Geoforums konferenser inom geodata och digitalisering

Geoforum Sverige arrangerar konferenser och seminarier med koppling till geodata och IT, som geografiska informationssystem, 3D-visualisering och drönarteknik. Mötesplatserna riktar sig till utvalda branscher eller fokuserar på något tema inom vårt påverkansarbete för geodatabranschen. Vi vill på så sätt öka kunskapen, bidra till erfarenhetsutbyte och sprida användningen och nyttan med geodata och IT i vårt samhälle.

Vi samarbetar ofta med andra organisationer vid arrangemang. Hör av dig till oss om du vill föreslå ett samarrangemang eller delta i en programkommitté för en konferens.

Kommande konferenser

dronare över stad

Drönare för datainsamling 2018 – på spaning efter framtidens lösningar

23 januari 2018, Bygget fest & konferens, Stockholm 

Arrangeras tillsammans med intresseföreningen BIM Alliance.

> Konferensens webbplats

Grön stad i en hand

Arbeta smart inom planering & byggande 2018

2-3 maj 2018, Kistamässan, Stockholm 

Arrangeras tillsammans med Lantmäteriet.

> Konferensens webbplats

smarta stader

Smarta städer 2018

28-29 november 2018, Kistamässan, Stockholm

Arrangeras tillsammans med Easyfairs och en rad partners.

> Konferensens webbplats

 

> Tidigare mötesplatser