Välkommen till Geoforum Sverige!

Geoforum Sverige är en ideell förening och nationell plattform som arbetar för att långsiktigt främja samhällsnyttan av geodata och en datadriven utveckling av ett hållbart samhälle.

Vi representerar drygt 200 organisationer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Våra medlemmar samlar in, producerar, tillhandahåller, analyserar och visualiserar geodata.

Läs mer om Geoforum

UAS Forum + Drönare för datainsamling 5-6 november

Nu kan vi meddela att Geoforum Sverige och BIM Alliance samarbetar med UAS Forum Sweden för att arrangera Sveriges största konferens om drönare! UAS Forum 2019 äger rum den 5-6 november i Linköping.

Mötesplatsen kommer att innehålla en konferens och en utställningsdel. Temat för mötesplatsen är nyttan av att använda drönarsystem i olika delar av samhället.

Tillsammans med BIM Alliance planerar vi ett särskilt spår på konferensens andra dag om datainsamling med drönare för fysisk planering och byggsektorn. Det innebär självklart också insamling av geodata.

På konferensen presenteras goda exempel även inom till exempel skogssektorn och jordbruket.

Har din organisation något spännande att presentera på konferensen, hör av dig!

Mer om Sveriges största mötesplats om drönare

Inspirationsseminarium & årsmöte 14 maj

Välkommen till en halvdag med inspirerande talare, gruppdiskussion, årsmöte och mingel

Eventet äger rum i våra nya lokaler på Drottninggatan i Stockholm den 14 maj och är exklusivt för medlemmar i Geoforum Sverige.

Här kan du bland annat lyssna till Josefine Arenius, som är ledarskapsexpert och specialist på generationsöverskridande gemenskaper.

Josefine har har en bakgrund inom improvisationsteater och är utbildad inom kommunikation, teologi och entreprenörskap. År 2017 släppte hon sin första bok, “När du leder”, på Libris förlag. Hon brinner extra för mentorskap, nittiotalister och att skapa en uppmuntrande kultur och förbättra samarbetet på arbetsplatsen.

Läs programmet och anmäl dig 

Geoforums strategiska medlemsseminarium 10 oktober

Geoforum Sverige är en ideell förening och nationell plattform som arbetar för att långsiktigt främja samhällsnyttan av geodata och en datadriven utveckling av samhället. I vårt gemensamma arbete för ökad samhällsnytta av geodata behövs både invärlds- och omvärldsanalys. Det vill vi ge er medlemmar genom ett heldagsseminarium med strategisk inriktning. 

Boka in 10 oktober. Detta event vill du som är medlem inte missa, tror vi.

Seminariet hålls i Stockholm och är medlemsexklusivt. En anställd per medlem deltar gratis.

Mer information kommer i maj, då även registreringen öppnar.

Arbeta smart inom planering & byggande 2020

Nästa år följer vi upp Position-konferensen fast i mindre format!

För att visa på digitaliseringens möjligheter i plan- och byggprocessen arrangerar Geoforum Sverige Arbeta smart inom planering & byggande 2020.

Med smart digitalisering kan vi få med invånarna i planprocessen, korta planerings- och byggtider, minska kostnaderna och begränsa miljöpåverkan. Helt nya möjligheter skapas genom visualisering, geografiska analyser och effektiva digitala informationsflöden från idé till planering, byggande och förvaltning. Goda exempel på det ges på konferensen och i utställningen på denna mötesplats.

Har din organisation något spännande att dela med er av på konferensen, mejla oss!

2020 års "Arbeta smart" är Geoforums 18e konferens på temat. 

Mer information kommer i höst.

Lyckat med 1100 deltagare på Position 2030

Den 19 och 20 mars samlade vi aktörer från hela samhällbyggnadssektorn på Kistamässan i Stockholm. Syftet med konferensen var att dela erfarenheter om hur man använder digitala verktyg för att bygga hållbara städer och en hållbar landsbygd. Nära 1100 personer deltog under de två dagarna.

– Med denna mötesplats ville vi skapa förståelse för sammanhang, helhetsperspektiv och betydelse av samarbete i den samhällsbyggnadsprocess och teknikutveckling vi alla är en del av. För att komma framåt och ta tillvara på digitaliseringens kraft måste vi förändra vårt arbetssätt och det kan vi inte göra var för sig – hela sektorn behöver mötas och börja jobba på ett nytt sätt tillsammans, säger Susanne Nellemann Ek, vd Geoforum Sverige.

På Position stod det klart att samhällsbyggnadssektorn är ense om nyttan med den digitala transformationen som vi har framför oss. 

Läs vidare om dagarna

Vad gör Geoforum detta år?

Geoforum Sveriges årsmöte äger rum 14 maj med spännande kringaktiviteter. På årsmötet presenteras bland annat styrelsens förslag till verksamhetsplan 2019. Vi ställde några frågor till Geoforums vd Susanne Nellemann Ek om årets verksamhet.

Har styrelsen gjort några särskilda prioriteringar för verksamheten med tanke på vad som är aktuellt i vår omvärld?

– Ja, de vill att Geoforum fortsätter sprider kunskap och initierar dialog på alla politiska nivåer, om vad öppna geodata är och vilka välfärdsnyttor som kan uppstå för medborgarna. Vi har fortfarande inte sett de riktiga reformera som möjliggör öppna geodata i större skala och nu är nya ministrar på plats.

Vad är nytt i verksamhetsplanen?

– Ett ökat fokus på medlemsnyttan och medlemsexklusiva aktiviteter.

Läs vidare

Bli medlem i Geoforum Sverige

Geoforum Sverige är en förening och nationell plattform som arbetar för att långsiktigt främja samhällsnyttan av geodata och en datadriven utveckling av ett hållbart samhälle.

Våra medlemmar samlar in, producerar, tillhandahåller, analyserar och visualiserar geodata. I föreningen finns drygt 200 organisationer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Anslut er till nätverket, ni också!

Geoforum jobbar för frågor som är viktiga för geodataområdets utveckling och ger er omvärldsbevakning.

Läs mer om oss

lediga jobb, medarbetare vid dator

nyhetsbrev platta kaffekopp

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo