Vill du få konkreta tips för att komma igång med att digitalisera plan- och byggprocessen? Projektet Info Spread inom Smart built Environment, har genomfört fyra webbinarier om resultat, slutsatser och rekommendationer från innovationsprojektet Smart planering för byggande som avslutades under 2018. Webbinarierna filmades och finns nu att se i efterhand.

Läs mer

Forskning från KTH, som bygger på satellitdata, visar hur det gröna Stockholm minskar. Den bebyggda marken har under en tioårsperiod ökat med 15 procent. Parallellt med detta har stadens grönområden krympt. Den största ökningen av bebyggd mark och minskningen av grönområden har skett i de norra och södra utkanterna av Stockholms stad.

Läs mer