Botkyrka har tillgängliggjort alla sina detaljplaner i digitalt format via den Nationella Geodataplattformen. Genom automatiserade flöden har de tolkat alla befintliga detaljplaner och delar nu med sig av scripten de använt till andra kommuner. André Jacquet, planarkitekt i Botkyrka kommun, berättar om arbetet i en intervju.

Läs mer

Öka tryggheten i miljonprogrammen, minska biltrafiken i innerstaden, förtäta småhusområden och se till att parker och lekplatser finns på gångavstånd. Det är några åtgärder som skapar en mer barnvänlig stad, enligt en ny rapport gjord av konsultföretaget Spacescape på uppdrag av HSB. Studien har gjorts genom omfattande geografiska analyser av hela Sverige och en enkätundersökning i Stockholmsregionen. 

Läs mer