Regeringskansliet efterfrågar synpunkter på Boverkets rapport: (2021:25) Elektroniska original och långtidsbevarande av digitala detaljplaner. Geoforum Sverige har svarat på remissen och här kan du ta del av vårt yttrande. Vi ser positivt på rapportens förslag, men har lämnat några kommentarer.

Läs mer

I samband med Geoforums årsmöte den 28 april fick vi ta del av inspirerande presentationer på temat digitalisering och geodata för en bättre värld. Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar inledningstalade och därefter fick vi lyssna till Andreas Gyllenhammar, Sweco och Jenny Hylin, Stockholm Vatten och Avfall.

Läs mer

Boverket har fått ett nytt uppdrag av regeringen för att fortsätta verka för en effektiv och enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen i en digital miljö. Uppdraget ska redovisas senast januari 2023.

Läs mer