Det står nu klart att skogsnäringen är med och finansierar den laserskanning av den svenska skogen som kommer att ge digitala kartor och uppdaterad information om tillståndet i skogarna. Medfinansieringen möjliggör en snabbare process vilket leder till mer aktuella data och ökad nytta för skogsägare, näringsliv, myndigheter och andra aktörer.

Läs mer

På Boverkets webb finns nu en vägledning som riktar sig till de som ska, eller håller på att, digitalisera en kommuns befintliga detaljplaner. Målet med vägledningen är att stärka rollen som digitaliserare och bidra till ökad insikt om digitaliseringens olika delar och komplexitet. Långsiktigt är målet också att få en enhetlig digitalisering av befintliga detaljplaner över hela landet.

Läs mer

Vid Geoforum Sveriges årsmöte 2019 valdes bland andra Marcus Ygeby, från Lantmäteriet, in i styrelsen. Marcus har gedigen erfarenhet inom geodata, BIM och ledningsarbete i både privat och offentlig sektor. Inom Lantmäteriet ansvarar han idag för samverkan, användarbehov och kompetenssatsningar för att nå en obruten digital samhällsbyggnadsprocess.

Läs mer