Välkommen till Geoforum Sverige!

Geoforum Sverige är en intresseorganisation som arbetar för att långsiktigt främja samhällsnyttan av geodata och en datadriven utveckling av ett hållbart samhälle.

Vi representerar drygt 200 organisationer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Våra medlemmar samlar in, producerar, tillhandahåller, analyserar och visualiserar geodata – data kopplade till en plats.

Läs mer om Geoforum

Välkommen till Sveriges största drönarkonferens!

Drönare är ett snabbt växande område som påverkar allt ifrån stadsbyggande och transport till säkerhet och skogs- och jordbruk. Tillsammans med UAS Forum Sweden och BIM Alliance arrangerar Geoforum Sverige landets största mötesplats om drönare den 5-6 november i Linköping! 

Här kan du ta del av ett välfyllt och högaktuellt konferensprogram samt en utställning. En av huvudtalarna är infrastrukturministern Tomas Eneroth.

Upptäck programmet! Det finns till exempel ett spår om datainsamling med drönare inom samhällsbyggnad. 

Kom och lär, få inspiration och träffa andra som jobbar med drönare!

Läs mer om UAS Forum 2019

Kommunerna behöver komma upp på banan

Analys av Susanne Nellemann Ek

Geoforum Sverige var inbjudna till Lantmäteriets dialogmöte i augusti om arbetet för en smartare samhällsbyggnadsprocess. Vad är det vi har framför oss? Vad säger de ansvariga myndigheterna Lantmäteriet och Boverket? Och hur får vi med kommunerna?

Vi kan förvänta att vi får en nationell plattform där viktiga data för samhällsplanering tillgängliggöras. Det är något att se fram emot. Alla aktörer inom samhällsbyggnad ska skörda från samma källa.

Lantmäteriet ser att för att det ska bli verklighet krävs att offentliga sektorns åtagande blir större gällande det de kallar datavärdskap. 

Läs vidare om rollerna i digitaliseringsarbetet

Boka in 21-22 april för att Arbeta smart!

Helt nya möjligheter skapas när vi jobbar datadrivet i samhällsbyggnadsprocessen. Genom smart digitalisering kan vi få med invånarna i planprocessen, korta planerings- och byggtider samt skapa hållbara städer och samhällen.

För att visa på nyttan med att jobba datadrivet i plan- och byggprocessen arrangerar Geoforum Sverige Arbeta smart inom planering & byggande 2020

Är du intresserad av att jobba effektivt med data i samhällsbyggnadsprocessen? Då ska du boka in 21-22 april då vi arrangerar denna nationella mötesplats i Stockholm.

Under konferensen och i utställningen får du:

  • den bästa omvärldsbevakningen av aktiviteterna inom området
  • ta del av praktikfall i framkant
  • inspiration till jobbet på hemmaplan
  • träffa andra som vill mer!

Programarbetet är nu igång. Hör av dig om du har tips!

VDs summering och Geoforum i framtiden

Av Susanne Nellemann Ek

Ögonblicket för höstdagjämning har passerat. Dag och natt är dock ännu ungefär lika långa och energinivån är därför fortsatt hög. Det kommer alla utvecklingsprojekt med GIS och geodata tillgodo! Det börjar samtidigt bli dags för mig att runda av mitt uppdrag i Geoforum Sverige.

Jag växlar nu över till BIM Alliance, men jag tar med stafettpinnen som är klädd med geodata och GIS. Den lämnar jag vidare in i byggsektorn och de kommer få en sådan glädje av våra data och GIS.

Det har varit en spännande och rolig tid. Att vara vd för Geoforum är ett förtroendeuppdrag och jag vill säga stort tack för allt stöd jag har fått av alla er medlemmar.

Snart är det dags för dig att säga ditt, i vår kommande medlemsenkät, om hur du vill att Geoforum Sverige ska utvecklas. Vad är viktigaste att Geoforum ger dig i ditt jobb? 

Läs vidare i Susannes inlägg 

Fokus på tillgång till data i Almedalen

Analys av Susanne Nellemann Ek

När jag besökte Almedalen för första gången för Geoforum år 2015 så var öppna data och värdet av öppna geodata något som ett antal myndigheter presenterade på sina scener. Fyra år senare, när Almedalsveckan 2019 ska summeras, kan jag konstatera att frågan om öppna data avancerat och nu finns på makthavarnas bord.

På plats i Almedalen talade digitaliseringsminstern Anders Ygeman om den enorma potentialen med öppna data. Han sa att vår utmaning i Sverige är att paketera och distribuera öppna data. Han gav även sin syn på hur investeringen i öppna geodata från Lantmäteriet ska finansieras. Där nyttorna uppstår ska finansieringen hämtas.

Hand i hand med detta har fokus under dessa fyra år förflyttats från digitalisering i bred bemärkelse till smarta städer, artificiell intelligens (AI) och till årets fokus på data.

Läs vidare 

Bli medlem i Geoforum Sverige

Geoforum Sverige är en förening och nationell plattform som arbetar för att långsiktigt främja samhällsnyttan av geodata och en datadriven utveckling av ett hållbart samhälle.

Våra medlemmar samlar in, producerar, tillhandahåller, analyserar och visualiserar geodata. I föreningen finns drygt 200 organisationer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Anslut er till nätverket, ni också!

Geoforum jobbar för frågor som är viktiga för geodataområdets utveckling och ger er omvärldsbevakning.

Läs mer om oss