Välkommen till Geoforum Sverige!

Geoforum Sverige är en intresseorganisation som arbetar för att långsiktigt främja samhällsnyttan av geodata och en datadriven utveckling av ett hållbart samhälle.

Vi representerar drygt 200 organisationer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Våra medlemmar samlar in, producerar, tillhandahåller, analyserar och visualiserar geodata – data kopplade till en plats.

Läs mer om Geoforum

Arbeta smart – anmäl dig idag!

Välkommen till årets viktigaste konferens om digital samhällsbyggnadsprocess!

Helt nya möjligheter skapas när vi jobbar datadrivet i samhällsbyggnadsprocessen. Genom smart digitalisering, i kombination med kunskap från professionen och forskningen, kan vi effektivisera processerna, inkludera invånarna i planprocessen och få bästa förutsättningarna för att skapa hållbara städer och samhällen. 

För att visa på nyttan med digitalisering i samhällsbyggnadsprocessen arrangerar Geoforum Sverige tillsammans med BIM Alliance den nationella konferensen Arbeta smart inom planering och byggande 2020, den 21-22 april i Stockholm. 

Du som deltar får: 

  • ta del av praktikfall i framkant
  • den bästa omvärldsbevakningen av aktiviteterna på nationell nivå
  • framtidsspaningar och internationell utblick
  • inspiration till digitaliseringsarbetet på hemmaplan
  • träffa andra som vill snabba på digitaliseringen inom området!

Läs programmet och anmäl dig

Presentation och Geoforums verksamhet 2020

Sofi Almqvist på bloggen

Efter två veckor som vd på Geoforum känner jag att det är dags att presentera mig, min bakgrund och mina tankar om Geoforums verksamhet. År 2020 kommer Geoforum fortsättningsvis att fokusera på att lyfta fram den enorma potential som finns i att jobba datadrivet och specifikt att använda geodata vilket kan ge så mycket samhällsnytta. Det är ett stort privilegium att få möjlighet att leda Geoforum och jag ser fram emot att lära känna er.

Först ger jag er chans att börja lära känna mig.

De senaste åren har jag jobbat på Exploateringskontoret inom Stockholm stad. Där har min roll varit att leda och coacha medarbetare samt jobba med utvecklingsarbete inom byggprojekt av allmän platsmark. Arbetet har inneburit mycket rekryteringar samt kontinuerlig strategisk förändringsledning. Under min tid på Exploateringskontoret har jag varit enhetschef för landskapsarkitekter, trafikplanerare och senast som enhetschef för byggprojektledare.

Läs vidare i blogginlägget

Ny vd på plats

Den 3 februari startade Sofi Almqvist jobbet som Geoforum Sveriges vd. I början av veckan var hon på CivicTechSwedens meetup om framtiden för öppna data i Sverige. Det kan du läsa mer om i hennes första blogginlägg.

Nu är jag på plats på kansliet sedan i måndags, men redan förra veckan tjuvstartade jag med styrelsemöte, deltagande på Lantmäteriets och Geodatarådets seminarium ”Samverkan och samhällsnyttor med geodata” samt after work med nya kontorskollegorna på Drottninggatan 33.

Den här första veckan har jag varit på ett seminarium om öppna data, men i övrigt lägger jag mest tid på det praktiska samt att läsa in mig och förbereda mig inför verksamhetsåret. Det är mycket som händer inom geodataområdet och det ska bli kul att få ta tag i Geoforums frågor och aktiviteter.

Läs vidare i blogginlägget

Ny mötesplats om smarta hållbara städer

Ett av Geoforum Sveriges fokusområden är smarta och hållbara städer och samhällen. Nu kan vi meddela att vi går in som samarbetspartner till Smart City 2020 – den nationella mötesplatsen för smarta städer och urban innovation. Smart City arrangeras på Stockholmsmässan den 20-22 oktober 2020. Andra samarbetspartner är KTH och Stockholms stad, som nyligen utsågs till världens smartaste stad vid Smart City Expo World Congress i Barcelona. Vi är glada att göra dem sällskap.

Geoforum är engagerade i programarbetet och kommer givetvis att lyfta fram betydelsen av geodata som grund i den smarta hållbara staden med människan i centrum, och våra medlemmars kompetens och lösningar inom området.

Vi ser fram emot att jobba med övriga samarbetspartner och Stockholmsmässan för att tillsammans skapa en inspirerande mötesplats som leder till ökad kunskap, innovation och samarbeten för hållbara städer och kommuner.

Läs mer om mötesplatsen

 

Drönarbranschen lyfter – spås en ljus framtid

Sveriges största drönarkonferens gick av stapeln den 5-6 november i Linköping och samlade en rekordpublik. Mötesplatsen riktar sig till alla som vill diskutera, påverka och lära mer om hur vi i Sverige på bästa sätt kan ta till vara potentialen med vår hjälpreda drönaren. Drönare integreras alltmer i arbetsprocesser och effektiviserar vårt samhälle.

Drönarteknik används inom vitt skilda sektorer som samhällsbyggnad, industri, transport och skogs- och jordbruk, och på konferensen fick publiken höra om praktikfall i framkant. Bakom UAS Forum 2019 stod Geoforum Sverige, BIM Alliance och UAS Forum Sweden.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth talade på konferensen och sa bland annat att Sverige ska vara en permanent världsutställning för att använda ny teknik som drönare, och att regeringen har en viktig uppgift i att se till så att regelverket hänger med och inte utgör ett hinder för innovation och utveckling.

Läs mer om dagarna på UAS Forum 2019

Bli medlem i Geoforum Sverige

Geoforum Sverige är en förening och nationell plattform som arbetar för att långsiktigt främja samhällsnyttan av geodata och en datadriven utveckling av ett hållbart samhälle.

Våra medlemmar samlar in, producerar, tillhandahåller, analyserar och visualiserar geodata. I föreningen finns drygt 200 organisationer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Anslut er till nätverket, ni också!

Geoforum jobbar för frågor som är viktiga för geodataområdets utveckling och ger er omvärldsbevakning.

Läs mer om oss

lediga jobb, medarbetare vid dator

nyhetsbrev platta kaffekopp

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo