Geoforums konferenser inom geodata och digitalisering

Geoforum Sverige arrangerar konferenser och andra mötesplatser för att öka kunskapen, bidra till erfarenhetsutbyte och sprida nyttan med geodata och digitalisering i vårt samhälle. Det handlar till exempel om användning av geodata, effektivisering med geografiska informationssystem (GIS), förbättrad medborgardialog med 3D/4D-visualisering och nya metoder för att samla in och analysera data.

Mötesplatserna har alla koppling till något av våra fokusområden:

  • Smarta och hållbara städer
  • Digital samhällsbyggnadsprocess
  • Öppna geodata
  • Kompetensförsörjning till geodatabranschen.

Vi samarbetar ofta med andra organisationer i våra arrangemang. Hör av dig till oss om du vill föreslå ett samarrangemang eller delta i en programkommitté för en konferens.

Kommande mötesplatser

man mobiltelefon stadsmiljo 1000x523

Arbeta smart inom planering & byggande 2020

21-22 april 2020, Stockholm

Helt nya möjligheter uppstår när vi jobbar datadrivet i samhällsbyggnadsprocessen. Genom smart digitalisering kan vi få med invånarna i planprocessen, korta planerings- och byggtider samt skapa hållbara städer och samhällen. Det handlar till exempel om rumsliga dataanalyser, visualisering för bättre kommunikation och obrutna standardiserade dataflöden från idé till planering, byggande och förvaltning.

Arbeta smart inom planering & byggande är en konferens om datadrivna processer inom region- och stadsplanering, med koppling till byggande och förvaltning. Här möts runt 200 personer som vill snabba på digitaliseringen inom området.

Till konferensens webbplats

 

> Tidigare genomförda mötesplatser

motesplats talare geoforum temabild

Branschkalender

bli medlem händer med pusselbitar

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo