Projektet 3CIM har studerat hur en gemensam struktur för geodata i 3D kan tas fram och vara grund till en digital tvilling av en stad. Projektet har tagit fram en informationsmodell baserat på standarden CityGML och som förhåller sig till nationella specifikationer för geodata.  

Läs mer

Projekt BIRGIT är ett projekt inom ramen för EU:s Erasmus+ program med syfte att utveckla kurser som kopplar geodata med BIM. Den svenska yrkeshögskolan Ocellus är en av de organisationer som driver projektet. Nu finns en delrapport publicerad som bland annat redovisar resultatet från en undersökning om vilken kompetens branschen efterfrågar.

Läs mer

Boverket har nu slutrapporterat sitt regeringsuppdrag för 2022 om fler lösningar som främjar en enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen. Bland leveranserna finns en begreppsbank för enhetlig begreppsanvändning i branschen, ett demo-API för ÖP-katalogen och en specifikation för långtidsbevarande av detaljplaner. Slutrapporten innehåller även förstudier inom fem områden.

Läs mer