Malmö släpper primärkartan som öppna data

Malmö stad har släppt sin första stora samlade datamängd som öppna data. Den 28 mars tillgängliggjorde staden primärkartans datalager som öppna data i stadens plattform.

Trine NykjarArbetet har inneburit ett stort förberedelsearbete med metadata och informationsklassning samt utveckling av Malmö stads IT-plattform för öppna data.

– Vi har önskat genomföra denna förändring länge men avgifterna från primärkartan har varit vår primära inkomstkälla. Förändringar och uppdrag i budgeten från politiken behövde ske för att vi skulle kunna genomföra denna förflyttning. Samhällsnyttan är så betydande att man tjänar på att släppa dessa data fria och öppna data bidrar till en obruten digital samhällsbyggnadsprocess, säger Trine Nykjär, enhetschef på geodataenheten Malmö stad.

Primärkartan innehåller aktuell information om exempelvis byggnader och vägar och är en fundamental informationsmängd för samhällsbyggnadsprocessen. Nästa steg är att släppa översiktskartans innehåll och 3D-byggnader som öppna datamängder.

Till Malmös dataplattform


Den 5 oktober medverkar Trine Nykjär på vår stora konferens Arbeta smart inom planering och byggande. Missa inte chansen att möta henne där och höra mer om arbetet de gjort inom Malmö stad! Se programmet och anmäl dig här.