Formas har fördelat 125 miljoner till forskningsprojekt inom hållbart samhällsbyggande. Geodata och GIS används i en stor andel av de 24 projekt som fått forskningsmedel. Det handlar till exempel om visualisering och modellering av luftkvalitet i städer, geolokalisering för bättre matchning mellan individers transportbehov och ruttning av kollektivtrafik, stadsventilation och förbättrade översvämningsanalyser för hållbar samhällsutveckling.

Läs mer

Med hjälp av 40 miljoner kronor från EUs Horizon 2020-program ska Universitetsstaden i Umeå, som omfattar bostads- bebyggelse, sjukhus- och universitetsområde, bli en ”smart stad”. Satsningen är en del av projektet RUGGEDISED, som Umeå driver tillsammans med Rotterdam och Glasgow. Alla data kommer att vara öppna, både för forskningsändamål och för att sprida och få in idéer.

Läs mer

Genom interaktiv 3D-visualisering ger Göteborgs stad medborgarna en god insyn i stadsplaneringen och en möjlighet att påverka densamma.

Göteborg är en stad i förändring. År 2035 kommer invånarna att vara 150 000 fler än i dag. Ny infrastruktur växer fram både runt om och genom staden, samtidigt som en ny stad tar form inuti den befintliga stadskärnan.

Läs mer

"Så ska den virtuella staden bli verklighet". Det är rubriken på förstasidan av DI Dimension, som i septembernumret handlar om Smarta städer. Eric Jeansson, geodatastrateg i Göteborgs stad och Geoforum Sveriges ordförande, är en av de intervjuade och figurerar på förstasidan.

Läs mer