Välkommen till Geoforum Sverige!

Geoforum Sverige är en intresseorganisation som arbetar för att långsiktigt främja samhällsnyttan av geodata och en datadriven utveckling av ett hållbart samhälle.

Vi representerar drygt 200 organisationer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Våra medlemmar samlar in, producerar, tillhandahåller, analyserar och visualiserar geodata – data kopplade till en plats.

Läs mer om Geoforum

Arbeta smart digitalt 28–29/9 + frukostar

Geoforum Sverige och BIM Alliance bjuder in till årets viktigaste konferens om digitalisering i samhällsbyggnadsprocessen! Vi har utvecklat konferensen till en digital mötesplats som ger dig inspiration, ökad kunskap och kontakter för fortsatt utveckling.

Helt nya möjligheter skapas när vi jobbar datadrivet i samhällsbyggnadsprocessen. Genom smart digitalisering, i kombination med kunskap från professionen och forskningen, kan vi effektivisera processerna, inkludera invånarna i planprocessen och få bästa förutsättningarna för att skapa hållbara städer och samhällen.

Konferensen genomförs den 28–29 september och med fem frukostwebbinarier under hösten/vintern. Här får du ta del av många praktikfall i framkant, aktiviteterna på nationell nivå, framtidsspaningar och internationella utblickar.

Läs programmet och anmäl dig

Sikta in dig på drönarkonferens i november 2021!

Drönare integreras alltmer i arbetsprocesser och effektiviserar verksamheter inom vitt skilda sektorer som samhällsbyggnad, industri, transport och skogs- och jordbruk.

Vi har hopp om framtiden för icke digitala mötesplatser och tillsammans med BIM Alliance och UAS Forum Sweden planerar vi för en ny drönarkonferens nästa år! 2020 års mötesplats är inställd av naturliga skäl. Nu kan du istället boka in datumen 9–10 november 2021 för UAS Forum 2021 i Linköping!

Med ett välfyllt program har UAS Forum blivit en nationell mötesplats där företag, myndigheter, akademi och organisationer samlas för att utbyta erfarenheter, inspireras och diskutera aktuella frågor inom området drönare.

Läs mer om konferensen

Synpunkter på Boverkets förslag om planbeskrivning

Geoforum Sverige har gett synpunkter på Boverkets förslag på föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning och tillhörande konsekvensbeskrivning. Det nya förslaget syftar till att möjliggöra digital informationshantering.

Geoforum lyfter exempelvis att förslaget behöver kompletterande information om hur övergången till digital hantering av detaljplaneinformation ska gå till. Vi framför också att nationella och lokala resurser behöver avsättas för kompetensutveckling hos kommunerna och andra aktörer inom planprocessen. Detta för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter på bästa sätt.

Läs vårt yttrande

Bli medlem i föreningen

Geoforum Sverige är en förening och nationell plattform som arbetar för att långsiktigt främja samhällsnyttan av geodata och en datadriven utveckling av ett hållbart samhälle.

Våra medlemmar samlar in, producerar, tillhandahåller, analyserar och visualiserar geodata. I föreningen finns drygt 200 organisationer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Anslut er till nätverket, ni också!

Geoforum jobbar för frågor som är viktiga för geodataområdets utveckling och ger er omvärldsbevakning.

Läs mer om oss

lediga jobb, medarbetare vid dator

nyhetsbrev platta kaffekopp

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo