Geodata för smart och hållbar samhällsutveckling

Geoforum Sverige är en nationell intresseorganisation som verkar för smart och hållbar samhällsutveckling genom geodata och digitalisering.

Vi representerar runt 200 organisationer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Våra medlemmar samlar in, producerar, förädlar, analyserar och visualiserar geodata – data kopplade till en plats. 

Det här är Geoforum

Patrik André är ny styrelseordförande för Geoforum Sverige

Geoforum Sverige har valt Patrik André till ny ordförande. Patrik är digitaliseringsstrateg på Skogsstyrelsen och ledamot i det nationella Geodatarådet. Han har lång erfarenhet av att driva digitaliseringsfrågor och stor kunskap om smart och hållbar samhällsutveckling med hjälp av geodata.

Digitalisering och geodata för en bättre värld

I samband med Geoforums årsmöte den 28 april fick vi ta del av inspirerande presentationer på temat digitalisering och geodata för en bättre värld. Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar inledningstalade och därefter fick vi lyssna till Andreas Gyllenhammar, Sweco och Jenny Hylin, Stockholm Vatten och Avfall.

Geoforums nya styrelse 2022

Vid Geoforum Sveriges årsmöte den 28 april valdes en ny styrelse med Patrik André som ny ordförande. Vid årsmötet valdes också tre nya styrelseledamöter: Malin Sträng, Avdelningschef Kart och GIS Värmdö kommun, Eric Hjelmestam, Vd MetaSolutions och Åsa Jadelius, Digitaliseringsstrateg Sundsvalls kommun. Vi hälsar dem varmt välkomna!

Positionspodden fördjupar sig i digitala fastighetsgränser

Dålig och osäker kvalitet på digitala fastighetsgränser är en stor utmaning i digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen. I Geoforum Sveriges nya podd Positionspodden fördjupar vi oss i frågan tillsammans med personer från olika delar av branschen. Nu finns alla fyra avsnitt om digitala fastighetsgränser ute – lyssna här!

AI-lunch 20 maj: AI för hållbara energisystem

Hur kan AI användas för att skapa hållbara energisystem? Geoforum Sverige, BIM Alliance och Future Position X bjuder in till den andra AI-lunchen inom AI Arena, då vi har fokus på AI som stöd för att skapa hållbara energisystem i förvaltningsskedet. Ta del av resultat och lärdomar från fastighetsbolag och utvecklare.

Halmstad publicerar över hundra digitaliserade detaljplaner på webben

I Halmstads kommun pågår ett omfattande arbete med att digitalisera alla gamla detaljplaner. Drygt hundra detaljplaner är färdiga och man producerar i genomsnitt fem till sju nya planer i veckan. Nu finns alla färdigdigitaliserade detaljplaner tillgängliga på kommunens webbplats.

Fastighetsloggen ny medlem i Geoforum Sverige

Vi är glada att välkomna företaget Fastighetsloggen som ny medlem i Geoforum Sverige. Vi ställde några frågor till Martin Tannefors, produktansvarig på Fastighetsloggen, om vilken nytta de ser med medlemskapet och vad som händer hos dem.

”Om vi inte gör fel är vi inte modiga nog”

Region Gotlands ambitiösa projekt för en sömlös digital samhällsbyggnadsprocess, DiSa, gick i mål i december 2021. Projektledare Nathalie Ahlstedt Mantel berättar i en intervju om resultaten av projektet, vad de lärt sig på vägen, och om vikten av att våga göra fel.

Söderköpings kommun ny medlem i Geoforum Sverige

Vi är glada att välkomna Söderköpings kommun som ny medlem i Geoforum Sverige. Vi pratade med Linda Gustafsson, GIS-samordnare i Söderköping, om vilken nytta de ser med medlemskapet och vad som är på gång hos dem.

Brist på kompetens hotar branschen – Lantmäteriet slutrapporterar regeringsuppdrag

När Lantmäteriet nu slutrapporterar sitt regeringsuppdrag om att kartlägga kompetensbehovet i geodatabranschen är budskapet tydligt. Skyndsamma åtgärder behövs, annars riskerar branschen att utarmas. 

AI och geodata – en kraftfull kombination

Artificiell intelligens, AI, har stor potential att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Men för att vi ska kunna realisera potentialen är en grundförutsättning att vi har aktuell och kvalitativ geodata. Vad är egentligen AI? Vilka exempel på tillämpningar finns det? Hur kan AI hjälpa till att producera den geodata som krävs? Marcus Weiland, delprojektledare i Smart Built Environments satsning på AI i samhällsbyggandet går igenom grunderna.

Arbeta smart inom planering och byggande 2022

På årets stora konferens Arbeta smart inom planering och byggande 2022 möts vi som vill snabba på digitaliseringen, få inspiration och utbyta erfarenheter inom digital samhällsbyggnadsprocess. Här tar du del av det mest aktuella och en mängd goda exempel på hur ökad kvalitet, effektivitet och hållbarhet nås med nya digitala arbetssätt. I år ordnar vi konferensen för 20:e gången!

Datum: 4 oktober 2022
Plats: Stockholm, IVA konferenscenter
Arrangeras av Geoforum Sverige tillsammans med BIM Alliance

Läs mer på arbetasmart.nu