Standardisering av digital samhällsbyggnadsinformation pågår för fullt både nationellt och internationellt, men det finns behov av bättre koordinering och samverkan. Därför startar Smart Built Environment ett projekt med målet att få fram en nationell strategi för hur sektorns olika aktörer ska jobba tillsammans med dessa viktiga frågor.

Läs mer

Smart Built Environments styrelse har nyligen ställt sig bakom tre nya projektförslag inom temaområde Informationsinfrastruktur. Projekten handlar om delning av data, nationella riktlinjer för BIM och geodata samt att hjälpa kommuner att komma igång med digitalisering inom samhällsbyggnadssektorn. 

Läs mer

Analys av Susanne Nellemann Ek

Geoforum Sverige var inbjudna till Lantmäteriets dialogmöte i augusti om arbetet för en smartare samhällsbyggnadsprocess. Vad är det vi har framför oss? Vad säger de ansvariga myndigheterna Lantmäteriet och Boverket? Och hur får vi med kommunerna?

Läs mer

Geoforum Sveriges engagemang inom smarta och hållbara städer med invånarna i centrum gör att vi stöttar Viable Cities och nu dessutom är medlemmar. Genom att bygga på Sveriges styrkor inom forskning, innovation och entreprenörsskap jobbar detta strategiska innovationsprogram för att uppnå målet klimatneutrala städer 2030.

Läs mer