Kommunernas kart- och geodata-avdelningar arbetar med att ge GIS-stöd till förvaltningarnas verksamhet, förbättra medborgarnas tillgång till information och effektivisera geodatainsamling. Här läser du till exempel om medborgardialog med 3D-kartor och VR i Stockholm, Göteborg och Alingsås samt en ny karttjänst i Landskrona. 

Läs mer

Geoforum Sverige presenterar din guide i Almedalen: seminarier, föreläsningar och events som fokuserar på användning av geodata, hur vi bygger framtidens smarta städer, arbetet för öppna data och hur vi skapar digitala samhällsbyggnadsprocesser.

Läs mer

Nu börjar programmet för konferensen Smarta städer 2018 att ta form! Den 28-29 november kan du ta del av aktuella initiativ och projekt där ny teknologi används för att säkra utvecklingen av våra smarta och hållbara samhällen i Sverige. Teman för konferensen är urban mobilitet, medskapande medborgare, trygga samhällen och hållbar energianvändning. Här hittar du klara programpunkter.

Läs mer

Position – för digitalt samhällsbyggande 2030 är en mötesplats för lärande, inspiration och samverkan. Den 19-20 mars 2019 för vi dialog om hur vi, på bästa sätt med digitala verktyg och processer, kan skapa hållbara städer och en hållbar landsbygd. Här lyfter vi fram de goda exemplen. Vilka kan du bidra med? Förslag på presentationer kan nu lämnas till och med 15 september.

Läs mer

Vilka är nyttorna med ett nationellt tillgängliggörande av digitala detaljplaner? Och vilka förmågor och funktioner är viktiga att ta med som krav i det arbetet? Det var två av frågorna som diskuterades under den workshop som Lantmäteriet arrangerade som ett första steg i det fortsatta arbetet med uppdraget Digitalt först som ska bidra till en smartare samhällsbyggnadsprocess.

Läs mer