Om Geoforum Sverige

Data är den nya råvaran i den digitala ekonomin, och grunden för digitaliseringen. Geodata är särskilt efterfrågade. Cirka 80 procent av all data är kopplad till en plats. Det är därför viktigt att ha tillgång till geografisk information och kartor av hög kvalitet.

Geoforum Sverige är branschorganisationen för geodataområdet. Våra medlemmar samlar in, analyserar, berikar och visualiserar geodata. Tillsammans verkar vi för ökad och breddad användning av geodata och IT – för ett effektivt och hållbart samhälle!

Vårt arbete

Vi är branschens röst och mötesplats för kompetensutveckling, omvärldsbevakning och samarbeten.

Allt för att hjälpa dig och din verksamhet.

Geoforum Sverige representerar drygt 200 organisationsmedlemmar från offentlig sektor, näringsliv och akademi.

Bli medlem!

Här kan du läsa om medlemskap i Geoforum Sverige.

Gör som 1400 andra: Prenumerera på nyhetsbrevet med det senaste inom geodataområdet, politiska initiativ som rör vår bransch, goda exempel på användning av geodata och digitalisering, mötesplatser och lediga jobb i branschen.

Dokument

pdfVerksamhetsplan 2016-2019  – antagen på årsmötet 2016.

pdfStadgar – antagna 2012.

Se våra presentationer i SlideShare

Geoforum Sverige är vårt nya namn sedan 9 maj 2017. Dokumenten ovan innehåller det gamla namnet ULI Geoforum.