Öppna data skapar förutsättningar för snabbare digitalisering och ger samhällsnytta. En statlig utredning har nu lämnat förslag på hur direktivet om öppna data ska genomföras i svensk rätt och hur myndigheters arbete med att tillgängliggöra öppna data ska stöttas. Utredningen föreslår en ny öppna data-lag med bestämmelser om bland annat format på information och avgifter. Geoforum Sverige har länge drivit på för öppna geodata och nu är besluten nära.

Läs mer

Lars-Håkan Bengtsson är en av flera personer från Karlstads kommun som deltar på konferensen Arbeta smart inom planering och byggande för att få inspiration och hitta goda exempel till sin egen verksamhet. Vi ställde några frågor till honom för att höra var de står i digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen och vilka frågor de jobbar med.

Läs mer

Ramboll tog hem tre priser i kommunikationstävlingen Swedish Content Awards 2020 för sin kampanj Clean Air Initiative – Happy Commuter. I kampanjen används en kartering av luftkvalitet i Sveriges kommuner, en digital karttjänst som guidar pendlare till resvägen med renast luft och en produkt som hjälper kommuner att ta mer informerade beslut i stadsplaneringen och därmed ge invånarna bättre luft.

Läs mer

Lars Beckman (M) har ställt en skriftlig fråga till Finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund (MP) om arbetet för en digital samhällsbyggnadsprocess. Han frågar vad statsrådet avser att göra för att åstadkomma konkreta resultat och undanröja juridiska och organisatoriska hinder för att snabba på införandet av en digital samhällsbyggnadsprocess med tillgång till öppna geodata och fastighetsdata. Per Bolunds svar ger en bra bild av det arbete som gjorts i och med regeringsuppdragen till Lantmäteriet och Boverket. Han avslutar naturligtvis sitt svar med att han avser att fortsätta arbetet med att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen under denna mandatperiod.

Läs frågan och svaret här

 

Trähusföretagen ser vikten av den digitala konferensen Arbeta smart inom planering och byggande. En digital samhällsbyggnadsprocess skapar stora nyttor för Trähusföretagens medlemmar.

– Att arbeta smart genom en gemensam nationell digital samhällsbyggnadsprocess ger stora nyttor för våra medlemmar som producerar och bygger bostäder i hela landet. Konferensen Arbeta Smart är ett viktigt steg för att kunna minska handläggningstider för att få fram byggrätt, bygglov och fastighetsbildning, och leder oss också mot en enhetlig tolkning av regelverket, säger Gustaf Edgren, projektledare TMF, Trähusföretagen.

Läs mer