Ordförande på bloggen 

Det har nog inte gått någon förbi att vi nu befinner oss i ett kritiskt läge. I somras kom IPCC-rapporten som beskrev vilken kritisk situation vårt samhälle och vår planet befinner sig i, och det nyligen avslutade COP26 har ytterligare påvisat vikten av att agera. Det är viktigare än någonsin att vi alla bidrar på det sätt vi kan för att ställa om till ett mer hållbart samhälle – och vi som arbetar inom samhällbyggnadssektorn har alla möjligheter att vara med och påverka.

Det är en av anledningarna till att Arbeta smart-konferensen vi arrangerade tidigare i höst hade just hållbarhet som tema. Vi valde att fokusera konferensen på en digital samhällsbyggnadsprocess för hållbara städer och samhällen.

Geodata hjälper oss förstå och skapar samsyn

För oss som arbetar i samhällsbyggnadssektorn finns det stora möjligheter att vara med och göra skillnad. Ett viktigt första steg är att vi förstår hur och vad vi kan göra, och att vi skapar en förståelse för var i våra processer som åtgärder gör störst skillnad. I detta arbete är geodata och digitalisering några av nyckelaspekterna. Genom att samla in data, göra analyser och visualisera så får vi en ökad förståelse för våra utmaningar, och för vilka alternativ och möjligheter vi har att göra hållbarare val.

Geodata är en riktigt bra grund för hållbarare planering, utformning, uppföljning och förvaltning – av våra byggnader, anläggningar och städer och samhällen. Geodata hjälper oss att förstå, och att skapa en samsyn över, de utmaningar som vi står inför och hur vi kan bidra aktivt till ett mer hållbart samhälle.

Behöver vi alltid bygga nytt?

Ett viktigt medskick från Arbeta Smart-konferensen är att fundera på behovet av att bygga nytt. Kan vi i stället återbruka det som finns? Och om vi behöver bygga nytt – kan vi då återanvända material? Hur kan vi placera det som byggs så att vi skapar ett samhälle där det är möjligt att nyttja befintliga resurser i så stor utsträckning som möjligt? Jag tänker på energisystem, dagvattenhantering, transportinfrastruktur med mera. Vi har mycket att vinna på att planera på ett sätt så att de som bor och lever i området kan nyttja dessa resurser på ett enkelt och hållbart sätt.

Men, för att överhuvudtaget kunna planera och utforma framtida städer och samhällen på detta vis krävs det ett bra underlag, så att vi kan utforma, analysera, visualisera och testa olika scenarier. Vilka data och verktyg vi behöver kan variera – men i alla har geodata en strategiskt viktig funktion. Utan att förstå var, är det svårt att fatta beslut om vad!

Vi kommer att återkomma om frågan, håll utkik här på geoforum.se och se till att prenumerera på våra utskick, så att du får inbjudan till våra webbinarier och aktiviteter.

Jenny Carlstedt, ordförande Geoforum Sverige

VD på bloggen

Nu har vi lämnat mysbyxorna på hemmakontoret och spenderar mer och mer tid på Geoforums kansli på Drottninggatan 33 i Stockholm. Passa på att titta in när ni har vägarna förbi. Ta en kopp kaffe, prata om aktuella frågor i geodatabranschen och träffa Geoforums nya kommunikationsansvarige Linn Norén. 

Hösten har varit full av aktiviteter och här berättar jag om några av dem.

Läs mer

VD på bloggen


Vilken händelserik vår vi har haft inom Geoforum Sverige! Bland annat har vi haft rekordstort deltagarantal på våra webbinarier. Det är så kul när vi träffar rätt på temat som lockar många att delta och nu har ni dessutom möjlighet att logga in på medlemssidan på webben och se de inspelade webbinarierna igen!

Läs mer

VD på bloggen

Snart är mitt första år på Geoforum till ända och vilket år det har varit! Att få representera och företräda en nationell intresseorganisation som verkar för att öka insikten om betydelsen av geodata inom smart och hållbar samhällsutveckling känns verkligen meningsfullt.

Läs mer

VD på bloggen

Digitaliseringen av samhället är här och sker med full kraft. Den pågående pandemin har inneburit att kravet på digitala möten och digitala verksamhetsprocesser har ökat starkt och det ser även ut att fortsätta. Det positiva i dessa utmanande tider är draghjälpen i den digitala utvecklingen. Vi fortsätter det arbetet under 2021.

Läs mer

Ordförande på bloggen

Nu har det gått ett par veckor sedan vi hade en digital två-dagars workshop med styrelsen i Geoforum för att diskutera och fundera över vad vi ska fokusera på under kommande år, det vill säga vilka frågor vi vill vara med och driva under 2021.

Det är en speciell tid nu, där coronaviruset hindrar oss från att agera som vi alltid gjort, och i den omställning som nu sker finns också en enorm kraft och en möjlighet till att ställa om, till att vara mer digitala och vara med och bidra till ett mer hållbart och inkluderande samhälle.

Läs mer