Har ditt företag behov av specialistkompetens? Vill ni delta i ett samarbete som bidrar till utveckling och innovation inom geografisk information? Företagsforskarskolan MapIT söker företag som vill samarbeta. Medverkande företag kan få bidrag till att anställa eller vidareutbilda medarbetare till framtidens nyckelpersoner och samtidigt stärka företagets konkurrenskraft.

Läs mer