Geoforum Sverige välkomnar att Khashayar Farmanbar har utsetts till ny energi- och digitaliseringsminister. Khashayar Farmanbar har en bakgrund från geodatabranschen och drev tidigare Agency 9, ett företag som utvecklade molntjänster för stadsplanering i 3D och som var medlemmar i Geoforum.

Khashayar Farmanbar är ingenjör i datateknik och startade i början av 00-talet Agency 9, ett företag han var vd för fram till 2013. Agency 9 utvecklade lösningar för 3d-visualisering av kartor och stadsbyggnadsprojekt och var en aktiv medlem i Geoforum Sverige.

– Vi välkomnar att Khashayar Farmanbar har utsetts till energi- och digitaliseringsminister. Khashayar har en gedigen kunskap och erfarenhet från geodatabranschen och är väl insatt i digitaliseringens utmaningar och möjligheter, säger Sofi Almqvist, vd på Geoforum Sverige.

– Vi hoppas nu att frågan om öppna och kvalitetssäkrade geodata prioriteras. Ska Sverige bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter krävs det ökad samverkan, öppna data och inte minst mer resurser. Även inom energiområdet är behoven av investeringar i öppna data och digitala tillståndsprocesser mycket stora. Vi behöver öka takten i digitaliseringen, för att klara omställningen till ett smart och hållbart samhälle, säger Sofi Almqvist.


Khashayar Farmanbar, då vd på Agency 9, tillsammans med Geoforums förre ordförande Eric Jeansson. Här tar de emot pris på Geospatial World Forum i Amsterdam 2012.

Digitaliseringen ger stora möjligheter till hållbar utveckling av skog och landsbygd. Potentialen till innovation är stor, och innovation behövs för att klara de utmaningarna världen står inför. Patrik André, digitaliseringsstrateg på Skogsstyrelsen, och moderator på Geoforums senaste webbinarium på temat, berättar mer.

Läs mer

Har du en utmaning inom samhällsbyggnad och vill undersöka möjligheterna att tackla den med AI? Har du tillgång till data om denna utmaning? Projektet Kraftsamling AI i samhällsbyggandet har då ett erbjudande till dig och din organisation.

Läs mer

Regeringen har beviljat Eskilstuna kommuns ansökan om att inrätta kommunal lantmäterimyndighet. Med Eskilstuna är det nu 40 kommuner i Sverige som har egen lantmäterimyndighet. 

En kommunal lantmäterimyndighet, förkortat KLM, ansvarar för lantmäteriförrättningar inom den egna kommunen och handlägger ärenden om till exempel fastighetsbildning och fastighetsbestämning. I landets övriga kommuner är det Lantmäteriet som har ansvaret för fastighetsbildningen. 

Regerigen meddelade beslutet den 26 oktober. Samtidigt meddelade man att Höganäs ansökan om att bilda kommunal lantmäterimyndighet avslås med motiveringen att myndigheten blir för liten.

AI Arena, som Geoforum är en del av, kommer att delta i Hack for Gävle. Hackathonet arrangeras av Future Position X i samarbete med Microsoft, Gävle kommun, Högskolan i Gävle och AI Arena. Hacket är framflyttat till den 11 mars 2022.

Läs mer