Geodata för smart och hållbar samhällsutveckling

Geoforum Sverige är en nationell intresseorganisation som verkar för smart och hållbar samhällsutveckling genom geodata och digitalisering.

Vi representerar runt 200 organisationer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Våra medlemmar samlar in, producerar, förädlar, analyserar och visualiserar geodata – data kopplade till en plats. 

Det här är Geoforum

Geoforum Sveriges årsmöte 2023

Vi välkomnar alla medlemmar till Geoforum Sveriges årsmöte den 21 mars. Innan årsmötet bjuder vi på två inspirerande föreläsningar. Här får du möjlighet att lyssna till Kjell Svanberg, samhällsbyggnadschef i Östersunds kommun och Anders Elias, datastrateg Stockholms stad. Varmt välkommen! 

"Geodata en avgörande pusselbit för hållbar samhällsutveckling"

Geoforums budskap finns med i senaste numret av Svensk Byggtidning. Sofi Almqvist, vd på Geoforum, berättar om värdet av geodata och möjligheterna det skapar för en hållbar samhällsutveckling.

Läs intervjun här (sid 30)

Positionspodden: AI och social hållbarhet i stadsplanering

Hur kan AI och ny teknik användas för att skapa jämlika, trygga och hållbara städer? I de senaste två avsnitten av Positionspodden får du höra hur Karlskrona och Huddinge kommun arbetar med visualisering, analysverktyg och digitala tvillingar i stadsplanering och arbetet med social hållbarhet.

Lyssna här

Gemensam satsning för att fler unga ska välja geodatabranschen

Kompetensförsörjning har länge pekats ut som en stor utmaning för geodataområdet i Sverige. Geoforum driver tillsammans med Lantmäteriet ett treårigt projekt för att göra branschen mindre anonym och attrahera unga till utbildningar och yrken på området. Många av Geoforums medlemmar är engagerade i projektet som nu går in i en genomförandefas.

Se inspelningen från Geoforums webbinarium om samverkan

När 290 kommuner ska ställa om till en digital samhällsbyggnadsprocess finns det mycket att vinna på att samverka. Hur kan vi lära av varandra? Vad kan vi samverka kring och hur får vi till samverkan i praktiken?  Nu kan du som är medlem i Geoforum se inspelningen från vårt webbinarium om samverkan i den digitala omställningen. Ta del av erfarenheter från Storsthlm och Linköpings kommun och lyssna till ett panelsamtal där SKR, Boverket och Lantmäteriet medverkade. Moderator var Jenny Carlstedt, Sweco.

Logga in och se webbinariet här

Ny genomförandegrupp utforskar möjligheterna med AI och digitala tvillingar

En digital tvilling är en tredimensionell kopia av något som finns i verkligheten, till exempel en byggnad, en tunnel eller en hel stad. Utvecklingen går snabbt framåt och potentialen är stor. I ett nytt initiativ inom mötesplatsen AI Arena, som Geoforum är med och driver, träffas olika aktörer som arbetar med digitala tvillingar för att dela kunskap, erfarenheter och idéer. Ann-Kristin Belkert, projektledare berättar mer.

Framtiden i fokus på årets geodataseminarium

Var är vi 2040 och vad krävs för att komma dit? Det stod på agendan för Geodatarådets framtidsseminarium den 1 februari där Geoforum Sverige medverkade.

Save the Date: Arbeta smart inom planering och byggande 2023

Arbeta smart inom planering och byggande 2023 är en nationell mötesplats om digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen. Här lyfter vi fram nyttorna med att jobba datadrivet inom samhällsbyggnad och visar hur långt vi har kommit i digitaliseringen. Fyll på med inspiration, ny kunskap och träffa nya och gamla kontakter. Boka redan nu in den 5 oktober 2023 i kalendern!

Logga in och se inspelade webbinarier!

Nu kan du som är anställd hos en medlem i Geoforum Sverige skapa inloggningsuppgifter till våra nya medlemssidor här på webben! På medlemssidorna kan du se inspelade webbinarier. Det är många som har efterfrågat till exempel Hur digitaliseringen förändrar stadsbyggnadspraktiken och Digitala fastighetsgränser. Dessa, och flera andra webbinarier, kan du nu ta del av i efterhand.

Det är enkelt att skapa inloggning. Använd din jobbmejl så godkänner vi din registrering så snart som möjligt.

Välkommen till medlemssidorna!

Bli medlem i föreningen

Geoforum Sverige är en förening som verkar för smart och hållbar samhällsutveckling genom geodata och digitalisering.

Som medlem i föreningen blir din organisation en del av något större – ett nätverk av olika aktörer som sträcker sig 30 år tillbaka i tiden, men alltid med blicken framåt. Här möts offentlig sektor, företag och akademi.

  • Vi bedriver påverkansarbete för frågor som är viktiga för geodataområdets utveckling.
  • Vi ger dig och din organisation värdefull omvärldsbevakning.
  • Vi arrangerar konferenser, mötesplatser och medlemsexklusiva webbinarier.

Ett medlemskap i Geoforum Sverige möjliggör både kortsiktiga och långsiktiga nyttor för dig som anställd, din organisation och geodataområdet i stort.

Läs mer om nyttorna med ett medlemskap