Det omarbetade direktivet om Öppna data och PSI, som EU antog i somras, ska öka mängden data från den offentliga sektorn som är tillgängliga för vidareutnyttjande. I Sverige pågår en utredning som ska lämna förslag kopplat till genomförandet. Regeringen har nu beslutat att förlänga Öppna data-utredningens uppdrag med fyra månader, vilket innebär att slutredovisningen ska ske först den 15 september 2020.

Läs mer

Ser du att ni har potential att använda er av AI i er verksamhet? Vinnova har gått ut med utlysningen Starta er AI-resa! Här kan offentliga organisationer och företag söka stöd för att starta ett innovationsprojekt inom artificiell intelligens. 

Läs mer

Smart Built Environment har öppnat en ny utlysning. Innovationsprogrammet utlyser medel för projekt som adresserar de globala hållbarhetsutmaningarna och bidrar till innovationer kopplade till processer, samarbetsformer, affärsmodeller och teknik inom samhällsbyggnadssektorn. Utlysningen har en budget på upp till 30 miljoner kronor.

Läs mer

Allt fler kommuner öppnar upp delar av sina geodata. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har nu publicerat resultatet av en enkätundersökning som ställts till Sveriges kommuner om deras tillhandahållande av öppna geodata.

Läs mer