Geodata för smart och hållbar samhällsutveckling

Geoforum Sverige är en nationell intresseorganisation som verkar för smart och hållbar samhällsutveckling genom geodata och digitalisering.

Vi representerar runt 200 organisationer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Våra medlemmar samlar in, producerar, förädlar, analyserar och visualiserar geodata – data kopplade till en plats. 

Det här är Geoforum

Arbeta smart inom planering och byggande 2023

Arbeta smart inom planering och byggande 2023 är en nationell mötesplats om digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen. Här lyfter vi fram nyttorna med att jobba datadrivet inom samhällsbyggnad och visar hur långt vi har kommit i digitaliseringen. Fyll på med inspiration, ny kunskap och träffa nya och gamla kontakter. Stora delar av programmet är nu släppt. Säkra din plats redan idag!

Se inspelningen från webbinariet om forskning inom smarta städer

Vad händer inom forskningen om smarta städer? Vad görs idag och vad kommer framöver? Malin Granath är forskare och lärare vid Linköpings universitet med fokus på smarta städer och digitalisering. Under det här webbinariet ger hon en kort historisk exposé om hur forskningen kring den smarta staden utvecklats över åren, vad som görs i nuläget och vad som ligger i framtiden. Tonvikten ligger på möjligheter och konsekvenser med digitaliseringen. 

Delta i BIM/GIS Hackathon med öppna standarder i höst

I höst bjuder Geoforum, BIM Alliance, AI Arena, Sweco och Trafikverket in högskolor/universitet, företag och organisationer att utveckla innovativa systemlösningar baserade på öppna standarder för att skapa en mer effektiv, digitaliserad och hållbar samhällsbyggnadsprocess. Hackathonet pågår den 26 september till 2 oktober. Finalisternas bidrag kommer att presenteras på konferensen Arbeta Smart den 5 oktober på Kulturhuset i Stockholm.

Geoforum svarar på remiss om Boverkets förslag till föreskrifter om översiktsplan

Boverket efterfrågar synpunkter på ”Boverkets förslag till föreskrifter om översiktsplan; med konsekvensutredning”.  Geoforum Sverige har svarat på remissen och här kan du ta del av vårt yttrande. Vi ser positivt på förslaget, men har lämnat några kommentarer.

Sju punkter för att tillvarata potentialen i geodata

Geodata är en nyckelfaktor för smart och hållbar samhällsutveckling. Oavsett om det handlar om att hantera klimatfrågan, om att utveckla städer, landsbygd, miljövärden och transporter eller om att skapa nya innovativa produkter och tjänster. Geoforum Sverige presenterar nu sju punkter för att Sverige ska ta tillvara potentialen i geodata och digitalisering. 

Geoforum på Di Debatt om behovet av att utveckla AI inom samhällsbyggande

Tillsammans med BIM Alliance och IQ Samhällsbyggnad skriver vi på Dagens industris debattsida om behovet av att utveckla AI-tekniken inom samhällsbyggandet. Vi behöver besked om tydliga satsningar för öppna data, forskning och innovation från regeringen. Sverige ska inte trycka på pausknappen, vi ska ta initiativet i utvecklingen. 

SamGIS Västernorrland är nya medlemmar i Geoforum Sverige

SamGIS Västernorrland är en intresseförening inom geografisk information i Västernorrland. Vi hälsar dem varmt välkomna som medlemmar i Geoforum Sverige. 

Nya medlemmen Spacescape vill sänka ribban för att arbeta med geodata

Vi är glada att välkomna Spacescape som medlemmar i Geoforum Sverige. Spacescape är ett konsultföretag som arbetar med analys och strategi i tidiga stadsbyggnadsskeden. De ser medlemskapet som en möjlighet att följa utvecklingen inom geodata och vill driva frågor om öppna och mer tillgängliga data.

Logga in och se inspelade webbinarier

Nu kan du som är anställd hos en medlem i Geoforum Sverige skapa inloggningsuppgifter till våra nya medlemssidor här på webben! På medlemssidorna kan du se inspelade webbinarier. Det är många som har efterfrågat till exempel Hur digitaliseringen förändrar stadsbyggnadspraktiken och Digitala fastighetsgränser. Dessa, och flera andra webbinarier, kan du nu ta del av i efterhand.

Det är enkelt att skapa inloggning. Använd din jobbmejl så godkänner vi din registrering så snart som möjligt.

Välkommen till medlemssidorna

Bli medlem i föreningen

Geoforum Sverige är en förening som verkar för smart och hållbar samhällsutveckling genom geodata och digitalisering.

Som medlem i föreningen blir din organisation en del av något större – ett nätverk av olika aktörer som sträcker sig 30 år tillbaka i tiden, men alltid med blicken framåt. Här möts offentlig sektor, företag och akademi.

  • Vi bedriver påverkansarbete för frågor som är viktiga för geodataområdets utveckling.
  • Vi ger dig och din organisation värdefull omvärldsbevakning.
  • Vi arrangerar konferenser, mötesplatser och medlemsexklusiva webbinarier.

Ett medlemskap i Geoforum Sverige möjliggör både kortsiktiga och långsiktiga nyttor för dig som anställd, din organisation och geodataområdet i stort.

Läs mer om nyttorna med ett medlemskap