Välkommen till Geoforum Sverige!

Geoforum Sverige är branschorganisationen för geodataområdet. Våra medlemmar samlar in, analyserar, berikar och visualiserar geodata. Tillsammans verkar vi för ökad och breddad användning av geodata och IT – för ett effektivt och hållbart samhälle!

Vi är branschens röst och en mötesplats för kompetensutveckling, omvärldsbevakning och samarbeten. Våra viktigaste påverkansfrågor är öppna geodata, digital samhällsbyggnadsprocess och kompetensförsörjning i geodatabranschen.

Läs mer om oss

Ny ordförande: "Rätt tajming"

Vi är mycket glada över att nu kunna presentera Eric Jeansson som ny ordförande för Geoforum Sverige. Eric är geodatastrateg i Göteborgs stad och är i den rollen ansvarig för att göra Göteborg till en smart och hållbar stad genom användning av geodata, visualiseringsteknik samt informations- och kommunikationsteknologi. 

– Den viktigaste anledning till att jag tackade ja till att ta över som ordförande i Geoforum är nog en fråga om tajming. Ska man någon gång ha detta uppdrag så är det nu. Det är nu allt händer i Sverige. Det är nu vi tar klivet från att geodata är en intern angelägenhet till att det är motorn för att skapa ett modernt samhälle, säger Eric Jeansson.

Läs Erics första medlemsbrev som ordförande för Geoforum Sverige.

Call for Content till Position – för digitalt samhällsbyggande 2030

Nu är du välkommen att bidra till konferensinnehållet på Position – för digitalt samhällsbyggande 2030.

Position är en mötesplats för lärande, inspiration och samverkan inom digitalt samhällsbyggande. Under två dagar i mars för vi dialog om hur vi, på bästa sätt, med digitala verktyg och processer, kan skapa hållbara städer och en hållbar landsbygd. Här lyfter vi fram de goda exemplen. Vilka kan du bidra med?

Geoforum Sverige arrangerar denna konferens och mässa tillsammans med Kartografiska Sällskapet, Samhällsbyggarna, Föreningen Sveriges Stadsbyggare och BIM Alliance på Kistamässan i Stockholm den 19-20 mars 2019.

Läs mer om teman och lämna förslag

Nya ledamöter i styrelsen

På Geoforum Sveriges årsmöte 3 maj valdes fyra nya ledamöter in i styrelsen. Vi är glada över att kunna presentera nytillskotten: 

  • Marcus Bergman som sedan 2017 är chef för Affärsområde Geodata på Metria AB
  • Anna Jensen, professor i geodesi på KTH – Kungliga Tekniska Högskolan
  • Ulf Hedlund, som är affärsutvecklare hos Tyréns – ett konsultföretag inom samhällsbyggnad
  • Ante Erixon, vd för TerraTec Sweden AB

Styrelsen består nu av 13 mycket kompetenta representanter för geodatabranschen. Valberedningen hälsar att denna sammansättning kommer att ge Geoforum Sverige goda förutsättningar att lyckas med sitt uppdrag.

Läs mer om de nya ledamöterna och se hela uppställningen i styrelsen

Sveriges viktigaste mötesplats för framtidens smarta och hållbara stad!

Hur planerar vi för den smarta, uppkopplade och hållbara staden och vad är viktigt för medborgarna? Smarta städer är den nationella branschöverskridande mötesplatsen som tar ett grepp på framtidens utmaningar i staden och samhället – med människan i fokus. 

Mötesplatsen består av en mässa och en fördjupande konferens. Här kan du ta del av den senaste forskningen, spännande praktikfall och det senaste från ledande experter. Årets teman är Medskapande medborgare, Ny energi, Urban mobilitet och Trygga samhällen.

Geoforum Sverige är medarrangör av konferensen som hålls 28-29 november på Kistamässan i Stockholm. Boka in det i kalendern!

Läs mer på smartastader.com

Välkommen på drönarkonferens i Göteborg!

Geoforum och GIS-väst hälsar välkommen till Drönare för datainsamling – på spaning efter framtidens lösningar i Göteborg! Nu kan du kolla in programmet och anmäla dig till konferensen den 23 augusti på Läppstiftet konferens i Göteborg.

Det var fullsatt när vi höll drönarkonferensen i januari. För att ge alla som inte fick plats en chans att ta del av det spännande programmet kör vi nu en repris. Konferensens tema är datainsamling med drönare och den nytta det ger i samhällsbyggandet. Ett stort fokus ligger på insamling av geodata och databehandling i GIS.

Här får du inspiration till hur drönare kan användas inom ditt expertområde och det senaste vad gäller regelverket.

Läs programmet och anmäl dig här

Behov av snabb övergång till öppna geodata

Det är samhällsekonomiskt lönsamt om staten öppnar sina geodata men det har ännu inte skett. Den 9 mars höll vi ett frukostseminarium om öppna geodata med politiker och näringslivsrepresentanter i panelen.

Många goda exempel på samhällsnytta och innovationer med öppna geodata lyftes under seminariet. Det fanns en samstämmighet om behovet av en snabb övergång till öppna data; det är en förutsättning för att Sverige ska bli framstående inom digitalisering och smarta städer.

Riksdagsledamöterna Erik Ottoson (M) och Ola Johansson (C) var ett par av paneldeltagarna.

Fastighetstidningen rapporterade från frukostseminariet.

Läs artikeln i Fastighetstidningen

Ny medlem

Vi har nöjet att välkomna vår nya medlem COWI till Geoforum Sverige!

COWI är ett konsultföretag som verkar i Nordeuropa och delar av Central- och Östeuropa. Företaget har flera olika specialistområden inom framförallt konstruktion, ekonomi och miljövetenskap.

COWI har nyligen fått uppdraget att genomföra en landstäckande laserskanning över Sverige för Lantmäteriet och skogsnäringen.

Läs mer på COWIs webbplats

Här finns Geoforum Sveriges alla medlemmar

 

bli medlem 580 gra

nyhetsbrev 580

lediga jobb banner 580

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo slideshare logo