Om Geoforum Sverige

Data är den nya råvaran i den digitala ekonomin, och grunden för digitaliseringen. Cirka 80 procent av all data är kopplad till en plats. Det är därför viktigt att ha tillgång till geodata (geografisk information och kartor) av hög kvalitet.

Geoforum Sverige är branschorganisationen för geodataområdet. Våra medlemmar samlar in, analyserar, berikar och visualiserar geodata. Tillsammans verkar vi för ökad och breddad användning av geodata och IT – för ett effektivt och hållbart samhälle!

Vårt arbete

Vi är branschens röst och mötesplats för kompetensutveckling, omvärldsbevakning och samarbeten.

Vi för branschens talan och får politiker, myndigheter och media att lyssna. 

Vi erbjuder konferenser och andra mötesplatser för kompetensutveckling, idérika samtal och nya samarbeten.

Med en oberoende plattform står vi för faktabaserad och kvalitativ information till branschen och till omvärlden.

Allt för att hjälpa dig och din verksamhet.

Geoforum Sverige representerar drygt 200 organisationsmedlemmar från offentlig sektor, näringsliv och akademi.

Bli medlem!

Här kan du läsa om medlemskap i Geoforum Sverige.

Gör som 1400 andra: Prenumerera på nyhetsbrevet med det senaste inom geodataområdet, politiska initiativ som rör vår bransch, goda exempel på användning av geodata och IT, mötesplatser och lediga jobb inom branschen.

Här hittar du våra konferenser inom geodataområdet.

Dokument

Vi har nytt namn sedan 9 maj. I följande informationsmaterial har vi inte ändrat namnet från ULI Geoforum till det nya namnet Geoforum Sverige.

pdfVerksamhetsplan 2016-2019  – antagen på årsmötet 2016.

pdfStadgar för ULI Geoforum – antagna 2012.

pdfBroschyr om ULI Geoforum – från september 2016

pptxPresentation om ULI Geoforum – från december 2016

Se våra presentationer i SlideShare