Två personer vid entrédörr till Boverket
Workshop: Boverkets förslag till föreskrifter om planbeskrivning

Tid: 15 juni 2020, kl. 10.00–11.30
Plats: Zoom Meeting

Boverket har skickat ut sitt förslag på föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning och tillhörande konsekvensbeskrivning på remiss. Geoforum Sverige är remissinstans och bjöd in till en workshop i Zoom om Boverkets förslag.

Program

Inledning

Sofi Almqvist, vd Geoforum Sverige, presenterar Geoforums aktuella aktiviteter och inleder workshoppen.

pdfGeoforums presentationsbilder

Information från Boverket

John Hellman, planeringsarkitekt vid Boverket, berättar om förslaget till föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning, och tankarna bakom det.

pdfJohn Hellmans presentationsbilder

Grupparbete

Ni delas upp i "breakout rooms" och diskuterar frågeställningar.

Diskussion

Grupparbetet summeras och frågorna diskuteras i helgrupp.

Här läser du Boverkets förslag

För dig som vill få och ge inspel

Geoforum Sverige kommer att sammanställa ett yttrande över förslaget med hjälp av resultatet av workshoppen. Remissvaret ska lämnas in senast den 24 juli 2020.

Delta om du vill utbyta erfarenheter och tankar med andra och ge input till Geoforum Sveriges remissvar samt få inspel till din organisations svar. Du kanske är ansvarig att svara på remissen för din organisation.

Workshoppen är endast öppen för anställda hos medlemmar i Geoforum Sverige. Är din organisation inte medlem än? Vi välkomnar alltid nya medlemmar! Här kan du läsa om nyttan av att vara medlem i Geoforum Sverige.