Välkommen till Geoforum Sverige!

Geoforum Sverige är en intresseorganisation som verkar för smart och hållbar samhällsutveckling genom geodata och digitalisering.

Vi representerar cirka 200 organisationer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Våra medlemmar samlar in, producerar, förädlar, analyserar och visualiserar geodata – data kopplade till en plats.

Läs mer om Geoforum

Webbinarium: Innovation med geodata – möt finalister i Hack for Sweden

Hur kan vi få mer nytta och värde av vår skog och natur? Kan geodata användas för att inkludera fler i tillgången till friluftsliv och naturupplevelser? Välkommen till ett inspirerande lunchwebbinarium den 28 oktober. Möt finalister i innovationstävlingen Hack for Sweden, och delta i ett spännande samtal om potentialen till innovation med geodata.

Välkommen till UAS Forum 2021

Drönare används inom vitt skilda sektorer som transport, industri, samhällsbyggnad, skogs- och jordbruk och gruvnäring – för transport och datainsamling. Drönarsystem integreras alltmer i arbetsprocesser och effektiviserar verksamheter. Den 10 november är det dags för årets största drönarkonferens, UAS Forum 2021. Missa inte att anmäla dig.

Geoforum fyller 35 år

I över trettio år har Geoforum verkat för att sprida betydelsen av geodata i samhället, och varit en samlande kraft för en smart och hållbar samhällsutveckling med digitalisering som verktyg.  Allt började i oktober för 35 år sedan.

Linn Norén – ny kommunikationsansvarig på Geoforum

Vi är glada att välkomna Linn Norén som ny kommunikationsansvarig på Geoforum Sverige. 

”Tech och hållbarhet hör ihop”

Åsa Zetterberg, Förbundsdirektör på IT&Telekomföretagen, talade på Arbeta smart för planering och byggande den 20 september. Här berättar hon om hur digitalisering kan hjälpa oss att möta hållbarhetsutmaningar och hur framtidens samhällsbygge kan se ut.

Viktigt att samarbeta när vi ska arbeta smart

Jenny Carlstedt är ordförande för Geoforum Sverige och digitaliseringsstrateg på Sweco. Hon talar om vikten av samarbeten och att Arbeta Smart är en bra mötesplats för det.

Kompetensförsörjning inom geodataområdet

Lantmäteriet har ett regeringsuppdrag att kartlägga de yrkeskategorier som är kritiska för geodatabranschen och bedöma kompetens- och utbildningsbehovet inom sektorn på kort och lång sikt.

Geoforum och Lantmäteriet arrangerade under vår och höst 2021 workshoppar för Geoforums medlemmar och andra. Workshoppar vars syfte var att inhämta synpunkter om kompetensförsörjningen inom geodataområdet. Deltagarna fick möjlighet att bidra till slutrapporten som på ett rättvist sätt visar på de brister och behov som finns. 

Logga in och se inspelade webbinarier!

Nu kan du som är anställd hos en medlem i Geoforum Sverige skapa inloggningsuppgifter till våra nya medlemssidor här på webben! På medlemssidorna kan du se inspelade webbinarier. Det är många som har efterfrågat till exempel Hur digitaliseringen förändrar stadsbyggnadspraktiken och Digitala fastighetsgränser. Dessa, och flera andra webbinarier, kan du nu ta del av i efterhand.

Det är enkelt att skapa inloggning. Använd din jobbmejl så godkänner vi din registrering så snart som möjligt.

Välkommen till medlemssidorna!

Broschyr för kunskapsspridning om värdet av geodata

Vi har tagit fram en interaktiv broschyr som presenterar hur geodata bidrar till smart och hållbar samhällsutveckling. Här hittar du intervjuer med bland andra jämställdhets- och bostadsministern Märta Stenevi, Enköpings kommundirektör Ulrika K Jansson och Anna Eriksson, generaldirektör på DIGG, samt goda exempel på användning av geodata. 

 – Den här interaktiva broschyren har vi arbetat fram för att kunna sprida lättillgänglig och trevlig information om geodatasektorn samt om Geoforum. Vi hoppas att den kommer till stor användning och vi vill tacka alla som har bidragit till att den blev så bra. Vi kommer att använda broschyren i kontakt med potentiella medlemmar och samarbetspartners och inte minst politiker och andra beslutsfattare som behöver förstå värdet av geodata, säger Sofi Almqvist, vd Geoforum Sverige.

Läs mer och använd broschyren

Vi bygger upp AI-arena inom Smart Built Environment

Geoforum Sverige, BIM Alliance och Future Position X ska i samverkan etablera och utveckla en behovsdriven AI-arena för tillämpning av artificiell intelligens inom samhällsbyggnadssektorn. Det står klart efter att Smart Built Environments stora strategiska satsning Kraftsamling – AI i samhällsbyggandet fått finansiering för sin genomförandefas.

AI-arenan kommer att vara en öppen mötes- och kunskapsplattform för alla aktörer inom sektorn. Syftet med arenan är att accelerera kunskap kring vad AI innebär, sprida goda exempel på tillämpningsområden för AI, ge möjligheter till erfarenhetsutbyte, bygga nätverk inom området och börja testa. 

Ökad effektivitet, kvalitet och hållbarhet är vinster som Geoforums medlemmar och samhällsbyggnadssektorn i stort kan få genom användning av AI och maskininlärning. 

Läs mer om AI-arenan inom kraftsamlingen 

Riksdagsledamöter informeras om öppna data och digital samhällsbyggnadsprocess

Den 16 april hölls ett webbinarium för riksdagsledamöter på tema Öppna data och digital samhällsbyggnadsprocess för att främja byggandet och effektivisera samhällsbyggandet i hela landet. Två riksdagsledamöter i Civilutskottet stod för inbjudan till webbinariet som genomfördes med hjälp av Geoforum Sverige. 

Talarna presenterade pågående digitaliseringsarbete i offentlig och privat sektor och vad som krävs för att vi ska få en digital samhällsbyggnadsprocess och öppna data som stöttar digitaliseringen och innovation i samhället. Det fanns stor samstämmighet om att det krävs ökat lagarbete, mer resurser för kompetensökning och öppna kvalitetssäkrade geodata och fastighetsdata samt kravställning från staten för att förverkliga de stora nyttorna.

Det inspelade webbinariet sprids nu till fler riksdagsledamöter och beslutsfattare som behöver ta del av detta.

Se det inspelade webbinariet här

Bli medlem i föreningen

Geoforum Sverige är en förening som verkar för smart och hållbar samhällsutveckling genom geodata och digitalisering.

Som medlem i föreningen blir din organisation en del av något större – ett nätverk av olika aktörer som sträcker sig 30 år tillbaka i tiden, men alltid med blicken framåt. Här möts offentlig sektor, företag och akademi.

  • Vi bedriver påverkansarbete för frågor som är viktiga för geodataområdets utveckling.
  • Vi ger dig och din organisation värdefull omvärldsbevakning.
  • Vi arrangerar konferenser, mötesplatser och medlemsexklusiva webbinarier.

Ett medlemskap i Geoforum Sverige möjliggör både kortsiktiga och långsiktiga nyttor för dig som anställd, din organisation och geodataområdet i stort.

Läs mer om nyttorna med ett medlemskap

lediga jobb, medarbetare vid dator

nyhetsbrev platta kaffekopp

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo