Satellitnavigeringssystemet Galileo ger oss positionsbestämning med meterprecision. Ett företag som använder sig av systemet är Geoforums medlem SCIOR Geomanagement AB. För att öka exaktheten i positioneringen, till centimeternivå, tar de hjälp av Galileo-aktiverade mottagare. The European GNSS Agency skriver om det svenska företagets framgångar på sin webb.

Läs mer

Boverket har skickat ut sitt förslag på föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning och tillhörande konsekvensbeskrivning på remiss. Geoforum Sverige ska svara på remissen och bjuder nu in till en workshop i Zoom den 15 juni om Boverkets förslag. Här blir du insatt i förslaget och får chans att diskutera det med andra samt ge input till Geoforums svar!

Läs mer

Cykelprofilen Lars Strömgren blir ny vd i Samhällsbyggarna. Han kommer närmast från Cykelfrämjandet och har en bred bakgrund inom samhällsplanering, management consulting, ekonomi och pr. Samhällsbyggarna står inför ett viktigt förändringsarbete där Lars kompetens, erfarenheter och nätverk passar in väl, enligt Samhällsbyggarnas styrelseordförande.

Läs mer

Målet med Region Gotlands projekt DiSa är en sömlös digital samhällsbyggnadsprocess, som underlättar företagens ärendehantering och bidrar till en jämställd, öppen och hållbar plan- och byggprocess. Är du nyfiken på deras arbete kan du nu enkelt ta del av projektets framsteg och slutmål inom alla delprojekten. Det handlar till exempel om digitala detaljplaner, digitala översiktsplaner, 3D-visualisering och en karttjänst på webben.

Läs mer