Tips! DIGG har tillsammans med flera andra myndigheter publicerat ett stöd för verksamhetsutveckling med hjälp av AI i offentlig sektor. Här finns en guide med erfarenheter och råd, en förtroendemodell för användning av AI samt inspiration och goda exempel. 

Läs mer

Regeringen har nu beslutat om ändringar i plan- och byggförordningen som innebär att kommunernas översikts- och regionplaner blir digitala. Enligt de nya bestämmelserna ska alla nya översikts- och regionplaner som påbörjas av kommunerna från och med den 1 januari 2027 vara digitala.

Läs mer

EU-kommissionen har nu beslutat att data som är särskilt värdefulla för samhället ska vara avgiftsfria och tillgängliga som öppna data. Det berör till exempel geodata från Lantmäteriet som fastighetsgränser, höjddata, flygfoton och kartor. Samhällsnyttan av öppna geodata är stor och beslutet är efterlängtat.

Läs mer