Mötesplatsen AI Arena, som Geoforum är med och driver, startar nu upp en genomförandegrupp om AI och digitala tvillingar. Gruppen vänder sig till yrkesverksamma inom samhällsbyggnad som vill mötas för att dela kunskap, idéer och kontakter om hur AI kan användas för digitala tvillingar.

Läs mer

Generativ design handlar om att skapa och utvärdera hundratals alternativ parallellt för att kunna fatta bättre beslut. I ett innovationsprojekt undersöker bolaget Parametric solutions hur geodata kan integreras med generativ design och användas i tidiga skeden av samhällsbyggnadsprocessen. På Smart Built Environments programkonferens berättade de mer om projektet.

Läs mer

Digitaliseringsfrågorna har inte stått högt på agendan hittills i årets valrörelse. Hur ser Sveriges partier på digitaliseringen? Finns det visioner, vilka är de och vilka politiska beslut behövs för att Sverige ska ta täten när det gäller digitalisering och innovation? Här samlar vi lästips om vad Sveriges partier vill med digitaliseringen.

Läs mer

Projekt BIRGIT är ett projekt inom ramen för EU:s Erasmus+ program med syfte att utveckla kurser som kopplar geodata med BIM. Yrkeshögskolan Ocellus är en av de organisationer som driver projektet. Nu gör projektet en undersökning för att ta reda på vilka kompetenser som efterfrågas av arbetsgivare. Var med och bidra med dina åsikter genom att svara på en kort enkät.

Läs mer