Geoforums konferenser inom geodata och digitalisering

Geoforum Sverige arrangerar konferenser och andra mötesplatser för att öka kunskapen, bidra till erfarenhetsutbyte och sprida nyttan med geodata och digitalisering i vårt samhälle. Det handlar till exempel om användning av geodata, effektivisering med geografiska informationssystem (GIS), förbättrad medborgardialog med 3D/4D-visualisering och nya metoder för att samla in och analysera data.

Mötesplatserna har alla koppling till något av våra fokusområden:

  • Digital samhällsbyggnadsprocess och smarta och hållbara städer
  • Öppna geodata
  • Kompetensförsörjning till geodatabranschen.

Vi samarbetar ofta med andra organisationer i våra arrangemang. Hör av dig till oss om du vill föreslå ett samarrangemang eller delta i en programkommitté för en konferens.

Kommande mötesplatser

josefine arenius i en soffa

Geoforums inspirationsseminarium och årsmöte 2019

14 maj 2019, Ljusgården Drottninggatan 33, Stockholm 

Välkommen till en halvdag med inspirerande talare, gruppdiskussion, årsmöte och mingel! Exklusivt för medlemmar i Geoforum Sverige.

Läs mer och anmäl dig här

hänglas med ettor och nollor i bakgrunden

Vägen fram till öppna data

14 juni 2019, kl 9.30-12, Ljusgården Drottninggatan 33, Stockholm 

Välkommen till ett seminarium om aktiviteter och direktiv som kan leda fram till öppna geodata i Sverige. Seminariet är exklusivt för medlemmar.

Mer information kommer inom kort.

smart stad natverk visualisering

Geoforums strategiska medlemsseminarium 2019

10 oktober 2019, Stockholm

Geoforum Sverige är en ideell förening och nationell plattform som arbetar för att långsiktigt främja samhällsnyttan av geodata och en datadriven utveckling av samhället. I vårt gemensamma arbete för ökad samhällsnytta av geodata behövs både invärlds- och omvärldsanalys. Det vill vi ge er medlemmar genom detta heldagsseminarium med strategisk inriktning. 

Seminariet är medlemsexklusivt. En anställd per medlem går gratis. Deltagaravgift för övriga: 1500 kr.

Mer information kommer i maj, då även registreringen öppnar.

drönare över stad

UAS Forum Sweden 2019 med tema Drönare för datainsamling

5-6 november 2019, Linköpings Konsert & Kongress, Linköping

Arrangörer: UAS Forum Sweden i samarbete med Geoforum Sverige och BIM Alliance.

UAS Forum är Sveriges största konferens och mässa om drönare. Temat för mötesplatsen är nyttan av att använda drönarsystem i olika delar av samhället. Tillsammans med BIM Alliance planerar vi ett särskilt spår om datainsamling med drönare för fysisk planering och byggande. Det innebär självklart också insamling av geodata. Goda exempel presenteras även inom till exempel skogssektorn och jordbruket. Läs mer om UAS Forum 

man mobiltelefon stadsmiljo 1000x523

Arbeta smart inom planering & byggande 2020

Våren 2020, Stockholm

Med smart digitalisering kan vi få med invånarna i planprocessen, korta planerings- och byggtider, minska kostnaderna och begränsa miljöpåverkan. Helt nya möjligheter skapas genom visualisering, geografiska analyser och effektiva digitala informationsflöden från idé till planering, byggande och förvaltning.

För att visa på digitaliseringens möjligheter i plan- och byggprocessen arrangerar Geoforum Sverige Arbeta smart inom planering & byggande 2020. Det är Geoforum Sveriges 18e konferens på temat och en uppskattad mötesplats.

Mer information kommer hösten 2019.

> Tidigare mötesplatser