Projektet Simultaneous remote co-design networks syfte är att skapa ett system som låter användare uppleva planerade stadsmiljöer och samarbeta med hjälp av Virtual Reality (VR) och Augmented Reality (AR). Projektet är ett av 16 som har fått finansiering i Smart Built Environments sjunde utlysning.

Läs mer

I Smart Built Environments sjunde utlysning hade projekt inom fyra olika temaområden möjlighet att söka stöd. Nu har 16 projekt blivit antagna och får dela på närmare 37 miljoner kronor. Fyra av projekten har stor koppling till geodataområdet.

Läs mer

Sverige saknar flera av de förvaltningsgemensamma lösningar för datautbyte som finns i många andra länder. Brist på samordning har resulterat i ineffektivitet. Nu har Lantmäteriet, DIGG och ett antal andra myndigheter rapporterat regeringsuppdraget om säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte inom den offentliga sektorn.

Läs mer