Sedan mitten av april är förslag till ny översiktsplan för Göteborg utställd på granskning, och det är första gången det sker helt digitalt. Både text och karta finns i en webbaserad plattform som är lätt att nå för alla med uppkoppling. Öppenhet och tillgänglighet har stått i fokus i projektet.

Läs mer

Det pågår många projekt och initiativ kopplade till digital tvilling i samhällsbyggnadsprocessen, i Sverige och internationellt. Begreppet digital tvilling har potentialen att vara nästa steg i det digitaliserade samhället och har stor potential att vara länken i det så kallade obrutna informationsflödet. Det visar resultatet av en förstudie från ett projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment.

Läs mer

Den nationella geodataplattformen är tjänsten där ett antal olika geodataproducenter tillgängliggör datamängder som används i samhällsbyggnadsprocessen, för registrerade konsumenter. Fem kommuner har nu anslutit sig till plattformen som producenter av geodata. Under maj och juni planeras webbinarier för de kommuner som vill fördjupa sig i hur man ansluter sig och levererar digitala detaljplaner till plattformen

Läs mer

Ovanåker är ny medlem i Geoforum Sverige, och vi är mycket glada att få hälsa ännu en kommun varmt välkommen till föreningen! Jens Olsson är GIS-ingenjör i Ovanåkers kommun och finns på Kommunstyrelseförvaltningen. Vi ställde några frågor till honom om vilken nytta de ser med medlemskapet och vad de jobbar med nu inom GIS- och kartområdet och kopplat till digital samhällsbyggnadsprocess. 

Läs mer