Välkommen till Geoforum Sverige!

Geoforum Sverige är branschorganisationen för geodataområdet. Våra medlemmar samlar in, analyserar, berikar och visualiserar geodata. Tillsammans verkar vi för ökad och breddad användning av geodata och IT – för ett effektivt och hållbart samhälle!

Vi är branschens röst och mötesplats för kompetensutveckling, omvärldsbevakning och samarbeten.

Läs mer om oss

Nellemann på bloggen: Framgång för Geoforums medlemmar

Susanne Nellemann Eks senaste blogginlägg:

Regeringens budget som presenterades den 20 september ger framgång för Geoforums medlemmar inom målet om en digitaliserad samhällsbyggandsprocess och ett kunskapslyft för att förverkliga det, samt i och med satsning på yrkesutbildningar. Och bakslag får vi i framdriften av en reform för öppna data.

Nu ska det bli fart på en övergång till en helt digital samhällsbyggnadsprocess. Regeringen föreslår ökade anslag till Boverket i storleksordningen 20 miljoner kr per år att få till en effektiv och enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen i en digital miljö. En del av pengarna ska användas för att genomföra ett kunskapslyft så att vi kan möjliggöra digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen fullt ut. Det är bra nyheter för våra medlemmar. Både företag och kommuner är vinnare i detta!

Det blir dock inga pengar till Lantmäteriet i denna budgetomgång. Det är en stor besvikelse. 

Läs hela blogginlägget

Årets mötesplats Smarta städer

Smarta städer 2017 är den första nationella mötesplatsen om smarta städer och kommuner. Den stora konferensen och mässan äger rum den 22–23 november på Kistamässan i Stockholm, och stöds av ett 20-tal organisationer.

Drivkrafter som urbanisering, digitalisering, globalisering och hållbarhetsmål ger stora utmaningar och möjligheter i utvecklingen av våra städer och kommuner. På konferensen får du som deltagare de senaste rönen, inspiration och ett breddat kontaktnät som underlättar dessa utmaningar i praktiken.

Geoforum Sverige ansvarar för konferensen tillsammans med Easyfairs/Kistamässan. Läs om talarna och ladda ner programmet.

Anmäl dig till konferensen för att del av lösningar för smarta och hållbara samhällen! Medlemmar får 1000 kr rabatt.

Mer om mötesplatsen på vår webb

Drönare för datainsamling 2018 – på spaning efter framtidens lösningar

Drönare kan användas för att, med kamera och sensorer, samla in och visualisera geodata och annan data inom till exempel fysisk planering, byggande och skogs- och jordbruk. För att visa på nyttan, informera om dagens och framtidens möjligheter och reda ut läget i regelverket arrangerar Geoforum Sverige och BIM Alliance den fjärde drönarkonferensen 23 januari 2018 i Stockholm.

Konferensen har fokus på datainsamling med drönare, och den nytta denna data ger i samhällsbyggandet i kombination med GIS och BIM. Det händer mycket inom området, speciellt inom regelverk och lagar men även på teknik- och tillämpningssidan.

Kom och få inspiration till hur drönare kan användas inom ditt expertområde och träffa branschkollegor!

Har du förslag på föredrag? Mejla oss gärna.

Läs mer om konferensen

Framtidsfrågorna för Geoforum Sverige

Den 5-6 oktober har Geoforum Sverige strategidagar. Då blickar styrelsen framåt och sätter inriktningen för vad Geoforum Sverige ska uppnå i vårt påverkansarbete de kommande åren.

Här hittar du föreningens nuvarande mål i påverkansarbetet. Vi har vässat våra budskap inom kompetensförsörjning, öppna geodata och digital samhällsbyggnadsprocess.

Styrelsen sätter också inriktningen för organisationens medlemserbjudande, till exempel vilka konferenser vi ska arrangera. Här kan du se vem som sitter i styrelsen för Geoforum Sverige.

Du som är medlem är välkommen att mejla in dina inspel till styrelsen, direkt till en styrelsemedlem eller via kansliet.

Rundabordssamtal om offentligt åtagande

I början av juni arrangerade Geoforum Sverige ett första möte om offentligt åtagande inom geodataområdet. Deltagarna var överens om att gränsdragningarna behöver förtydligas och att fortsatt dialog är viktigt. Den 5 oktober hålls nästa rundabordssamtal. 

Det offentliga åtagandet är intressant i digitaliseringen av samhällsbyggandet och den kommande reformen mot öppna data i offentlig sektor. För vem gör vad för att realisera digitaliseringen inom samhällsbyggandet? Och vad ansvarar myndigheter respektive kommunerna för i reformen mot öppna geodata, och vilken roll kan privat sektor ha?

Läs mer om rundabordssamtalet

Fortbildningskurser i GIS för digitalisering

Ett delprojekt inom Smart Built Environment ska ta fram ett paket med kompetenshöjande kurser i BIM och geodata/GIS för digitalisering inom planering och byggande. Geoforum Sverige är engagerad i arbetet med att ta fram kurspaketet tillsammans med exempelvis medlemmarna Lunds universitet, Högskolan i Gävle och Lantmäteriet. Vår kanslichef Susanne Nellemann Ek representerade geodatabranschen på den första workshoppen om kurspaketet den 31 maj.

Kursinnehållet ska vara av hög kvalitet och kurserna kommer att ge högskolepoäng eller certifikat. Kursstart är planerad till våren 2018.

Du kan vara med och påverka utbildningen genom att ge synpunkter på det preliminära kursinnehåll som nu arbetas fram. 

Läs mer och anmäl ditt intresse

Krav på digitala planprocesser nära

Nya digitala verktyg i PokémonGo-anda skapar innovation i samhällsbyggnadsprocessen. Detta framgick vid konferensen Arbeta smart inom planering & byggande 2017 som hölls 8–9 maj. En av huvudtalarna var bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson som var tydlig med vad som krävs för att få till en helt digital plan- och byggprocess.

Sverige behöver bygga fler bostäder, men det går alldeles för långsamt. Med framgångsrik digitalisering kan vi korta handläggningstider, planerings- och byggtider samt minska miljöpåverkan. Peter Eriksson berättade att regeringens mål är att det ska vara krav på digitala planprocesser till den 1 januari 2019. En digitaliseringsstrategi presenteras innan sommaren.

Läs mer i vårt pressmeddelande

Nya medlemmar

Vi har nöjet att meddela att Danderyds kommun Zeto AB och IT-bolaget Per & Per förstärker Geoforum Sverige. Vi hälsar de nya medlemmarna varmt välkomna till branschorganisationen för geodataområdet!

Zeto är den minimala konsultbyrån med den stora passionen inom öppna data och trafikrelaterad information. Mer om Zeto och varför de blivit medlem

IT-bolaget Per & Per tar fram skräddarsydda verksamhetssystem, och har kartintensiva mobila appar som specialitet. Mer om företaget och varför de gått in i Geoforum Sverige.

Danderyds kommun har drygt 30 000 invånare och ligger i Stockholms län. 

Samhällsekonomisk vinst vid övergång till öppna geodata

Den 16 december publicerades resultaten av studien Samhällsekonomisk effekt av öppna geodata. Forskningsstudien visar med stor säkerhet att det blir en samhällsekonomisk vinst om kartdata tillgängliggörs som öppna data. De potentiella effektiviseringsvinsterna är i miljardklassen.

Studien har gjorts på Handelshögskolan i Stockholm, på uppdrag av ULI Geoforum, och med finansiering från Vinnova och Lantmäteriet. Vi tog initiativ till studien för att förse beslutsfattare och andra intresserade med kunskap och fakta om potentialen med öppna geodata.

Läs mer om studiens resultat

Geodata är motorn i den smarta staden

Smarta städer är ett högaktuellt ämne i Sverige just nu och i Adtollo Magazine berättar ULI Geoforums vd Susanne Nellemann Ek om hur det skapas bättre livsmiljöer i de smarta städerna, där resurser sparas och större hänsyn tas till miljö och människors behov. Digitalisering och position är två nyckelord. Men det förutsätter fri tillgång på högkvalitativa geodata.

– Människor kan besluta sig för att i icke kommersiellt syfte donera data från mobilen. I utbyte får de en chans att medverka med sina personliga data till underlag och påverka kommande politiska beslut. En förutsättning för att dessa tjänster ska kunna realiseras är geodata av hög kvalitet. Position är ett nyckelord och data måste göras tillgängliga, säger Susanne Nellemann Ek.

Läs hela artikeln

Geoforum Sverige är vårt nya namn!

Nya tider och nya utmaningar kräver nytt namn. Från och med den 9 maj är Geoforum Sverige namnet på branschorganisationen för geodataområdet. Vi samlar 200 medlemsorganisationer och är ett nationellt forum inom geodataområdet, så vilket namn skulle passa bättre?

Medlemmarna röstade igenom namnbytet på ULI Geoforums årsmöte den 9 maj. 

– Anledningarna till namnbytet är att vi eftersträvar tydlighet och aktualitet. Vi är den nationella organisationen som arbetar för att i hela landet öka användningen och samhällsnyttan med geodata och kartdata, och namnet Geoforum Sverige återspeglar det, säger Geoforum Sveriges ordförande Elisabeth Argus.

Läs mer om namnbytet

Utbildningsmaterial om öppna geodata

I ett Vinnova-finansierat projekt har vi tagit fram informations- och utbildningsmaterial om öppna geodata. Här på webben kan du ta del av föreläsningar, i form av bildspel med ljud, och filmer med presentationer från Geoinfo 2015 och ett seminarium på tema öppna geodata. Dessutom finns länkar till mer information och goda exempel.

Se filmerna och ta del av föreläsningarna.

bli medlem 580 gra

nyhetsbrev 580

lediga jobb banner 580

Branschkalender

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo slideshare logo