Idag publiceras tidningen "Arbeta Smart inom planering och byggande" från Geoforum Sverige. Med denna tidning vill vi öka kunskapen hos beslutsfattare i kommunerna om varför de ska dela med sig av sina data kostnadsfritt. Särskilt viktigt är att kommunens kartor och kartdata görs tillgängliga, fritt och utan kostnader. Läs vår bilaga som nu delas ut i Almedalen och runt om på Sveriges kommuner i Dagens Samhälle.

Läs mer

För två år sedan överlämnade Geodatarådet skrivelsen Sverige behöver öppna data till Näringsdepartementet. Det saknas fortfarande öppna geodata som är till stor nytta för samhället. Nu har Geodatarådet, med Lantmäteriet i spetsen, skickat ett nytt brev för att uppmärksamma regeringen om behovet av en ny finansieringsmodell för att kunna öppna upp Lantmäteriets geodata.

Läs mer

Geoforum Sveriges senaste nyhetsbrev innehåller bland annat en guide till intressanta seminarier i Almedalen, nyheter om digitaliseringspolitik med koppling till geodata, det senaste från ett gäng kommuner, klara talare på Smarta städer 2018, info om Lantmäteriets arbete för ett nationellt planregister och Nellemann på bloggen.

Läs mer

Kommunernas kart- och geodata-avdelningar arbetar med att ge GIS-stöd till förvaltningarnas verksamhet, förbättra medborgarnas tillgång till information och effektivisera geodatainsamling. Här läser du till exempel om medborgardialog med 3D-kartor och VR i Stockholm, Göteborg och Alingsås samt en ny karttjänst i Landskrona. 

Läs mer

Geoforum Sverige presenterar din guide i Almedalen: seminarier, föreläsningar och events som fokuserar på användning av geodata, hur vi bygger framtidens smarta städer, arbetet för öppna data och hur vi skapar digitala samhällsbyggnadsprocesser.

Läs mer