Klimatutmaningen är en ödesfråga där städerna har en avgörande roll. Från norr till söder beviljas nu nio städer finansiering till kommunala projekt som kan snabba på klimatomställningen. Digitalisering och medborgarengagemang är viktiga komponenter i flera av projekten som ska hjälpa kommunerna att bli klimatneutrala till år 2030.

Läs mer

Geoforum Sverige har nu lämnat svar på Boverkets remiss gällande nya detaljplaneregler, som ska skapa förutsättningar för digitalisering. Geoforum anser att förslaget har tappat fokus på att snabba upp kommunernas digitaliseringsutveckling, till att handla om att hårt styra administrativ formalia kring detaljplanens dokument utifrån ett pappers- och pdf-perspektiv. 

Läs mer

Vi söker en vd med uppdraget att vara en röst för branschen och våra fokusfrågor: öppna data, digital samhällsbyggnadsprocess, smarta städer samt kompetensförsörjning inom geodataområdet. I augusti kommer annons med närmare beskrivning av uppdraget och vd-profilen.

Läs mer

Susanne Nellemann Ek lämnar uppdraget som Geoforum Sveriges vd och kanslichef för att bli vd för BIM Alliance, en branschförening som också verkar för digitalisering inom samhällsbyggnadssektorn. Styrelsen har nu inlett rekryteringsprocessen för att hitta en ny vd som kan föra Geoforum Sverige och geodatabranschen in i 2020-talet.

– Under Susanne Nellemann Eks ledning har Geoforum blivit en tydligare röst i debatten för att långsiktigt främja samhällsnyttan av geodata och en datadriven utveckling av ett hållbart samhälle. Vi gratulerar BIM Alliance till en utmärkt rekrytering och önskar Susanne varmt lycka till i hennes nästa utmaning, säger Geoforums ordförande Eric Jeansson.

Läs mer