Hack for Swedens årliga hackathon gick av stapeln på Stockholmsmässan helgen 6-7 april. Runt 500 hackare tävlade i vilket team som kan skapa de mest samhällsnyttiga lösningarna med hjälp av öppna data. Vinnaren av Green Award blev Team VATTN som tog fram en lösning som ger information om grundvattennivåer idag och i framtiden, i användarens eget område.

Läs mer

I höst startar det nya Lantmätarprogrammet på Högskolan Väst i Trollhättan. Det är en tvärvetenskaplig utbildning med fokus på samhällsbyggnad och samhällsplanering. Programmet är format i nära samråd med branschrepresentanter.

– Vår samverkan med Högskolan Väst betyder mycket. De är mycket lyhörda för synpunkter som kommer upp i branschrådet. Utbytet med studenterna är också värdefullt för oss. De tänker i nya banor och ger oss nya influenser, säger Patrik Renfors, lantmäterichef Trollhättans Stad.

Läs mer

Formas utlyser upp till 120 miljoner kronor till forskningsprojekt för att stärka städernas och landsbygdernas förutsättningar att utveckla socialt och ekologiskt hållbara vistelsemiljöer. Teman är till exempel Blågrön infrastruktur ochTransportsystem för alla. Ett webbinarium om utlysningen hålls 24 april.

Läs mer

Den 4 april godkände Europaparlamentet direktivet om öppna data och information från den offentliga sektorn. Det kommer i hög grad att förbättra tillgången till och användningen av offentliga och offentligt finansierade data, vilket i sin tur kommer att bidra till utvecklingen av dataintensiv teknik. För regeringen är detta ytterligare ett skäl att prioritera reformer som tillgängliggör geodata som öppna data.

Läs mer

För att genomföra en fullständig uppbyggnad av en europeisk infrastruktur för geodata är det nu stort fokus på prioriterade datamängder inom Inspire. Arbetet med införandet av direktivet – att tillgängliggöra geodata – går för långsamt enligt EU-kommissionen. Genom att utse prioriterade datamängder är förhoppningen att medlemsstaterna ska snabba på publiceringen av dessa geodata.

Läs mer