Webbinarium: Digitala detaljplaner och nationella geodataplattformen – skarpt läge 2022

Webbinarium: Digitala detaljplaner och nationella geodataplattformen – skarpt läge 2022

Nu är dagen här, den 1 januari 2022 började de nya föreskrifterna och specifikationerna för detaljplaner att gälla. Ett viktigt steg på vägen mot en digital samhällsbyggnadsprocess. Vad innebär det för din kommun? Hur kan kommuner jobba med digitaliseringen av detaljplaner? Vilket stöd finns att få? Geoforum Sverige bjuder in alla medlemmar till ett matnyttigt lunchwebbinarium den 24 februari.

Tid: 24 februari 2022, kl. 12.00-13.00
Plats: Zoom

talare webbinarium 24feb

Program

 

12.00 Inledning och introduktion till dagens webbinarium

Sofi Almqvist, Vd Geoforum Sverige hälsar välkommen och introducerar dagens tema.

 

12.05 Den nationella geodataplattformen, Lantmäteriet

Malin Klintborg, uppdragsledare Lantmäteriet

Den nationella geodataplattformen är redo för att stödja kommunerna i sitt nya ansvar som informationsägare för detaljplaner enligt förordningen om geografisk miljöinformation (INSPIRE). Den nationella specifikationen som ska stödja standardisering är harmoniserad med föreskrift för detaljplan. Dessutom har Lantmäteriet tillsammans med SKR, Boverket och Länsstyrelserna tagit fram olika vägledningar som hjälp och stöd för kommuner. Arbete med kommande datamängder pågår samtidigt som tid och resurser finns för att stödja din kommuns anslutning till den nationella geodataplattformen.

 

12.20 Digitala detaljplaner – nu och i framtiden

Klara Falk, planarkitekt Boverket och Beatrice Buskas, jurist Boverket.

Klara Falk och Beatrice Buskas från Boverket om digitala detaljplaner nu och i framtiden.
 

12.35 Luleå kommun och digitala detaljplaner

Jonny Halvarsson, GIS-strateg och Ruben Norén Selberg, planarkitekt på Luleå Kommun

Under 2021 genomförde Luleå Kommun ett pilotprojekt för att lyfta frågor kring hur man ska angripa arbetet med att digitalisera de cirka 700 befintliga detaljplaner som finns i kommunen. I projektet som koordinerades av en extern konsult samverkade personal från kommunens plan-, miljö- och bygg- och geodata-avdelningar. Projektet resulterade bland annat i en process och rutiner för det fortsatta arbetet. Luleå kommun har även säkerställt leveranser av detaljplaner enligt nya standarden till den nationella geodataplattformen (NGP) från årsskiftet. Ta del av erfarenheter från projektet och hör mer om framtiden för Luleås detaljplaner.

 lulea kommun 1 

  
12.50 Frågestund och avrundning

 

Programmet kan ändras och uppdateras löpande.

För vem?

Det här är ett webbinarium för dig som arbetar med digital omställning inom de kommunala samhällsbyggnadsprocesserna eller är intresserad av frågorna. 

Webbinariet är öppet för alla anställda hos medlemmar i Geoforum Sverige. Är din organisation inte medlem än? Vi välkomnar alltid nya medlemmar! Läs mer om vad du får som medlem här. 

Förbered dig gärna genom att ladda ned Zoom om du inte använt det tidigare. 

Inspelning och material

Inspelningen av webbinariet och dokumentation kommer att finnas tillgänglig på våra medlemssidor. 

Vill du få Geoforums nyhetsbrev och inbjudningar till kommande evenemang? Anmäl dig här.