Digitaliseringsfrågorna har inte stått högt på agendan hittills i årets valrörelse. Hur ser Sveriges partier på digitaliseringen? Finns det visioner, vilka är de och vilka politiska beslut behövs för att Sverige ska ta täten när det gäller digitalisering och innovation? Här samlar vi lästips om vad Sveriges partier vill med digitaliseringen.

Läs mer

Projekt BIRGIT är ett projekt inom ramen för EU:s Erasmus+ program med syfte att utveckla kurser som kopplar geodata med BIM. Yrkeshögskolan Ocellus är en av de organisationer som driver projektet. Nu gör projektet en undersökning för att ta reda på vilka kompetenser som efterfrågas av arbetsgivare. Var med och bidra med dina åsikter genom att svara på en kort enkät.

Läs mer

Botkyrka har tillgängliggjort alla sina detaljplaner i digitalt format via den Nationella Geodataplattformen. Genom automatiserade flöden har de tolkat alla befintliga detaljplaner och delar nu med sig av scripten de använt till andra kommuner. André Jacquet, planarkitekt i Botkyrka kommun, berättar om arbetet i en intervju.

Läs mer

Öka tryggheten i miljonprogrammen, minska biltrafiken i innerstaden, förtäta småhusområden och se till att parker och lekplatser finns på gångavstånd. Det är några åtgärder som skapar en mer barnvänlig stad, enligt en ny rapport gjord av konsultföretaget Spacescape på uppdrag av HSB. Studien har gjorts genom omfattande geografiska analyser av hela Sverige och en enkätundersökning i Stockholmsregionen. 

Läs mer