Projektet DigSam startade i september 2017 och är en utökning och fördjupning av tidigare projekt, bland annat Smart planering för byggande inom Smart Built Environment och regeringens tidigare samverkansprogram Smarta städer. Projektetet avslutas i december 2019 och nyligen genomfördes en slutkonferens där workshoppar varvades med presentationer av slutresultat.

Läs mer

Göteborgs stad har fått finansiering till den nya satsningen Virtual Gothenburg Lab, som är kopplad till stadens digitala tvilling, och görs i samverkan med flera andra aktörer. Det innebär en unik möjlighet att testa och utveckla verktyg och metoder för visuellt, digitalt och virtuellt arbete. Satsningen ska ge stöd åt Göteborgs stadsutveckling vilket kan hjälpa till att skapa ökad förändringskraft.

Läs mer

Andraårseleverna på YH-utbildningen “Mobila System och GIT” ska starta sin praktik i början av februari. Är din organisation intresserad av att ta emot en praktikant? På så sätt kan ni få tillgång till kvalificerad arbetskraft, och kanske till och med hitta er framtida medarbetare.

Läs mer

Det omarbetade direktivet om Öppna data och PSI, som EU antog i somras, ska öka mängden data från den offentliga sektorn som är tillgängliga för vidareutnyttjande. I Sverige pågår en utredning som ska lämna förslag kopplat till genomförandet. Regeringen har nu beslutat att förlänga Öppna data-utredningens uppdrag med fyra månader, vilket innebär att slutredovisningen ska ske först den 15 september 2020.

Läs mer

Ser du att ni har potential att använda er av AI i er verksamhet? Vinnova har gått ut med utlysningen Starta er AI-resa! Här kan offentliga organisationer och företag söka stöd för att starta ett innovationsprojekt inom artificiell intelligens. 

Läs mer