Nu finns det en ny digital handbok som ger konkreta tips och råd till landets kommuner i arbetet med att digitalisera och vektorisera nya och gamla detaljplaner. Handboken är framtagen av projektet DigSam, Digital Samhällsbyggnadsprocess, som drivs inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment.

Läs mer

Rätt använd kan digitaliseringen bana väg för ett fossilfritt Sverige. För att underlätta bör regeringen tillsätta en snabbutredning för att avgöra hur värdefulla data kan göras tillgänglig för entreprenörer. Det skriver företrädare för digitaliseringskonsultbranschen tillsammans med Fossilfritt Sveriges Svante Axelsson i en debattartikel i Dagens industri.

Läs mer

Nu startar arbetet med att forma innehållet i nya temaområde Informationsinfrastuktur inom Smart Built Environment. Ta chansen att påverka och medverka! Under maj hålls tre workshoppar om ”Den obrutna informationskedjan” i plan-, bygg- och förvaltningsskedet. Resultatet från dessa kommer sedan att analyseras och bearbetas till ett förslag som skickas ut på remiss.

Läs mer

Den 19 och 20 mars samlade vi aktörer från hela samhällbyggnadssektorn på Kistamässan i Stockholm. Syftet med konferensen var att dela erfarenheter om hur man använder digitala verktyg för att bygga hållbara städer och en hållbar landsbygd. Nära 1100 personer deltog under de två dagarna.

– Med denna mötesplats ville vi skapa förståelse för sammanhang, helhetsperspektiv och betydelse av samarbete i den samhällsbyggnadsprocess och teknikutveckling vi alla är en del av. För att komma framåt och ta tillvara på digitaliseringens kraft måste vi förändra vårt arbetssätt och det kan vi inte göra var för sig – hela sektorn behöver mötas och börja jobba på ett nytt sätt tillsammans, säger Susanne Nellemann Ek, vd Geoforum Sverige.

Läs mer

Jobbar du med eller är du intresserad av opensource-program för att hantera och analysera geodata? Den största internationella konferensen inom området, Free and Open Source Software for Geospatial, FOSS4G, arrangeras vart annat år i Europa, och i augusti går den av stapeln i Bukarest. Nu finns programmet tillgängligt på webben.

Läs mer