Lantmäteriet bjuder in till workshoppar om hur vi tillsammans kan ta tillvara alla de möjligheter som en digital samhällsbyggnadsprocess ger morgondagens Sverige. Syftet med träffarna är att samla in tankar och idéer från personer i ledande befattning inom kommunal samhällsbyggnad, ge inspiration genom goda exempel och diskutera arbetet framåt med digitalisering.

Läs mer

Naturvårdsverket släpper information om Sveriges skyddade områden i kartverktyg hos Naturvårdsverket och Länsstyrelserna och som öppna data. Information om exempelvis cykelleder, vandringsleder, toaletter och andra besöksanläggningar kan nu visas på webbplatser, kartor eller i appar. Dessa data är fria att använda i egna applikationer och gör det enklare för besökare att hitta skyddade områden och se vilka leder och anordningar som finns i området.

Läs mer