KK-stiftelsen har beviljat Högskolan i Gävle 1,7 miljoner kronor för att utveckla de två sista åren av det nya civilingenjörsprogrammet med fokus på geodata. Näringslivsmedverkan är en förutsättning för framgångsrik utveckling av utbildningen. Vill ditt företag bidra?

Läs mer

Chalmersstudenter jobbar nu med idéer på lösningar med öppna data som kan hjälpa Göteborgs stad att nå sitt mål att bli en smart och hållbar stad. Uppdraget kommer från en innovationstävling som genomförs inom ramen för EU-projektet IRIS Smart Cities i Göteborg. Under april och maj får allmänheten rösta på den idé man vill ska bli verklighet. 

Läs mer

Ramboll har utvecklat en ny karttjänst till Trafikverket som använder den för kommunikationen kring den nya järnvägen mellan Göteborg-Borås. I den digitala kartan kan invånare som berörs av ett projekt enkelt förstå hur deras närområde påverkas och lämna synpunkter. 

Läs mer

Regeringen har beslutat att Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) ska vara projektledare för Hack för Sweden. Till en början kommer fokus ligga på de samhällsutmaningar som skapas till följd av Covid-19. Ett hackaton kommer därför att arrangeras på hackthecrisis.se den 3–6 april.

Läs mer