I samband med Geoforums årsmöte den 28 april fick vi ta del av inspirerande presentationer på temat digitalisering och geodata för en bättre värld. Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar inledningstalade och därefter fick vi lyssna till Andreas Gyllenhammar, Sweco och Jenny Hylin, Stockholm Vatten och Avfall.

Läs mer

Boverket har fått ett nytt uppdrag av regeringen för att fortsätta verka för en effektiv och enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen i en digital miljö. Uppdraget ska redovisas senast januari 2023.

Läs mer

Vi är glada att välkomna företaget Fastighetsloggen som ny medlem i Geoforum Sverige. Vi ställde några frågor till Martin Tannefors, produktansvarig på Fastighetsloggen, om vilken nytta de ser med medlemskapet och vad som händer hos dem.

Läs mer

Vid Geoforum Sveriges årsmöte den 28 april valdes en ny styrelse med Patrik André som ny ordförande. Vid årsmötet valdes också tre nya styrelseledamöter: Malin Sträng, Avdelningschef Kart och GIS Värmdö kommun, Eric Hjelmestam, Vd MetaSolutions och Åsa Jadelius, Digitaliseringsstrateg Sundsvalls kommun. Vi hälsar dem varmt välkomna!

Läs mer