Välkommen till Geoforum Sverige!

Geoforum Sverige är branschorganisationen för geodataområdet. Våra medlemmar samlar in, analyserar, berikar och visualiserar geodata. Tillsammans verkar vi för ökad och breddad användning av geodata och IKT – för ett effektivt och hållbart samhälle!

Vi är branschens röst och en mötesplats för kompetensutveckling, omvärldsbevakning och samarbeten. 

Läs mer om oss

Ta position för lärande inspiration och samverkan!

Julhälsning från Geoforums vd och ordförande:

Vi är på en resa. Och Agenda 2030 är Sveriges agenda för förändring mot ett hållbart samhälle. Position – för digitalt samhällsbyggande 2030 är Geoforum Sveriges och våra systerföreningars bidrag till den förändringen.

Du är inbjuden till denna mötesplats för lärande, inspiration och samverkan inom digitalt samhällsbyggande den 19-20 mars.

Du möter de viktigaste ledande personerna från regering, myndigheter, kommuner, företag och akademi på konferensens scener i ett mycket ambitiöst program. Här medverkar personerna med idéer och kunskap för att ta det stora klivet framåt inom digitalisering av samhällsbyggnadsbranschen. I utställningen visar både företag, innovatörer, myndigheter och kommuner hur nya idéer och kunskap inom samhällsbyggnadsområdet blir verklighet.

Mötesplatsens funktion är viktig. Det är här vi har möjlighet till samtal och möten då ”alla är på plats”.

Läs vidare i inlägget

Geoforum på DIGGs nätverksträff om öppna data

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) bjöd in till nätverksmöte kring arbetet med öppna data. Geoforum deltog och bidrog. Det är Kristine Ulander som jobbar med öppna data inom DIGG. Myndigheten hoppas på att kunna förstärka öppna-data-arbetet med fler anställda men i dagsläget finns ingen regering som kan ta beslut.

Första nätverksträffen den 6 december hade en bred representation av framförallt statliga myndigheter. Datahanteringen i offentlig sektor är i stark utveckling. Arbetet med grunddataprogrammet kommer att sätta avtryck. I kommuner och regioner som prioriterar öppna data är arbetet inriktat på att göra det enkelt för dataägare, till exempel kommuner, att öppna upp sina data. 

Magnus Enzell från enheten för digital förvaltning på Finansdepartementet presenterade Sveriges utmaningar och möjligheter för en övergång till än mer datadriven innovation i offentlig sektor.

Läs mer om DIGGs träff om öppna data

Position för digitalt samhällsbyggande 2030

Vi bjuder in till en mötesplats för lärande, inspiration och samverkan inom digitalt samhällsbyggande den 19-20 mars. På Position – för digitalt samhällsbyggande 2030 för vi dialog om hur vi på bästa sätt, med digitala verktyg och processer, kan skapa hållbara städer och en hållbar landsbygd. 

Mötesplatsen består av en konferens med talare i framkant inom sitt område samt en utställningsdel där du möter företag, myndigheter och andra organisationer som visar upp lösningar inom digitalt samhällsbyggande. Position är 2019 års självklara mötesplats för geodatabranschen.

Konferensens teman är Digitala lösningar och processer inom samhällsbyggandet, Vägval och risker i digital transformation och Kompetens för framtidens digitala samhällsbyggande. Se konferensprogrammet här.

Geoforum Sverige, BIM Alliance, Föreningen Sveriges Stadsbyggare, Kartografiska Sällskapet och Samhällsbyggarna hälsar dig varmt välkommen!

Läs mer på position2030.se

Utblick Danmark

Av Susanne Nellemann Ek, vd Geoforum Sverige

Kortdage är Danmarks stora årliga event med en agenda som både vill utmana och samla den danska geodatabranschen med både offentliga och privata aktörer. Jag besökte konferensen, i sällskap av 850 övriga deltagare, och delar här med mig av mina intryck från Danmark. Från stora scenen gavs både kritik och beröm till branschen.

Det är alltid intressant att lyssna till Styrelsen for dataforsyning og effektivisering i Danmark, SDFE. De har sedan 2012 jobbat extremt målinriktat för att realisera värdet av data och geodata. Sedan 2012 med öppna geodata. På Geoforum Danmarks arrangemang Kortdage konstaterar styrelsens direktör Kristian Möller dock att det fortsatt finns ett problem när det gäller offentliga sektorns fokus.

Läs vidare i Susannes inlägg

Är det inte bara snömos?

Av Susanne Nellemann Ek, vd Geoforum Sverige

Vad betyder kommunernas arbete med smart-stad-strategi för dig som arbetar med samhällsplanering, geodata och GIS, eller är leverantör till kommunen? Och vad är egentligen smart stad – är det inte bara snömos?

Vi kommer att använda all den data som skapas i både stad och land. Vi kommer i någon form att skapa en digital stadshjärna som kan reagera på folks önskemål och behov. Vi kommer att skapa digitala modeller av vår verklighet som vi kan använda för att testköra de förändringar som vi planerar eller står inför, till exempel utbyggnad av den bebyggda miljön eller klimatförändringarna.

Geodata har varit grunden i detta hittills och det kommer även att vara det i framtiden. Det är därför smarta städer är ett viktigt område för geodatabranschen att förstå.

Läs vidare i Susannes inlägg

Vår tidning utskickad igen med Dagens samhälle

Genom tidningen "Arbeta Smart inom planering och byggande" ger Geoforum röst åt en lång rad aktörer som berättar om de problem som öppna geodata kan lösa i samhället och goda exempel på digitala arbetssätt. Nu har tidningen kommit ut igen som bilaga till Dagens Samhälle Valspecial.

Tidningen kom ut som bilaga till Dagens Samhälle i juli också. Då spreds den även i Almedalen.

Vårt budskap till politiker är: I dag är geodata avgiftsfinansierad. Det har visat sig ineffektivt. Det måste sättas av pengar i budgeten i stat och kommun, men dem får man snabbt igen.

Du som är kontaktperson för medlemskapet i Geoforum får ett exemplar av tidningen i ditt postfack inom kort.

Läs tidningen som innehåller intervjuer med bland andra Darja Isaksson, Ardalan Shekarabi och Catharina Elmsäter-Svärd!

Här hittar du tidningen

Håbo kommun ny medlem

Vi hälsar den nya medlemmen Håbo kommun välkommen till Geoforum Sveriges nätverk!

Håbo är en ung tillväxtkommun, mellan Västerås och Stockholm, som är inne i ett mycket expansivt skede.

Läs mer om Håbo

Här finns Geoforum Sveriges alla medlemmar

Bli medlem i nätverket Geoforum!

Geoforum Sveriges medlemmar samlar in, analyserar, berikar och visualiserar geodata.

Tillsammans verkar vi för ökad och breddad användning av geodata och IKT – för ett effektivt och hållbart samhälle!

Geoforum är branschens röst och mötesplats för kompetensutveckling, omvärldsbevakning och samarbeten.

Vi representerar 200 organisationsmedlemmar från offentlig sektor, näringsliv och akademi.

Anslut er till nätverket, ni också!

Läs mer om oss

nyhetsbrev 580

lediga jobb banner 580

Branschkalender

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo