Välkommen till Geoforum Sverige!

Geoforum Sverige är en intresseorganisation som arbetar för att långsiktigt främja samhällsnyttan av geodata och en datadriven utveckling av ett hållbart samhälle.

Vi representerar drygt 200 organisationer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Våra medlemmar samlar in, producerar, tillhandahåller, analyserar och visualiserar geodata – data kopplade till en plats.

Läs mer om Geoforum

Geoforums vd går vidare till BIM Alliance

Susanne Nellemann Ek lämnar uppdraget som Geoforum Sveriges vd och kanslichef för att bli vd för BIM Alliance, en branschförening som liksom Geoforum verkar för digitalisering inom samhällsbyggnadssektorn. En process för att hitta en efterträdare till Susanne Nellemann Ek har inletts.

– Styrelsen har inlett rekryteringsprocessen för att hitta vår nya vd – en person som kan föra Geoforum Sverige och geodatabranschen in i 2020-talet. En person som kan bygga på den fina bas vi har, men som också kan driva utvecklingen framåt och att säkerställa att vi levererar maximal medlemsnytta, säger Geoforums ordförande Eric Jeansson.

Tipsa oss gärna om namn eller tipsa personer, som du tror är vår nästa vd, att söka tjänsten.

Läs mer i vårt pressmeddelande

Geoforums remissvar om nya regler för detaljplaner

Ta del av och tyck till om Geoforum Sveriges yttrande över Boverkets förslag till regler som ska skapa förutsättningar för digital planinformation. Omställningen till digital hantering av detaljplaneinformation är viktig då det bidrar till att lösa flera knutar kring effektivitet, demokrati och pedagogik samt återanvändbarhet av information.

Vi är positiva till att de nya föreskrifterna är tvingande; det krävs tydlighet för att åstadkomma en övergång till digital informationshantering. Det behövs regler som leder till att detaljplaneinformationen blir standardiserad, digital samt öppen och därmed maskinläsbar.

Geoforum anser dock att förslaget har tappat fokus på att snabba upp kommunernas digitaliseringsutveckling, och istället handlar om att hårt styra administrativ formalia kring detaljplanens dokument utifrån ett pappers- och pdf-perspektiv. 

Läs vårt utkast till remissvar och tyck till!

Årets genomlysning av öppna data

Geoforum Sverige bjöd för tredje året i rad in till seminarium för genomlysning av utvecklingen inom öppna geodata. Även i år deltog en riksdagsledamot – Civilutskottets vice ordförande Larry Söder (KD), som tog del av dagen och gav sin syn på saken.

Geoforums vd Susanne Nellemann Ek inledde dagen med att poängtera att för en framtid där digitalisering och artificiell intelligens förändrar arbetsprocesser och samhället – krävs att vi ökar investeringarna för att säkra datakvaliteten. 80 procent av AI handlar om att ha tillgång till bra data.

Den pågående utvecklingen och framgångarna med kvalitetssäkrade och tillgängliga data kommer vara extremt viktiga för hur vi lyckas med målsättningen att ”ta tillvara digitaliseringens möjligheter” för att ge mer välfärd för fler – med färre resurser.

Läs vidare om budskapen under seminariet 

UAS Forum 2019 – Sveriges största drönarkonferens

Drönare är ett snabbt växande område som påverkar allt ifrån stadsbyggande och transport till säkerhet och skogs- och jordbruk. Tillsammans med UAS Forum Sweden och BIM Alliance arrangerar Geoforum Sverige landets största mötesplats om drönare den 5-6 november i Linköping! 

Här kan du ta del av ett välfyllt och högaktuellt konferensprogram samt en utställning. Temat för konferensen är: Framtidens teknik är redan här.

Du kan nu ta del av programmet som börjar ta form. Det finns till exempel ett spår om datainsamling med drönare inom samhällsbyggnad. 

Kom och lär, få inspiration och träffa andra som jobbar med drönare!

Läs mer om UAS Forum 2019

Geoforums styrelse breddas och förstärks

Ordföranden på bloggen

Sitter på tåget hem från ett nyss avslutat inspirationsseminarium och årsmöte i Geoforum. Själv fick jag förtroendet att fortsätta representera Geoforum Sverige som ordförande, vilket känns fantastiskt kul i en oerhört spännande tid av utveckling inom geodatasverige. Med den rollen vill jag självklart ta tillfället i akt att presentera våra nya medlemmar i styrelsen.

Det är genom att ständigt förnya oss som vi kan följa med den nationella utvecklingen inom vår bransch. Det är därför viktigt att vår styrelse representerar dels medlemmarna men också våra fokusområden på bästa sätt, och det tycker jag att vi gör nu.

Läs vidare i Eric Jeanssons inlägg

 

Arbeta smart inom planering & byggande 2020

Nästa år följer vi upp Position-konferensen fast i mindre format!

För att visa på digitaliseringens möjligheter i plan- och byggprocessen arrangerar Geoforum Sverige Arbeta smart inom planering & byggande 2020.

Med smart digitalisering kan vi få med invånarna i planprocessen, korta planerings- och byggtider, minska kostnaderna och begränsa miljöpåverkan. Helt nya möjligheter skapas genom visualisering, geografiska analyser och effektiva digitala informationsflöden från idé till planering, byggande och förvaltning. Goda exempel på det ges på konferensen och i utställningen på denna mötesplats.

Har din organisation något spännande att dela med er av på konferensen, mejla oss!

2020 års "Arbeta smart" är Geoforums 18e konferens på temat. 

Mer information kommer i höst.

Bli medlem i Geoforum Sverige

Geoforum Sverige är en förening och nationell plattform som arbetar för att långsiktigt främja samhällsnyttan av geodata och en datadriven utveckling av ett hållbart samhälle.

Våra medlemmar samlar in, producerar, tillhandahåller, analyserar och visualiserar geodata. I föreningen finns drygt 200 organisationer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Anslut er till nätverket, ni också!

Geoforum jobbar för frågor som är viktiga för geodataområdets utveckling och ger er omvärldsbevakning.

Läs mer om oss

lediga jobb, medarbetare vid dator

nyhetsbrev platta kaffekopp

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo