Smart Built Environment har nu öppnat sin åttonde utlysning. Innovationsprogrammet utlyser medel för projekt som adresserar de globala hållbarhetsutmaningarna och bidrar till innovationer kopplade till processer, samarbetsformer, affärsmodeller och teknik inom samhällsbyggnadssektorn. Utlysningen har en budget på upp till 30 miljoner kronor.

Läs mer

Allt fler kommuner öppnar upp delar av sina geodata. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har nu publicerat resultatet av en enkätundersökning som ställts till Sveriges kommuner om deras tillhandahållande av öppna geodata.

Läs mer

På Digitaliseringsmässan som gick av stapeln den 12-14 november delades priset Sveriges Digitaliseringskommun ut. Där utsågs kommunen som har lyckats bäst med att använda digitaliseringens möjligheter för att utveckla verksamheterna, demokratin och kommunen som helhet. Lidingö stad utsågs till vinnare på mässans invigningsgala. Av de nominerade kommunerna var samtliga finalister medlemmar i Geoforum.

Läs mer

Samhällsbyggnadssektorns inspel till regeringens forskningsproposition har nu lämnats in av IQ Samhällsbyggnad. Geoforum Sverige har som medlem i IQ Samhällsbyggnad gett input till viktiga delar att lyfta, med fokus på digitaliseringen. 

Läs mer