Geodata för smart och hållbar samhällsutveckling

Geoforum Sverige är en nationell intresseorganisation som verkar för smart och hållbar samhällsutveckling genom geodata och digitalisering.

Vi representerar runt 200 organisationer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. Våra medlemmar samlar in, producerar, förädlar, analyserar och visualiserar geodata – data kopplade till en plats. 

Det här är Geoforum

Satellitdata – ett styrkeområde för Sverige

Hur kan vi ta tillvara all potential som finns i satellitdata? Geoforums kansli, Sofi Almqvist och Linn Norén, var på plats när på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien arrangerade ett seminarium på temat i slutet av november. 

Växjö kommun ny medlem i Geoforum Sverige

Vi är glada att välkomna Växjö kommun som ny medlem i Geoforum Sverige. Vi pratade med Anneli Ekstedt, Avdelningschef för strategi- och planeringsavdelningen inom samhällsbyggnadsförvaltningen, om vilken nytta de ser med medlemskapet i Geoforum Sverige.

Debattartikel i Dagens Samhälle: Samhällsbyggnadssektorns digitalisering går för långsamt

Effektivare, säkrare, snabbare, mer hållbar. Potentialen i en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess är stor. Men alla aktörer är inte med på tåget ännu, vilket hämmar utvecklingen. Vi behöver samlas med ett förnyat fokus på att ta digitaliseringen till nästa nivå. Det skriver Geoforum Sverige tillsammans med BIM Alliance, Kartografiska sällskapet, Samhällsbyggarna och Sveriges Stadsbyggare på Dagens Samhälles debattsida idag.

Sju punkter för att tillvarata potentialen i geodata

Geodata är en nyckelfaktor för smart och hållbar samhällsutveckling. Oavsett om det handlar om att hantera klimatfrågan, om att utveckla städer, landsbygd, miljövärden och transporter eller om att skapa nya innovativa produkter och tjänster. Geoforum Sverige presenterar nu sju punkter för att Sverige ska ta tillvara potentialen i geodata och digitalisering. 

Arbeta Smart 2023 blev en succé

I början av oktober var det dags för årets stora mötesplats om digitalisering inom samhällsbyggnad. I år på ett, i det närmaste, fullsatt Kulturhuset i Stockholm. Stort tack till alla talare, utställare, partners och inte minst alla deltagare som gjorde det till en så inspirerande och givande konferens! Innovation, AI, öppna data och vikten av samverkan stod i fokus under dagen.

Gemensam satsning för att fler unga ska välja geodatabranschen

Kompetensförsörjning har länge pekats ut som en stor utmaning för geodataområdet i Sverige. Geoforum driver tillsammans med Lantmäteriet ett treårigt projekt för att göra branschen mindre anonym och attrahera unga till utbildningar och yrken på området. Många av Geoforums medlemmar är engagerade i projektet som nu går in i en genomförandefas.

Geoforum svarar på remiss om Boverkets förslag till föreskrifter om översiktsplan

Boverket efterfrågar synpunkter på ”Boverkets förslag till föreskrifter om översiktsplan; med konsekvensutredning”.  Geoforum Sverige har svarat på remissen och här kan du ta del av vårt yttrande. Vi ser positivt på förslaget, men har lämnat några kommentarer.

Geoforum på Di Debatt om behovet av att utveckla AI inom samhällsbyggande

Tillsammans med BIM Alliance och IQ Samhällsbyggnad skriver vi på Dagens industris debattsida om behovet av att utveckla AI-tekniken inom samhällsbyggandet. Vi behöver besked om tydliga satsningar för öppna data, forskning och innovation från regeringen. Sverige ska inte trycka på pausknappen, vi ska ta initiativet i utvecklingen. 

Bli medlem i föreningen

Geoforum Sverige är en förening som verkar för smart och hållbar samhällsutveckling genom geodata och digitalisering.

Som medlem i föreningen blir din organisation en del av något större – ett nätverk av olika aktörer som sträcker sig 30 år tillbaka i tiden, men alltid med blicken framåt. Här möts offentlig sektor, företag och akademi.

  • Vi bedriver påverkansarbete för frågor som är viktiga för geodataområdets utveckling.
  • Vi ger dig och din organisation värdefull omvärldsbevakning.
  • Vi arrangerar konferenser, mötesplatser och medlemsexklusiva webbinarier.

Ett medlemskap i Geoforum Sverige möjliggör både kortsiktiga och långsiktiga nyttor för dig som anställd, din organisation och geodataområdet i stort.

Läs mer om nyttorna med ett medlemskap

Logga in och se inspelade webbinarier

Nu kan du som är anställd hos en medlem i Geoforum Sverige skapa inloggningsuppgifter till våra nya medlemssidor här på webben! På medlemssidorna kan du se inspelade webbinarier. Det är många som har efterfrågat till exempel Hur digitaliseringen förändrar stadsbyggnadspraktiken och Digitala fastighetsgränser. Dessa, och flera andra webbinarier, kan du nu ta del av i efterhand.

Det är enkelt att skapa inloggning. Använd din jobbmejl så godkänner vi din registrering så snart som möjligt.

Välkommen till medlemssidorna

lediga jobb

bli medlem ny

prenumerera nyhetsbrev

Följ oss

linkedin logo 70