Sista ansökningsdag: 21 januari 2018

Vill du vara med och göra vardagen enklare för örebroarna? Det kan du i rollen som GIS-samordnare i staben på Tekniska förvaltningen i Örebro kommun. Vi söker dig som vill vara med och utveckla vår GIS-verksamhet. Vi erbjuder ett utvecklande och meningsfullt arbete i en organisation med goda resurser. 

Läs mer

Sista ansökningsdag: 26 januari 2018 

Vill du utveckla morgondagens Sverige och bidra till samhällsnyttan? Det händer mycket inom division Geodatas hela ansvarsområde. Inte minst drivet av digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen i Sverige. Utvecklingen av Lantmäteriets samverkan med kommuner och myndigheter är av största betydelse och vi behöver därför förstärka med ett antal regionala geodatasamordnare.

Läs mer

Sista ansökningsdag: 28 januari 2018 

I Karlshamns kommun har du möjlighet att arbeta i en kreativ och framåtsträvande organisation och bidra till att utveckla Karlshamn till en plats för liv och lust. På Stadsbyggnadsavdelningen arbetar vi med detalj- och översiktsplaner, bygglov, exploateringsfrågor, GIS, mätning samt karttjänster. Som kartingenjör kommer du att ingå i vårt mätningsteam som ansvarar för kommunens geografiska information, allt från inmätning till kartproduktion och GIS-analyser.

Läs mer