Lantmäteriet har en ny strategi för geodesiverksamheten. Strategin för perioden 2018–2025 har fokus på den nationella geodetiska infrastrukturen och kompletterar därmed den nationella geodatastrategin. En av Lantmäteriets nyckelverksamheter är att tillhanda­hålla tillförlitliga geodetiska referenssystem för lägesbestämning och tyngdkraft. Det är viktigt för en rad områden i vårt samhälle, som planering och byggande, kartläggning/sjömätning och i klimat- och miljöarbetet.

Läs mer

Niklas Lögdström har utsetts till ny vd för COWI Projektbyrån och tillträder den 1 februari 2019. Samtidigt tillträder Emma Eklöf som vice vd. Båda har arbetat länge i företaget varav flera år i ledande befattning, senast som avdelningschefer.

Läs mer

IQ Samhällsbyggnad, som till exempel driver innovationsprogrammet Smart Built Environment, har utsett Anita Aspegren till ny vd. Anita är idag chef för avdelningen för energieffektivisering på Energimyndigheten med ansvar för bland annat forskningsfinansiering inom byggområdet. Hon tillträder den 1 april 2019 och ersätter Eva Schelin som lämnar IQ Samhällsbyggnad för en roll som vd för KK-stiftelsen.

Läs mer

Geoforum Sverige hälsar God Jul och Gott Nytt År till alla medlemmar med detta nyhetsbrev. Här kan du bland annat läsa om programmet för mötesplatsen Position – för digitalt samhällsbyggande 2030, DIGGs nätverksträff om öppna data där Geoforum deltog, höjdpunkterna från Smarta städer som blev en mötesplats av rang, lediga jobb och events inom geodataområdet. Trevlig läsning!

Läs mer

Nu har vi släppt programmet för Position – för digitalt samhällsbyggande 2030 och vi kan stolt presentera de första keynote-talarna: Framtidsanalytikern Claudia Olsson och AI-experten Göran Lindsjö. Den 19-20 mars är du välkommen till denna mötesplats för lärande, inspiration och samverkan inom digitalt samhällsbyggande. 

Läs mer