Det går fortfarande bra att anmäla sig och delta digitalt samt se det man missat i efterhand!

Arbeta smart inom planering och byggande är en av årets viktigaste mötesplatser för digitalt samhällsbyggande. Återse dina branschkontakter och möt nya – för innovativa samarbeten och erfarenhetsutbyte inom digital samhällsbyggnad. På konferensen tar du del av det mest aktuella och en mängd goda exempel på hur ökad kvalitet, effektivitet och hållbarhet nås med nya digitala arbetssätt och ny affärslogik i samhällsbyggnadssektorn.

Läs mer

Stora myndigheter är bättre på att införa samt testa ny teknik medan mindre myndigheter är bättre på att leva upp till digitaliseringsmål och samverka. Det är några av slutsatserna i den enkätundersökning som DIGG genomfört om statliga myndigheters digitalisering.

Läs mer

Hur kan underjorden användas som resurs i samhällsplaneringen? Hur kan AI användas för att utveckla högupplösta kartor? Och hur kan det svenska planeringssystemet utvecklas för att hantera storskaliga markanvändningskonflikter? Det är frågeställningar som lyfts i några av de nya forskningsprojekten som fått finansiering. Formas delar ut nästan 135 miljoner till projekt som ska ge kunskap och lösningar för att utveckla den svenska samhällsplaneringen för omställning till hållbara samhällen.

Läs mer

Utlysningen inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Build Environment ska öka takten i den digitala transformationen och 21 projekt ska bidra till digitalisering inom samhällsbyggandet. Nu är det klart vilka projekt som får medel i utlysningen.

Läs mer