Fastighetsbildningsprocessen är ett strategiskt och viktigt verktyg för kommunernas utveckling. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har nu publicerat en rapport med syfte att ge inspel till Lantmäteriets pågående regeringsuppdrag om digitalisering inom fastighetsbildningsverksamheten.

Läs mer

Värmdö kommun samverkar med Lantmäteriet för att förbättra redovisningen av fastighetsgränserna i den digitala registerkartan. Med anledning av det har Värmdös kart- och mätchef Malin Sträng tagit initiativ till ett projekt där drönare används för att mäta in fastighetsgränser. I projektet får kommunen hjälp av företagen VA-utveckling och LE 34.

Läs mer

Lantmäteriet har flera pågående regeringsuppdrag för en smartare samhällsbyggnadsprocess, varav ett handlar om hur digitaliseringen kan stärka fastighetsbildningsprocessen. Den 12 november arrangerar Samhällsbyggarna ett digitalt frukostseminarium på tema Färdplan digital fastighetsbildning där Geoforum Sveriges ordförande Jenny Carlstedt är en av deltagarna i expertpanelen.

Läs mer

Vill du veta mer om hur du och din organisation kan komma igång med öppna data? Projektet Ökad användning av öppna data i Stockholmsregionen (ÖDIS) avslutas i december och bjuder in till ett webbinarium den 30 november för att dela resultat, lärdomar och tips om arbete med öppna data. 

Läs mer