SCB har för första gången kartlagt grönstrukturen i samtliga av Sveriges cirka 2000 tätorter. Vid tidigare kartläggningar kunde endast statistik från de 37 största orterna tas fram. Vid senaste undersökningen täcker statistiken tätorter från Stockholm till tätorter med under 200 invånare.

Läs mer

Det är viktigt med tillgång till stora mängder data, bland annat för utvecklingen inom artificiell intelligens (AI). Vinnova satsar nu på åtta nya datalabb, som ska bidra till ökad dataanvändning inom olika områden. Bland annat skapas nationella datalabb för fastighetsdata, data för smarta städer och vägdata.

Läs mer

Nu kan du tycka till om Sveriges förslag på vilka datamängder från offentlig sektor som ska utses till särskilt värdefulla, och omfattas av EU-direktivet om öppna data och PSI. Alla medlemsländer i EU kommer att behöva öppna upp dessa data. Hjälp till att avgöra vilka datamängder som ska inkluderas genom att svara på en enkät!

Läs mer