Om Geoforum Sverige

Geoforum Sverige är en nationell intresseorganisation som verkar för att öka insikten om betydelsen av geodata inom smart och hållbar samhällsutveckling.

Vi är en medlemsdriven förening som representerar cirka 200 organisationer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Våra medlemmar samlar in, producerar, förädlar, analyserar och visualiserar geodata – data kopplade till en plats.

Att data kan kopplas till en plats är det som gör den så värdefull. Med geodata går platser och rörelser att sortera, analysera, visualisera och automatisera. Geodata och digitalisering är en superkraft för utvecklingen av Sverige. Oavsett om vi pratar om att hantera klimatfrågan, om att utveckla städer, landsbygd, miljövärden och transporter eller om att skapa nya innovativa produkter och tjänster.

Vår vision

Ett smart och hållbart Sverige som når sin fulla potential genom geodata och digitalisering.

Vår mission

Vi får medlemmarna och Sverige att lyfta med geodata.

Vårt arbete

Geoforum Sverige verkar för smart och hållbar samhällsutveckling genom geodata och digitalisering. Det gör vi genom att vi:

Prenumerera på vårt nyhetsbrev med det senaste inom geodataområdet, politiska initiativ som rör vår sektor, goda exempel på användning av geodata och digitalisering, mötesplatser och lediga jobb i branschen.
 

Vi jobbar för:

  • Att potentialen i geodata tas tillvara – för ett smartare och mer hållbart Sverige.
  • Att stötta dig som är medlem, din organisation och hela Sverige till ökad kraft, kunskap och kompetens inom och genom geodata.
  • En digital samhällsbyggnadsprocess – ett helt digitalt och obrutet informationsflöde i samhällsbyggnadsprocessen.
     

Sju punkter för att tillvarata potentialen i geodata

Geoforum har tagit fram sju punkter för att tillvarata potentialen i digitalisering med geodata. 
Läs punkterna här

Verksamhetsplan och stadgar

Geoforum Sveriges verksamhetsplan 202– antagen på årsmötet 23 april 2024

Stadgar för Geoforum Sverige

Bli medlem

Ett medlemskap i Geoforum Sverige möjliggör nyttor för dig som anställd, din organisation och geodataområdet i stort. Här kan du läsa om medlemskap i Geoforum Sverige.

bli medlem knapp