Forskarskola inom geodata söker företag som vill samarbeta

Har ditt företag behov av specialistkompetens? Vill ni delta i ett samarbete som bidrar till utveckling och innovation inom geografisk information? Företagsforskarskolan MapIT söker företag som vill samarbeta. Medverkande företag kan få bidrag till att anställa eller vidareutbilda medarbetare till framtidens nyckelpersoner och samtidigt stärka företagets konkurrenskraft.

Företagsforskarskolan MapIT är ett initiativ av Högskolan i Gävle i samarbete med Högskolan Dalarna, Karlstads universitet och Örebro universitet. Forskarskolan handlar om forskning och innovation som bygger på geografisk information på både stor- och småskalig nivå.

För vem?

Forskarskolan vänder sig till företag och institutioner i alla sektioner och branscher som använder geografiska och rumsliga data eller ser potential till innovation och hållbar förändring genom geodata. Syftet med forskarskolan är att erbjuda utbildning för att utveckla ny kunskap, inspiration och innovation. Spetskunskap som krävs för att till fullo nyttja den ökande mängd och tillgänglighet av geodata som finns i vårt samhälle.

Så fungerar forskarskolan

Forskarskolan vänder sig till yrkesverksamma som under en femårsperiod lägger 80 procent av sin arbetstid på företagskopplad forskning och utveckling som leder fram till en doktorsexamen.

Grundidén är att företagsforskarskolan samfinansieras av lärosätena, medverkande företag och forskningsfinansiärer. Lärosätena ansvarar för administration, kursutveckling, seminarier, examination och akademisk handledning. Företagen ansvarar för doktorandens anställning med bidrag från forskarskolan.

Doktoranderna bör vara anställda av företaget och måste uppfylla kvalifikationerna för forskarutbildning. Företagen ska se till att doktoranden kan avsätta den tid som behövs för att genomföra utbildningen, ge rätt förutsättningar till företagets handledare, delta i projektets referensgrupp och följa upp utbildningen tillsammans med företagsforskarskolan.

Är du intresserad och vill veta mer? Mer information och kontaktuppgifter finns på Högskolan i Gävles webbplats.


Kompetensförsörjning har länge varit ett fokusområde för Geoforum Sverige. Vi sprider tips och exempel på projekt och aktiviteter på området i nätverket. Vi driver även ett projekt tillsammans med Lantmäteriet för att öka intresset hos unga för geodatabranschen.  Läs mer om vad vi gör här.