Artificiell intelligens ger stora möjligheter till ökad effektivitet, kvalitet och hållbarhet inom samhällsbyggandet. Geoforum Sverige är en av arrangörerna till AI Arena, en mötesplats som under det senaste året etablerat sig som ett viktigt forum för att accelerera AI-tillämpning inom samhällsbyggnadssektorn. Nu tar vi nästa steg och utökar verksamheten med att även erbjuda organisationer handfast stöd i att komma i gång med AI-tillämpning.

Läs mer

Har ditt företag behov av specialistkompetens? Vill ni delta i ett samarbete som bidrar till utveckling och innovation inom geografisk information? Företagsforskarskolan MapIT söker företag som vill samarbeta. Medverkande företag kan få bidrag till att anställa eller vidareutbilda medarbetare till framtidens nyckelpersoner och samtidigt stärka företagets konkurrenskraft.

Läs mer