Intressentgrupper

Våra intressentgrupper fungerar som forum för utbyte av kunskap och erfarenheter mellan branschens aktörer. Grupperna är öppna för medlemmar i Geoforum Sverige. Om du vill delta är du välkommen att ta kontakt med gruppens kontaktperson.

Kommuner och BIM

I samarbete med BIM Alliance

Intressentgruppen är skapad på initiativ av kommuner, för kommuner. Fokus ligger på att diskutera och dela kunskap, erfarenhet och insikter om BIM för att stödja utvecklingen av digitala processer inom svenska kommuner. Ordförande för intressentgruppen är Ramyar Hamarashid, BIM-utvecklare på Örebro kommun. 
Läs mer om intressentgruppen här
 

Mätningsteknik

I samarbete med BIM Alliance

Intressentgruppen jobbar med mätningstekniska frågor i bygg- och anläggningsbranschen och leds av Krister Arnaryd från Qflow. Fokusområden är samverkan, kompetens, information, regelverk, riktlinjer/best practice, BIM/dataflytt och innovation.
Läs mer om intressentgruppen här

Kompetensråd 

I samarbete med Lantmäteriet

Geoforum driver tillsammans med Lantmäteriet ett råd för kompetensförsörjning. Rådet driver frågor som rör kompetensförsörjning till geodatabranschen och fungerar även som ett forum för utbyte av erfarenheter. Under 2024 är fokus den satsning vi nu gör på att attrahera unga till branschen. Vill du delta i kompetensrådet? Kontakta Linn Norén, kommunikationsansvarig på Geoforum.