Välkommen till Geoforum Sverige!

Geoforum Sverige är en intresseorganisation som arbetar för att långsiktigt främja samhällsnyttan av geodata och en datadriven utveckling av ett hållbart samhälle.

Vi representerar drygt 200 organisationer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Våra medlemmar samlar in, producerar, tillhandahåller, analyserar och visualiserar geodata – data kopplade till en plats.

Läs mer om Geoforum

Arbeta smart digitalt 28–29/9 + frukostar

Geoforum Sverige och BIM Alliance bjuder in till årets viktigaste konferens om digitalisering i samhällsbyggnadsprocessen! Vi har utvecklat konferensen till en digital mötesplats som ger dig inspiration, ökad kunskap och kontakter för fortsatt utveckling.

Helt nya möjligheter skapas när vi jobbar datadrivet i samhällsbyggnadsprocessen. Genom smart digitalisering, i kombination med kunskap från professionen och forskningen, kan vi effektivisera processerna, inkludera invånarna i planprocessen och få bästa förutsättningarna för att skapa hållbara städer och samhällen.

Konferensen genomförs den 28–29 september och med fem frukostwebbinarier under hösten/vintern. Här får du ta del av många praktikfall i framkant, aktiviteterna på nationell nivå, framtidsspaningar och internationella utblickar.

Anmäl dig senast den 20 augusti! Då blir priset extra fördelaktigt.

Läs programmet och anmäl dig

Nya medlemmen MetaSolutions är experter på öppna data

Vi är mycket glada att kunna presentera MetaSolutions som ny medlem i Geoforum Sverige. MetaSolutions levererar lösningar för hållbar informationshantering och har stort fokus på öppna data. Företaget utvecklar och driftar till exempel öppnadata.se för DIGGs räkning.

– Vi hoppas att både kunna bidra och lära som medlem i Geoforum. Det vi kan bidra med är expertis inom metadata och domänen öppna data. Vi har också ett stort nätverk kring detta som kommer kunna vara till nytta. Vår majoritetsägare är Internetstiftelsen, och de genomför främjande verksamhet i forum, meetups med mera. Jag hoppas att vi tillsammans med Geoforum och Internetstiftelsen kan hitta former att nå ut med frågor kring geodata mer specifikt, säger Eric Hjelmestam, vd på MetaSolutions.

Läs mer om MetaSolutions och Erics tankar om Geoforum

Geoforums inspel till öppna data-utredningen

Öppna data-utredningens särskilda utredare har i uppgift att lämna de förslag som ett genomförande av det omarbetade EU-direktivet Öppna data och PSI ger anledning till. Geoforum Sverige har ombetts skicka in kommentarer och synpunkter som kan vara till hjälp i utredningens arbete med att lägga fram ett förslag till lagstiftning vid ett svenskt genomförande av det omarbetade direktivet.

I vår skrivelse har vi avgränsat oss till frågan om vilka konsekvenserna blir av ett utökat digitalt tillgängliggörande och vidareutnyttjande av information. Vi fokuserar här på geodata, som utgör en betydande del av de datamängder som Lantmäteriet föreslår ska klassas som särskilt värdefulla.

Ta del av Geoforum Sveriges inspel här

Nya styrelsemedlemmen Ulrika K Jansson

Ulrika K Jansson är en av fem kvinnor som i år förstärkt Geoforum Sveriges styrelse. Ulrika är idag programdirektör för samhällsbyggnad och förvaltningschef för stadsbyggnad i Örebro kommun. I höst tar hon sig an rollen som kommundirektör i Enköpings kommun.

– Jag drivs av att vara med och påverka samhällsutvecklingen både lokalt, regionalt och nationellt. De senaste åren har jag haft olika chefs- och ledaruppdrag inom kommunal samhällsplanering och i augusti kliver jag på uppdraget som kommundirektör i Enköping. Jag ser geodatafrågan som en viktig pusselbit i att skapa förutsättningar för smarta flöden, ekonomisk effektivitet och en klok och hållbar samhällsutveckling både för dagens medborgare och framtida generationer, säger Ulrika K Jansson.

Vi är mycket glada över att kunna hälsa Ulrika välkommen som ny styrelseledamot i Geoforum!

Läs mer om Ulrika K Jansson

Bli medlem i föreningen

Geoforum Sverige är en förening och nationell plattform som arbetar för att långsiktigt främja samhällsnyttan av geodata och en datadriven utveckling av ett hållbart samhälle.

Våra medlemmar samlar in, producerar, tillhandahåller, analyserar och visualiserar geodata. I föreningen finns drygt 200 organisationer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Anslut er till nätverket, ni också!

Geoforum jobbar för frågor som är viktiga för geodataområdets utveckling och ger er omvärldsbevakning.

Läs mer om oss

Hur jobbar ni med drönare för datainsamling?

Drönare integreras alltmer i arbetsprocesser och effektiviserar verksamheter inom vitt skilda sektorer som samhällsbyggnad, industri, transport och skogs- och jordbruk.

Förra årets UAS Forum blev en succé med över 200 deltagare och ett uppskattat innehåll. Tillsammans med BIM Alliance och UAS Forum Sweden planerar vi nu för UAS Forum 2020 den 10-11 november i Linköping. Men om ett genomförande inte är lämpligt i november, på grund av Covid-19, flyttas mötesplatsen till våren 2021.

Mötesplatsen riktar sig till alla som vill diskutera och lära mer om hur vi på bästa sätt kan ta till vara potentialen med vår hjälpreda drönaren.

Vill ni dela med er av hur ni använder drönare för att effektivisera och öka kvaliteten i er verksamhet? Hör av dig!

Läs mer om konferensen

lediga jobb, medarbetare vid dator

Geodata i media

Hittade inte flödet
nyhetsbrev platta kaffekopp

Branschkalender

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo