Karlstad står inför ett stort stadsomvandlingsprojekt. Ett nytt resecentrum ska byggas och omgivande kvarter byggas om. Under hösten har Karlstads kommun kört ett projekt tillsammans med wec360° där VR och AR använts för att ge invånarna möjlighet att förstå projektet och hur det skulle påverka deras vardag. Nu finns en film om hur invånare får ta del av resultaten och får uppleva stadsmiljön virtuellt med mobil, surfplatta och 3D-glasögon.

Se filmen här

 

Smart Built Environment startar sin andra programperiod med en utlysning som berör alla programmets temaområden. Innovationsprogrammet utlyser medel för att bedriva forsknings- och innovationsprojekt som kan bidra till att utveckla ett billigare, snabbare och mer hållbart samhällsbyggande utifrån de möjligheter som digitaliseringen ger. Denna utlysning öppnar den 18 februari och har en budget på upp till 30 miljoner kronor.

Läs mer

För att begränsa städers negativa påverkan på global hållbarhet förordas ofta kompakta stadsmiljöer. För att säkra stadsbors välbefinnande krävs emellertid stora och tillgängliga naturområden. Denna konflikt måste lösas för att nå en stadsutveckling som bidrar till både lokal och global hållbarhet. Karl Samuelsson har, i sin nyligen publicerade licentiatavhandling, gjort studier som innebär en rumslig analys av människors upplevelser av städer.

Läs mer

Uppsala var en av de första kommunerna med att släppa baskartan som öppna data. Nu har de samlat all öppna geografiska data från kommunen i en visuell dataportal. Syftet är att göra informationen tillgänglig för både utvecklare och privatpersoner. 

Läs mer

Gävle kommun har nu kommit en bra bit på väg i att släppa sina öppna geodata. Alla öppna data finns nu beskrivna och tillgängliga för nedladdning i en datakatalog. Här hittar du till exempel baskartan med olika informationsslag, detaljplaner och 360-foton.

Läs mer