Geodata för smart och hållbar samhällsutveckling

Geoforum Sverige är en nationell intresseorganisation som verkar för smart och hållbar samhällsutveckling genom geodata och digitalisering.

Vi representerar runt 200 organisationer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Våra medlemmar samlar in, producerar, förädlar, analyserar och visualiserar geodata – data kopplade till en plats. 

Det här är Geoforum

Geoforum på Di Debatt om behovet av att utveckla AI inom samhällsbyggande

Tillsammans med BIM Alliance och IQ Samhällsbyggnad skriver vi på Dagens industris debattsida om behovet av att utveckla AI-tekniken inom samhällsbyggandet. Vi behöver besked om tydliga satsningar för öppna data, forskning och innovation från regeringen. Sverige ska inte trycka på pausknappen, vi ska ta initiativet i utvecklingen. 

Satsningen på AI inom samhällsbyggnad fortsätter – nu hjälper vi fler ta klivet

Artificiell intelligens ger stora möjligheter till ökad effektivitet, kvalitet och hållbarhet inom samhällsbyggandet. Geoforum Sverige är en av arrangörerna till AI Arena, en mötesplats som under det senaste året etablerat sig som ett viktigt forum för att accelerera AI-tillämpning inom samhällsbyggnadssektorn. Nu tar vi nästa steg och utökar verksamheten med att även erbjuda organisationer handfast stöd i att komma i gång med AI-tillämpning.

Geoforum i Almedalen 2023

Geoforum är även i år på plats i Almedalen för att sprida budskapet om betydelsen av geodata och medverka i debatten. Vill du diskutera frågor som rör digitalisering, hållbar samhällsutveckling eller geodata? Planerar du ett seminarium eller panelsamtal? Bjud gärna in oss!

Sju punkter för att tillvarata potentialen i geodata

På Geoforum Sveriges årsmöte den 21 mars antogs vår nya verksamhetsplan för 2023. Här presenterar vi sju punkter för att Sverige fullt ut ska ta tillvara potentialen i geodata och digitalisering. I verksamhetsplanen hittar du också Geoforums uppdaterade vision och kan läsa mer om vad som händer i föreningen 2023.

Nya medlemmen Spacescape vill sänka ribban för att arbeta med geodata

Vi är glada att välkomna Spacescape som medlemmar i Geoforum Sverige. Spacescape är ett konsultföretag som arbetar med analys och strategi i tidiga stadsbyggnadsskeden. De ser medlemskapet som en möjlighet att följa utvecklingen inom geodata och vill driva frågor om öppna och mer tillgängliga data.

Arbeta smart inom planering och byggande 2023

Arbeta smart inom planering och byggande 2023 är en nationell mötesplats om digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen. Här lyfter vi fram nyttorna med att jobba datadrivet inom samhällsbyggnad och visar hur långt vi har kommit i digitaliseringen. Fyll på med inspiration, ny kunskap och träffa nya och gamla kontakter. Säkra din plats redan idag!

Logga in och se inspelade webbinarier!

Nu kan du som är anställd hos en medlem i Geoforum Sverige skapa inloggningsuppgifter till våra nya medlemssidor här på webben! På medlemssidorna kan du se inspelade webbinarier. Det är många som har efterfrågat till exempel Hur digitaliseringen förändrar stadsbyggnadspraktiken och Digitala fastighetsgränser. Dessa, och flera andra webbinarier, kan du nu ta del av i efterhand.

Det är enkelt att skapa inloggning. Använd din jobbmejl så godkänner vi din registrering så snart som möjligt.

Välkommen till medlemssidorna!

Bli medlem i föreningen

Geoforum Sverige är en förening som verkar för smart och hållbar samhällsutveckling genom geodata och digitalisering.

Som medlem i föreningen blir din organisation en del av något större – ett nätverk av olika aktörer som sträcker sig 30 år tillbaka i tiden, men alltid med blicken framåt. Här möts offentlig sektor, företag och akademi.

  • Vi bedriver påverkansarbete för frågor som är viktiga för geodataområdets utveckling.
  • Vi ger dig och din organisation värdefull omvärldsbevakning.
  • Vi arrangerar konferenser, mötesplatser och medlemsexklusiva webbinarier.

Ett medlemskap i Geoforum Sverige möjliggör både kortsiktiga och långsiktiga nyttor för dig som anställd, din organisation och geodataområdet i stort.

Läs mer om nyttorna med ett medlemskap