Välkommen till Geoforum Sverige!

Geoforum Sverige är branschorganisationen för geodataområdet. Våra medlemmar samlar in, analyserar, berikar och visualiserar geodata. Tillsammans verkar vi för ökad och breddad användning av geodata och IT – för ett effektivt och hållbart samhälle!

Vi är branschens röst och mötesplats för kompetensutveckling, omvärldsbevakning och samarbeten.

Läs mer om oss

Telias intervju med Geoforums vd om smarta städer med öppna data

Telia är en viktig aktör för att få fram teknik för den smarta staden. I september ntervjuade de Geoforum Sveriges vd och kanslichef Susanne Nellemann Ek, om behovet av geodata och öppna data för att utveckla en smart och hållbar stad. Läs artikeln!

För att den smarta staden ska bli så smart som möjligt krävs tillgång till olika typer av data. Ett tydligt exempel på detta kommer vi att se när de självkörande bilarna ska börja trafikera vägarna, för då krävs det att bilarna har så mycket information om omgivningen som möjligt – och att informationen är tillförlitlig.

– Det finns samhällsnytta inom flera områden med öppna data. Dels är det ett effektivt sätt att skapa insyn och delaktighet, men även rent konkret i användning av data exempelvis inom trafik och transporter där öppna geodata är en nödvändig grund för att kunna utveckla den smarta staden, säger Susanne Nellemann Ek, vd och kanslichef för Geoforum Sverige.

Läs vidare i Telias artikel

Årets mötesplats Smarta städer

Smarta städer 2017 är Sveriges nya mötesplats för morgondagens uppkopplade och hållbara samhällen. Den stora konferensen och mässan äger rum den 22–23 november på Kistamässan i Stockholm, och stöds av ett 20-tal organisationer.

Keynote-talare är smart-city-experten Boyd Cohen, bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson, Helsingborgs stadsdirektör Palle Lundberg och Pernille Tranberg, rådgivare i dataetik.

Ta del av hur andra arbetar för att utveckla smarta och hållbara städer och kommuner med nyskapande idéer och teknik som IoT, AR, VR, 3D och sensorer, där geodata är motorn som får allt att fungera! Läs programmet här.

Geoforum Sverige ansvarar för konferensen tillsammans med Easyfairs/Kistamässan. Medlemmar får 1000 kr rabatt.

Anmäl dig på smartastader.com

Geoforum på dialogseminarium om klimatanpassning

Den 9 oktober höll Tillväxtverket ett dialogseminarium om klimatanpassning. Inbjudna var företag, branschorgan och offentliga aktörer som möter och måste hantera framtida klimatförändringar inom området hållbara städer och transporter.

Geoforum Sveriges vd Susanne Nellamann Ek var på plats för att lyfta fram perspektiv, verktyg och lösningar från geodatabranschen.

Läs mer om dialogseminariet

 

 

Geoforum i workshop om forskning för hållbart samhällsbyggande

Den 3 oktober arrangerade forskningsrådet Formas en workshop om den nationella forskningsagendan för hållbart samhällsbyggande. Geoforum Sveriges vd Susanne Nellemann Ek medverkade för att lyfta fram de forsknings- och kunskapsbehov som finns inom geodataområdet.

Målet med workshoppen var att tillsammans ta fram en gemensam bild av kunskapsbehoven inom området hållbart samhällsbyggande. Resultatet kommer att ligga till grund för den nationella forskningsagendan för programmet inom hållbart samhällsbyggande.

Läs Geoforum Sveriges budskap

Nellemann på bloggen: Framgång för Geoforums medlemmar

Susanne Nellemann Eks senaste blogginlägg:

Regeringens budget som presenterades den 20 september ger framgång för Geoforums medlemmar inom målet om en digitaliserad samhällsbyggandsprocess och ett kunskapslyft för att förverkliga det, samt i och med satsning på yrkesutbildningar. Och bakslag får vi i framdriften av en reform för öppna data.

Nu ska det bli fart på en övergång till en helt digital samhällsbyggnadsprocess. Regeringen föreslår ökade anslag till Boverket i storleksordningen 20 miljoner kr per år att få till en effektiv och enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen i en digital miljö. En del av pengarna ska användas för att genomföra ett kunskapslyft så att vi kan möjliggöra digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen fullt ut. Det är bra nyheter för våra medlemmar. Både företag och kommuner är vinnare i detta!

Det blir dock inga pengar till Lantmäteriet i denna budgetomgång. Det är en stor besvikelse. 

Läs hela blogginlägget

Drönare för datainsamling 2018 – på spaning efter framtidens lösningar

Drönare kan användas för att, med kamera och sensorer, samla in och visualisera geodata och annan data inom till exempel fysisk planering, byggande och skogs- och jordbruk. För att visa på nyttan, informera om dagens och framtidens möjligheter och reda ut läget i regelverket arrangerar Geoforum Sverige och BIM Alliance den fjärde drönarkonferensen 23 januari 2018 i Stockholm.

Konferensen har fokus på datainsamling med drönare, och den nytta denna data ger i samhällsbyggandet i kombination med GIS och BIM. Det händer mycket inom området, speciellt inom regelverk och lagar men även på teknik- och tillämpningssidan.

Kom och få inspiration till hur drönare kan användas inom ditt expertområde och träffa branschkollegor!

Läs mer om konferensen

Fortbildningskurser i GIS för digitalisering

Ett delprojekt inom Smart Built Environment ska ta fram ett paket med kompetenshöjande kurser i BIM och geodata/GIS för digitalisering inom planering och byggande. Geoforum Sverige är engagerad i arbetet med att ta fram kurspaketet tillsammans med exempelvis medlemmarna Lunds universitet, Högskolan i Gävle och Lantmäteriet. Vår kanslichef Susanne Nellemann Ek representerade geodatabranschen på den första workshoppen om kurspaketet den 31 maj.

Kursinnehållet ska vara av hög kvalitet och kurserna kommer att ge högskolepoäng eller certifikat. Kursstart är planerad till våren 2018.

Du kan vara med och påverka utbildningen genom att ge synpunkter på det preliminära kursinnehåll som nu arbetas fram. 

Läs mer och anmäl ditt intresse

Krav på digitala planprocesser nära

Nya digitala verktyg i PokémonGo-anda skapar innovation i samhällsbyggnadsprocessen. Detta framgick vid konferensen Arbeta smart inom planering & byggande 2017 som hölls 8–9 maj. En av huvudtalarna var bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson som var tydlig med vad som krävs för att få till en helt digital plan- och byggprocess.

Sverige behöver bygga fler bostäder, men det går alldeles för långsamt. Med framgångsrik digitalisering kan vi korta handläggningstider, planerings- och byggtider samt minska miljöpåverkan. Peter Eriksson berättade att regeringens mål är att det ska vara krav på digitala planprocesser till den 1 januari 2019. En digitaliseringsstrategi presenteras innan sommaren.

Läs mer i vårt pressmeddelande

Nya medlemmar

Vi har nöjet att meddela att Danderyds kommun Zeto AB och IT-bolaget Per & Per förstärker Geoforum Sverige. Vi hälsar de nya medlemmarna varmt välkomna till branschorganisationen för geodataområdet!

Zeto är den minimala konsultbyrån med den stora passionen inom öppna data och trafikrelaterad information. Mer om Zeto och varför de blivit medlem

IT-bolaget Per & Per tar fram skräddarsydda verksamhetssystem, och har kartintensiva mobila appar som specialitet. Mer om företaget och varför de gått in i Geoforum Sverige.

Danderyds kommun har drygt 30 000 invånare och ligger i Stockholms län. 

Samhällsekonomisk vinst vid övergång till öppna geodata

Den 16 december publicerades resultaten av studien Samhällsekonomisk effekt av öppna geodata. Forskningsstudien visar med stor säkerhet att det blir en samhällsekonomisk vinst om kartdata tillgängliggörs som öppna data. De potentiella effektiviseringsvinsterna är i miljardklassen.

Studien har gjorts på Handelshögskolan i Stockholm, på uppdrag av ULI Geoforum, och med finansiering från Vinnova och Lantmäteriet. Vi tog initiativ till studien för att förse beslutsfattare och andra intresserade med kunskap och fakta om potentialen med öppna geodata.

Läs mer om studiens resultat

Geoforum Sverige är vårt nya namn!

Nya tider och nya utmaningar kräver nytt namn. Från och med den 9 maj är Geoforum Sverige namnet på branschorganisationen för geodataområdet. Vi samlar 200 medlemsorganisationer och är ett nationellt forum inom geodataområdet, så vilket namn skulle passa bättre?

Medlemmarna röstade igenom namnbytet på ULI Geoforums årsmöte den 9 maj. 

– Anledningarna till namnbytet är att vi eftersträvar tydlighet och aktualitet. Vi är den nationella organisationen som arbetar för att i hela landet öka användningen och samhällsnyttan med geodata och kartdata, och namnet Geoforum Sverige återspeglar det, säger Geoforum Sveriges ordförande Elisabeth Argus.

Läs mer om namnbytet

Utbildningsmaterial om öppna geodata

I ett Vinnova-finansierat projekt har vi tagit fram informations- och utbildningsmaterial om öppna geodata. Här på webben kan du ta del av föreläsningar, i form av bildspel med ljud, och filmer med presentationer från Geoinfo 2015 och ett seminarium på tema öppna geodata. Dessutom finns länkar till mer information och goda exempel.

Se filmerna och ta del av föreläsningarna.

bli medlem 580 gra

nyhetsbrev 580

lediga jobb banner 580

Branschkalender

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo slideshare logo