Geoforum Sveriges årsmöte 2021

Vi välkomnar alla medlemmar till Geoforum Sveriges årsmöte den 14 april. Självklart bjuder vi också på inspirerande föredrag i anknytning till årsmötet.

Årsmötet genomförs digitalt på grund av covid-19.

Tid: onsdag den 14 april, kl 13-16
Plats: Zoom

På årsmötet ger vi bland annat information om året som gått och presenterar Geoforums strategiska inriktning, enligt styrelsens förslag.

Anmälan

Anmälningsformulär till årsmöteseventet kommer inom kort.

Årsmöteshandlingar

Handlingar till årsmötet kommer att publiceras här. Kallelse till årsmötet går ut senast 14 mars till kontaktpersonerna i de organisationer som är medlem i Geoforum Sverige. Förslag och övriga frågor ska anmälas två veckor innan årsmötet till Geoforums kansli.

Har du förslag på nya styrelsemedlemmar kontakta valberedningen, när som helst under året.