Vid Geoforum Sveriges årsmöte den 21 april valdes en ny styrelse. Vi är mycket glada över att kunna presentera Jin Moen, programchef för IoT Sverige, som en av fem nya styrelseledamöter. Hon är civilingenjör i teknisk fysik och teknologie doktor i människa-datorinteraktion, och har tidigare bland annat drivit eget företag i datorspelsbranschen, jobbat på RISE och varit samverkansledare vid Uppsala universitet Innovation.

Läs mer

Transportstyrelsen har tagit fram förslag till ändring av myndighetens föreskrifter om avgifter. Förslaget gäller bland annat drönarflygningar och dessa avgifter kommer att ingå i den nya lagen som gäller från 1 juli. Geoforum Sverige har svarat på remissen och lyfter bland annat avsaknaden av konsekvensanalys för offentlig verksamhet. Risken är att förslaget leder till begränsningar i användning av drönare i kommuner och statliga myndigheter, med minskad samhällsnytta som följd.

Läs mer

Nu har Boverket skickat ut sitt förslag på föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning och tillhörande konsekvensbeskrivning på remiss. Synpunkter ska lämnas senast den 24 juli 2020. Geoforum Sverige ska svara på remissen och kommer att hålla en digital workshop med medlemmar som vill engagera sig. Hör av dig till oss om du är intresserad av att delta.

Läs förslagen på boverket.se

Nu finns det en slutrapport och informationsmaterial från projektet Info Spread som drivits inom innovationsprogrammet Smart Built Environment. Projektet handlar om kommunikations- och utbildningsinsatser för att sprida resultaten från projektet Smart planering för byggande och om test av en metod för 3D-modellbaserad bygglovsansökan. Resultatet från Info Spreads studier visar att det finns ett stort behov av kunskapsspridning av resultat från innovationsprojekt.

Läs mer

Data är guld i vårt digitala samhälle. Därför vill DIGG att Sverige samordnar svensk datapolitik, inför öppenhet som standard och avskaffar avgifterna för särskilt värdefulla datamängder. Det är bara några av punkterna i DIGGs förslag till handlingsplan för öppna data som regeringen nu tagit emot. Målet är att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

Branschkalender

nyhetsbrev platta kaffekopp

Geodata i media

Hittade inte flödet

lediga jobb, medarbetare vid dator

bli medlem händer med pusselbitar

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo