Vinnova har öppnat en utlysning som riktar sig till aktörer som vill mobilisera kring digitala lösningar på komplexa utmaningar inom samhällsbyggnad. Projekten är tänkta att fungera som en språngbräda till andra nationella och internationella utlysningar.

Läs mer