Vi är glada att välkomna Fujitsu som ny medlem i Geoforum Sverige. Fujitsu är ett av världens största företag inom IT och digitalisering, med runt 600 medarbetare i Sverige. Kirsi Uusimäki-Andersson, Head of Automation Strategy Fujitsu Sweden, berättar mer om vad som är på gång hos dem och vilka nyttor de ser med medlemskapet i Geoforum.

Läs mer

Göteborgs stad innovativa arbete med sin digitala tvilling har utsett till årets initiativ av nätverket Great. Great är ett nätverk där näringsliv, akademi och kommuner i Västsverige ingår. I motiveringen pekar juryn på de stora möjligheterna visualisering av data i Göteborgs tvilling skapar, bland annat för att öka förståelsen av hur staden fungerar och simulera och testa olika framtidsscenarier.

Läs mer

Tio projekt för digitalt samhällsbyggande får medel i innovationsprogrammet Smart Built Environments senaste utlysning. Projekten som beviljats finns inom olika områden med den gemensamma nämnaren att alla handlar om hur vi kan nå en bättre hållbarhet med hjälp av digitalisering. Bland projekten finns till exempel utredningar om öppna data i Östersunds kommun, digital tvilling för gemensamhetsanläggning och granskning av BIM-modeller i Revit.

Läs mer

Jonas Tannerstad, chef el och automation på Örebrobostäder har fått utmärkelsen årets AI svensk för sitt innovativa arbete med artificiell intelligens inom energi- och klimatsmart stadsutveckling. Jonas medverkade på vårt webbinarium i våras om AI för hållbara energisystem och berättade då om arbetet med AI för energioptimisering.

Läs mer