Hållbarhetsfrågorna har fått ökad betydelse i verksamheten och analys av geodata har potential att bidra till ännu större nytta på området i framtiden, framförallt när det gäller att möta klimatutmaningar och i hållbar samhällsutveckling. Det är några av slutsatserna från en färsk samhällsspaning och undersökning av hur verksamheter arbetar med geodata från Metria. 

Läs mer

AI för insamling av geodata, digitala tvillingar, registrering av 3D-fastigheter och implementation av informationsmodell för 3D-stadsmodeller. Flera projekt som rör geodata, och som involverar Geoforums medlemmar, har beviljats finansiering i innovationsprogrammet Smart Built Environments senaste utlysningar.

Läs mer