Nu finns möjlighet att söka finansiering för att stärka samarbetet och flyttbarheten i värdefulla dataset. Dataseten ska finnas inom geospatiala data, jordobservation och miljö, meteorologiska data, statistik, företag och företagsägande eller mobilitet. Utlysningen är en del av programmet för ett digitalt Europa och Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) är nationellt kontaktorgan för programmet.

Läs mer

Artificiell intelligens, AI, har stor potential att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Men för att vi ska kunna realisera potentialen är en grundförutsättning att vi har aktuell och kvalitativ geodata. Vad är egentligen AI? Vilka exempel på tillämpningar finns det? Hur kan AI hjälpa till att producera den geodata som krävs? Marcus Weiland, delprojektledare i Smart Built Environments satsning på AI i samhällsbyggandet går igenom grunderna.

Läs mer