I en ny forskningsrapport från SNS beskriver Edward Glaeser – en av världens främsta urbanekonomer – hur den snabbt ökande tillgången på stora datamängder innebär väsentliga möjligheter för politiker och stadsplanerare att förbättra samhällsservicen i städer.

Läs mer

GIS-rapporten 2019 från Metria visar att det är få svenska organisationer som drar nytta av det allt mer digitaliserade samhället. Endast 35 procent av de 200 tillfrågade har en GIS-strategi och hälften har sin geodata utspridd i olika system.

Läs mer

Långa handläggningstider och höga kostnader för fastighetsbildning är ett problem i samhällsbyggnadsprocessen. Riksdagsledamoten Lars Beckman har i en skriftlig fråga efterlyst en utredning av vad som krävs för att möjliggöra fastighetskoordinater med rättsverkan, vilket skulle bidra till effektivisering. Lantmäteriet ser stora svårigheter att få till detta.

Läs mer

Projektet Får jag lov, som drivs av Boverket tillsammans med kommuner, programvaruutvecklare, högskolor och myndigheter, har nu avslutat steg två av tre och släppt en rapport. Projektets fokus är att göra det lättare att utveckla digitala tjänster för att effektivisera lov- och byggprocesserna.

Läs mer