Nu kan vi presentera den goda nyheten att Geoforum Sverige har utsett Sofi Almqvist till ny vd. Hon är idag enhetschef på exploateringskontoret i Stockholms stad, och vice ordförande i Föreningen Sveriges Stadsbyggare.

Läs mer

I höstens andra nyhetsbrev kan du bland annat läsa om debatter om geodata i riksdagen, Geoforums medlemsundersökning, om synpunkter till uppdatering av den nationella geodatastrategin, resultat från innovationsprojekt som rör geodataområdet, och mycket mer. 

Läs mer

Luftföroreningar syns ofta inte, men påverkar ändå våra liv. Ramboll har med sin nya produkt Shair gjort det möjligt att visualisera luftkvalitet i realtid och på så sätt synliggöra luftföroreningarna med möjligheten att förbättra den.

Läs mer

Finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund (MP) har fått stå till svars i två interpellationsdebatter på tema geodata den 22 oktober. Frågorna var vilka åtgärder han kommer vidta för att förbättra det offentliga åtagandet inom geodata och införa öppna geodata för att möjliggöra nödvändiga effektiviseringsvinster samt vad han tänker göra för att korta handläggningstiderna för bygglov och fastighetsbildning i landet. Lennart Sjögren, tillförordnad vd för Geoforum, lyfter viktiga delar i interpellationsdebatterna och vikten av beslut inom dessa frågor, för Geoforum Sveriges medlemmar.

Läs mer

Geodatarådet arbetar för långsiktig kompetensförsörjning inom geodataområdet. Nu genomförs en enkätundersökning för att få en bild av behovet av professurer, doktorander och nyutexaminerade inom 5 år. Ni som har behov av personal inom området kan bidra till arbetet genom att svara på denna enkät senast den 31 oktober.

Läs mer

Branschkalender

nyhetsbrev platta kaffekopp

lediga jobb, medarbetare vid dator

bli medlem händer med pusselbitar

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo