Formas utlyser upp till 120 miljoner kronor till forskningsprojekt för att stärka städernas och landsbygdernas förutsättningar att utveckla socialt och ekologiskt hållbara vistelsemiljöer. Teman är till exempel Blågrön infrastruktur ochTransportsystem för alla. Ett webbinarium om utlysningen hålls 24 april.

Läs mer

Den 4 april godkände Europaparlamentet direktivet om öppna data och information från den offentliga sektorn. Det kommer i hög grad att förbättra tillgången till och användningen av offentliga och offentligt finansierade data, vilket i sin tur kommer att bidra till utvecklingen av dataintensiv teknik. För regeringen är detta ytterligare ett skäl att prioritera reformer som tillgängliggör geodata som öppna data.

Läs mer

För att genomföra en fullständig uppbyggnad av en europeisk infrastruktur för geodata är det nu stort fokus på prioriterade datamängder inom Inspire. Arbetet med införandet av direktivet – att tillgängliggöra geodata – går för långsamt enligt EU-kommissionen. Genom att utse prioriterade datamängder är förhoppningen att medlemsstaterna ska snabba på publiceringen av dessa geodata.

Läs mer

Sedan hösten 2018 ska länsstyrelserna i Sverige ta fram handlingsplaner för grön infrastruktur. Det kräver kartläggning av vilka naturtyper som finns i kommunerna. I ett pilotprojekt för Södertälje kommun samarbetar Sweco och Stockholms universitet för att kartlägga biotoper med hjälp av automatiska metoder och flygbildstolkning i 3D, istället för traditionellt tidskrävande fältarbete.

Läs mer

Fredrik Nylén har utsetts till ny vd för Agima Management AB och Jan Zakariasson, tidigare vd, övergår till en ny roll som arbetande styrelseordförande i bolaget. 

– Jag har följt Agima under en längre tid och är imponerad av deras passion, kundfokus och framåtanda. Det ska bli riktigt spännande att lära känna alla medarbetare, våra kunder och tillsammans se hur vi kan fortsätta utveckla varandra, verksamheter och samhället, säger Fredrik Nylén.

Läs mer