Genom att förenkla och förbättra utbyte av data effektiviseras plan- och byggprocesserna. Detta jobbar man för inom projektet Leveransspecifikationer för Geodata-BIM. Resultat från detta projekt presenteras på ett seminarium i Stockholm den 19 november.

Läs mer

I det senaste avsnittet av Svensk byggtjänsts podd Snåret presenteras lösningar för hur byggbranschen ska få gemensamma spelregler för digitaliseringen. Här medverkar Susanne Nellemann Ek, den nyaste stjärnan på BIM-himlen som nybliven vd för BIM Alliance och tidigare vd för Geoforum Sverige. Hon lyfter vikten av standarder och utbyte av data mellan geodata- och BIM-sidan.

Läs mer

Den 28 oktober öppnar Vinnovas utlysning för digitala tjänster som ska stärka förtroendet mellan medborgare och den offentliga sektorn – Civic tech. Här finns chans för er att få finansiering till ett utvecklingsprojekt där geodata används.

Läs mer

I en ny forskningsrapport från SNS beskriver Edward Glaeser – en av världens främsta urbanekonomer – hur den snabbt ökande tillgången på stora datamängder innebär väsentliga möjligheter för politiker och stadsplanerare att förbättra samhällsservicen i städer.

Läs mer

GIS-rapporten 2019 från Metria visar att det är få svenska organisationer som drar nytta av det allt mer digitaliserade samhället. Endast 35 procent av de 200 tillfrågade har en GIS-strategi och hälften har sin geodata utspridd i olika system.

Läs mer

Branschkalender

nyhetsbrev platta kaffekopp

lediga jobb, medarbetare vid dator

bli medlem händer med pusselbitar

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo