I detta nyhetsbrev kan du bland annat läsa om årets drönarkonferens i nytt samarbete, öppnadata-politik, medlemsexklusiva seminarier, Arbeta smart inom planering & byggande 2020, världens största open-source-konferens inom geodataområdet och flera artiklar med koppling till digital samhällsbyggnadsprocess.

Läs mer

Regeringen har gett Skogsstyrelsen och Sveriges Lantbruksuniversitet i uppdrag att ta fram och distribuera skogliga grunddata till brukare av Sveriges skogar via den laserskanning som Lantmäteriet genomför. Uppdraget kommer bidra till både ökad produktion och effektivare miljöhänsyn inom skogsbruket.

Läs mer

Challengesgov.se är en plattform utvecklad för att främja öppen och datadriven innovation. Här publiceras aktuella samhällsutmaningar som du kan lösa med hjälp av öppna data och digital samverkan. I februari utsågs vinnaren av innovationstävlingen om datavisualisering för att underlätta planering för hållbara mobilitetstjänster. Det vinnande bidraget var karttjänsten ”Mobility Observer”.

Läs mer

Digpro har fått en ny VD och koncernchef. Styrelsen gav jobbet till Jonas Vestin för att ytterligare satsa på företagets internationella expansion. Jonas var senast vd och koncernchef för mjukvarubolaget OP5 som utvecklar övervakningslösningar för IT-miljöer. Här drev han den internationella utvecklingen fram till en framgångsrik avyttring av bolaget.

Läs mer

Nu kan vi meddela att Geoforum Sverige och BIM Alliance samarbetar med UAS Forum Sweden för att arrangera Sveriges största konferens om drönare! UAS Forum 2019 äger rum den 5-6 november i Linköping. Mötesplatsen kommer att innehålla en konferens och en utställningsdel. Det kommer att finnas ett spår om datainsamling för samhällsbyggnadsprocessen.

Läs mer