Projekt Birgit är ett projekt inom ramen för EU:s Erasmus+ program med syfte att utveckla kurser som kopplar geodata med BIM. Den svenska yrkeshögskolan Ocellus är en av de organisationer som driver projektet. Projektet är inne i sin slutfas och håller nu på att ta fram kursmaterial med fokus på integration mellan GIS och BIM.

Läs mer

Jenny Hylin är geodatastrateg på Stockholm Vatten och Avfall. Hon har lång erfarenhet från att arbeta med geodata och GIS inom offentlig sektor och av att utveckla och förbättra geodataanvändningen i verksamheten. Nu förstärker hon Geoforum Sveriges styrelse.

Läs mer