Nya medlemmen Spacescape vill sänka ribban för att arbeta med geodata

Vi är glada att välkomna Spacescape som medlemmar i Geoforum Sverige. Spacescape är ett konsultföretag som arbetar med analys och strategi i tidiga stadsbyggnadsskeden. De ser medlemskapet som en möjlighet att följa utvecklingen inom geodata och vill driva frågor om öppna och mer tillgängliga data.

– Vårt arbete på Spacescape handlar om att analysera och beskriva relationen mellan vår byggda miljö och hur människor använder och upplever sig av städer och orter. För att göra det är det förstås helt avgörande att ha tillgång till bra geodata, säger Helena Lundin Kleberg.

Helena Lundin Kleberg är arkitekt och delägare på Spacescape. Hon berättar att som medlemmar i Geoforum vill de bidra med erfarenheter om hur man konkret kan använda geodata inom planering och stadsbyggnadsanalys med fokus på sociala frågor. Hon hoppas även att de kan inspirera andra arkitekter och planerare som inte är vana vid den typen av metoder.

– Vi ser medlemskapet som en bra möjlighet att följa utvecklingen inom geodata och att driva frågor om att förbättra och tillgängliggöra geodata. Vi ser också fram emot ett intressant nätverk för att diskutera geodatafrågor.

Öppna och tillgängliga geodata viktigt

För Spacescape är frågan om öppna data viktig, men också att ”sänka ribban” för att arbeta med geodata.

– Vi är ett litet konsultföretag som arbetar med innovation och utveckling kring stadsbyggnadsfrågor. Vi ser varje dag vilken enorm kraft det finns i bra och tillgänglig geodata, men också vilka hinder som uppstår när data är låst, kostar mycket eller är svårtillgänglig genom onödigt komplicerade tekniska lösningar, säger Helena Lundin Kleberg.

– Det finns en liten tendens till att geodata ses som ett tekniskt fält i sig, snarare än ett verktyg som många olika kompetenser kan använda sig av. Det vill vi ändra på! Vi arbetar främst i QGIS och ser gärna ett fortsatt stort fokus på öppna filformat.

Digitala översiktsplaner och klimatutsläpp i tidiga skeden står på agendan

Spacescape har nyligen inlett ett samarbete med Aveki. Helena berättar att de tillsammans ska hjälpa Lantmäteriet att ta fram en nationell specifikation för digitala översiktsplaner. Ett arbete de ser mycket fram emot.

– Digitala översiktsplaner har en jättestor potential, och vi hoppas kunna bidra till att den nya standarden för översiktsplanering hjälper planeringen genom att hitta en bra struktur för planens data, och samtidigt lämnar utrymme för enskilda kommuners kreativitet specifika behov.

Ett annat projekt Spacescape arbetar med är att utveckla en modell för att analysera klimatutsläpp i tidiga planeringsskeden. Modellen bygger på en stor mängd data, dels data som beskriver befintliga aspekter som markanvändning och färdmedelsfördelning, dels metoder för att ta fram data för att räkna på utbyggnadsområden i till exempel tidiga skisser på översiktsplanenivå. Det kan till exempel handla om olika sätt att beräkna täthet eller framtida bilresor.

– Det finns en hel del metoder för att beskriva klimatpåverkan från byggprojekt som har kommit längre i planeringen, men vi har sett att det saknas modeller för att beskriva klimatpåverkan i översiktsplaneskeden eller tidiga detaljplaneskeden, trots att det är då många viktiga frågor bestäms – inte minst i vilka lägen utbyggnad sker, säger Helena Lundin Kleberg.


Vi är mycket glada att Spacescape förstärker Geoforum Sveriges nätverk och säger varmt välkommen till Helena och hennes kollegor! Är din organisation ännu inte med i Geoforum? Läs mer om nyttan med att bli medlem här eller kontakta vår vd Sofi Almqvist för att veta mer.