För att stötta Sveriges kommuner att komma igång med digitaliseringsarbetet inom samhällsbyggnadsprocessen har Lantmäteriet tagit fram ett workshop-material kallat Digibarometern. Digibarometern är uppbyggd så att kommunen kan genomföra den på egen hand, men Lantmäteriet erbjuder även stöd i form av coachning för kommunens workshopledare eller genom att på plats agera workshopledare och stå för en del av omvärldsbevakningen.

Läs mer

Analys av Susanne Nellemann Ek

Stefan Löfven var inte i Almedalen. Det är synd. Almedalen har utvecklats till en arena där alla aktörer finns representerade under ett antal dagar. Politikerna, offentliga sektorn, forskarvärlden, föreningar och företagen samtalar. Aktörerna vill ta ansvar för sin del av samhällsuppgiften och möts på och utanför scener för att diskutera och kanske etablera samarbeten. Och alla arrangemang är öppna och kostnadsfria.

Läs mer

Analys av Susanne Nellemann Ek

När jag besökte Almedalen för första gången för Geoforum år 2015 så var öppna data och värdet av öppna geodata något som ett antal myndigheter presenterade på sina scener. Fyra år senare, när Almedalsveckan 2019 ska summeras, kan jag konstatera att frågan om öppna data avancerat och nu finns på makthavarnas bord.

Läs mer

Swecos vd och koncernchef Åsa Bergman har utsetts till ledamot i Nationella innovationsrådet, av rådets ordförande statsminister Stefan Löfven. Med bland ledamöterna finns bland andra även Hans Westlund som är professor i urbana och regionala studier vid KTH samt professor i entreprenörskap vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping samt Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Läs mer

Samhällsbyggnadsverksamheterna i kommunerna Köping, Arboga och Kungsör har tagit fram en gemensam karttjänst som visar ledig mark och exploateringsområden i alla tre kommunerna. Kartan har den senaste tekniken med tjänster som alltid använder uppdaterad information. Samma levande karta finns på de tre kommunernas hemsidor.

Läs mer