Inom ramen för initiativet Fossilfritt Sverige har 13 branscher tagit fram färdplaner för fossilfri konkurrenskraft. Fossilfritt Sveriges nationella samordnare Svante Axelsson har nu överlämnat en sammanställning till regeringen över de förslag som de anser bör prioriteras under mandatperioden. Ett av förslagen är att tillsätta en snabbutredning om öppna data som kan bidra till global hållbarhet. Geodata pekas ut som viktiga.

Läs mer

Den 25 oktober lämnade regeringen över lagrådsremissen En utvecklad översiktsplanering. Regeringen föreslår där nya bestämmelser i plan- och bygglagen för den kommunala översiktsplaneringen. Lagändringen ska underlätta arbetet med planering och prövning, och bidra till en digital samhällsbyggnadsprocess.

Läs mer

Sveriges största drönarkonferens gick av stapeln den 5-6 november i Linköping, med Geoforum Sverige som en av arrangörerna. Konferensen samlade en rekordpublik, och infrastrukturministern var en av talarna. Mötesplatsen riktar sig till alla som vill diskutera, påverka och lära mer om hur vi i Sverige på bästa sätt kan ta till vara potentialen med vår hjälpreda drönaren. Drönare integreras alltmer i arbetsprocesser och effektiviserar vårt samhälle.

Läs mer

Svt var på plats när Geoforum Sverige tillsammans med BIM Alliance och UAS Forum Sweden arrangerade Sveriges största drönarkonferens i Linköping 5-6 november. Reportaget om UAS Forum 2019 sändes 6 november i Svt:s lokala nyheter Öst och finns även som nyhet på Svts nyhetssida.

– Det är en revolution som exploderar inom flera branscher, säger Per Frankelius, docent vid Linköpings universitet, i Svt:s reportage.

Läs mer om konferensen

Det är viktigt att kommunerna arbetar med öppna data. Varför då? Det kan du höra om i en föreläsning om öppna data som hölls för kommuner och statliga myndigheter inom ramen för Stockholmsregionens projekt för ökad användning av öppna data.

Läs mer

Branschkalender

nyhetsbrev platta kaffekopp

lediga jobb, medarbetare vid dator

bli medlem händer med pusselbitar

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo