Hack for Sweden 365 är ett hackaton, det vill säga en innovationstävling och process som främjar datadriven innovation. Tävlingen genererar årligen lösningsförslag som har störst potential att realiseras. Hack for Sweden 365 skapar en mötesplats för samverkan som möjliggör fokuserad och behovsdriven innovation.

Läs mer

Vid Geoforum Sveriges årsmöte den 14 april valdes 2021 års styrelse. Vi är väldigt glada att kunna presentera Petter Pilesjö från Lunds universitet som en av de nya ledamöterna. Petter är professor i Naturgeografi och Ekosystemvetenskap med inriktning mot GIS, och sedan länge föreståndare för Lunds universitets GIS-centrum. Han har av naturliga skäl ett stort intresse för utbildningsfrågor och forskning inom GIS-sektorn.

Läs mer