Regeringen har genom två nya strategiska regeringsuppdrag beslutat att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte och ett nationellt ramverk för grunddata inom offentlig sektor. Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) kommer att leda båda uppdragen som ska genomföras i samverkan med flera myndigheter, bland andra Lantmäteriet. Ett omfattande arbete ligger framför dem.

Läs mer

Håkan Danielsson som varit inom WSP Sveriges ledning i sex år utses nu till ny vd. Han tar över efter Magnus Meyer som, med rollen som vd även för WSP Europe, haft fokus på verksamhetsutveckling och tillväxt. 

Läs mer

Riksdagsledamöter i civilutskottet har bjudit in bland andra Geoforum Sverige till ett seminarium i riksdagen den 29 januari på tema Öppna data och digital samhällsbyggnadsprocess för att främja byggandet och effektivisera samhällsbyggandet i hela landet.

Läs mer