Människor i stadsmiljö, Arbeta smart inom planering och byggande banner
Arbeta smart inom planering och byggande 2020

Tid: 28-29 september 2020 + fem frukostseminarier
Plats: Digitalt
Arrangör: Geoforum Sverige och BIM Alliance

För att visa på nyttan med att jobba datadrivet i samhällsbyggnadsprocessen arrangerade föreningarna Geoforum Sverige och BIM Alliance den nationella konferensen Arbeta smart inom planering och byggande 2020.

Med anledning av Covid-19 genomfördes konferensen digitalt. Huvudkonferensen hölls 28–29 september. Dessutom arrangerades frukostmöten den 9 september, 14 oktober, 11 november, 9 december och 13 januari.

Våra städer och samhällen har stora hållbarhetsutmaningar kopplade till klimat och miljö, urbanisering och segregation. Helt nya möjligheter att möta dessa utmaningar uppstår när vi jobbar datadrivet i samhällsbyggnadsprocessen.

Genom smart digitalisering, i kombination med kunskap från professionen och forskningen, kan vi effektivisera processerna, korta planerings- och byggtider, få medskapande invånare och bästa möjliga underlag för att skapa hållbara städer och samhällen.

Det handlar till exempel om visualisering för bättre kommunikation, planering utifrån data och rumsliga analyser, byggnadsinformationsmodellering (BIM) och inte minst om att få till obrutna dataflöden mellan de olika faserna i samhällsbyggnadsprocessen – från idé till planering, projektering, byggande och förvaltning.

 

Program

Programmet har fokus på datadrivna processer inom region- och stadsplanering, användning av BIM i projektering, byggande och förvaltning och ett obrutet informationsflöde mellan de olika faserna i samhällsbyggnadsprocessen.

På konferensen kan du lyssna till experter inom olika områden och ta del av många framgångsrika praktikfall och projekt om digitalisering i samhällsbyggnadsprocessen.

Program 2020

För dig som vill snabba på digitaliseringen

Arbeta smart inom planering & byggande möts vi som vill utveckla och förbättra samhällsbyggnadsprocessen och snabba på digitaliseringen inom området.

Du som deltar får:

  • ta del av många praktikfall i framkant
  • den bästa omvärldsbevakningen av aktiviteterna på nationell nivå
  • framtidsspaningar och internationell utblick
  • inspiration till digitaliseringsarbetet på hemmaplan.

Konferensen riktar sig till dig som:

  • jobbar med plan- och byggfrågor i kommuner och regioner
  • representerar en byggherre, projektör eller är verksam i byggskedet eller förvaltningen
  • leder utveckling inom digital samhällsbyggnadsprocess
  • jobbar med geodata i kommuner och statliga myndigheter och bidrar med data och analyser
  • är forskare, lärare, konsult eller systemleverantör med koppling till området.

 

Nu planerar vi för 2021 års konferens som hålls digitalt vid fyra tillfällen under september och oktober. Mer information kommer inom kort på:

arbetasmart.nu

Kontakt

Lisa Samuelsson, projektledare och kommunikationsansvarig, Geoforum Sverige, telefon: 073-5073162
Susanne Nellemann Ek, vd, BIM Alliance, telefon: 070-3115113

Geoforum Sverige BIM Alliance logotyper

Arbeta smart inom planering och byggande 2020 var Geoforum Sveriges 18:e konferens på temat. Konferensen följer upp några av de ämnen som diskuterades på Position – för digitalt samhällsbyggande 2030, år 2019.