Välkommen till Geoforum Sverige!

Geoforum Sverige är en intresseorganisation som arbetar för att långsiktigt främja samhällsnyttan av geodata och en datadriven utveckling av ett hållbart samhälle.

Vi representerar drygt 200 organisationer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Våra medlemmar samlar in, producerar, tillhandahåller, analyserar och visualiserar geodata – data kopplade till en plats.

Läs mer om Geoforum

Välkommen till Sveriges största drönarkonferens!

Drönare är ett snabbt växande område som påverkar allt ifrån stadsbyggande och transport till säkerhet och skogs- och jordbruk. Tillsammans med UAS Forum Sweden och BIM Alliance arrangerar Geoforum Sverige landets största mötesplats om drönare den 5-6 november i Linköping! 

Här kan du ta del av ett välfyllt och högaktuellt konferensprogram samt en utställning. En av huvudtalarna är infrastrukturministern Tomas Eneroth.

Du kan nu ta del av programmet som börjar ta form. Det finns till exempel ett spår om datainsamling med drönare inom samhällsbyggnad. 

Kom och lär, få inspiration och träffa andra som jobbar med drönare!

Läs mer om UAS Forum 2019

Fokus på tillgång till data i Almedalen

Analys av Susanne Nellemann Ek

När jag besökte Almedalen för första gången för Geoforum år 2015 så var öppna data och värdet av öppna geodata något som ett antal myndigheter presenterade på sina scener. Fyra år senare, när Almedalsveckan 2019 ska summeras, kan jag konstatera att frågan om öppna data avancerat och nu finns på makthavarnas bord.

På plats i Almedalen talade digitaliseringsminstern Anders Ygeman om den enorma potentialen med öppna data. Han sa att vår utmaning i Sverige är att paketera och distribuera öppna data. Han gav även sin syn på hur investeringen i öppna geodata från Lantmäteriet ska finansieras. Där nyttorna uppstår ska finansieringen hämtas.

Hand i hand med detta har fokus under dessa fyra år förflyttats från digitalisering i bred bemärkelse till smarta städer, artificiell intelligens (AI) och till årets fokus på data.

Läs vidare 

Geoforums vd går vidare till BIM Alliance

Susanne Nellemann Ek lämnar uppdraget som Geoforum Sveriges vd och kanslichef för att bli vd för BIM Alliance, en branschförening som liksom Geoforum verkar för digitalisering inom samhällsbyggnadssektorn. Rekrytering av en ny vd pågår.

– Under Susanne Nellemann Eks ledning har Geoforum blivit en tydligare röst i debatten för att långsiktigt främja samhällsnyttan av geodata och en datadriven utveckling av ett hållbart samhälle. Vi gratulerar BIM Alliance till en utmärkt rekrytering. En positiv effekt av detta är att Susanne med sin kompetens inom geodata kan verka för ytterligare korsbefruktning av områdena GIS och BIM, tillsammans med en fördjupad samverkan mellan BIM Alliance och Geoforum, vilket i sin tur ger en stor nytta för samhällsbyggnadssektorn som helhet, säger Eric Jeansson, Geoforum Sveriges ordförande.

Läs mer i vårt pressmeddelande

Arbeta smart inom planering & byggande 2020

Nästa år följer vi upp Position-konferensen fast i mindre format!

För att visa på digitaliseringens möjligheter i plan- och byggprocessen arrangerar Geoforum Sverige Arbeta smart inom planering & byggande 2020.

Med smart digitalisering kan vi få med invånarna i planprocessen, korta planerings- och byggtider, minska kostnaderna och begränsa miljöpåverkan. Helt nya möjligheter skapas genom visualisering, geografiska analyser och effektiva digitala informationsflöden från idé till planering, byggande och förvaltning. Goda exempel på det ges på konferensen och i utställningen på denna mötesplats.

Har din organisation något spännande att dela med er av på konferensen, mejla oss!

2020 års "Arbeta smart" är Geoforums 18e konferens på temat. 

Mer information kommer i höst.

Bli medlem i Geoforum Sverige

Geoforum Sverige är en förening och nationell plattform som arbetar för att långsiktigt främja samhällsnyttan av geodata och en datadriven utveckling av ett hållbart samhälle.

Våra medlemmar samlar in, producerar, tillhandahåller, analyserar och visualiserar geodata. I föreningen finns drygt 200 organisationer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Anslut er till nätverket, ni också!

Geoforum jobbar för frågor som är viktiga för geodataområdets utveckling och ger er omvärldsbevakning.

Läs mer om oss