Hänglås med ettor och nollor i bakgrunden
Seminarium: Vägen fram till öppna data

Välkommen till ett seminarium om initiativen som kan leda fram till öppna geodata i Sverige!

Frågan öppna geodata är aktuell igen. EU-direktivet om Open Data and Public Sector Information (PSI) är den enskilda faktor som sätter störst press på en svensk övergång till öppna geodata. Här får du veta vad det omarbetade direktivet innebär för Sverige och hur Infrastrukturdepartementet arbetar med frågan. Du får också ta del av arbetet för att tillgängliggöra nationella grunddata samt erfarenheter och framtidstankar från Danmark som ligger steget före.

TID: 14 juni 2019, kl 09.30–12.15
PLATS: Geoforum Sverige, Ljusgården, Drottninggatan 33, Stockholm. Sök upp Geoforum Sverige i porttelefonen och ring på. Lokalen ligger en trappa upp.
ANMÄLAN: görs via formuläret nedan, helst innan 12 juni. Antalet platser är begränsat.

Program

09.30–10.00 Registrering och fika
10.00–12.15 Seminarium

Hur utvecklas Danmarks grunddataprogram?

Peter Knudsen, Programleder for Ejendomsdataprogrammet, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Danmark

Bra grunddata till alla – en källa till tillväxt och effektivisering är ett fokusområde i Danmarks digitaliseringsstrategi för offentlig sektor. Grunddata har definierats, affärsmodeller och avtal har upprättats, och så gott som alla datamängder har gjorts tillgängliga i Datafordeleren. Den 11 juni i år blir en milstolpe då de sista registren med koppling till andra register samt data och tjänster är på plats. Det som återstår är att få alla aktörer att komma igång med användningen av den nya distributionstjänsten.

Här får du höra om arbetet som gjorts och utvecklingen framåt, av Peter Knudsen som varit med från programmets start.

Grunddatauppdraget har slutrapporterats – vad innebär resultaten?

Lars Kristian Stölen, Grunddatauppdraget, Lantmäteriet/SGU
Malgorzata Drewniak, juridisk expert, Lantmäteriet

Bolagsverkets, Lantmäteriets och Skatteverkets regeringsuppdrag kring grunddata rapporterades 30 april. En del i uppdraget var att svara på frågan om grunddata kan tillgängliggöras som öppna data och vilka åtgärder som krävs för att åstadkomma det. En annan del var att identifiera vad som kännetecknar standardiserade grunddata och vad som krävs för att grunddata ska bli standardiserade. Det får du höra om här.

Reviderat EU-direktiv om öppna data och PSI – Sveriges arbete i frågan

Sumbat Sarkis och Ingela Alverfors, departementssekreterare, Enheten för digital förvaltning, Infrastrukturdepartementet

PSI-direktivet är omarbetat och sätter större fokus på öppna data. Här får du veta vad direktivet innebär för Sverige.

Ingela och Sumbat arbetar med frågor kring juridik kopplat till digital förvaltning respektive öppna data vid Enheten för digital förvaltning i Infrastrukturdepartementet. De har i regeringskansliet haft ansvaret för beredningen av det omarbetade PSI-direktivet och för förhandlingarna i Europeiska unionens råd. 

Uppdrag att identifiera värdefulla data enligt PSI-direktivet

Anna Svedlund, uppdragsledare, Lantmäteriet

Lantmäteriet har fått ett regeringsuppdrag med koppling till PSI-direktivet. Uppdraget är bland annat att peka ut värdefulla datamängder som ska tillgängliggöras, ansvariga aktörer och samhällsnyttan med tillgängliggörandet. Här får du höra om uppdraget, arbetsprocessen och hur du kan bidra.

Frågor och diskussion: Hur ser vägen fram till öppna geodata ut?

Larry Söder, riksdagsledamot (KD) och vice ordförande i Civilutskottet
Tidigare talare: Anna Svedlund, Lars Kristian Stölen och Malgorzata Drewniak

Delta på seminariet

Seminariet är exklusivt för Geoforum Sveriges medlemmar. Kolla här om din organisation är medlem. Då kan du delta i medlemsexklusiva aktiviteter.

Alla medarbetare hos en medlem deltar gratis, men deltagarantalet är begränsat så anmäl dig i tid.

Välkommen!

Anmälan

Anmälan är stängd.