Geodata för smart och hållbar samhällsutveckling

Geoforum Sverige är en nationell intresseorganisation som verkar för smart och hållbar samhällsutveckling genom geodata och digitalisering.

Vi representerar runt 200 organisationer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Våra medlemmar samlar in, producerar, förädlar, analyserar och visualiserar geodata – data kopplade till en plats. 

Det här är Geoforum

Ny tjänst ska hjälpa samhällsbyggare ta AI-klivet

Nu lanserar vi AI-klivet, en ny tjänst som ger stöd åt samhällsbyggnadssektorns aktörer på vägen in i framtiden. Tjänsten är framtagen av AI Arena för att höja kompetensen och främja tillämpningen av AI inom samhällsbyggandet.

Satsning ska få fler unga att upptäcka geodata

I dag den 1 februari startar vår nya kampanj som har målet att inspirera unga att välja utbildningar och yrken inom geodata. Kampanjen består av filmer på TikTok och Snapchat och samtidigt släpper vi en helt ny webbplats full av inspiration och exempel på hur viktigt geodata är för samhällets utveckling. Sluta gissa om framtiden – svaret finns i geodata!

Webbinarium: Tillsammans mot vår digitala framtid – se inspelningen på våra medlemssidor

Vi vet vad vill uppnå: ett smart och hållbart Sverige där vi fullt ut tar tillvara potentialen i digitalisering med geodata. Men framtiden skapar inte sig själv. Hur når vi dit? Vad behöver vi? Och vad kan vi tillsammans göra här och nu? Se inspelningen från vårt senaste webbinarium där vi spanar på framtiden och diskuterar vägen framåt.

Herrljunga och Vårgårda kommun nya medlemmar i Geoforum Sverige

Vi är glada att välkomna Herrljunga och Vårgårda kommun som medlemmar i Geoforum Sverige. Så här säger Marie Malmquist, GIS-samordnare i kommunerna, om vilken nytta de ser med medlemskapet i föreningen.

Sju punkter för att tillvarata potentialen i geodata

Geodata är en nyckelfaktor för smart och hållbar samhällsutveckling. Oavsett om det handlar om att hantera klimatfrågan, om att utveckla städer, landsbygd, miljövärden och transporter eller om att skapa nya innovativa produkter och tjänster. Geoforum Sverige presenterar nu sju punkter för att Sverige ska ta tillvara potentialen i geodata och digitalisering. 

Geoforum på Di Debatt om behovet av att utveckla AI inom samhällsbyggande

Tillsammans med BIM Alliance och IQ Samhällsbyggnad skriver vi på Dagens industris debattsida om behovet av att utveckla AI-tekniken inom samhällsbyggandet. Vi behöver besked om tydliga satsningar för öppna data, forskning och innovation från regeringen. Sverige ska inte trycka på pausknappen, vi ska ta initiativet i utvecklingen. 

Bli medlem i föreningen

Geoforum Sverige är en förening som verkar för smart och hållbar samhällsutveckling genom geodata och digitalisering.

Som medlem i föreningen blir din organisation en del av något större – ett nätverk av olika aktörer som sträcker sig 30 år tillbaka i tiden, men alltid med blicken framåt. Här möts offentlig sektor, företag och akademi.

  • Vi bedriver påverkansarbete för frågor som är viktiga för geodataområdets utveckling.
  • Vi ger dig och din organisation värdefull omvärldsbevakning.
  • Vi arrangerar konferenser, mötesplatser och medlemsexklusiva webbinarier.

Ett medlemskap i Geoforum Sverige möjliggör både kortsiktiga och långsiktiga nyttor för dig som anställd, din organisation och geodataområdet i stort.

Läs mer om nyttorna med ett medlemskap

Logga in och se inspelade webbinarier

Nu kan du som är anställd hos en medlem i Geoforum Sverige skapa inloggningsuppgifter till våra nya medlemssidor här på webben! På medlemssidorna kan du se inspelade webbinarier. Det är många som har efterfrågat till exempel Hur digitaliseringen förändrar stadsbyggnadspraktiken och Digitala fastighetsgränser. Dessa, och flera andra webbinarier, kan du nu ta del av i efterhand.

Det är enkelt att skapa inloggning. Använd din jobbmejl så godkänner vi din registrering så snart som möjligt.

Välkommen till medlemssidorna