Vad är geodata och GIS?

Geodata – data kopplade till en plats

Geodata är data som beskriver företeelser och deras geografiska läge – data kopplad till en plats på jorden. Digitalisering av den fysiska världen bygger på geodata. Det gör att geodata skapar möjligheter i allt från elscooteruthyrning till att möta flera av de globala målen för hållbar utveckling.

Vårt samhälle står idag inför stora utmaningar. Vi ska generera tillväxt samtidigt som vi ska använda mindre av jordens resurser och skapa ett hållbart samhälle. Digitaliseringen ger oss verktyg att arbeta smartare och bättre och skapar nya möjligheter att möta utmaningarna vi står inför. Rätt använd kan digitalisering med geodata skapa stora värden och bidra till lösningar på vår tids stora problem.

Att data kan kopplas till en plats är det som gör den så värdefull. Med geodata går platser och rörelser att sortera, analysera, visualisera och automatisera. Geodata och digitalisering är superkraften för utvecklingen av Sverige. Oavsett om vi pratar om att hantera klimatfrågan, om att utveckla städer, landsbygd, miljövärden och transporter eller om att skapa nya innovativa produkter och tjänster.

GIS – bra beslutsunderlag när läget har betydelse

GIS är system för att samla in, hantera, analysera och visualisera information som är kopplad till en plats. GIS är en förkortning gör geografiska informationssystem.

GIS ger bra beslutsunderlag när det geografiska läget har betydelse. Både för dig i vardagen och professionellt. Med GIS kan du få svar på frågor om var, vart eller varifrån. Du kan också analysera och tolka stora datamängder och visualisera komplex information på ett överskådligt sätt. På så sätt blir det enkelt att se mönster och trender. GIS bidrar helt enkelt till bättre beslutsfattande för alla och ett effektivare samhälle!

Användningsområden

Geodata finns överallt omkring dig – i mobilappar som använder telefonens gps, i karttjänster från företag och offentlig sektor, i datorspelens världar och i många fall i kriminalserier och actionfilmer. Geodata och GIS används också i en mängd verksamheter på kommuner, myndigheter och företag. Exempel på tillämpningssområden är:

  • stadsplanering
  • övervakning och visualisering av miljö- och klimatpåverkan
  • krisberedskap och blåljusverksamhet
  • trafik och transport
  • hälsofrågor, vård och epidemiologi
  • för att visualisera befolkningsdata, kunddata och annan statistik kopplat till ett område.

 

Geoforum Sverige är branschorganisationen för geodataområdet i Sverige

Geoforum Sverige är en nationell intresseorganisation som verkar för att öka insikten om betydelsen av geodata inom smart och hållbar samhällsutveckling. Vi bedriver påverkansarbete, arrangerar mötesplatser och evenemang samt sprider nyheter och omvärldsbevakar branschen. Bland mycket annat!

Vi är en medlemsdriven förening som representerar cirka 200 organisationer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Våra medlemmar samlar in, producerar, förädlar, analyserar och visualiserar geodata – data kopplade till en plats.

Läs mer om Geoforum

 

bli medlem ny

Följ oss

linkedin logo 70