Från 1 juli 2020 gäller nya drönarregler inom hela EU. Bakgrunden till de nya reglerna är att antalet drönare i luftrummet väntas öka, vilket ställer krav på både utveckling av själva drönarna och säkerheten i luftrummet. Här läser du om förändringarna.

Läs mer

Vinnova finansierar sex projekt som ska utveckla digitala tjänster som ökar medborgarnas engagemang, inflytande och insyn i offentlig förvaltning. Två av dem ökar medborgarinflytandet i stadsbyggandet. Utlysningen Civic tech är öppen för nya ansökningar till slutet av augusti.

Läs mer

Coronaviruset gör att vår rörlighet begränsas och att tillgängligheten till viktiga samhällsfunktioner reduceras. KTH genomför nu en enkätundersökning om invånares förändrade rörelsemönster i Stockholm, Uppsala och Göteborg. Detta ska ge underlag till forskning om hur staden fungerar i en krissituation. 

Läs mer

KK-stiftelsen har beviljat Högskolan i Gävle 1,7 miljoner kronor för att utveckla de två sista åren av det nya civilingenjörsprogrammet med fokus på geodata. Näringslivsmedverkan är en förutsättning för framgångsrik utveckling av utbildningen. Vill ditt företag bidra?

Läs mer

Branschkalender

nyhetsbrev platta kaffekopp

Geodata i media

Hittade inte flödet

lediga jobb, medarbetare vid dator

bli medlem händer med pusselbitar

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo