Sedan årsskiftet är Boverkets föreskrifter om detaljplan och föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning obligatoriskt att använda för nya planer. Nu har Boverkets vägledning fyllts på med fler delar om genomförandeförandefrågor. Boverket har även öppnat en telefontid då det finns möjlighet att ställa frågor om föreskrifterna.

Läs mer

Studenter på yrkeshögskoleutbildningen “Mobila System och GIT” söker praktik. Är din organisation intresserad av att ta emot en praktikant i vår? Studenterna förstår geodata och kan använda de större GIS-programmen. Kanske hittar ni er framtida medarbetare! 

Läs mer

Hur kan AI skapa förutsättningar för ett hållbart samhällsbyggande vid planering, genomförande och förvaltning? Kan AI bidra till ökad trygghet, välbefinnande och jämlikhet i våra städer och samhällen? Att vi hushåller med resurser och minskar klimatpåverkan? Välkommen på AI Arenas första digitala lunchseminarium den 18 mars om potentialen med AI inom samhällsbyggnad.

Läs mer

Den 3 februari öppnar det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment utlysningen Innovationsidén, med 3 miljoner kronor i potten. Utlysningen söker goda idéer för digitalisering av samhällsbyggandet hos start-up, små eller medelstora företag och kommuner. Förutom finansiering för att utveckla och testa en idé finns också möjligheten att få coachning inför ansökan.

Läs mer

I slutet av januari slutrapporterade Lantmäteriet sitt regeringsuppdrag för en smartare samhällsbyggnadsprocess. Hittills har 162 kommuner anslutit sig för att tillgängliggöra detaljplaner i den nationella geodataplattformen och 22 har levererat in skarpa data. Infrastrukturen för nationellt standardiserade datamängder finns på plats, nu behöver takten öka för att nå den förväntade effekten av en smartare samhällsbyggnadsprocess.

Läs mer