Vinnova, Post- och telestyrelsen, DIGG och Vetenskapsrådet har nu överlämnat en rapport till regeringen med förslag om en nationell kraftsamling för ett digitaliserat Sverige. De föreslår ett strategiskt program som ska stärka Sveriges digitala förmåga för ökad konkurrenskraft och ett stärkt innovationssystem för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet med sikte mot år 2030. 

Läs mer

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har fått ett regeringsuppdrag att samordna flera myndigheters arbete för att främja offentlig förvaltnings förmåga att använda artificiell intelligens (AI). Syftet är att förstärka Sveriges välfärd och konkurrenskraft. DIGG har även fått ett uppdrag att främja delning och nyttiggörande av data hos offentliga aktörer så att data frigörs för utveckling av bland annat artificiell intelligens.

Läs mer

TopoDirekt, CSM Enterprise och GeoDirekt blev vinnare vid Södertörnskommunernas upphandling.

Södertörnskommunerna önskar en mer rationell samt effektiv systemmiljö för produktion och ajourhållning av geodata och har därför gjort en upphandling av ett nytt kartproduktionssystem och webbkarta. Nu står det klart att de vinnande systemen blev TopoDirekt, CSM Enterprise och GeoDirekt, från företagen Adtollo och Sokigo.

Läs mer

En sammanställning av fem internationella jämförelser visar att Sveriges digitala förvaltning är bra, men att ett flertal andra länder är bättre. De förändringar som skett sedan DIGG:s förra genomgång av mätningarna pekar också på flera utmaningar för Sveriges del. Undersökningarna antyder bland annat att vi inte tar tillvara på de goda förutsättningar vi har i Sverige, för att utveckla den digitala förvaltningen.

Läs mer om jämförelserna

Nu kan du som är anställd hos en medlem i Geoforum Sverige skapa inloggningsuppgifter till våra nya medlemssidor här på webben! På medlemssidorna kan du se inspelade webbinarier. Det är många som har efterfrågat till exempel Hur digitaliseringen förändrar stadsbyggnadspraktiken och Digitala fastighetsgränser. Dessa, och flera andra webbinarier, kan du nu ta del av i efterhand.

Det är enkelt att skapa inloggning. Använd din jobbmejl så godkänner vi din registrering så snart som möjligt.

Välkommen till medlemssidorna!