Kompetensförsörjning inom geodataområdet

Elever och lärare framför skärmar
Kompetensförsörjning inom geodataområdet

Under 2021 har Geoforum och Lantmäteriet arrangerat en serie workshoppar om kompetensförsörjning inom geodataområdet med deltagare från både kommuner, myndigheter, företag och lärosäten. Bakgrunden är ett regeringsuppdrag som Lantmäteriet har, och som syftar till att kartlägga och bedöma kompetens- och utbildningsbehovet inom sektorn på kort och lång sikt.

Under workshopparna har deltagarna gett input på och diskuterat frågor som: Vilka är de kritiska yrkeskategorierna i geodatabranschen? Vilken kompetens behövs idag och i framtiden? Hur fungerar det med kompetensutveckling på våra arbetsplatser? Arbetet har gett ett stort material som nu processas vidare.

Magnus Forsberg webb– En tydlig slutsats av arbetet är att alla upplever en brist på kompetens. Geodatabranschen försörjer ett väsentligt större verksamhetsområde idag än tidigare, men samtidigt upplevs branschen som anonym. Vi behöver en större samverkan mellan lärosäten, kommun, stat och företag, och med enad front påvisa branschens betydelse, för att klara kompetensförsörjningen i framtiden, säger Magnus Forsberg, uppdragsledare på Lantmäteriet.

Under november har Lantmäteriet olika samråd om de slutsatser och förslag som kommer att gå in i den slutliga rapporten. Rapporten lämnas till regeringen i december 2021. Vi återkommer och berättar mer när slutrapporten är klar.

Läs mer om workshopparna och ta del av material