En digital tvilling är en tredimensionell kopia av något som finns i verkligheten, till exempel en byggnad, en tunnel eller en hel stad. Utvecklingen går snabbt framåt och potentialen är stor. I ett nytt initiativ inom mötesplatsen AI Arena, som Geoforum är med och driver, träffas olika aktörer som arbetar med digitala tvillingar för att dela kunskap, erfarenheter och idéer. Ann-Kristin Belkert, projektledare berättar mer.

Läs mer

Vill du lära dig mer om AI inom samhällsbyggnad? I AI Arenas kunskapsbank hittar du inspiration och goda exempel på användning av AI i samhällsbyggnadssektorn. Här finns inspelningarna från våra populära AI-luncher om till exempel AI inom stadsplanering, fastighetsförvaltning och framtidens mobilitet. Geoforum Sverige driver mötesplatsen AI Arena tillsammans med BIM Alliance och FPX.

Till AI Arena

Tips! DIGG har tillsammans med flera andra myndigheter publicerat ett stöd för verksamhetsutveckling med hjälp av AI i offentlig sektor. Här finns en guide med erfarenheter och råd, en förtroendemodell för användning av AI samt inspiration och goda exempel. 

Läs mer

Regeringen har nu beslutat om ändringar i plan- och byggförordningen som innebär att kommunernas översikts- och regionplaner blir digitala. Enligt de nya bestämmelserna ska alla nya översikts- och regionplaner som påbörjas av kommunerna från och med den 1 januari 2027 vara digitala.

Läs mer