Man med mobiltelefon i stadsmiljö
Arbeta smart inom planering & byggande 2020

Helt nya möjligheter skapas när vi jobbar datadrivet i samhällsbyggnadsprocessen. Genom smart digitalisering kan vi få med invånarna i planprocessen, korta planerings- och byggtider samt skapa hållbara städer och samhällen.

Det handlar till exempel om planering utifrån rumsliga dataanalyser, visualisering för bättre kommunikation och obrutna standardiserade dataflöden mellan de olika faserna i samhällsbyggnadsprocessen – från idé till planering, byggande och förvaltning. 

För att visa på nyttan med att jobba datadrivet i samhällsbyggnadsprocessen arrangerar Geoforum Sverige den nationella konferensen Arbeta smart inom planering & byggande 2020.

TID: 21–22 april 2020
PLATS: Stockholm

På konferensen och även i utställningen på denna mötesplats kan du lyssna till experter och ta del av praktikfall om framgångsrika digitaliseringsprojekt inom samhällsbyggnadsprocessen.

Program

Arbeta smart inom planering & byggande är en nationell konferens om datadrivna processer inom region- och stadsplanering, med koppling till byggande och förvaltning. 

Ta del av praktikfall i framkant om att:

  • få med invånarna i planprocessen och skapa bättre kommunikation i projekten genom visualisering. Det handlar om civic tech, digitala tvillingar av städer, modellering, digitala detaljplaner och översiktsplaner, 3D/4D och Augmented Reality 
  • ta fram bästa möjliga planeringsunderlag för hållbar stadsutveckling och regionutveckling genom nya metoder för datainsamling och rumsliga dataanalyser. För det används till exempel IoT och sensorer, satellitdata, drönare, artificiell intelligens och maskininlärning, geografiska informationssystem (GIS) och statistik.

Hör om det senaste på nationell nivå inom digital samhällsbyggnadsprocess som:

  • Utvecklingsprojekten för att uppnå obrutna standardiserade dataflöden från idé till planering, byggande och förvaltning
  • Nya regler, standardisering och tillgängliggörande av data nationellt som hanteras i regeringsuppdragen inom Digitalt först – för en smartare samhällsbyggnadsprocess

Inspireras på tema digitalt ledarskap. 

För dig som vill utveckla och förbättra

På Arbeta smart inom planering & byggande möts runt 200 personer som vill snabba på digitaliseringen inom området.

Du som deltar får:

  • ta del av många praktikfall i framkant
  • den bästa omvärldsbevakningen av aktiviteterna på nationell nivå
  • höra om framtidens samhällsbyggnadsprocess
  • inspiration till digitaliseringsarbetet på hemmaplan
  • nya kontakter för erfarenhetsutbyte och samarbeten.

Anmälan

Snart öppnar vi anmälan! 

Kontakt

Lisa Samuelsson, projektledare, Geoforum Sverige, telefon: 073-5073162

Arbeta smart inom planering & byggande 2020 är Geoforum Sveriges 18e konferens på temat och en uppskattad mötesplats. Det är också den konferens där vi följer upp några av ämnena på Position – för digitalt samhällsbyggande 2030.