Hänglås med ettor och nollor i bakgrunden
Seminarium: Vägen fram till öppna data

Välkommen till ett seminarium om initiativen som kan leda fram till öppna geodata i Sverige!

Frågan öppna geodata är aktuell igen. EU-direktivet om Open Data and Public Sector Information (PSI) är den enskilda faktor som sätter störst press på en svensk övergång till öppna geodata. Här får du veta vad det omarbetade direktivet innebär för Sverige och hur Infrastrukturdepartementet arbetar med frågan. Du får också ta del av arbetet för att tillgängliggöra nationella grunddata samt erfarenheter och framtidstankar från Danmark som ligger steget före.

TID: 14 juni 2019, kl 09.30–12.00
PLATS: Geoforum Sverige, Ljusgården, Drottninggatan 33, Stockholm. Sök upp Geoforum Sverige i porttelefonen och ring på. Lokalen ligger en trappa upp.
ANMÄLAN: Senast 7 juni via formuläret nedan. Antalet platser är begränsat.

Program

09.30–10.00 Registrering och fika
10.00–12.00 Seminarium

Hur utvecklas Danmarks grunddataprogram?

Peter Knudsen, Programleder for Ejendomsdataprogrammet, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Danmark

Bra grunddata till alla – en källa till tillväxt och effektivisering är ett fokusområde i Danmarks digitaliseringsstrategi för offentlig sektor. Grunddata har definierats, affärsmodeller och avtal har upprättats, och så gott som alla datamängder har gjorts tillgängliga i Datafordeleren. Den 11 juni i år blir en milstolpe då de sista registren med koppling till andra register samt data och tjänster är på plats. Det som återstår är att få alla aktörer att komma igång med användningen av den nya distributionstjänsten.

Här får du höra om arbetet som gjorts och utvecklingen framåt, av Peter Knudsen som varit med från programmets start.

Grunddatauppdraget har slutrapporterats – vad innebär resultaten?

Lars Kristian Stölen, Grunddatauppdraget, Lantmäteriet/SGU
Malgorzata Drewniak, juridisk expert, Lantmäteriet

Bolagsverkets, Lantmäteriets och Skatteverkets regeringsuppdrag kring grunddata rapporterades 30 april. En del i uppdraget var att svara på frågan om grunddata kan tillgängliggöras som öppna data och vilka åtgärder som krävs för att åstadkomma det. En annan del var att identifiera vad som kännetecknar standardiserade grunddata och vad som krävs för att grunddata ska bli standardiserade. Det får du höra om här.

Reviderat EU-direktiv om öppna data och PSI – Sveriges arbete i frågan

Sumbat Sarkis och Ingela Alverfors, departementssekreterare, Enheten för digital förvaltning, Infrastrukturdepartementet

PSI-direktivet är omarbetat och sätter större fokus på öppna data. Här får du veta vad direktivet innebär för Sverige.

Ingela och Sumbat arbetar med frågor kring juridik kopplat till digital förvaltning respektive öppna data vid Enheten för digital förvaltning i Infrastrukturdepartementet. De har i regeringskansliet haft ansvaret för beredningen av det omarbetade PSI-direktivet och för förhandlingarna i Europeiska unionens råd. 

Panel och diskussion: Hur ser vägen fram till öppna geodata ut?

Klara paneldeltagare:

  • Larry Söder, riksdagsledamot (KD) och vice ordförande i Civilutskottet

Delta på seminariet

Seminariet är exklusivt för Geoforum Sveriges medlemmar. Kolla här om din organisation är medlem. Då kan du delta i medlemsexklusiva aktiviteter.

En anställd från varje medlem deltar gratis, men deltagarantalet är begränsat så anmäl dig i tid. Övriga anställda hos en medlem kan delta för 500 kr. 

Din anmälan vill vi ha senast 7 juni.

Välkommen!

Anmälan

Vänligen ange förnamn.

Vänligen ange efternamn.

Invalid Input

Vänligen ange företags-/organisationsnamn.

Ogiltig e-postadress.

Vänligen ange om ditt namn får publiceras i deltagarlistan på webben.

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Visa att du inte är en robot genom att ange siffrorna som visas.
Ange verifieringskoden som visas.

Deltagande är gratis för en person från din organisation. Skulle du få förhinder kan en kollega gå i ditt ställe. Om du inte har någon ersättare och avanmäler efter 7 juni faktureras 500 kr ex moms.