Genom att förenkla och förbättra utbyte av geodata mellan olika parter och integrera BIM-data, skapas potential för bättre samverkan inom processer för fysisk planering och fastighetsbildning. Detta jobbar man för inom projektet Leveransspecifikationer för Geodata-BIM. Projektet har nyligen haft ett remissmöte för att berätta om resultaten hittills och samla in synpunkter. 

Läs mer

Ökad användning av öppna data från kommuner kommer i framtiden att bli en viktig katalysator för innovation inom svenskt näringsliv. Kommunerna i Stockholms län och Tillväxtverket bjuder nu in till en tävling där utmaningen är att skapa den mest innovativa tjänsten eller produkten på öppna data från kommuner.
Läs mer

Innovationsmyndigheten Vinnova satsar nu på åtta nya datalabb som ska främja användning av data inom olika områden. Det gynnar utvecklingen inom artificiell intelligens (AI), som är beroende av stora datamängder. Fem av dessa datalabb handlar om geodata, som rymddata, skogsdata, marina data och trafikdata. 

Läs mer

Mapillary har skapat världens första behovsdrivna marknadsplats för att skapa gatuvybilder och kartdata. Kartproducenter i privat och offentlig sektor och andra organisationer kan i appen lägga upp uppdrag som vem som helst kan hjälpa till att slutföra. Det kan handla om att samla in nya bilddata eller att verifiera maskingenererad kartdata.

Läs mer

Lantmäteriet har regeringsuppdraget att identifiera vilka datamängder som ska klassas som särskilt värdefulla enligt det omarbetade EU-direktivet om öppna data och PSI. Dessa ska tillgängliggöras avgiftsfritt för att de kan bidra till stora samhällsekonomiska vinster. Lantmäteriet efterfrågar nu branschens inspel i arbetet med att peka ut dessa "high-value-data" bland annat. 

Läs mer