Välkommen till Geoforum Sverige!

Geoforum Sverige är en intresseorganisation som arbetar för att långsiktigt främja samhällsnyttan av geodata och en datadriven utveckling av ett hållbart samhälle.

Vi representerar drygt 200 organisationer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Våra medlemmar samlar in, producerar, tillhandahåller, analyserar och visualiserar geodata – data kopplade till en plats.

Läs mer om Geoforum

Inbjudan till att Arbeta smart inom planering och byggande!

Helt nya möjligheter skapas när vi jobbar datadrivet i samhällsbyggnadsprocessen. Genom smart digitalisering, i kombination med kunskap från professionen och forskningen, kan vi effektivisera processerna, få med invånarna i planprocessen och få fram bästa möjliga underlag för att skapa hållbara städer och samhällen. 

För att visa på nyttan med att jobba datadrivet i samhällsbyggnadsprocessen arrangerar Geoforum Sverige tillsammans med BIM Alliance den nationella konferensen Arbeta smart inom planering och byggande 2020, 21-22 april i Stockholm

Du som deltar får: 

  • ta del av praktikfall i framkant
  • den bästa omvärldsbevakningen av aktiviteterna på nationell nivå
  • framtidsspaningar och internationell utblick
  • inspiration till digitaliseringsarbetet på hemmaplan
  • träffa andra som vill snabba på digitaliseringen inom området!

Läs mer om konferensen och anmäl dig

Seminarium i riksdagen

Riksdagsledamöter i civilutskottet har bjudit in bland andra Geoforum Sverige till ett seminarium i riksdagen den 29 januari på tema Öppna data och digital samhällsbyggnadsprocess för att främja byggandet och effektivisera samhällsbyggandet i hela landet.

Under seminariet kommer riksdagsledamöterna få en belysning av pågående processer i offentlig och privat sektor för att åstadkomma en digital samhällsbyggnadsprocess. De kommer också att få en redovisning av behoven av ändrad lagstiftning, kompetensökning och resurser i landets kommuner och statliga myndigheter.

Organisationerna som berättar om arbetet inom området och ger sina bud på vad som krävs är: Geoforum Sverige, BIM Alliance, Boverket, Lantmäteriet, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), IQ Samhällsbyggnad, Sveriges Byggindustrier och Fastighetsägarna Sverige. Infrastrukturdepartementet medverkar också, med en presentation om revideringen av EUs öppna-data-direktiv.

Ny mötesplats om smarta hållbara städer

Ett av Geoforum Sveriges fokusområden är smarta och hållbara städer och samhällen. Nu kan vi meddela att vi går in som samarbetspartner till Smart City 2020 – den nationella mötesplatsen för smarta städer och urban innovation. Smart City arrangeras på Stockholmsmässan den 20-22 oktober 2020. Andra samarbetspartner är KTH och Stockholms stad, som nyligen utsågs till världens smartaste stad vid Smart City Expo World Congress i Barcelona. Vi är glada att göra dem sällskap.

Geoforum är engagerade i programarbetet och kommer givetvis att lyfta fram betydelsen av geodata som grund i den smarta hållbara staden med människan i centrum, och våra medlemmars kompetens och lösningar inom området.

Vi ser fram emot att jobba med övriga samarbetspartner och Stockholmsmässan för att tillsammans skapa en inspirerande mötesplats som leder till ökad kunskap, innovation och samarbeten för hållbara städer och kommuner.

Läs mer om mötesplatsen

 

Sofi Almqvist ny vd för Geoforum

Den 3 februari startar Sofi Almqvist jobbet som Geoforum Sveriges vd. Hon är idag enhetschef på exploateringskontoret vid Stockholms stad, och vice ordförande i Föreningen Sveriges Stadsbyggare.

Sofi har en bred och gedigen bakgrund inom kommunal samhällsbyggnad och användningen av geodata och digitalisering för att skapa effektiva processer för hållbart samhällsbyggande. Hon har även stor erfarenhet av att driva utvecklingsarbete inom organisationer.

– Det är mycket glädjande att vi har kunnat rekrytera Sofi Almqvist som ny vd för Geoforum Sverige. Hon har ett stort driv, stort nätverk, helt rätt bakgrund för jobbet och blir en utmärkt kraft i arbetet med att lyfta geodataområdet i samhällsbyggandet och inom andra samhällssektorer, säger Eric Jeansson, styrelseordförande Geoforum Sverige.

Läs mer i vårt pressmeddelande

Drönarbranschen lyfter – spås en ljus framtid

Sveriges största drönarkonferens gick av stapeln den 5-6 november i Linköping och samlade en rekordpublik. Mötesplatsen riktar sig till alla som vill diskutera, påverka och lära mer om hur vi i Sverige på bästa sätt kan ta till vara potentialen med vår hjälpreda drönaren. Drönare integreras alltmer i arbetsprocesser och effektiviserar vårt samhälle.

Drönarteknik används inom vitt skilda sektorer som samhällsbyggnad, industri, transport och skogs- och jordbruk, och på konferensen fick publiken höra om praktikfall i framkant. Bakom UAS Forum 2019 stod Geoforum Sverige, BIM Alliance och UAS Forum Sweden.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth talade på konferensen och sa bland annat att Sverige ska vara en permanent världsutställning för att använda ny teknik som drönare, och att regeringen har en viktig uppgift i att se till så att regelverket hänger med och inte utgör ett hinder för innovation och utveckling.

Läs mer om dagarna på UAS Forum 2019

Bli medlem i Geoforum Sverige

Geoforum Sverige är en förening och nationell plattform som arbetar för att långsiktigt främja samhällsnyttan av geodata och en datadriven utveckling av ett hållbart samhälle.

Våra medlemmar samlar in, producerar, tillhandahåller, analyserar och visualiserar geodata. I föreningen finns drygt 200 organisationer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Anslut er till nätverket, ni också!

Geoforum jobbar för frågor som är viktiga för geodataområdets utveckling och ger er omvärldsbevakning.

Läs mer om oss

lediga jobb, medarbetare vid dator

nyhetsbrev platta kaffekopp

Branschkalender

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo