Nu har Lantmäteriet slutrapporterat sitt regeringsuppdrag att analysera digitaliseringens möjligheter och effekter i fastighetsbildningsprocessen. 

Digitaliseringen av fastighetsbildningsverksamheten kommer att gynna såväl samhället som den enskilde kunden. Vinsterna går att räkna hem i både kvalitet, kostnad och tid. Samtidigt finns det utmaningar som måste hanteras, bland annat den juridiska utvecklingen som är omfattande och tidskrävande. Det skriver Lantmäteriet i ett pressmeddelande. Geoforum Sverige kommenterar här rapporten.

Läs mer

Studenter på yrkeshögskoleutbildningen “Mobila System och GIT” söker praktik. Är din organisation intresserad av att ta emot en praktikant, februari till april eller april till juli? På så sätt kan ni få tillgång till kvalificerad arbetskraft, och kanske till och med hitta er framtida medarbetare. Distanspraktik är också en möjlighet.

Läs mer

Parametrisk design skapar stora möjligheter till bättre beslut om hur kvarter, stadsdelar och städer ska utformas. I Smart Built Environments projekt DigiGrow går de deltagande kommunerna från insikt om behovet av digitalisering till handling. Ett fördjupningsområde är parametrisk design.

Läs mer