Urban ICT Arena och IQ Samhällsbyggnad genomför en Vinnova-finansierad förstudie till en öppen testbädd – Urban Drone Testbed – som skapar förutsättningar för en ny typ av infrastruktur i luftrummet. Nu är tre av totalt fem delar i förstudien slutförda. I förstudien har man nu kommit fram till vilka problem som en testbädd för drönare i urbana miljöer behöver lösa för att möjliggöra för drönare att kunna bidra i hållbar stadsutveckling. 

Läs mer

Sensommarens nyhetsbrev är högintressant. Du kan till exempel ta del av att Geoforums VD går vidare till BIM Alliance, analyser kring Almedalsveckan och en stor nyhet gällande Sveriges största drönarkonferens som vi arrangerar.

Läs mer

För att stötta Sveriges kommuner att komma igång med digitaliseringsarbetet inom samhällsbyggnadsprocessen har Lantmäteriet tagit fram ett workshop-material kallat Digibarometern. Digibarometern är uppbyggd så att kommunen kan genomföra den på egen hand, men Lantmäteriet erbjuder även stöd i form av coachning för kommunens workshopledare eller genom att på plats agera workshopledare och stå för en del av omvärldsbevakningen.

Läs mer

Analys av Susanne Nellemann Ek

Stefan Löfven var inte i Almedalen. Det är synd. Almedalen har utvecklats till en arena där alla aktörer finns representerade under ett antal dagar. Politikerna, offentliga sektorn, forskarvärlden, föreningar och företagen samtalar. Aktörerna vill ta ansvar för sin del av samhällsuppgiften och möts på och utanför scener för att diskutera och kanske etablera samarbeten. Och alla arrangemang är öppna och kostnadsfria.

Läs mer

Analys av Susanne Nellemann Ek

När jag besökte Almedalen för första gången för Geoforum år 2015 så var öppna data och värdet av öppna geodata något som ett antal myndigheter presenterade på sina scener. Fyra år senare, när Almedalsveckan 2019 ska summeras, kan jag konstatera att frågan om öppna data avancerat och nu finns på makthavarnas bord.

Läs mer