Välkommen till Geoforum Sverige!

Geoforum Sverige är branschorganisationen för geodataområdet. Våra medlemmar samlar in, analyserar, berikar och visualiserar geodata. Tillsammans verkar vi för ökad och breddad användning av geodata och IKT – för ett effektivt och hållbart samhälle!

Vi är branschens röst och en mötesplats för kompetensutveckling, omvärldsbevakning och samarbeten. 

Läs mer om oss

Ny regering på plats – vad innebär det för geodataområdet?

Analys av Susanne Nellemann Ek

Steg för steg har bilden klarnat av var våra medlemmars hjärtefrågor hamnar i den nya regeringen. Det blir nya ministrar och nya departement som kommer ansvara för geodatafrågor och digital samhällsbyggnadsprocess. Vad betyder det för framdriften i våra medlemmars hjärtefrågor? Ett bud på det ges här. 

Bostadsfrågorna flyttar till Finansdepartementet. Boverket och Lantmäteriet får därmed en ny hemvist i Regeringskansliet. Ansvarig för frågorna blir Finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund (MP) och bostadsfrågorna blir en ny portfölj för honom. Flytten av bostadsfrågorna från Näringsdepartementet till Finansdepartementet är en politisk signal om att dessa kommer att prioriteras under den kommande mandatperioden.

Läs vidare om ansvariga ministrar

 

Ta position för digitalt samhällsbyggande 2030

Vi bjuder in till en mötesplats för lärande, inspiration och samverkan inom digitalt samhällsbyggande den 19-20 mars. På Position – för digitalt samhällsbyggande 2030 för vi dialog om hur vi på bästa sätt, med digitala verktyg och processer, kan skapa hållbara städer och en hållbar landsbygd. Här är geodata en självklar och viktig del.

Mötesplatsen består av en konferens med talare i framkant inom sitt område samt en utställningsdel där du möter företag, myndigheter och andra organisationer som visar upp lösningar inom digitalt samhällsbyggande. Missa inte 2019 års viktigaste mötesplats för geodatabranschen.

Här presenteras och diskuteras digitala lösningar och processer, kompetens, ledning och vägval för framtidens digitala samhällsbyggande. Se konferensprogrammet här.

Geoforum Sverige, BIM Alliance, Föreningen Sveriges Stadsbyggare, Kartografiska Sällskapet och Samhällsbyggarna hälsar dig varmt välkommen!

Läs mer på position2030.se

Geoforum på DIGGs nätverksträff om öppna data

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) bjöd in till nätverksmöte kring arbetet med öppna data. Geoforum deltog och bidrog. Det är Kristine Ulander som jobbar med öppna data inom DIGG. Myndigheten hoppas på att kunna förstärka öppna-data-arbetet med fler anställda men i dagsläget finns ingen regering som kan ta beslut.

Första nätverksträffen den 6 december hade en bred representation av framförallt statliga myndigheter. Datahanteringen i offentlig sektor är i stark utveckling. Arbetet med grunddataprogrammet kommer att sätta avtryck. I kommuner och regioner som prioriterar öppna data är arbetet inriktat på att göra det enkelt för dataägare, till exempel kommuner, att öppna upp sina data. 

Magnus Enzell från enheten för digital förvaltning på Finansdepartementet presenterade Sveriges utmaningar och möjligheter för en övergång till än mer datadriven innovation i offentlig sektor.

Läs mer om DIGGs träff om öppna data

Nya medlemmar

Geoforum Sverige har förstärkts med tre nya medlemmar under januari. Vi hälsar Strängnäs kommun, Varbergs kommun och Thoréns IT välkomna till Geoforums nätverk.

Thoréns IT AB är ett litet konsultbolag inom GIS med ett stort fokus på FME.

Strängnäs kommun ligger i Mälardalen och har drygt 35 000 invånare. Kommunen ingår i samarbetet Fyra mälarstäder tillsammans med Enköping, Eskilstuna och Västerås. Ett projekt är Mälardalskartan.

Varbergs kommun ligger i norra Halland och har drygt 62 000 invånare. På avdelningen Geografisk information jobbar man bland annat med digitala processer för effektivare beslutsstöd.

Här ser du Geoforum Sveriges alla medlemmar

Bli medlem i nätverket Geoforum!

Geoforum Sveriges medlemmar samlar in, analyserar, berikar och visualiserar geodata.

Tillsammans verkar vi för ökad och breddad användning av geodata och IKT – för ett effektivt och hållbart samhälle!

Geoforum är branschens röst och mötesplats för kompetensutveckling, omvärldsbevakning och samarbeten.

Vi representerar 200 organisationsmedlemmar från offentlig sektor, näringsliv och akademi.

Anslut er till nätverket, ni också!

Läs mer om oss

nyhetsbrev 580

lediga jobb banner 580

Branschkalender

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo