Hösten är här, och oavsett om du jobbar hemifrån eller är tillbaka på kontoret så kanske du känner ett visst tomrum när fysiska träffar och konferenser inte blir av. Visst saknar man alla spontana möten och diskussioner som vi normalt har – när vi springer på varandra vid kaffemaskinen eller i pausen mellan föreläsningar? Geoforum Sverige bjuder därför in till digital medlemsfika – första tillfället är 6 oktober.

Läs mer

I höst arrangerar Geoforum Sverige tre medlemsexklusiva lunchwebbinarier. De kommer att handla om digitala tvillingar av städer, nationella geodatastrategin och en smartare samhällsbyggnadsprocess. Boka in luncherna den 23 oktober, 19 november och 15 december för omvärldsbevakning!

Läs mer

Samhällsbyggnadssektorns och areella näringars utmaningar är stora – för att hantera coronakrisen och samtidigt nå produktions- och hållbarhetsmål, krävs kraftfullare satsningar på digitalisering 2021-2024 och långsiktigare planer för öppna data de närmaste fem åren.

Geoforum Sverige välkomnar flera av satsningarna i regeringens budget, bland annat investeringar i förvaltningsgemensam digital infrastruktur. Men tyvärr saknas långsiktig strategi och planering för öppna data och helt digitala processer som rör markanvändning och transaktioner på fastighetsmarknaden vilket skapar osäkra villkor att kunna ställa om.

Läs mer

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG lanserar en ny nationell dataportal med nytt namn. Sveriges dataportal, som nu hittas på dataportal.se ersätter öppnadata.se. Målet med portalen är att öka Sveriges förmåga att tillvarata data som strategisk resurs och förbättra digital samverkan mellan offentlig sektor, näringslivet och civilsamhället. Från 2021 kommer grunddata inom till exempel området geografisk information och fastighetsinformation att finnas här.

Läs mer