Arbeta smart inom planering & byggande 2017

Sverige har en unik möjlighet att nyttja digitaliseringen inom planering, byggande och förvaltning, och ta en internationell tätplats inom området. Med framgångsrik digitalisering kan vi få med invånarna i planprocessen, korta handläggningstider och planerings- och byggtider, minska miljöpåverkan och minska de totala planerings- och byggkostnaderna. Helt nya möjligheter skapas med visualiseringar, analyser, optimeringar och effektiva informationsflöden. 

Arbeta smart inom planering & byggande 2017 arrangerades för att visa på smarta lösningar och arbetsprocesser inom region- och stadsplanering, byggande och förvaltning. 

TID: 8–9 maj 2017
PLATS: Norra Latin, Stockholm City Conference, Stockholm
ARRANGÖRER: ULI Geoforum, branschorganisationen för geodataområdet och BIM Alliance, intresseföreningen inom BIM, byggnadsinformationsmodeller.
Medarrangör är föreningen GISS – GIS-samverkan i Stockholms län.

Konferensen samlade drygt 200 personer som vill snabba på digitaliseringen inom planering, byggande och förvaltning. 

Arbeta smart inom planering & byggande 2017 var Geoforums 16e konferens inom temat och en uppskattad mötesplats.

arbeta smart 2017 hand grön stad

Partner

 

Lantmäteriet partner till Arbeta smart inom planering & byggandesveriges byggindustrier banner 360

Arrangörer

 geoforum sverige logo

bim alliance

giss