flygbild över landsbygd fastigheter och nybygge
Webbinarium: Digitala fastighetsgränser

Geoforum Sverige arrangerade ett webbinarium om digitala fastighetsgränser som ger samhällsnytta, den 11 mars.

Tid: 11 mars 2021, kl. 13.00–15.00
Plats: Zoom

Förväntningarna på nyttorna med en digital samhällsbyggnadsprocess är höga, men effekterna är till stor del beroende av rätt kvalitet på underlagen – särskilt fastighetsgränserna. Hur får man koll på gränserna? När behöver man ha koll? Hur kommer vi framåt? Rättsverkande koordinater, är det ens möjligt?

På Geoforum Sveriges webbinarium om digitala fastighetsgränser får du lyssna till tre presentationer och ett panelsamtal om dessa viktiga frågor.

Program

13.00 Inledning och aktuellt inom Geoforum

Sofi Almqvist, vd Geoforum Sverige

13.05 Introduktion till dagens program

Sofi Almqvist, Geoforum Sverige och Mikael Johansson, VA-utveckling AB

13.10 Lär känna dina gränser – rätt kvalitet ger ökad samhällsnytta

Hur och varför satsar Värmdö på att arbeta med kvaliteten på fastighetsgränserna?

Malin Sträng, kart- och GIS-chef, Värmdö kommun

pdfMalins presentationsbilder

13.35 På gränsen – vad varje plan borde vara av gränser tidigt i planprocessen

Gör om, bekräfta rätt! Det gjorde vi i Trollhättan. Vad gjorde vi och hur mycket kostade det?

Patrik Renfors, KLM-chef, Trollhättans stad

pdfPatriks presentationsbilder

13.55 Lantmäteriets arbete med strategisk inriktning – fastighetsgränsernas lägesnoggrannhet

Lantmäteriet arbetar aktivt med kvalitetsfrågor kopplat till Fastighetsregistret. Under 2020 har en strategisk inriktning för fastighetsgränsernas lägesnoggrannhet i registerkartan tagits fram. Arbetet fortsätter nu med underlag för handlingsplan.

Magdalena Andersson, verksamhetsutvecklare, Lantmäteriet

pdfMagdalenas presentationsbilder

14.20 Panelsamtal om digitala fastighetsgränser

Paneldeltagare:
Jenny Carlstedt, ordförande Geoforum Sverige
Klas Ljungberg, affärsgenerering kommun, Magnolia Bostad
Mia Petrusson, utvecklingschef fastighetsbildning, Lantmäteriet
Patrik Renfors, KLM-chef, Trollhättans stad
Malin Sträng, kart- och mätchef, Värmdö kommun
Christina Thulin, handläggare, SKR, Sveriges Kommuner och Regioner

Moderator: Mikael Johansson, VA-utveckling AB

paneldeltagare Digitala fastighetsgränser

14.55 Avrundning

Sofi Almqvist och Mikael Johansson

Svar på deltagarfrågor

Det ställdes många frågor under webbinariet som samlade runt 450 deltagare. I detta dokument kan du läsa paneldeltagares och talares svar på de frågor som vi inte hann ta upp under webbinariet:

pdfSvar på deltagarfrågor från 11 mars 2021

Inspelning av webbinariet

Inspelning av webbinariet finns på våra medlemssidor.