Innan sommaren blev det klart att Geoforum och Lantmäteriet får projektmedel från innovationsprogrammet Smart Built Environment för att driva projektet ”Kompetensförsörjning i geodatabranschen”. Projektet startade upp nu i september och pågår i tre år. Syftet är öka kännedom om och intresse för geodataområdet och de viktiga yrken som finns i vår bransch. 

Läs mer