Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, kompletterar sin vägledning till kommunernas arbete för digitala detaljplaner med en digital mötesplats som fokuserar på förutsättningar som möjliggör digital omställning. Första mötesplatsen har fokus på organisation och förankring och hålls den 22 april. Moderatorer är Christina Thulin, SKR och Geoforum Sveriges ordförande Jenny Carlstedt.

Läs mer

Addnode Group har tecknat avtal om att förvärva S-Group Solutions AB. Förvärvet förstärker Addnode Groups marknadsledande position i Sverige inom kommunaltekniska system och geodatabaserade lösningar för den smarta staden.

Läs mer

Örebro kommun har arbetat fram en rutinbeskrivning för framtagning av digital grundkarta och fastighetsförteckning till detaljplaner. Andra kommuner får gärna ta del av detta dokument och använda det som inspirationskälla vid upprättande av egna rutiner. Niklas Eriksson, geodatastrateg i Örebro, delar här med sig av sina reflektioner om arbetet med att ta fram rutinbeskrivningen. Han riktar sig till såväl kommuner som Lantmäteriet och programvaruleverantörer.  

Läs mer

Ett viktigt steg i regeringens satsning på att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen är att detaljplaner, som påbörjas från 1 januari 2022, ska upprättas digitalt och kunna tillgängliggöras nationellt. Inför den omställningen erbjuder Lantmäteriet nya korta webbutbildningar som främst riktar sig till kommunala handläggare och mellanchefer inom samhällsbyggnadsprocessen.

Läs mer