Regeringsuppdraget om säker och effektiv tillgång till grunddata är nu slutfört och rapporterat. DIGG har varit samordnande part i uppdraget som berör flera myndigheter, då det handlar om grundläggande persondata, fastighetsinformation och geografisk information samt företagsdata. 

 Om vi identifierar vilka grunddata från offentlig förvaltning som är mest efterfrågade, klargör styrmedel och förvaltning för dessa rikstäckande uppgifter samt tillgängliggör informationen, kan vi skapa många nyttor. Vi kan bland annat stimulera innovation och påskynda de offentliga processerna, säger Daniel Antonsson, chef för Digital Arkitektur på DIGG.

Läs mer

Vid Geoforum Sveriges årsmöte 2019 förstärktes styrelsen av bland andra Julia Björklund. Julia fick nyligen jobbet som Stockholms stads nya stadsingenjör, och i den rollen kommer hon att arbeta för fortsatt tillhandahållande av kommunala grundläggande geodata. Standardiserade data av känd och god kvalitet är en förutsättning för att lyckas skapa hållbara städer och samhällen menar Julia.

Läs mer

Det står nu klart att Jönköpings kommun väljer IT-leverantören Sokigo som samarbetspartner när de införskaffar ett nytt ärendehanteringssystem för bygglovsprocessen. Målet är att säkra kvalitét och få ökad kundnöjdhet. Att valet föll på Sokigo berodde på de många fördelarna för både medborgare och handläggare.

Läs mer

Den 14 maj hölls Geoforum Sveriges årsmöte där nya styrelseledamöter valdes in, däribland Josephine Nellerup som är stadsbyggnadstrateg i Malmö stad. Hon har ett starkt engagemang för strategiska stadsbyggnadsfrågor och har stor erfarenhet av att arbeta med samhällsplanering i nära dialog med alla berörda aktörer i staden.

Läs mer

Vid Geoforum Sveriges årsmöte 2019 valdes bland andra Julie Améen in i styrelsen. Julie har en bakgrund från IT- branschen med fokus på offentlig sektor och smarta städer och samhällen, ett av Geoforums fokusområden. Hon brinner för tekniska innovationer och att lösa samhällsutmaningar på ett hållbart sätt.

Läs mer