Sista ansökningsdag: 17 juni

Geografisk information är ett viktigt stöd för flera av kommunens förvaltningar, dels för det interna arbetet men även för att nå ut med information till kommunens invånare. I rollen som GIS-samordnare utgör du ett stöd till hela organisationen i kartbaserade frågor samt kontinuerlig utveckling av arbetsmetoder och verktyg inom området. Tjänsten innefattar också arbete med analyser, projektledning och våra webbaserade karttjänster internt och externt.

Läs mer

Sista ansökningsdag: 20 juni  2018

För att möta en ökad efterfrågan av våra tjänster i Sverige utvecklar vi nu COWI Mapping Sweden till en egen resultatenhet under divisionen COWI Mapping. I samband med satsningen behöver vi nu utöka vårt team i Sverige med en erfaren projektledare, i första hand för att leda vårt nya uppdrag att genomföra en landstäckande laserskanning över Sverige för Lantmäteriet och skogsnäringen, men även för andra stora och komplexa projekt i Sverige eller utomlands.

Läs mer

Sista ansökningsdag: 6 juni 2018

Skärgårdskommunen Värmdö söker en karttekniker för VA. VA-utbyggnaden i kommunen är en förutsättning för kommunens hållbara utveckling, både avseende miljö och befolkning. En viktig del i detta är att vi har koll på alla kommunens ledningar. Det är här du kommer in!

Läs mer

Sista ansökningsdag: 31 maj 2018

Stadsmätningsavdelningen i Stockholms stad erbjuder praktik för dig som går en tvåårig yrkeshögskoleutbildning inom geodataområdet, där en del av studierna är Lärande i arbete (LIA). Här får du delta i det dagliga arbetet och får på så sätt en omväxlande och bred praktik där du kommer att prova på arbetsuppgifter inom såväl geodata som fastighetsbildning.

Läs mer