Vill din kommun ta täten och påskynda omställningen till klimatneutralitet? Då kan ni söka medel för projekt som utgår från ett holistiskt perspektiv på staden där digitalisering och medborgarengagemang är möjliggörare. Inom innovationsprogrammet Viable Cities utlyser Energimyndigheten, Vinnova och Formas cirka 25 miljoner kronor. 

Läs mer

Nu kan du ta del av hur arbetet går och lära dig mer om de olika aktiviteterna inom den nationella handlingsplanen för geodata 2018-2020. Dessa aktiviteter ska leda till att vi får en nationell infrastruktur för geodata som främjar innovation och tillväxt inom näringslivet, möjliggör digitalisering och effektivisering av samhällsbyggnadsprocesser och aktivt bidrar till att medborgarna har en god, säker och hållbar livsmiljö.

Läs mer

Geoforum Sverige med systerföreningar hälsar välkommen till en mötesplats för lärande, inspiration och samverkan inom digitalt samhällsbyggande den 19-20 mars. På Position – för digitalt samhällsbyggande 2030 för vi dialog om hur vi på bästa sätt, med digitala verktyg och processer, kan skapa hållbara städer och en hållbar landsbygd. Nu kan du se klara talare och anmäla dig till konferensen till early-bird-pris!

Läs mer

Kristianstads kommun har låtit mäta besöksflödena i staden, dels genom att fånga upp anonymiserade wifi-signaler från mobiltelefoner och dels genom filmning med hjälp av drönare. Syftet med undersökningen är att, med hjälp av teknikkonsulten Ramböll, få en fördjupad kunskap om vilka rörelsemönster besökarna i Kristianstad centrum faktiskt har. Det ger möjlighet att förbättra framkomligheten, öka tillgängligheten och skapa en säkrare stadsmiljö.

Läs mer

Swedron Sverige AB har nyligen anslutit sig till Geoforums nätverk. Företaget levererar drönarlösningar till företag och privatpersoner i hela Norden. Verksamheten startades under 2018 och medarbetarna har mångårig erfarenhet av drönarteknik. Swedron är övertygade om att drönare kommer att vara en stor del av det moderna samhällets utveckling för lång tid framöver och är gärna ett bollplank för utveckling inom drönarområdet.

Läs mer