Nu har Lantmäteriet driftsatt den första versionen av den nationella geodataplattformen. Den ska försörja en digital samhällsbyggnadsprocess med nationellt standardiserad information. Digitala detaljplaner och byggnadsinformation är de första informationsmängderna som blir tillgängliga via plattformen.

– Det är mycket glädjande att Lantmäteriet nu har driftsatt den första versionen av den nationella geodataplattformen med standardiserade data. Det är ett viktigt steg i utvecklingen av en helt digital samhällsbyggnadsprocess, säger Sofi Almquist, Geoforum Sveriges vd.

Läs mer

Geoforum Sverige har skickat in synpunkter på Öppna data-utredningens huvudbetänkande Innovation genom information. Geoforum har under flera år arbetat med frågan om öppna geodata; vi har initierat studier, skrivit debattartiklar samt genomfört seminarier och konferenser. Förslaget till den nya öppna data-lagen kommer att möjliggöra mer öppna data i Sverige framöver. Geoforum Sverige ser positivt på förslaget men kompletterar med ytterligare kommentarer.

pdfLäs Geoforums remissvar

Kommunsamverkan inom geodataområdet är inget nytt, och sedan 2018 är det lättare för kommuner att samverka fullt ut inom ett område. Nu meddelar Värmdö och Nacka kommun att de tecknat ett samverkansavtal gällande mät- och kartverksamheter. Målet är en förbättrad medborgarservice genom att leveranstider och handläggningstider minskar när kommunerna samordnar sina resurser.

Läs mer

UC ger årligen ut en branschrapport för företag inom GIS-branschen, som UC uttrycker det. I rapporten för verksamhetsåret 2019 redovisas det ekonomiska resultat för 39 privata och statliga företag. Geoforum ger en kort sammanfattning och kommenterar.

Läs mer

Det pågår ett intensivt arbete inom Lantmäteriets regeringsuppdrag för en smartare samhällsbyggnadsprocess. Här kan du läsa den senaste informationen från Lantmäteriet när det gäller digitala detaljplaner. Den 1 januari kommer specifikationer finnas på plats och kommunerna ska då kunna leverera detaljplaner till en nationell plattform. Från och med detta datum är kommunerna också informationsansvarig myndighet för detaljplaner enligt Inspire.

Läs mer