Cyklister i korsning nära stadsparken i Uppsala
Webbinarium: Hur digitaliseringen förändrar stadsbyggnadspraktiken

Den 24 februari arrangerade Geoforum Sverige ett webbinarium med stadsbyggnadsforskaren Lars Marcus som pratade om hur digitaliseringen förändrar stadsbyggnadspraktiken. Med ny stadsbyggnadsforskning som grund illustrerade han hur framtidens planprocess kan se ut.

Tid: 24 februari 2021, kl. 12.00–13.00
Plats: Zoom

Program

12.00 Inledning

Sofi Almqvist, vd Geoforum Sverige

12.05–12.45 Hur digitaliseringen förändrar stadsbyggnadspraktiken

Digitaliseringen gör det möjligt att arbeta med stadsbyggande på ett sätt som bättre stämmer överens med hur städer faktiskt fungerar. Vi kan äntligen beskriva städer som de komplexa landskap de är och därmed styra utveckling och skapa värden på ett mer kontrollerat sätt. Det handlar alltså långt ifrån bara om ny teknik och effektivitet utan framför allt om möjligheterna till en stor kunskapshöjning i praktiken. Baserat på ny stadsbyggnadsforskning illustreras hur framtidens planprocess kan se ut.

Lars Marcus, arkitekt och professor i stadsbyggnad, Chalmers tekniska högskola

12.45–13.00 Frågestund

Om Lars Marcus

Lars MarcusLars Marcus är arkitekt och professor i stadsbyggnad och leder forskargruppen Spatial Morphology Group (SMoG) vid Chalmers. SMoG arbetar bland annat med avancerade GIS-analyser av städer, och modellerna används till exempel i Göteborgs stads digitala tvilling. 

Hans forskning handlar om hur stadens rumsliga form, strukturerad genom arkitektur och stadsbyggnad, stödjer, ordnar och sätter gränser för människors vardag. I förlängningen skapar stadens form därmed förutsättningar för centrala samhällsprocesser som social integration, lokala marknader och ekosystemtjänster. Rumsmorfologi utgör således en form av teknologi som skapar rumsliga strukturer för andra urbana system.

Lars är också grundare och partner i konsultfirman Spacescape som utför stadsrumsanalyser, designstöd och policyutveckling åt kommuner, fastighetsägare och arkitektkontor.

Dessutom är Lars styrelseledamot i Geoforum Sverige.

Foto: Anna-Lena Lundqvist

Anmälan

Detta lunchwebbinarium är öppet för alla anställda hos medlemmar i Geoforum Sverige. Är din organisation inte medlem än? Vi välkomnar alltid nya medlemmar – läs om medlemskap i Geoforum Sverige.

Sista anmälningsdag var 23 februari

Här kan du ta del av Geoforum Sveriges personuppgiftspolicy