Idag, den 25 februari, fick Boverket regeringsuppdraget att fortsätta sitt arbete med att främja en enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen i en digital miljö. Det är mycket positivt för utvecklingen av en smartare samhällsbyggnadsprocess för ökad hållbarhet. Boverket ska bland annat lämna förslag på och genomföra de tekniska lösningar som behövs, titta på rättsliga hinder och föreslå hur planer ska utformas i en digital miljö.

Läs mer

I slutet av januari lanserades första versionen av den nationella geodataplattformen som ska ge tillgång till standardiserade data i en digital samhällsbyggnadsprocess. Lantmäteriet har nu upphandlat tio leverantörer som ska hjälpa till att testa och utveckla funktioner och processer för tillgängliggörande av digitala detaljplaner och byggnadsinformation samt lösningar för att kunna hantera digitala planbeskrivningar i plattformen. 

Läs mer

Vi har nu det stora nöjet att presentera RISE som ny medlem i Geoforum Sverige. RISE är ett forskningsinstitut som samlar en stor bredd av forskningsområden, testbäddar och demonstrationsmiljöer samt 2800 medarbetare. Vi ställde några frågor till Andreas Huss som är projektledare på RISE. Han ser Geoforum som ett naturligt forum för diskussion om digital samhällbyggnadsprocess. 

Läs mer

Vi är glada att få hälsa Arvidsjaurs kommun välkommen som medlem i Geoforum Sverige. Ännu en kommun förstärker alltså föreningens nätverk. Vi ställde tre korta frågor till Arvidsjaurs GIS-samordnare Erika Resin som jobbar på avdelningen Plan och mark på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Läs mer

Märta Stenevi (MP) är vår nya bostadsminister. Hon har nu besvarat riksdagsledamoten Lars Beckmans (M) skriftliga fråga om åtgärder för att handläggningstiderna för fastighetsbildning blir kortare och mer likartade i hela landet. Märta Stenevi hänvisar i sitt svar till regeringens pågående arbete med en digital samhällsbyggnadsprocess och välkomnar Riksrevisionens granskning av fastighetsbildningssystemet som inleddes i januari.

Läs mer