Naturvårdsverket släpper information om Sveriges skyddade områden i sitt kartverktyg, som finns tillgänglig hos Naturvårdsverket och alla länsstyrelser. Information om exempelvis cykelleder, vandringsleder, toaletter och andra besöksanläggningar kan nu visas på webbplatser, kartor eller i appar. Dessa data är fria att använda i egna aplikationer och gör det enklare för besökare att hitta skyddade områden och se vilka leder och anordningar som finns i området.

Läs mer

Riksarkivet har lämnat sin slutrapport för regeringsuppdraget: att främja statliga myndigheters arbete med att tillgängliggöra data för vidareutnyttjande. Regeringsuppdraget och arbetet kring öppna data kommer att tas över av den nya Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) från den 1 september 2018.

Läs mer

Helsingborgs stads grundprincip är att data som kan vara fria också ska vara det. Det sporrar till innovation och externa lösningar på stadens utmaningar, samtidigt som medborgarna får bättre insyn och mer inflytande.

Läs mer

Regeringen utser Anna Eriksson till generaldirektör för den nya Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Anna Eriksson kommer från geodatabranschen och är känd för många genom hennes arbete som utvecklingsdirektör på Lantmäteriet. I samband med att civilminister Ardalan Shekarabi berättade om inriktningar och ändamål för den nya myndighetens verksamhet presenterade även OECD sin rapport om Sveriges digitala transformation.

Läs mer