Geoforums konferenser inom geodata och digitalisering

Geoforum Sverige arrangerar konferenser och andra mötesplatser för att öka kunskapen, bidra till erfarenhetsutbyte inom och sprida nyttan med geodata och digitalisering. Det handlar till exempel om användning av geodata för datadriven innovation och utveckling, förbättrad medborgardialog med 3D/4D-visualisering och nya metoder för att samla in och analysera data – för ett effektivt och hållbart samhälle.

Mötesplatserna har alla koppling till något av våra fokusområden:

  • Smarta hållbara städer och samhällen
  • Digital samhällsbyggnadsprocess
  • Öppna geodata
  • Kompetensförsörjning till geodatasektorn.

Vi samarbetar ofta med andra organisationer i våra arrangemang. Hör av dig till oss om du vill föreslå ett samarrangemang eller delta i en programkommitté för en konferens.

Kommande mötesplatser

man mobiltelefon stadsmiljo 1000x523

Arbeta smart inom planering och byggande 2020

2829 september 2020, Stockholm (flyttad från 21-22 april på grund av coronaviruset)
Arrangörer: Geoforum Sverige och BIM Alliance

Helt nya möjligheter uppstår när vi jobbar datadrivet i samhällsbyggnadsprocessen. Genom smart digitalisering, i kombination med kunskap från professionen och forskningen, kan vi effektivisera processerna, få medskapande invånare och bästa möjliga underlag för att skapa hållbara städer och samhällen.

"Arbeta smart" är årets konferens om digitalisering i samhällsbyggnadsprocessen. Programmet har fokus på datadriven utveckling i planprocessen, användning av BIM i projektering, byggande och förvaltning och ett obrutet informationsflöde mellan de olika faserna i samhällsbyggnadsprocessen.

Under dagarna kan du lyssna till experter inom olika områden och ta del av många framgångsrika praktikfall och projekt om digitalisering i samhällsbyggnadsprocessen.

Till konferensens webbplats

smart city 2020 banner

Smart City Stockholm 2020

2022 oktober 2020, Stockholm
Arrangör: Stockholmsmässan. Geoforum Sverige, Stockholms stad och KTH är samarbetspartner.

Ett av Geoforum Sveriges fokusområden är smarta hållbara städer och samhällen. Därför har vi gått in som samarbetspartner till Smart City Stockholm 2020 med tema Människan och hållbarhet i centrum för den smarta staden.

Mötesplatsen innehåller en mässa med olika innovativa delar och en konferens med föredrag, paneler och workshoppar i parallella spår och plenum. Konferensens fokusområden är Digital transformation, Urban Environment, Mobility och Sharing & Inclusive Cities. Geoforum ansvarar för programmet för de två förstnämnda områdena.

Till mötesplatsens webbplats

drönare över stad

UAS Forum 2020

1011 november 2020, Linköping
Arrangörer: Geoforum Sverige, BIM Alliance och UAS Forum Sweden

UAS Forum är Sveriges största konferens om nyttan med drönare. Drönare integreras alltmer i arbetsprocesser och effektiviserar vårt samhälle. Mötesplatsen riktar sig till alla som vill diskutera, påverka och lära mer om hur vi i Sverige på bästa sätt kan ta till vara potentialen med vår hjälpreda drönaren. 

Programmet för UAS Forum 2020 har fokus på nyttan med att använda drönare inom olika expertområden, men innehåller också spaningar om framtidens möjligheter och internationella utblickar. Har du förslag till programmet, hör av dig till oss!

Till mötesplatsens webbplats

> Tidigare genomförda mötesplatser