Vi är mycket glada att kunna presentera MetaSolutions som ny medlem i Geoforum Sverige. MetaSolutions har stort fokus på öppna data och utvecklar och driftar till exempel öppnadata.se för DIGGs räkning. Här läser du mer om bolaget och om vd:n Eric Hjelmestams tankar om nyttorna med ett medlemskap i Geoforum.

Läs mer

Ulrika K Jansson är en av fem kvinnor som i år förstärkt Geoforum Sveriges styrelse. Ulrika är idag programdirektör för samhällsbyggnad och förvaltningschef för stadsbyggnad i Örebro kommun, och i höst blir hon Enköpings nya kommundirektör.

Läs mer

Att tillgängliggöra vissa myndighetsdata som öppna data skulle ge en enorm samhällsnytta. Nu har Lantmäteriets slutrapport om särskilt värdefulla data kommit. Nyttoanalysen, som utökats sedan delrapporten, visar att nyttan för samhället skulle bli 10-21 miljarder kronor årligen. I rapporten presenteras också en finansieringslösning.

Läs mer

PTS har fått regeringsuppdraget att kartlägga och analysera erfarenheter kopplade till den digitala omställning som ägt rum med anledning av Covid-19. Olika perspektiv som till exempel digital delaktighet och tillgänglighet, och skillnader, exempelvis utifrån geografi, ska belysas.

Läs mer