Kvinna som tänker geodata, digitalisering och artificiell intelligens
Geoforum Sveriges årsmöte 2021

Vi välkomnar alla medlemmar till Geoforum Sveriges årsmöte den 14 april. Självklart bjuder vi också på inspirerande föredrag under ett webbinarium som hålls innan årsmötet. 

Tid: Onsdag den 14 april kl. 14.00–16.15
kl. 14.00–15.30 Webbinarium på tema "Framtidens geodata"
kl. 15.30–16.15 Årsmöte i Geoforum Sverige
Plats: Zoom. 

Webbinarium: Framtidens geodata

Kl. 14.00 startar vi eventet med ett inspirationswebbinarium som har tema "Framtidens geodata". Vi har bjudit in några talare som gör spaningar kring nyttan, tillämpning, behov och framgångsfaktorer inom varsitt tema: öppna geodata, smarta samhällen och artificiell intelligens (AI).

Här får du lyssna till Anton Gustafsson från RISE, som kommer att prata om digitala tvillingar för hållbara städer och samhällen, Ulrika Domellöf Mattsson från Naturvårdsverket som presenterar på tema öppna data och Mariell Julin som är projektledare för Smart Built Environments strategiska projekt Kraftsamling AI. 

Anton Gustafsson Rise

14.00 Digitala tvillingar för hållbara städer och samhällen

Anton Gustafsson, forskare, RISE

Anton Gustafsson är disputerad forskare inom tillämpad IT med fokus på prototyputveckling prylar och tjänster som gör människor smartare och som får dem att ta mer hållbara beslut. Tidigare projekt har fokuserat på medvetenhet kring energi- och resursanvändning. Idag jobbar han bland annat med ett internt samverkansinitiativ om digitala tvillingar på RISE. Inom detta inititativ tittar man bland annat på hur man kan skapa kartor i 4D för att visualisera olika sensordata.

Ulrika Domellöf Mattsson, Naturvårdsverket14.30 Öppna geodata: hur kan vi presentera data så att den blir enklare att använda?

Ulrika Domellöf Mattsson, handläggare, Naturvårdsverket

Ulrika Domellöf Mattsson har lång erfarenhet av informationshantering, öppna data, tillgängliggörande, vidareutnyttjande och metadata. Hon var med vid OECD:s ”Digital governmental review of Sweden” och är ordförande i förvaltningsgruppen för Strategi för miljödatahantering. Idag leder hon ett kansli vid Naturvårdsverket för Smart miljöinformation som arbetar med förutsättningsskapande och stödjer nyttorealiserande förändringsarbete.
 

Mariell Juhlin

15.00 AI inom samhällsbyggnadssektorn – möjligheter, tillämpningar och framgångsfaktorer

Mariell Juhlin, projektledare Kraftsamling AI inom Smart Built Environment

Mariell Juhlin, VD för Policy Impact, är nationalekonomen och digitaliseringsexperten som hjälper näringsliv, myndigheter och kommuner att höja sin innovationsförmåga och dra nytta av till exempel AI för att generera mer och hållbarare effekter. Just nu projektleder hon en kraftsamling för AI inom samhällsbyggnadssektorn på uppdrag av Smart Built Environment.

Geoforum Sveriges årsmöte

På årsmötet, som hålls kl. 15.30-16.15 den 14 april, ger vi bland annat information om året som gått och presenterar Geoforums strategiska inriktning, enligt styrelsens förslag. Årsmötet beslutar till exempel om vilka personer som ska ingå i styrelsen, verksamhetsplan och budget för 2021.

Kallelse till årsmötet skickades den 12 mars till kontaktpersonerna i de organisationer som är medlem i Geoforum Sverige. Förslag och övriga frågor ska anmälas till Geoforums kansli två veckor innan årsmötet.

Årsmöteshandlingar

pdfDagordning

pdfEkonomisk årsredovisning 2020 för Geoforum Sverige

pdfEkonomisk årsredovisning 2020 för Geoforums servicebolag

pdfFörvaltningsberättelse 2020

pdfRevisionsberättelse 2020 för Geoforum Sverige 

pdfRevisionsberättelse 2020 för servicebolaget

pdfValberedningens förslag

pdfVerksamhetsplan 2021

pdfBudget 2021 för förening och servicebolag

Har du förslag på nya styrelseledamöter kan du kontakta valberedningen, när som helst under året. 

Anmälan

Detta event är öppet för alla anställda hos medlemmar i Geoforum Sverige. Är din organisation inte medlem än? Vi välkomnar alltid nya medlemmar – läs om medlemskap i Geoforum Sverige.

Välkommen till årsmötet och webbinariet! Länk till Zoom-mötet mejlas ut dagen innan eventet. Sista anmälningsdag är 13 april.

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Här kan du läsa Geoforums personuppgiftspolicy.