Två personer vid entrédörr till Boverket
Workshop: Boverkets förslag till föreskrifter om planbeskrivning

Tid: 15 juni 2020, kl. 10.00–11.30
Plats: Zoom Meeting

Boverket har skickat ut sitt förslag på föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning och tillhörande konsekvensbeskrivning på remiss. Geoforum Sverige ska svara på remissen och bjuder nu in till en workshop i Zoom om Boverkets förslag.

Här blir du insatt i förslaget och får chans att diskutera det med andra samt ge input till Geoforums svar!

Program

Inledning

Sofi Almqvist, vd Geoforum Sverige, presenterar Geoforums aktuella aktiviteter och inleder workshoppen.

Information från Boverket

John Hellman, planeringsarkitekt vid Boverket, berättar om förslaget till föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning, och tankarna bakom det.

Grupparbete

Ni delas upp i "breakout rooms" och diskuterar frågeställningar.

Diskussion

Grupparbetet summeras och frågorna diskuteras i helgrupp.

Här läser du Boverkets förslag

För dig som vill få och ge inspel

Geoforum Sverige kommer att sammanställa ett yttrande över förslaget med hjälp av resultatet av workshoppen. Remissvaret ska lämnas in senast den 24 juli 2020.

Delta om du vill utbyta erfarenheter och tankar med andra och ge input till Geoforum Sveriges remissvar samt få inspel till din organisations svar. Du kanske är ansvarig att svara på remissen för din organisation.

Workshoppen är endast öppen för anställda hos medlemmar i Geoforum Sverige. Är din organisation inte medlem än? Vi välkomnar alltid nya medlemmar! Här kan du läsa om nyttan av att vara medlem i Geoforum Sverige.

Anmälan

Vänligen ange förnamn.

Vänligen ange efternamn.

Vänligen ange företags-/organisationsnamn.

Ogiltig e-postadress.

Invalid Input

Invalid Input

Visa att du inte är en robot genom att ange siffrorna som visas.
Visa nya siffror Vänligen fyll i siffrorna för att komma vidare.

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Här kan du läsa Geoforums personuppgiftspolicy.