Digitala Karlskrona by night
Webbinarium: Digitala tvillingar av städer och parametrisk design


Geoforum Sverige arrangerade ett medlemsexklusivt webbinarium om digitala tvillingar av städer och parametrisk design för bättre stadsplanering den 23 oktober 2020. Är din organisation medlem i Geoforum kan du kontakta oss om du vill ta del av presentationerna.

Datum: 23 oktober 2020
Tid: kl. 12.00–13.00
Plats: Zoom

En digital tvilling av en stad kan användas för att skapa kunskap om hur den befintliga staden ser ut och fungerar, till att visualisera och simulera stadsutvecklingsprojekt, till drift och underhåll samt till att styra olika funktioner i realtid. 

Under detta lunchwebbinarium får du lyssna till planarkitekten Ann-Sofie Silverskär från Karlskrona, som delar med sig av kommunens imponerande arbete med att bygga upp en digital tvilling av staden och använda den som stöd i stadsplaneringen. Det ger underlag till att också använda parametrisk design vilket skapar stora möjligheter till bättre beslut om hur kvarter, stadsdelar och städer ska utformas. Parametrisk design kommer du också att få höra om under webbinariets andra del som handlar om Smart Built Environments projekt DigiGrow där de deltagande kommunerna går från insikt om behovet av digitalisering till handling.

Alla anställda hos medlemmar i Geoforum Sverige är välkomna att delta på webbinariet.

Program

12.00 Inledning

Sofi Almqvist, vd Geoforum Sverige

12.05 Karlskronas digitala tvilling – en viktig del i stadsplaneringen

Karlskrona kommun håller på att bygga upp en digital tvilling av staden som används i stadsplaneringen – internt och vid medborgardialoger. Den digitala tvillingen vidareutvecklas nu till en realtidstvilling. Här flätas BIM och GIS samman med bland annat IoT för att möjliggöra snabba analyser. Det ger underlag till parametrisk design av kvarter och, i framtiden, av hela städer.

Ann-Sofie Silverskär, planarkitekt, Karlskrona kommun

ann-sofie silverskar med Karlskronas 3D-modell i bakgrunden

agnes savenstedt och patrick maskall

12.30 DigiGrow – från insikt till handling

En dragning om hur de deltagande kommunerna i DigiGrow-projektet går från insikt kring behovet av digitalisering till handling – att verkligen börja digitalisera – genom att beskriva kommunsamarbetet om parametrisk design.

pdfPresentationsbilderna

Agnes Sävenstedt, projektledare DigiGrow – ett innovationsprojekt inom Smart Built Environment
Patrick Maskåll, verksamhetsutvecklare, Linköpings kommun

12.55 Slutord

 DigiGrow Fran insikt till handling på Geoforum Sveriges webbinarium

Om DigiGrow

DigiGrow är ett projekt inom Smart Built Environment. Syftet är att hjälpa kommunerna att gå från den insikt de hittills har fått om digitalisering till handling och aktivt arbete med att fullt utnyttja digitaliseringens möjligheter i sina huvudprocesser. Projektets innehåll och fokus är att bygga förmåga till digitalisering med stöd av ett digitalt testlab med inriktning på plan- och bygglovsprocessen. DigiGrow bygger på resultat från de tidigare fokusområdena Standardisering och Livscykelperspektiv som genomförts under Smart Built Environments programperiod 2016-2018 med särskilt fokus på projekten DigSam och Smart planering för byggande.