Dålig och osäker kvalitet på digitala fastighetsgränser är en stor utmaning i digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen. I Geoforum Sveriges nya podd Positionspodden fördjupar vi oss i frågan tillsammans med personer från olika delar av branschen. Nu finns alla fyra avsnitt om digitala fastighetsgränser ute – lyssna här!

Läs mer

Det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment har öppnat en ny utlysning för hållbar utveckling av samhällsbyggandet. Projekten som söker ska genom digitalisering och industrialisering bidra till ett mer resurseffektivt och hållbart samhällsbyggande. Ansökningar kan adressera såväl processer, samarbetsformer och affärsmodeller som teknik.

Läs mer

Digitaliseringen ger stora möjligheter till hållbar utveckling av skog och landsbygd. Potentialen till innovation är stor, och innovation behövs för att klara de utmaningarna världen står inför. Patrik André, digitaliseringsstrateg på Skogsstyrelsen, och moderator på Geoforums senaste webbinarium på temat, berättar mer.

Läs mer

Har du en utmaning inom samhällsbyggnad och vill undersöka möjligheterna att tackla den med AI? Har du tillgång till data om denna utmaning? Projektet Kraftsamling AI i samhällsbyggandet har då ett erbjudande till dig och din organisation.

Läs mer