Vinnova satsar nu stort och långsiktigt på ett Chalmersbaserat kompetenscentrum som ska leda utvecklingen inom digitala tvillingar av städer. Centrumet kommer att utveckla konceptet och lyfta det bortom ren visualisering. Flera olika forskningsdiscipliner och aktörer kommer att samverka.

Läs mer

Sommarens första nyhetsbrev är fullmatat med intressanta nyheter. Du kan till exempel ta del av en guide till Almedalens events som handlar om användning av geodata, hur vi skapar framtidens smarta och hållbara städer, arbetet för öppna data och digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen. Här läser du också om nya styrelseledamöter, Geoforums remissvar på Boverkets förslag till nya regler för detaljplaner, vad som hände på seminariet om öppna data och Sveriges största drönarkonferens som vi arrangerar.

Läs mer

Geoforum Sverige bjöd för tredje året i rad in till seminarium med genomlysning av utvecklingen av öppna geodata. Även i år deltog en riksdagsledamot – Civilutskottets vice ordförande Larry Söder (KD) som tog del av dagen och gav sin syn på saken.

Geoforums vd Susanne Nellemann Ek inledde dagen med att poängtera att för en framtid där digitalisering och artificiell intelligens förändrar arbetsprocesser och samhället – krävs att vi ökar investeringarna för att säkra datakvaliteten. 80 procent av AI handlar om att ha tillgång till bra data.

Läs mer

Lantmäteriet har ett regeringsuppdrag att identifiera vilka datamängder som borde klassas som värdefulla data i EU-direktivet om öppna data. Geodatasektorns input är efterfrågad. I höst kommer det att finnas ett antal tillfällen då du kan bidra i arbetet med att identifiera värdefulla data som borde tillgängliggöras.

Läs mer

Ta del av och tyck till om Geoforum Sveriges yttrande över nya regler från Boverket. De nya reglerna ska skapa förutsättningar för digital planinformation. Geoforum anser att förslaget har tappat fokus på att snabba upp kommunernas digitaliseringsutveckling, till att handla om att hårt styra administrativ formalia kring detaljplanens dokument utifrån ett pappers- och pdf-perspektiv. 

Läs mer