Vi har det stora nöjet att presentera Elena Fersman som en av huvudtalarna på Smarta städer 2018. Elena Fersman är forskningschef inom området artificiell intelligens och automation på Ericsson Research och adjungerad professor i cyberfysiska system på KTH. På Smarta städer håller hon ett keynote om AI-teknologi och digitalisering, och hur det påverkar hur vi lever och verkar i våra städer.

Läs mer

I detta nyhetsbrev från Geoforum Sverige kan du bland annat läsa om att Danmark är först i världen med att släppa högupplösta snedbilder som öppna data, en ny strategi för Rymdstyrelsen och att CNBC uppmärksammat att Göteborg är först med stadsplanering för självkörande fordon. Här hittar du också vår ordförandes brev till er medlemmar om Smarta städer och du kan se vilka lediga tjänster det finns. Trevlig läsning!

Läs mer

MSB har ett regeringsuppdrag att stärka beredskapen för framtida omfattande skogsbränder. Nu har myndigheten lämnat in den första delrapporten av tre om hur beredskapen att hantera svåra skogbränder kan förbättras redan till sommaren 2019. Fördelarna med öppna data har inte lyfts fram. 

Läs mer

En av Geoforum Sveriges nyaste medlemmar är drönarföretaget Blaven Skyetech. Här kan du läsa mer om verksamheten och vad ägaren ser för medlemsnytta och uppgifter för Geoforum.

– Geoforums arbete att verka för öppna geodata är oerhört viktigt och något som vi alla är vinnare i, menar Mårten Hjärtenfalk, ägare och vd för Blaven Skyetech.

Läs mer

Rymdstyrelsens generaldirektör Anna Rathsman har startat upp arbetet med en ny strategi. Geoforum är inbjudna att bidra och strax efter årsskiftet ska strategin vara klar.

För Geoforums medlemmar ökar behoven av realtidsdata och där är satellitdata en ovärderlig källa. Det är därför viktigt att säkra att satellitdata är öppna, kvalitetssäkrade och lätta att använda. Mycket pengar har investerats i satelliter som nu är uppe och producerar gigantiska mängder geodata. Nu är det viktigt att investera i en användarvänlig distribuering av satellitdata. Det blir A och O framöver.

Läs mer