Välkommen till Geoforum Sverige!

Geoforum Sverige är branschorganisationen för geodataområdet. Våra medlemmar samlar in, analyserar, berikar och visualiserar geodata. Tillsammans verkar vi för ökad och breddad användning av geodata och IT – för ett effektivt och hållbart samhälle!

Vi är branschens röst och en mötesplats för kompetensutveckling, omvärldsbevakning och samarbeten. Våra viktigaste påverkansfrågor är öppna geodata, digital samhällsbyggnadsprocess och kompetensförsörjning i geodatabranschen.

Läs mer om oss

Call for Content till Position 19-20 mars

Nu är du välkommen att bidra till konferensinnehållet på Position – för digitalt samhällsbyggande 2030.

Position är en mötesplats för lärande, inspiration och samverkan inom digitalt samhällsbyggande. Under två dagar i mars för vi dialog om hur vi, på bästa sätt, med digitala verktyg och processer, kan skapa hållbara städer och en hållbar landsbygd. Här lyfter vi fram de goda exemplen. Vilka kan du bidra med?

Geoforum Sverige arrangerar denna konferens och mässa tillsammans med Kartografiska Sällskapet, Samhällsbyggarna, Föreningen Sveriges Stadsbyggare och BIM Alliance på Kistamässan i Stockholm den 19-20 mars 2019.

Ditt förslag vill vi ha senast 11 juni.

Läs mer om teman och lämna förslag

Välkommen på drönarkonferens i Göteborg!

Geoforum och GIS-väst hälsar välkommen till Drönare för datainsamling – på spaning efter framtidens lösningar i Göteborg! Nu kan du kolla in programmet och anmäla dig till konferensen den 23 augusti på Läppstiftet konferens i Göteborg.

Det var fullsatt när vi höll drönarkonferensen i januari. För att ge alla som inte fick plats en chans att ta del av det spännande programmet kör vi nu en repris. Konferensens tema är datainsamling med drönare och den nytta det ger i samhällsbyggandet. Ett stort fokus ligger på insamling av geodata och databehandling i GIS.

Här får du inspiration till hur drönare kan användas inom ditt expertområde och det senaste vad gäller regelverket.

Läs programmet och anmäl dig här

Arbeta smart inom planering & byggande!

Med smart digitalisering kan vi få med invånarna i planprocessen, spara tid och pengar vid planering och byggande och minska miljöpåverkan. För att visa på digitaliseringens möjligheter i plan- och byggprocessen bjuder Geoforum Sverige och Lantmäteriet in till konferensen Arbeta smart inom planering & byggande 2018 den 2-3 maj på Kistamässan.

Under dagarna lyfter vi organisationers omställning till nya digitala arbetssätt och goda exempel på digitala informationsflöden för ökad effektivitet, visualisering för bättre kommunikation och geografiska analyser för bättre beslutsstöd i samhällsbyggnadsprocessen. 

Här tar du del av det senaste, får inspiration och träffar andra som vill snabba på digitaliseringen inom området. Konferensen samlar över 100 deltagare.

Läs programmet och anmäl dig du också

Behov av snabb övergång till öppna geodata

Det är samhällsekonomiskt lönsamt om staten öppnar sina geodata men det har ännu inte skett. Den 9 mars höll vi ett frukostseminarium om öppna geodata med politiker och näringslivsrepresentanter i panelen.

Många goda exempel på samhällsnytta och innovationer med öppna geodata lyftes under seminariet. Det fanns en samstämmighet om behovet av en snabb övergång till öppna data; det är en förutsättning för att Sverige ska bli framstående inom digitalisering och smarta städer.

Riksdagsledamöterna Erik Ottoson (M) och Ola Johansson (C) var ett par av paneldeltagarna.

Fastighetstidningen rapporterade från frukostseminariet.

Läs artikeln i Fastighetstidningen

Välkommen på årsmöte 3 maj

Vi hälsar välkommen till Geoforum Sveriges årsmöte 2018 den 3 maj! Årsmötet hålls i anslutning till konferensen Arbeta smart inom planering & byggande 2018.

Här ger vi bland annat information om året som gått och presenterar Geoforums strategiska inriktning, enligt styrelsens förslag. Kom och påverka föreningens verksamhet!

Tid: 3 maj kl 16.30-17.30
Plats: Lokal E4, Kistamässan i Stockholm.

Årsmöteshandlingar publiceras här den 3 april.

Möte med digitaliseringsministerns statssekreterare Alf Karlsson

Den 6 mars träffade Geoforum Sverige statssekreterare Alf Karlsson för att berätta om Geoforums insatser för att främja utvecklingen av en digital samhällsbyggnadsprocess, öppna geodata och smarta städer samt övergripande öka användningen av geodata. Alf Karlsson leder, som statssekreterare, arbetet närmast bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson och ansvarar för planering och samordning.

Alf Karlsson konstaterade att behovet är stort av denna typ av forum där kommuner, myndigheter och företag möts. För honom får det gärna finnas tio Geoforum – behoven är stora. Den digitala mognaden är ojämn. Alf Karlsson stödjer vårt arbete och han ser att Geoforum har en viktig roll i det kompetenslyft som ska göras inom samhällsbyggnadssektorn.

Läs mer om mötet

Har du förslag till Smarta städer 2018?

Geoforum Sverige och Easyfairs har nu börjat planeringen för 2018 års upplaga av mötesplatsen om smarta och hållbara städer och samhällen. Konferensen hålls 28-29 november på Kistamässan.

Du kan nu lämna förslag på talare, projekt, programpunkter och keynoteföreläsare som du vill se i programmet 2018.

Konferensprogrammet kommer att vara uppbyggt som förra året, med plenumsessioner och parallella spår. Just nu jobbar vi med tema Trygga städer/samhällen, Urban Mobilitet och Medskapande medborgare som förslag till årets spår.

Lämna din input här

Läs mer om Smarta städer 2018

bli medlem 580 gra

nyhetsbrev 580

lediga jobb banner 580

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo slideshare logo