Vi välkomnar Kjell Svanberg till Geoforums styrelse

Vi är glada att hälsa Kjell Svanberg välkommen till Geoforum Sveriges styrelse. Kjell är samhällsbyggnadschef i Östersunds kommun och har lång erfarenhet inom samhällsbyggnad. Han har bland annat tidigare arbetat på Svefa, Metria och Lantmäteriet.

 – Jag hoppas att med mina kunskaper och erfarenheter inom främst samhällsbyggnad kunna bidra i det viktiga arbete som Geoforum gör inom hållbar samhällsutveckling. Öppna data, utveckling av AI i kombination med geografiska data ser jag som viktiga områden, säger Kjell.

Östersunds kommun bedriver flera viktiga projekt med GIS och geodata. Deras skolplaneringsverktyg har fått stor uppmärksamhet både i media och bland andra kommuner. De arbetar också med en sammanhållen digital samhällsbyggnadsprocess.

– Bland annat digitaliserar vi alla detaljplaner för att skapa en planmosaik som i förlängningen kommer att medföra att delar av bygglovsprocessen kan automatiseras, berättar Kjell.

Andra arbeten som pågår är kommunaltekniskt minne, utredningsdatabas med mera.

– Framåt ser jag med spänning på hur vi med hjälp av AI kan förbättra och effektivisera våra processer. Mobilitetsfrågor är ytterligare ett område som kommit i fokus. Ruttplanering och optimering är viktiga utvecklingsområden som vi jobbar med för att åstadkomma effektiva hållbara transporter, säger Kjell.

Vi hälsar Kjell varmt välkommen till Geoforums styrelse! 

Kjell Svanberg är en av två nya styrelseledamöter som valdes in på årsmötet i mars. Läs mer om Geoforums styrelse här. 

I samband med årsmötet höll Kjell en inspirationsföresläsning och berättade om arbetet i Östersunds kommun. Inspelningen finns att se i efterhand på våra medlemssidor.