Hållbarhetsfrågorna har fått ökad betydelse i verksamheten och analys av geodata har potential att bidra till ännu större nytta på området i framtiden, framförallt när det gäller att möta klimatutmaningar och i hållbar samhällsutveckling. Det är några av slutsatserna från en färsk samhällsspaning och undersökning av hur verksamheter arbetar med geodata från Metria. 

Läs mer

AI för insamling av geodata, digitala tvillingar, registrering av 3D-fastigheter och implementation av informationsmodell för 3D-stadsmodeller. Flera projekt som rör geodata, och som involverar Geoforums medlemmar, har beviljats finansiering i innovationsprogrammet Smart Built Environments senaste utlysningar.

Läs mer

Geoforum Sveriges kansli var på plats under årets Almedalsvecka för att delta i debatten och samtala om geodata och digitalisering för hållbar samhällsutveckling.

Läs mer

Artificiell intelligens ger stora möjligheter till ökad effektivitet, kvalitet och hållbarhet inom samhällsbyggandet. Geoforum Sverige är en av arrangörerna till AI Arena, en mötesplats som under det senaste året etablerat sig som ett viktigt forum för att accelerera AI-tillämpning inom samhällsbyggnadssektorn. Nu tar vi nästa steg och utökar verksamheten med att även erbjuda organisationer handfast stöd i att komma i gång med AI-tillämpning.

Läs mer

Har ditt företag behov av specialistkompetens? Vill ni delta i ett samarbete som bidrar till utveckling och innovation inom geografisk information? Företagsforskarskolan MapIT söker företag som vill samarbeta. Medverkande företag kan få bidrag till att anställa eller vidareutbilda medarbetare till framtidens nyckelpersoner och samtidigt stärka företagets konkurrenskraft.

Läs mer