordbruk. 

Programmet för UAS Forum 2021 har fokus på nyttan av att använda drönare som datainsamlare inom olika expertområden, men innehåller också spaningar om framtidens möjligheter och internationella utblickar. Har du förslag till programmet, hör av dig till oss!

Den mötesplats som var planerad till november 2020 har ställts in på grund av Covid-19.

Till mötesplatsens webbplats

> Tidigare genomförda mötesplatser