Geodata för smart och hållbar samhällsutveckling

Geoforum Sverige är en nationell intresseorganisation som verkar för smart och hållbar samhällsutveckling genom geodata och digitalisering.

Vi representerar runt 200 organisationer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Våra medlemmar samlar in, producerar, förädlar, analyserar och visualiserar geodata – data kopplade till en plats. 

Det här är Geoforum

Arbeta smart inom planering och byggande 2022

På årets stora konferens Arbeta smart inom planering och byggande 2022 möts vi som vill snabba på digitaliseringen, få inspiration och utbyta erfarenheter inom digital samhällsbyggnadsprocess. Vi ses den 4 oktober!

Läs mer och anmäl dig på arbetasmart.nu

Digitalisering för hållbar samhällsutveckling i fokus under Almedalen

Geoforum Sveriges kansli var på plats under årets Almedalsvecka för att delta i debatten och samtala om geodata och digitalisering för hållbar samhällsutveckling.

Vi välkomnar Åsa Jadelius till Geoforums styrelse

Vid Geoforum Sveriges årsmöte i våras valdes en ny styrelse. Här presenterar vi Åsa Jadelius, digitaliseringsstrateg på Sundsvalls kommun, som är en av tre nya styrelseledamöter.

Malin Sträng är ny ledamot i Geoforums styrelse

Vi är väldigt glada att kunna presentera Malin Sträng, Kart- och GIS-chef i Värmdö kommun, som en av tre nya styrelseledamöter i Geoforum Sverige. Vi hälsar Malin varmt välkommen till styrelsen.

Nytt avsnitt av Positionspodden – lär dig mer om AI inom samhällsbyggnad

Nu finns ett nytt avsnitt av Positionspodden ute. Nu med nytt tema - AI inom samhällsbyggnad. Hur kan AI användas i samhällsbyggnadssektorn? Vilka möjligheter och nyttor kan det ge? Det och mycket mer får du höra om i senaste avsnittet. 

LÄS MER

Viktig satsning på kompetensförsörjning i geodatabranschen

I slutet på maj stod det klart att Geoforum tillsammans med Lantmäteriet beviljats projektmedel i Smart Built Environments utlysning Digitalt samhällsbyggande i praktiken. Projektet ”Kompetensförsörjning i geodatabranschen” syftar till att öka kännedom om, och intresse för, geodatabranschen. Fler ska känna till att branschen finns och att det är en framtidsbransch.

En tävling mot ett gemensamt mål – en bättre värld!

Ordförande på bloggen

Det är alltid bra att ställa sig frågan vad vi ska för mål och vision när det gäller geodata, men om Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter så är svaret egentligen givet – vi måste förstås också vara bäst i världen på data. Och när vi pratar om digitaliseringens möjligheter för det fysiska Sverige med våra städer, skogar, vägar, hus, fjäll och människor – ja då måste vi vara bäst i världen på geodata.

Eric Hjelmestam ny ledamot i Geoforums styrelse

Vid Geoforum Sveriges årsmöte i slutet på april valdes en ny styrelse. Vi är väldigt glada att kunna presentera Eric Hjelmestam som en av tre nya styrelseledamöter i Geoforum Sverige. Eric är Vd på MetaSolutions, ett SaaS-bolag som levererar lösningar för hållbar informationshantering.

Ja till ny lag om tillgängliggörande av öppna data för offentlig sektor

Riksdagen sa den 1 juni ja till regeringens förslag om en ny lag om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data. Lagändringarna träder i kraft den 1 augusti 2022.

Halmstad publicerar över hundra digitaliserade detaljplaner på webben

I Halmstads kommun pågår ett omfattande arbete med att digitalisera alla gamla detaljplaner. Drygt hundra detaljplaner är färdiga och man producerar i genomsnitt fem till sju nya planer i veckan. Nu finns alla färdigdigitaliserade detaljplaner tillgängliga på kommunens webbplats.

Digitalisering och geodata för en bättre värld

I samband med Geoforums årsmöte den 28 april fick vi ta del av inspirerande presentationer på temat digitalisering och geodata för en bättre värld. Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar inledningstalade och därefter fick vi lyssna till Andreas Gyllenhammar, Sweco och Jenny Hylin, Stockholm Vatten och Avfall.

Fastighetsloggen ny medlem i Geoforum Sverige

Vi är glada att välkomna företaget Fastighetsloggen som ny medlem i Geoforum Sverige. Vi ställde några frågor till Martin Tannefors, produktansvarig på Fastighetsloggen, om vilken nytta de ser med medlemskapet och vad som händer hos dem.