Välkommen till Geoforum Sverige!

Geoforum Sverige är branschorganisationen för geodataområdet. Våra medlemmar samlar in, analyserar, berikar och visualiserar geodata. Tillsammans verkar vi för ökad och breddad användning av geodata och IT – för ett effektivt och hållbart samhälle!

Vi är branschens röst och en mötesplats för kompetensutveckling, omvärldsbevakning och samarbeten. Våra viktigaste påverkansfrågor är öppna geodata, digital samhällsbyggnadsprocess och kompetensförsörjning i geodatabranschen.

Läs mer om oss

Ta Position – för digitalt samhällsbyggande 2030

Välkommen till en mötesplats för lärande, inspiration och samverkan inom digitalt samhällsbyggande den 19-20 mars! På Position – för digitalt samhällsbyggande 2030 för vi dialog om hur vi på bästa sätt, med digitala verktyg och processer, kan skapa hållbara städer och en hållbar landsbygd. 

Mötesplatsen består av en konferens med talare i framkant inom sitt område samt en utställningsdel där du möter företag, myndigheter och andra organisationer som visar upp lösningar inom digitalt samhällsbyggande.

Nu kan vi presentera de första klara talarna.

Early bird gäller till den 27 november så passa på och anmäl dig innan dess.

Geoforum Sverige, BIM Alliance, Föreningen Sveriges Stadsbyggare, Kartografiska Sällskapet och Samhällsbyggarna hälsar dig varmt välkommen!

Läs mer på position2030.se

Smarta städer – En viktig mötesplats för dig och ditt arbete

Av Eric Jeansson, ordförande i Geoforum Sverige

Årets konferens för oss som arbetar med utvecklingen av vårt samhälle börjar närma sig! Smarta städer är konferensen för oss som vill ligga i framkant och ta det där viktiga steget, kanske lite före alla andra.

Här kopplar vi samman geodata, en sammanhängande samhällsbyggnadsprocess, digitalisering, öppna data och smarta hållbara samhällen, ja helt enkelt svaren på hur vi ska tackla de stora samhällsutmaningarna på ett bättre sätt.

Sverige tar just nu ett stort grepp gällande effektivisering och digitalisering av våra samhällsprocesser, till ett smartare och öppnare samhälle. Det är en stor utmaning. Därför måste vi prata med varandra, hjälpa varandra, visa goda exempel och hitta fler former för samverkan för att kunna nå dit vi vill. Därför är denna konferens så viktig.

Läs vidare i Erics inlägg

Är det inte bara snömos?

Av Susanne Nellemann Ek, vd Geoforum Sverige

Vad betyder kommunernas arbete med smart-stad-strategi för dig som arbetar med samhällsplanering, geodata och GIS, eller är leverantör till kommunen? Och vad är egentligen smart stad – är det inte bara snömos?

Vi kommer att använda all den data som skapas i både stad och land. Vi kommer i någon form att skapa en digital stadshjärna som kan reagera på folks önskemål och behov. Vi kommer att skapa digitala modeller av vår verklighet som vi kan använda för att testköra de förändringar som vi planerar eller står inför, till exempel utbyggnad av den bebyggda miljön eller klimatförändringarna.

Geodata har varit grunden i detta hittills och det kommer även att vara det i framtiden. Det är därför smarta städer är ett viktigt område för geodatabranschen att förstå.

Läs vidare i Susannes inlägg

Vår tidning utskickad igen med Dagens samhälle

Genom tidningen "Arbeta Smart inom planering och byggande" ger Geoforum röst åt en lång rad aktörer som berättar om de problem som öppna geodata kan lösa i samhället och goda exempel på digitala arbetssätt. Nu har tidningen kommit ut igen som bilaga till Dagens Samhälle Valspecial.

Tidningen kom ut som bilaga till Dagens Samhälle i juli också. Då spreds den även i Almedalen.

Vårt budskap till politiker är: I dag är geodata avgiftsfinansierad. Det har visat sig ineffektivt. Det måste sättas av pengar i budgeten i stat och kommun, men dem får man snabbt igen.

Du som är kontaktperson för medlemskapet i Geoforum får ett exemplar av tidningen i ditt postfack inom kort.

Läs tidningen som innehåller intervjuer med bland andra Darja Isaksson, Ardalan Shekarabi och Catharina Elmsäter-Svärd!

Här hittar du tidningen

bli medlem 580 gra

nyhetsbrev 580

lediga jobb banner 580

Branschkalender

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo slideshare logo