Höganäs kommun får Esri Incs Special Achievement in GIS Award. Priset delas ut till organisationer som på ett utmärkande sätt använder geografisk information för att förbättra vår värld. Bland fler än 100 000 andra användare i världen har Höganäs kommun valts ut som en av vinnarna.

Läs mer

Hack for Swedens årliga hackathon gick av stapeln på Stockholmsmässan helgen 6-7 april. Runt 500 hackare tävlade i vilket team som kan skapa de mest samhällsnyttiga lösningarna med hjälp av öppna data. Vinnaren av Green Award blev Team VATTN som tog fram en lösning som ger information om grundvattennivåer idag och i framtiden, i användarens eget område.

Läs mer

I höst startar det nya Lantmätarprogrammet på Högskolan Väst i Trollhättan. Det är en tvärvetenskaplig utbildning med fokus på samhällsbyggnad och samhällsplanering. Programmet är format i nära samråd med branschrepresentanter.

– Vår samverkan med Högskolan Väst betyder mycket. De är mycket lyhörda för synpunkter som kommer upp i branschrådet. Utbytet med studenterna är också värdefullt för oss. De tänker i nya banor och ger oss nya influenser, säger Patrik Renfors, lantmäterichef Trollhättans Stad.

Läs mer