Välkommen till Geoforum Sverige!

Geoforum Sverige är branschorganisationen för geodataområdet. Våra medlemmar samlar in, analyserar, berikar och visualiserar geodata. Tillsammans verkar vi för ökad och breddad användning av geodata och IT – för ett effektivt och hållbart samhälle!

Vi är branschens röst och en mötesplats för kompetensutveckling, omvärldsbevakning och samarbeten. Våra viktigaste påverkansfrågor är öppna geodata, digital samhällsbyggnadsprocess och kompetensförsörjning i geodatabranschen.

Läs mer om oss

Smarta städer 2018 – Sveriges nya och framtida mötesplats

Blogginlägg av Eric Jeansson, ordförande Geoforum Sverige.

Vi kan snart börja räkna in dagarna till den konferens som jag helst skulle vilja träffa er på, Smarta städer 2018. Är det någon konferens du och dina kollegor ska gå på i höst så är det just denna.

Konferensen Smarta städer introducerades av Geoforum i Sverige förra året och blev redan då en välbesökt och lyckad konferens. Jag talade då med flera besökare som var oerhört nöjda med konferensen, vilket självklart var väldigt roligt att höra.

Jag minns speciellt en IT-chef på en kommun som sa att de var en av de bästa konferenser han varit på, med anledning av att ”den tillförde mycket nytt” som han inte fått till sig innan. Och det är just en av våra viktiga drivkrafter med denna konferens.

Begreppet Smart stad är just väldigt ”smart” då det för samman digitalisering och stadens processer med ett hållbarhetsfokus. Hållbarhet från ett ekologiskt och socialt perspektiv.

Läs vidare om vad du inte får missa

Skogsbränderna aktualiserar behovet av öppna data

Blogginlägg av Susanne Nellemann Ek, vd Geoforum Sverige

En reform med övergång till öppna kartdata blev i allra högsta grad aktuell i somras när skogsbränderna rasade och många aktörer jobbade med att bidra med tjänster för att tackla situationen.

Självklart var Lantmäteriet på plats för att ge blåljusverksamheten den geodata som de behövde. Lantmäteriet bidrog med specialresurser som gav kartstöd och GIS-kompetens till stab på plats i krissituationen.

Skogsstyrelsen bidrog med en app med en mängd olika kartunderlag som var till nytta i brandbekämpningen. Uppgifter om pågående bränder kom från NASA ”Near Real-Time active fire data” och baserades på temperaturindikationer. 

Läs vidare i bloggen

 

Tidning från Geoforum om nyttan med öppna geodata

I samarbete med Lantmäteriet har vi gett ut tidningen "Arbeta Smart inom planering och byggande", en bilaga i Dagens Samhälle 5 juli. Med denna tidning vill vi öka kunskapen hos beslutsfattare i kommunerna om varför de ska dela med sig av sina data kostnadsfritt. Särskilt viktigt är att kommunens kartor och kartdata görs tillgängliga, fritt och utan kostnader.

I tidningen finns också flera konkreta exempel på hur nya arbetssätt, verktyg och metoder skapar större samhällsnytta och innovation i samhällsbyggandet.

Tidningen är en bilaga i Dagens Samhälle som delas ut under Almedalsveckan och sprids till Sveriges kommuner, bland andra.

Läs tidningen som innehåller intervjuer med bland andra Darja Isaksson, Ardalan Shekarabi och Catharina Elmsäter-Svärd!

Här hittar du tidningen

Välkommen till mötesplatsen för framtidens smarta och hållbara stad!

Hur planerar vi för den smarta, uppkopplade och hållbara staden och vad är viktigt för medborgarna? Smarta städer är den nationella branschöverskridande mötesplatsen som tar ett grepp på framtidens utmaningar i staden och samhället – med människan i fokus. 

Mötesplatsen består av en mässa och en fördjupande konferens. Här kan du ta del av den senaste forskningen, spännande praktikfall och det senaste från ledande experter. Vi har till exempel Amsterdam, Rotterdam, Glasgow och Köpenhamn på plats.

Årets teman är Medskapande medborgare, Hållbar energianvändning, Urban mobilitet och Trygga samhällen.

Förra årets konferensprogram fick toppbetyg av deltagarna. Vi lovar att årets konferens kommer att bli ännu bättre. Du kan se fram emot två dagar av inspiration, kunskap, energi och nätverkande.

Välkommen till Smarta städer 2018 den 28-29 november på Kistamässan i Stockholm!

Läs mer på smartastader.com

Almedalen uppsnack och eftersnack

Blogginlägg av Susanne Nellemann Ek, vd Geoforum Sverige

Uppsnacket inför Almedalen var som vanligt total. Förväntningarna runtom i landet skruvades upp. Nu ska vår fråga få plats. Det är valår och Sveriges framtid ska säkras. Då behöver politikerna visa ledarskap och prioritera våra frågor. Även geodatabranschen laddade upp inför Almedalsveckan. Sverige behöver investera i den infrastruktur som heter geodata och Sverige behöver öppna upp data. Då ökar samhällsnyttan.

Moderaterna har lanserat sin digitala strategi och i den finns förslag på en satsning på 140 miljoner för att öppna och tillgängliga data från Lantmäteriet. Vilka svar kunde man förvänta från sittande regering, S + MP, som sagt att de ska återkomma under detta år med svar på frågan om en reform med öppna geodata.

Läs vidare i bloggen

Ta Position – för digitalt samhällsbyggande 2030

Tillsammans med Kartografiska Sällskapet, Samhällsbyggarna, Föreningen Sveriges Stadsbyggare och BIM Alliance bjuder Geoforum Sverige in till en mötesplats för lärande, inspiration och samverkan inom digitalt samhällsbyggande. På Position – för digitalt samhällsbyggande 2030, den 19-20 mars, för vi dialog om hur vi, på bästa sätt, med digitala verktyg och processer, kan skapa hållbara städer och en hållbar landsbygd. 

Med denna mötesplats vill vi skapa förståelse för sammanhang, helhetsperspektiv och betydelse av samarbete i den samhällsbyggnadsprocess och teknikutveckling vi alla är en del av.

Position består av en konferens med inspirerande talare samt en utställningsdel. Kom och inspireras eller var med och ställ ut!

Vi jobbar nu med konferensprogrammet, och du kan lämna förslag på en presentation till och med 15 september. Programmet för konferensen presenteras löpande från och med oktober.

Välkommen!

Läs mer på position2030.se

bli medlem 580 gra

nyhetsbrev 580

lediga jobb banner 580

Branschkalender

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo slideshare logo