Välkommen till Geoforum Sverige!

Geoforum Sverige är branschorganisationen för geodataområdet. Våra medlemmar samlar in, analyserar, berikar och visualiserar geodata. Tillsammans verkar vi för ökad och breddad användning av geodata och IT – för ett effektivt och hållbart samhälle!

Vi är branschens röst och en mötesplats för kompetensutveckling, omvärldsbevakning och samarbeten. Våra viktigaste påverkansfrågor är öppna geodata, digital samhällsbyggnadsprocess och kompetensförsörjning i geodatabranschen.

Läs mer om oss

Tidning från Geoforum om nyttan med öppna geodata

I samarbete med Lantmäteriet har vi gett ut tidningen "Arbeta Smart inom planering och byggande", en bilaga i Dagens Samhälle 5 juli. Med denna tidning vill vi öka kunskapen hos beslutsfattare i kommunerna om varför de ska dela med sig av sina data kostnadsfritt. Särskilt viktigt är att kommunens kartor och kartdata görs tillgängliga, fritt och utan kostnader.

I tidningen finns också flera konkreta exempel på hur nya arbetssätt, verktyg och metoder skapar större samhällsnytta och innovation i samhällsbyggandet.

Tidningen är en bilaga i Dagens Samhälle som delas ut under Almedalsveckan och sprids till Sveriges kommuner, bland andra.

Läs tidningen som innehåller intervjuer med bland andra Darja Isaksson, Ardalan Shekarabi och Catharina Elmsäter-Svärd!

Här hittar du tidningen

Sommarhälsning från Geoforums ordförande

Eric Jeansson, ordförande i Geoforum Sverige:

För egen del har sommaren och en efterlängtad semester redan börjat. Och för er som ännu inte gått på semester så är det nog bara veckor eller dagar kvar. Och kanske gör ni era sista arbetsdagar i Visby, på Almedalsveckan.

Även om jag själv inte har möjlighet att närvara i år så kraftsamlar ändå Geoforum. I vårt nyhetsbrev och på vår webbplats tipsar vi om de bästa seminarierna och debatterna där geodata står i fokus.

I samband med Almedalsveckan så släpper vi även, med stöd från Lantmäteriet, en bilaga i Dagens samhälle som ni inte får missa. Vi aktualiserar här de viktigaste frågeställningarna kring geodata i vårt samhälle idag; bland annat en smartare samhällsbyggnadsprocess och öppna geodata. Och oavsett partifärg i Almedalen så är öppna data en fråga som engagerar.

Läs vidare i Erics blogginlägg

Call for Content till Position – för digitalt samhällsbyggande 2030

Position – för digitalt samhällsbyggande 2030 är en mötesplats för lärande, inspiration och samverkan inom digitalt samhällsbyggande. Under två dagar för vi dialog om hur vi, på bästa sätt, med digitala verktyg och processer, kan skapa hållbara städer och en hållbar landsbygd. Här lyfter vi fram de goda exemplen. Vilka kan du bidra med?

Geoforum Sverige arrangerar denna konferens och mässa tillsammans med Kartografiska Sällskapet, Samhällsbyggarna, Föreningen Sveriges Stadsbyggare och BIM Alliance på Kistamässan i Stockholm den 19-20 mars 2019.

Vi jobbar nu med konferensprogrammet. Du har möjlighet att lämna förslag på en presentation till och med 15 september.

Läs mer om teman och lämna förslag

Sveriges viktigaste mötesplats för framtidens smarta och hållbara stad!

Hur planerar vi för den smarta, uppkopplade och hållbara staden och vad är viktigt för medborgarna? Smarta städer är den nationella branschöverskridande mötesplatsen som tar ett grepp på framtidens utmaningar i staden och samhället – med människan i fokus. 

Mötesplatsen består av en mässa och en fördjupande konferens. Här kan du ta del av den senaste forskningen, spännande praktikfall och det senaste från ledande experter. Årets teman är Medskapande medborgare, Hållbar energianvändning, Urban mobilitet och Trygga samhällen.

Geoforum Sverige är medarrangör av konferensen som hålls 28-29 november på Kistamässan i Stockholm. Boka in det i kalendern!

Läs mer på smartastader.com

Välkommen på drönarkonferens i Göteborg!

Geoforum och GIS-väst arrangerar Drönare för datainsamling – på spaning efter framtidens lösningar i Göteborg den 23 augusti.

Det var fullsatt när vi höll drönarkonferensen i januari. För att ge alla som inte fick plats en chans att ta del av det spännande programmet kör vi nu en repris. Konferensens tema är datainsamling med drönare och den nytta det ger i samhällsbyggandet. Ett stort fokus ligger på insamling av geodata och databehandling i GIS.

Här får du inspiration till hur drönare kan användas inom ditt expertområde och det senaste vad gäller regelverket.

Konferensens webbplats

bli medlem 580 gra

nyhetsbrev 580

lediga jobb banner 580

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo slideshare logo