Demonstration för livskraftiga städer är Viable Cities andra utlysning. Här välkomnas förslag som utgår från ett holistiskt perspektiv på staden som nyttjar digitalisering och medborgarengagemang för att påskynda omställningen till ett resurseffektivt och fossilfritt samhälle. Fram till 15 oktober 2018 kan ni söka projektpengar. 

Läs mer

För att effektivisera samhällsbyggnadsprocessen har regeringen beslutat att ge Boverket och Lantmäteriet uppdrag att ta fram tidplaner som visar när myndigheterna kommer att genomföra sina satsningar som bidrar till detta. Regeringens målsättning är att grundkartor ska tas fram enligt en standard från och med januari 2021. I början av september bör vi kunna ta del av myndigheternas tidplaner.

Läs mer


Nu kan vi stolt presentera vår första keynotetalare på Smarta städer 2018: Sepehr Mousavi. Förra året hamnade Sepehr Mousavi på listan över världens 50 mest inflytelserika ledare för smarta städer – en utmärkelse som delas ut av organisationen World CSR Day. Sepehr är hållbarhetsstrateg på Plantagon, företaget som skapar smarta odlingslösningar för städer, och ordförande för SIS kommitté Hållbara smarta städer och samhällen. Han är även medlem i ISO-gruppen Sustainable cities and communities och deltar i den europeiska standardiseringskommitténs (CEN) arbete med hållbara städer.

Håll utkik efter fler nya talare på smartastader.com

Geodata är ett viktigt verktyg i kampen mot skogsbränderna. I samband med bränder runt om i landet under den torra och varma sommaren har Lantmäteriet bidragit med GIS-kunskap som haft en betydande roll i arbetet med att släcka och få stopp på brändernas spridning. GIS och geodata har varit en självklar del i säkerhetsarbetet och fungerat som stöd till räddningstjänst, polis, militär, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Länsstyrelsen och andra involverade aktörer.

Läs mer