Smarta städer 2017

Smarta städer 2017 är den första nationella mötesplatsen om smarta och hållbara städer och kommuner, och äger rum den 22–23 november på Kistamässan i Stockholm. Här kan du delta i en två-dagars konferens och din organisation kan ta plats i en vibrerande utställning med fokus på den smarta staden och hållbart byggande.

Smarta städer är en framtidsbild av det goda och hållbara livet i städerna som vi kan åstadkomma bland annat med teknik som IoT, AR, 3D-visualisering och sensorer. Data är centralt för att styra flöden, och geodata är själva motorn för den smarta staden. Det är därför vår bransch står som värd för konferensen Smarta städer 2017.

Smarta städer är mötesplatsen där intressenter från organisationer, myndigheter, företag och forskarvärlden för första gången kan samlas och utbyta kunskap och idéer. Det är genom att aktivt delta i gemensamma initiativ för att lära och söka nya lösningar, som utvecklingen av smarta och hållbara städer kan gå framåt.

– Geodata är en av de viktigaste drivkrafterna för den smarta staden. Konferensen Smarta städer är ett välkommet och tydligt steg i rätt riktning, och visar på att vi i Norden vill, och kan ligga i framkant inom området, säger Eric Jeansson, geodatastrateg, Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs Stad och styrelseledamot i Geoforum Sverige.

Arrangörer och partner

Geoforum Sverige arrangerar konferensen tillsammans med EasyFairs (Kistamässan), med input från våra medlemmar och partner.

Partner till konferensen är:

 • BIM Alliance
 • Dataföreningen
 • Forum för Transportinnovation
 • Fossilfritt Sverige
 • Föreningen för samhällsplanering
 • Innovationsprogrammet Internet of Things
 • Innovationsprogrammet Smart Sustainable Cities
 • Innovationsprogrammet Smart Built Environment
 • IQ Samhällsbyggnad
 • Lantmäteriet
 • Mistra SAMS
 • Stockholms stad
 • Svenska Teknik- och Designföretagen
 • Teknikföretagen
 • Trästad Sverige
 • Urban ICT Arena
 • Visual Sweden
 • WWF

EasyFairs arrangerar den stora mässan.

Nya utmaningar kräver nya tankesätt

Konferensen

Drivkrafter som urbanisering, digitalisering, globalisering och hållbarhetsmål innebär stora utmaningar i utvecklingen av våra städer och kommuner. På konferensen tar du del av lösningar, de senaste rönen och initiativ för en smart och hållbar stad!

Huvudteman för konferensen är:

 • Medskapande medborgare
 • Uppkopplad infrastruktur
 • Urban mobilitet
 • Hållbar och trygg miljö.
 

De många sammankopplingarna som sker med hjälp av informations- och kommunikationsteknik (IKT) i en smart stad bygger på flödet av data. En smart stad samlar ständigt in och analyserar information genom sensorer och system. Programmerare kan sedan utveckla datadrivna applikationer, till exempel en vägskylt som kan informera om väglag och ge hastighetsrekommendation i realtid. Data är därför motorn i den smarta staden.

– I de smarta städerna skapas bättre livsmiljöer där resurser sparas och större hänsyn tas till miljö och människors behov. Digitalisering och position är två nyckelord. Men det förutsätter fri tillgång till högkvalitativa geodata, säger Susanne Nellemann Ek, vd för Geoforum Sverige.

> Mer om konferensens innehåll

Medverka på Smarta städer 2017!

Mässan

Vill din organisation medverka som utställare eller sponsor till Smarta städer 2017Läs om utställning och sponsorskap på smartastader.com

Guldsponsor: Telia
Silversponsorer: Sweco, CGI och WSP
Bronssponsorer: Esri Sverige och Metria

Anmälan till konferensen

På konferensen får du som deltagare de senaste rönen, inspiration och ett breddat kontaktnät. Kom och ta del av lösningar för smarta och hållbara städer och kommuner!

Alla medarbetare hos Geoforum Sveriges medlemmar får 1000 kr rabatt på konferensavgiften. 

Läs mer och anmäl dig på smartastader.com

Partners smarta städer 800