Hur används analysverktyg och digitala tvillingar idag? Vilka nyttor kan skapas för olika användningsområden i samhällsbyggnadsprocessen? Det har ett projekt studerat i en genomförandestudie om digitala tvillingar och analysverktyg för hållbar samhällsutveckling. Nu kan du ta del av projektresultaten.

Läs mer