När det nationella AI-uppdraget nu slutrapporterar är slutsatsen att det behövs mer för att kunna realisera nyttorna med AI inom offentlig sektor. Ett av förslagen på åtgärder är att tillgängliggöra en gemensam infrastruktur för utveckling och förvaltning av AI-drivna tjänster inom offentlig sektor.

Läs mer

Boverket har publicerat en begreppsbank som samlar termer och begrepp kopplat till plan och bygglagen, PBL. Syftet är att underlätta för alla som använder sig av samhällsbyggnadstermer genom att bidra till en enhetlig terminologi.

Läs mer

En digital tvilling är en tredimensionell kopia av något som finns i verkligheten, till exempel en byggnad, en tunnel eller en hel stad. Utvecklingen går snabbt framåt och potentialen är stor. I ett nytt initiativ inom mötesplatsen AI Arena, som Geoforum är med och driver, träffas olika aktörer som arbetar med digitala tvillingar för att dela kunskap, erfarenheter och idéer. Ann-Kristin Belkert, projektledare berättar mer.

Läs mer

Vill du lära dig mer om AI inom samhällsbyggnad? I AI Arenas kunskapsbank hittar du inspiration och goda exempel på användning av AI i samhällsbyggnadssektorn. Här finns inspelningarna från våra populära AI-luncher om till exempel AI inom stadsplanering, fastighetsförvaltning och framtidens mobilitet. Geoforum Sverige driver mötesplatsen AI Arena tillsammans med BIM Alliance och FPX.

Till AI Arena