Det stiftelseägda bolaget Ramboll Sverige AB är Geoforum Sveriges nyaste medlem. Ramboll arbetar med teknikens hjälp för att förbättra vardagen och världen i form av design av framtidens städer och samhällen. Här läser du mer om bolaget och en intervju med affärsutvecklaren Ante Erixon om Rambolls medlemskap i Geoforum Sverige.

Läs mer

Den 10 maj tog energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman emot en rapport om OECDs utvärdering av hur myndighetssverige hanterar data för att effektivisera och utveckla verksamheten. Rapporten innehåller råd kring tydligare styrning, dataanvändning och öppna data för samverkan med datadrivna företag. OECD förelår bland annat att Sverige tillsätter en Chief Transformation Officer.

Läs mer

I detta nyhetsbrev kan du bland annat läsa om Geoforums medlemsdag, årets drönarkonferens i nytt samarbete, öppnadata-politik, säsongens mötesplatser, Arbeta smart inom planering & byggande 2020, Sveriges smartaste städer och flera andra artiklar med koppling till digital samhällsbyggnadsprocess.

Läs mer