Lantmäteriet har levererat en delrapport till regeringen, där de föreslår att landets detaljplaner ska göras tillgängliga digitalt på en nationell plattform med ständigt uppdaterad information. På så vis kan företag planera och bygga mer kostnadseffektivt, myndigheternas handläggningstider kortas, risken för fel minskar och det blir lättare för privatpersoner att hitta information.

Läs mer

I årets första nyhetsbrev kan du bland annat läsa om vilka ministrar i den nya regeringen som blir ansvariga för frågor inom geodataområdet, innehållet på årets viktigaste mötesplats och Rymdstyrelsens nya strategi. Här hittar du också vårt medlemsbrev, lediga jobb och events inom geodataområdet. 

Läs mer

Analys av Susanne Nellemann Ek

Steg för steg har bilden klarnat av var våra medlemmars hjärtefrågor hamnar i den nya regeringen. Det blir nya ministrar och nya departement som kommer ansvara för geodatafrågor och digital samhällsbyggnadsprocess. Vad betyder det för framdriften i våra medlemmars hjärtefrågor? Ett bud på det ges här. 

Läs mer

Rymdstyrelsen har tagit fram en ny strategi, och du kan ta del av den här. Copernicus-programmet för miljöinformation, satsning på EUs satellitnavigationssystem Galileo och samhällsnytta med rymddata generellt tas upp i strategin. 

Läs mer