Välkommen till Geoforum Sverige!

Geoforum Sverige är branschorganisationen för geodataområdet. Våra medlemmar samlar in, analyserar, berikar och visualiserar geodata. Tillsammans verkar vi för ökad och breddad användning av geodata och IT – för ett effektivt och hållbart samhälle!

Vi är branschens röst och mötesplats för kompetensutveckling, omvärldsbevakning och samarbeten.

Läs mer om oss

Drönare för datainsamling 23 januari 2018

Drönare kan användas för att, med kamera och sensorer, samla in och visualisera geodata och annan data inom till exempel fysisk planering, byggande och skogs- och jordbruk. För att inspirera och informera arrangerar Geoforum Sverige och BIM Alliance den fjärde konferensen inom ämnet den 23 januari 2018 i Stockholm.

Konferensen har fokus på effektiv datainsamling med drönare, och den nytta det ger i samhällsbyggandet i kombination med geografiska informationssystem (GIS) och byggnadsinformationsmodeller (BIM). 

Det händer mycket inom området, speciellt inom regelverk och lagar men även på teknik- och tillämpningssidan.

Har du förslag på föredrag? Mejla oss gärna.

Missa inte denna mötesplats; boka in 23 januari 2018!

Läs mer om konferensen

Fortbildningskurser i GIS för digitalisering

Ett delprojekt inom Smart Built Environment ska ta fram ett paket med kompetenshöjande kurser i BIM och geodata/GIS för digitalisering inom planering och byggande. Geoforum Sverige är engagerad i arbetet med att ta fram kurspaketet tillsammans med exempelvis medlemmarna Lunds universitet, Högskolan i Gävle och Lantmäteriet. Vår kanslichef Susanne Nellemann Ek representerade geodatabranschen på den första workshoppen om kurspaketet den 31 maj.

Kursinnehållet ska vara av hög kvalitet och kurserna kommer att ge högskolepoäng eller certifikat. Kursstart är planerad till våren 2018.

Du kan vara med och påverka utbildningen genom att ge synpunkter på det preliminära kursinnehåll som nu arbetas fram. 

Läs mer och anmäl ditt intresse

Programsläpp för Smarta städer!

Smarta städer 2017 är den första nationella mötesplatsen om smarta städer och kommuner. Den stora konferensen och mässan äger rum den 22–23 november på Kistamässan i Stockholm. 

Drivkrafter som urbanisering, digitalisering, globalisering och hållbarhetsmål ger stora utmaningar och möjligheter i utvecklingen av våra städer och kommuner. På konferensen får du som deltagare de senaste rönen, inspiration och ett breddat kontaktnät som underlättar dessa utmaningar i praktiken.

Geoforum Sverige är medarrangör och ansvarar för konferensen tillsammans med Easyfairs/Kistamässan.

Den 1 juni släppte vi programmet! Läs om talarna och ladda ner programmet.

Anmäl dig till konferensen för att del av lösningar för smarta och hållbara samhällen! Medlemmar får 1000 kr rabatt.

Mer om mötesplatsen på vår webb

Rundabordssamtal om offentligt åtagande

I början av juni arrangerade Geoforum Sverige ett första möte om offentligt åtagande inom geodataområdet. Deltagarna var överens om att gränsdragningarna behöver förtydligas och att fortsatt dialog är viktigt. Den 5 oktober hålls nästa rundabordssamtal. 

Det offentliga åtagandet är intressant i digitaliseringen av samhällsbyggandet och den kommande reformen mot öppna data i offentlig sektor. För vem gör vad för att realisera digitaliseringen inom samhällsbyggandet? Och vad ansvarar myndigheter respektive kommunerna för i reformen mot öppna geodata, och vilken roll kan privat sektor ha?

Läs mer om rundabordssamtalet

Krav på digitala planprocesser nära

Nya digitala verktyg i PokémonGo-anda skapar innovation i samhällsbyggnadsprocessen. Detta framgick vid konferensen Arbeta smart inom planering & byggande 2017 som hölls 8–9 maj. En av huvudtalarna var bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson som var tydlig med vad som krävs för att få till en helt digital plan- och byggprocess.

Sverige behöver bygga fler bostäder, men det går alldeles för långsamt. Med framgångsrik digitalisering kan vi korta handläggningstider, planerings- och byggtider samt minska miljöpåverkan. Peter Eriksson berättade att regeringens mål är att det ska vara krav på digitala planprocesser till den 1 januari 2019. En digitaliseringsstrategi presenteras innan sommaren.

Läs mer i vårt pressmeddelande

Geoforum Sverige är vårt nya namn!

Nya tider och nya utmaningar kräver nytt namn. Från och med den 9 maj är Geoforum Sverige namnet på branschorganisationen för geodataområdet. Vi samlar 200 medlemsorganisationer och är ett nationellt forum inom geodataområdet, så vilket namn skulle passa bättre?

Medlemmarna röstade igenom namnbytet på ULI Geoforums årsmöte den 9 maj. 

– Anledningarna till namnbytet är att vi eftersträvar tydlighet och aktualitet. Vi är den nationella organisationen som arbetar för att i hela landet öka användningen och samhällsnyttan med geodata och kartdata, och namnet Geoforum Sverige återspeglar det, säger Geoforum Sveriges ordförande Elisabeth Argus.

Läs mer om namnbytet

Dags att använda de digitala verktygen

Den 8-9 maj arrangerade Geoforum Sverige tillsammans med BIM Alliance konferensen Arbeta smart inom planering & byggande 2017. Här fick deltagarna lyssna på experter och inspirationstalare och ta del av pågående digitaliseringsprojekt och praktiska exempel på digitala arbetsmetoder från såväl offentlig som privat sektor. En tydlig känsla från dagarna var att det är dags att börja göra.

Strax över 200 deldagare slöt upp under konferensens två dagar.

Via länken nedan kan du läsa mer om framträdandena och ta del av intervjuer med keynotetalaren Johanna Frelin, vd på Tengbom, Jesper Niland som jobbar med Förbifart Stockholm på Trafikverket och Torbjörn Fängström, programchef för IoT Sverige.

Ta del av videointervjuerna

Människor i tid och rum

Den 22-23 maj samlades närmare 80 personer i Köpenhamn för att lära mer om och diskutera analys och visualisering av befolkningsdata. Mötesplatsen Nordic Conference on Geodemographics arrangerades av Geoforum Sverige och Geoforum Danmark i samarbete.

Geodemografi handlar helt enkelt om människor i tid och rum, och data om detta kan skapa ny betydelsefull kunskap. Befolkningsdata kopplade till läget används för att jobba med hälsofrågor, ge beslutsunderlag för planering av bebyggelse, infrastruktur och samhällsservice, kartlägga sjukdomar och migrationsströmmar, lokalisera nya butiker, hitta potentiella kunder och mycket mer.

Är du nyfiken på vad som hände under dagarna, läs vidare och ta del av presentationerna.

 

Vad säger regeringens digitaliseringsstrategi?

Den 18 maj presenterades strategin för regeringens digitaliseringspolitik, som många väntat på. Offentliga sektorn är ett område där digitaliseringen går långsamt, och här är det dags för regeringen att peka med hela handen, enligt digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Strategin anger hur digitaliseringspolitiken ska bidra till konkurrenskraft, full sysselsättning samt ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Det övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Fem delmål har satts upp för att nå det övergripande målet.

Geoforum Sveriges näringspolitiska talesperson har kommenterat digitaliseringsstrategin.

Läs vidare om strategin och kommentarerna

Geodata är motorn i den smarta staden

Smarta städer är ett högaktuellt ämne i Sverige just nu och i Adtollo Magazine berättar ULI Geoforums vd Susanne Nellemann Ek om hur det skapas bättre livsmiljöer i de smarta städerna, där resurser sparas och större hänsyn tas till miljö och människors behov. Digitalisering och position är två nyckelord. Men det förutsätter fri tillgång på högkvalitativa geodata.

– Människor kan besluta sig för att i icke kommersiellt syfte donera data från mobilen. I utbyte får de en chans att medverka med sina personliga data till underlag och påverka kommande politiska beslut. En förutsättning för att dessa tjänster ska kunna realiseras är geodata av hög kvalitet. Position är ett nyckelord och data måste göras tillgängliga, säger Susanne Nellemann Ek.

Läs hela artikeln

Vår debattartikel om öppna offentliga geodata i DN

ULI Geoforums debattartikel om fördelarna med att öppna upp kartdata i offentlig sektor publicerades i DN Debatt 15 december 2016! Vi skriver tillsammans med Stockholms Handelskammare.

Ny rapport. Offentliga myndigheter har under lång tid samlat in och registrerat kartdata som i dag är avgiftsbelagda. Om dessa data görs fritt tillgängliga kan företag skapa affärsmöjligheter och offentlig sektor kan effektiviseras. Vår rapport visar att vinsterna är i miljardklassen, skriver Susanne Nellemann Ek och Fredrik Sand.

Läs vidare på DN Debatt

Samhällsekonomisk vinst vid övergång till öppna geodata

Den 16 december publicerades resultaten av studien Samhällsekonomisk effekt av öppna geodata. Forskningsstudien visar med stor säkerhet att det blir en samhällsekonomisk vinst om kartdata tillgängliggörs som öppna data. De potentiella effektiviseringsvinsterna är i miljardklassen.

Studien har gjorts på Handelshögskolan i Stockholm, på uppdrag av ULI Geoforum, och med finansiering från Vinnova och Lantmäteriet. Vi tog initiativ till studien för att förse beslutsfattare och andra intresserade med kunskap och fakta om potentialen med öppna geodata.

Läs mer om studiens resultat

bli medlem 580 gra

nyhetsbrev 580

lediga jobb banner 580

Branschkalender

twitter logo 70 linkedin logo 70 facebook logo 70 slideshare logo 265