Välkommen till Geoforum Sverige!

Geoforum Sverige är branschorganisationen för geodataområdet. Våra medlemmar samlar in, analyserar, berikar och visualiserar geodata. Tillsammans verkar vi för ökad och breddad användning av geodata och IT – för ett effektivt och hållbart samhälle!

Vi är branschens röst och en mötesplats för kompetensutveckling, omvärldsbevakning och samarbeten. Våra viktigaste påverkansfrågor är öppna geodata, digital samhällsbyggnadsprocess och kompetensförsörjning i geodatabranschen.

Läs mer om oss

Behov av snabb övergång till öppna geodata

Det är samhällsekonomiskt lönsamt om staten öppnar sina geodata men det har ännu inte skett. Den 9 mars höll vi ett frukostseminarium om öppna geodata med politiker och näringslivsrepresentanter i panelen.

Många goda exempel på samhällsnytta och innovationer med öppna geodata lyftes under seminariet. Det fanns en samstämmighet om behovet av en snabb övergång till öppna data; det är en förutsättning för att Sverige ska bli framstående inom digitalisering och smarta städer.

Riksdagsledamöterna Erik Ottoson (M) och Ola Johansson (C) var ett par av paneldeltagarna.

Fastighetstidningen rapporterade från frukostseminariet.

Läs artikeln i Fastighetstidningen

Arbeta smart och anmäl dig idag!

Med smart digitalisering kan vi få med invånarna i planprocessen, spara tid och pengar vid planering och byggande och minska miljöpåverkan. För att visa på digitaliseringens möjligheter i plan- och byggprocessen bjuder Geoforum Sverige och Lantmäteriet in till konferensen Arbeta smart inom planering & byggande 2018 den 2-3 maj på Kistamässan.

Under dagarna lyfter vi organisationers omställning till nya digitala arbetssätt och goda exempel på digitala informationsflöden för ökad effektivitet, visualisering för bättre kommunikation och geografiska analyser för bättre beslutsstöd i samhällsbyggnadsprocessen. 

Här tar du del av det senaste, får inspiration och träffar andra som vill snabba på digitaliseringen inom området. En early bird är du fram till 30 mars.

Läs programmet och anmäl dig

Ny drönarkonferens 23 augusti i Göteborg

Det var fullsatt när Drönare för datainsamling 2018 genomfördes i januari. För att ge alla som inte fick plats en chans att ta del av det spännande programmet kör vi en repris den 23 augusti i Göteborg. I detta arrangemang samarbetar vi med den regionala föreningen GIS-väst.

Konferensen har fokus på datainsamling med drönare, och den nytta denna data ger i samhällsbyggandet.

Här får du inspiration till hur drönare kan användas inom ditt expertområde och det senaste vad gäller regelverket.

Boka in 23 augusti i kalendern!

Mer information om program och anmälan kommer i april.

Möte med digitaliseringsministerns statssekreterare Alf Karlsson

Den 6 mars träffade Geoforum Sverige statssekreterare Alf Karlsson för att berätta om Geoforums insatser för att främja utvecklingen av en digital samhällsbyggnadsprocess, öppna geodata och smarta städer samt övergripande öka användningen av geodata. Alf Karlsson leder, som statssekreterare, arbetet närmast bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson och ansvarar för planering och samordning.

Alf Karlsson konstaterade att behovet är stort av denna typ av forum där kommuner, myndigheter och företag möts. För honom får det gärna finnas tio Geoforum – behoven är stora. Den digitala mognaden är ojämn. Alf Karlsson stödjer vårt arbete och han ser att Geoforum har en viktig roll i det kompetenslyft som ska göras inom samhällsbyggnadssektorn.

Läs mer om mötet

Har du förslag till Smarta städer 2018?

Geoforum Sverige och Easyfairs har nu börjat planeringen för 2018 års upplaga av mötesplatsen om smarta och hållbara städer. Konferensen hålls 28-29 november på Kistamässan.

Du kan nu lämna förslag på talare, projekt, programpunkter och keynoteföreläsare som du vill se i programmet 2018.

Konferensprogrammet kommer att vara uppbyggt som förra året, med plenumsessioner och parallella spår. Just nu jobbar vi med tema Trygga städer/samhällen, Urban Mobilitet och Medskapande medborgare som förslag till årets spår.

Lämna din input här senast 8 mars.

Position – för digitalt samhällsbyggande 2030

Geoforum Sverige, Kartografiska Sällskapet, Samhällsbyggarna, Sveriges Stadsbyggare och BIM Alliance har gått samman för att tillsammans arrangera en stor konferens med fackmässa den 19-20 mars 2019 på Kistamässan i Stockholm.

Jobbar du inom geodatabranschen får du inte missa denna mötesplats som nu fått namnet: Position – för digitalt samhällsbyggande 2030.

Genom detta samarbete kommer vi att skapa den viktigaste konferensen och mässan i Norden för framtidens samhällsbyggande med visualiserings- och positioneringsteknik.

Fullsatt på drönarkonferensen

Det var fullsatt när Geoforum Sverige och BIM Alliance arrangerade konferensen Drönare för datainsamling 2018 – på spaning efter framtidens lösningar den 23 januari. Deltagarna fick ta del av flera exempel som visade på nyttan med drönare för datainsamling inom olika expertområden, spaningar om framtidens möjligheter och positiva nyheter i regelverket. 

Eftersom det var många som inte fick plats på konferensen kommer Geoforum Sverige att köra ett till arrangemang med ungefär samma program efter sommaren, i en annan stad. Mer information kommer i början av mars.

Läs om vad som hände på konferensen

Nellemann på bloggen: Dags för analogt att bli digitalt

Här läser du senaste blogginlägget av Geoforum Sveriges vd Susanne Nellemann Ek.

Geodata och GIS är centrala delar i samhällsbyggandet och vårt arbeta tillsammans med andra yrkesgrupper är centralt för hur vi i Sverige når målen om 33 procent snabbare byggtid, en kostnadsminskning i processen med 33 procent samt en hållbar planering som minskar miljöbelastningen med 40 procent.

Det finns mycket att göra framöver för att vi ska kunna arbeta digitalt i samhällsbyggnadsprocessen. För att genomföra transformationen från analog till digitalt krävs uthålligt ledarskap på alla nivåer.

Lantmäteriet har nu överlämnat sin slutrapport för regeringsuppdraget Digitalt Först för en effektivare samhällsbyggnadsprocess.

Läs vidare i bloggen

Ansökan om medel från regeringen

Geoforum Sverige har ansökt om 1,5–2 miljoner kr/år under tre år för att kunna fortsätta och utöka vårt arbete för att främja utvecklingen av en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess, öppna geodata och ökad kompetens inom geodataområdet. Ansökan är ställd till bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson på Näringsdepartementet.

Medlen kommer att användas till vårt arbete med att sprida goda exempel och stimulera innovation och utveckling av nya arbetssätt för att arbeta smart med digitaliseringens möjligheter inom planering och byggande. Särskilt fokus kommer att ligga på smarta städer, öppna geodata och digital samhällsbyggnadsprocess.

Läs mer i vår ansökan om medel

Nya medlemmar

Vi har nöjet att meddela att Spacemetric AB och Mölndals stad förstärker Geoforum Sverige från och med årsskiftet. Vi hälsar de nya medlemmarna varmt välkomna till branschorganisationen för geodataområdet!

Spacemetrics mjukvara Keystone förvandlar stillbilder och video från drönare och satelliter till analysfärdiga produkter med hög fotogrammetrisk kvalitet. Bland de svenska kunderna finns Lantmäteriet, Försvarsmakten, Metria, Foran, NMM (SkyEye) och Rymdstyrelsen. Läs om varför Spacemetrics valt att gå in i Geoforum Sverige.

Här kan du läsa om Mölndals stad

Här finns Geoforum Sveriges alla medlemmar

 

bli medlem 580 gra

nyhetsbrev 580

lediga jobb banner 580

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo slideshare logo