Den 14 maj hölls Geoforum Sveriges årsmöte där nya styrelseledamöter valdes in, däribland Josephine Nellerup som är stadsbyggnadstrateg i Malmö stad. Hon har ett starkt engagemang för strategiska stadsbyggnadsfrågor och har stor erfarenhet av att arbeta med samhällsplanering i nära dialog med alla berörda aktörer i staden.

Läs mer

Vid Geoforum Sveriges årsmöte 2019 valdes bland andra Julie Améen in i styrelsen. Julie har en bakgrund från IT- branschen med fokus på offentlig sektor och smarta städer och samhällen, ett av Geoforums fokusområden. Hon brinner för tekniska innovationer och att lösa samhällsutmaningar på ett hållbart sätt.

Läs mer

Den 10 maj tog energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman emot en rapport om OECDs utvärdering av hur myndighetssverige hanterar data för att effektivisera och utveckla verksamheten. Rapporten innehåller råd kring tydligare styrning, dataanvändning och öppna data för samverkan med datadrivna företag. OECD förelår bland annat att Sverige tillsätter en Chief Transformation Officer.

Läs mer