Kommunsamverkan inom geodataområdet är inget nytt, och sedan 2018 är det lättare för kommuner att samverka fullt ut inom ett område. Nu meddelar Värmdö och Nacka kommun att de tecknat ett samverkansavtal gällande mät- och kartverksamheter. Målet är en förbättrad medborgarservice genom att leveranstider och handläggningstider minskar när kommunerna samordnar sina resurser.

Läs mer

UC ger årligen ut en branschrapport för företag inom GIS-branschen, som UC uttrycker det. I rapporten för verksamhetsåret 2019 redovisas det ekonomiska resultat för 39 privata och statliga företag. Geoforum ger en kort sammanfattning och kommenterar.

Läs mer

Det pågår ett intensivt arbete inom Lantmäteriets regeringsuppdrag för en smartare samhällsbyggnadsprocess. Här kan du läsa den senaste informationen från Lantmäteriet när det gäller digitala detaljplaner. Den 1 januari kommer specifikationer finnas på plats och kommunerna ska då kunna leverera detaljplaner till en nationell plattform. Från och med detta datum är kommunerna också informationsansvarig myndighet för detaljplaner enligt Inspire.

Läs mer

Den 5-6 december avgjordes årets Hack for Sweden 365. Den vinnande lösningen är en app som kan användas av den mindre teknikvana skogsägaren i kampen mot granbarkborren. De tävlande fick använda sig av satellitdata och andra öppna data, via API, från de tre myndigheterna som står bakom hackets utmaning.

Läs mer

I samarbete med andra myndigheter har Lantmäteriet arbetat för att öka kunskapen och förståelsen hos politiker, ledare och tjänstemän i kommuner om digitaliseringens möjligheter i plan- och byggprocessen. Inte mindre än 273 av landets kommuner har mötts av kompetenssatsningen. Regeringsuppdraget har nu slutrapporterats och Lantmäteriet hoppas på en fortsättning.

Läs mer