SMHI har med stöd av Visualiseringscenter C uppdaterat filmen ”En varmare värld”. Det är en engagerande resa på tolv minuter genom dåtid, nutid och framtid som förklarar och visualiserar hur klimatet fungerar på vår planet. Geodata och kartor finns självfallet med i filmen.

Läs mer

Trafikverket har tillsammans med Skellefteå och Uppsala kommun genomfört en innovationsupphandling för ett mer aktivt och hållbart resande. Tyréns är en av fyra vinnare som erbjuds teckna avtal med Trafikverket. De ska utveckla en app och kommer bland annat samla in statistik om resvanor och använda gamification för att inspirera till hållbara resval.

Läs mer

Nu påbörjar Metria faktainsamlingen till Geodatarapporten 2020 genom en enkät. I år kommer de att undersöka vilken nytta geodata skapar hos svenska organisationer men också vilka utmaningar som finns, framförallt inom kvalitet, tillgänglighet och spridning av information, och hur man möter dem. Jobbar du i en organisation som har, eller kan ha, stor nytta av geodata önskar Metria din medverkan.

Läs mer

Den årliga samhällsnyttan av öppna kvalitetsmärkta data som rör enskilda vägar saknas i Lantmäteriets kostnads-nyttoanalys av öppna data och behöver beskrivas i Lantmäteriets slutrapport. Det framför Riksförbundet Enskilda Vägar i en skrivelse till Lantmäteriet. Samhällsnyttan av öppna data inom enskilda vägar kan uppgå till över 100 miljoner kr per år.

Läs mer

En stor del av flygtrafiken står stilla på grund av coronapandemin. Det har gett Lantmäteriet en flygande start på flygfotosäsongen. Tack vare gynnsamt väder och liten konkurrens om luftrummet är redan 30 procent av årets planerade fotografering avklarad.

Läs mer