Sedan 1947 har den Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) tagit fram standarder inom alla tänkbara områden. I ISO finns 150 länder representerade och antalet fastslagna standarder uppgår idag till närmare 25 000. Ny ordförande för ISO TC211, som standardiseringskommittén för digital geografisk information kallas, är Christina Wasström från Lantmäteriet.

Läs mer

Under årets Almedalsvecka är geodata på tapeten under ett flertal seminarier och event. Exempelvis bjuder Lantmäteriet in till ett Society Hack där deltagarna får arbeta med att lösa utmaningar relaterade till Lantmäteriets regeringsuppdrag Digitalt först. Ett Society Hack är ett workshop-format som kan beskrivas som en interaktiv diskussion mellan representanter med olika perspektiv, i syfte att på plats komma fram till nya idéer eller en lösning på ett gemensamt samhällsproblem.

Läs mer

nyhetsbrev 580

lediga jobb banner 580

bli medlem 580 gra