Välkommen till Geoforum Sverige!

Geoforum Sverige är branschorganisationen för geodataområdet. Våra medlemmar samlar in, analyserar, berikar och visualiserar geodata. Tillsammans verkar vi för ökad och breddad användning av geodata och IT – för ett effektivt och hållbart samhälle!

Vi är branschens röst och mötesplats för kompetensutveckling, omvärldsbevakning och samarbeten.

Läs mer om oss

Våra frågor i riksdagen

I början av november träffade Geoforum riksdagsledamoten Erik Ottoson (M). Geoforums vd Susanne Nellemann Ek lyfte fram behovet av att öka takten i arbetet för en offentlig finansiering av en övergång till öppna och standardiserade geodata. Erik driver våra frågor som oppositionspolitiker i riksdagen. Han är engagerad i öppna geodata och i arbetet med att skapa bättre förutsättningar för utveckling av drönartjänster i Sverige.

Erik är även kommunpolitiker i Huddinge där han är engagerad i frågan om öppna kommunala geodata.

På Geoforums drönarkonferens den 23 januari, kommer Erik medverka och berätta om sitt arbete för att få fram en Nationell drönarstrategi.

Eric bloggar om geodata som motor för en smart stad

Smarta städer är en vision om det framtida goda och moderna samhället. Geodata av kvalitet är avgörande för att förverkliga den smarta staden. Geoforum Sveriges styrelse har valt att satsa på en stor och branschöverskridande konferens om smarta städer för att sätta fokus på behovet av geodata av hög kvalitet och möjligheterna med geodata.

Eric Jeansson är geodatastrateg i Göteborgs stad och styrelseledamot i Geoforum Sverige. Han gör nu en rad inlägg på Geoforums blogg om hur geodata kan bli motor för en smart stad, med många exempel från arbetet i Göteborg.

Läs mer om Eric och blogginläggen

Finansdepartementet om öppna geodata

Den 26 oktober deltog Geoforum Sverige i Smart Built Environments andra årsstämma och programkonferens. Programmet ska bland annat korta planeringstiden med 33 procent och minska miljöpåverkan med 40 procent.

Under årsstämman valdes en ny programstyrelse. En av de nya ledamöterna är Göran Persson, avdelningschef för plan- och byggfrågor på Boverket. 

Magnus Enzell från Finansdepartementet var på plats för att berätta om digitaliseringen av det offentliga Sverige och hur regeringen arbetar med digitaliseringsfrågor. Han svarade också på en fråga från Geoforum om om öppna statliga och kommunala geodata.

Läs svaret här

 

Tack alla medverkande!

Smarta städer 2017 – Sveriges nya mötesplats för morgondagens uppkopplade och hållbara samhällen – genomfördes den 22–23 november på Kistamässan i Stockholm. 

Vi riktar ett stort tack till alla deltagare, talare, moderatorer, utställare, sponsorer och partner för fantastiskt engagemang under dagarna. Geoforum Sverige var medarrangör av konferensen, och vi är supernöjda!

Ta del av vad som hände via #smartastäder2017 i sociala medier.

Kom ihåg att svara på utvärderingen när den dyker upp i inkorgen, så vi kan få till en ännu bättre mötesplats nästa år.

Hoppas vi ses 14-15 november 2018!

Läs mer på smartastader.com

Telias intervju med Geoforums vd om smarta städer med öppna data

Telia är en viktig aktör för att få fram teknik för den smarta staden. I september ntervjuade de Geoforum Sveriges vd och kanslichef Susanne Nellemann Ek, om behovet av geodata och öppna data för att utveckla en smart och hållbar stad. Läs artikeln!

För att den smarta staden ska bli så smart som möjligt krävs tillgång till olika typer av data. Ett tydligt exempel på detta kommer vi att se när de självkörande bilarna ska börja trafikera vägarna, för då krävs det att bilarna har så mycket information om omgivningen som möjligt – och att informationen är tillförlitlig.

– Det finns samhällsnytta inom flera områden med öppna data. Dels är det ett effektivt sätt att skapa insyn och delaktighet, men även rent konkret i användning av data exempelvis inom trafik och transporter där öppna geodata är en nödvändig grund för att kunna utveckla den smarta staden, säger Susanne Nellemann Ek, vd och kanslichef för Geoforum Sverige.

Läs vidare i Telias artikel

Geoforum på dialogseminarium om klimatanpassning

Den 9 oktober höll Tillväxtverket ett dialogseminarium om klimatanpassning. Inbjudna var företag, branschorgan och offentliga aktörer som möter och måste hantera framtida klimatförändringar inom området hållbara städer och transporter.

Geoforum Sveriges vd Susanne Nellamann Ek var på plats för att lyfta fram perspektiv, verktyg och lösningar från geodatabranschen.

Läs mer om dialogseminariet

 

 

Geoforum i workshop om forskning för hållbart samhällsbyggande

Den 3 oktober arrangerade forskningsrådet Formas en workshop om den nationella forskningsagendan för hållbart samhällsbyggande. Geoforum Sveriges vd Susanne Nellemann Ek medverkade för att lyfta fram de forsknings- och kunskapsbehov som finns inom geodataområdet.

Målet med workshoppen var att tillsammans ta fram en gemensam bild av kunskapsbehoven inom området hållbart samhällsbyggande. Resultatet kommer att ligga till grund för den nationella forskningsagendan för programmet inom hållbart samhällsbyggande.

Läs Geoforum Sveriges budskap

Drönare för datainsamling 2018 – på spaning efter framtidens lösningar

Drönare kan användas för att, med kamera och sensorer, samla in och visualisera geodata och annan data inom till exempel fysisk planering, byggande och skogs- och jordbruk. För att visa på nyttan, informera om dagens och framtidens möjligheter och reda ut läget i regelverket arrangerar Geoforum Sverige och BIM Alliance sin fjärde drönarkonferensen, 23 januari 2018 i Stockholm.

Konferensen har fokus på datainsamling med drönare, och den nytta denna data ger i samhällsbyggandet i kombination med GIS och BIM. Det händer mycket inom området, speciellt inom regelverk och lagar men även på teknik- och tillämpningssidan.

Kom och få inspiration till hur drönare kan användas inom ditt expertområde och träffa branschkollegor!

Läs programmet och anmäl dig till konferensen! 

Fortbildningskurser i GIS för digitalisering

Ett delprojekt inom Smart Built Environment ska ta fram ett paket med kompetenshöjande kurser i BIM och geodata/GIS för digitalisering inom planering och byggande. Geoforum Sverige är engagerad i arbetet med att ta fram kurspaketet tillsammans med exempelvis medlemmarna Lunds universitet, Högskolan i Gävle och Lantmäteriet. Vår kanslichef Susanne Nellemann Ek representerade geodatabranschen på den första workshoppen om kurspaketet den 31 maj.

Kursinnehållet ska vara av hög kvalitet och kurserna kommer att ge högskolepoäng eller certifikat. Kursstart är planerad till våren 2018.

Du kan vara med och påverka utbildningen genom att ge synpunkter på det preliminära kursinnehåll som nu arbetas fram. 

Läs mer och anmäl ditt intresse

Krav på digitala planprocesser nära

Nya digitala verktyg i PokémonGo-anda skapar innovation i samhällsbyggnadsprocessen. Detta framgick vid konferensen Arbeta smart inom planering & byggande 2017 som hölls 8–9 maj. En av huvudtalarna var bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson som var tydlig med vad som krävs för att få till en helt digital plan- och byggprocess.

Sverige behöver bygga fler bostäder, men det går alldeles för långsamt. Med framgångsrik digitalisering kan vi korta handläggningstider, planerings- och byggtider samt minska miljöpåverkan. Peter Eriksson berättade att regeringens mål är att det ska vara krav på digitala planprocesser till den 1 januari 2019. En digitaliseringsstrategi presenteras innan sommaren.

Läs mer i vårt pressmeddelande

Samhällsekonomisk vinst vid övergång till öppna geodata

Den 16 december publicerades resultaten av studien Samhällsekonomisk effekt av öppna geodata. Forskningsstudien visar med stor säkerhet att det blir en samhällsekonomisk vinst om kartdata tillgängliggörs som öppna data. De potentiella effektiviseringsvinsterna är i miljardklassen.

Studien har gjorts på Handelshögskolan i Stockholm, på uppdrag av ULI Geoforum, och med finansiering från Vinnova och Lantmäteriet. Vi tog initiativ till studien för att förse beslutsfattare och andra intresserade med kunskap och fakta om potentialen med öppna geodata.

Läs mer om studiens resultat

Utbildningsmaterial om öppna geodata

I ett Vinnova-finansierat projekt har vi tagit fram informations- och utbildningsmaterial om öppna geodata. Här på webben kan du ta del av föreläsningar, i form av bildspel med ljud, och filmer med presentationer från Geoinfo 2015 och ett seminarium på tema öppna geodata. Dessutom finns länkar till mer information och goda exempel.

Se filmerna och ta del av föreläsningarna.

bli medlem 580 gra

nyhetsbrev 580

lediga jobb banner 580

Branschkalender

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo slideshare logo