Artificiell intelligens, AI, har stor potential att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Men för att vi ska kunna realisera potentialen är en grundförutsättning att vi har aktuell och kvalitativ geodata. Vad är egentligen AI? Vilka exempel på tillämpningar finns det? Hur kan AI hjälpa till att producera den geodata som krävs? Marcus Weiland, delprojektledare i Smart Built Environments satsning på AI i samhällsbyggandet går igenom grunderna.

Läs mer

Sedan årsskiftet är Boverkets föreskrifter om detaljplan och föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning obligatoriskt att använda för nya planer. Nu har Boverkets vägledning fyllts på med fler delar om genomförandeförandefrågor. Boverket har även öppnat en telefontid då det finns möjlighet att ställa frågor om föreskrifterna.

Läs mer

Studenter på yrkeshögskoleutbildningen “Mobila System och GIT” söker praktik. Är din organisation intresserad av att ta emot en praktikant i vår? Studenterna förstår geodata och kan använda de större GIS-programmen. Kanske hittar ni er framtida medarbetare! 

Läs mer

Hur kan AI skapa förutsättningar för ett hållbart samhällsbyggande vid planering, genomförande och förvaltning? Kan AI bidra till ökad trygghet, välbefinnande och jämlikhet i våra städer och samhällen? Att vi hushåller med resurser och minskar klimatpåverkan? Välkommen på AI Arenas första digitala lunchseminarium den 18 mars om potentialen med AI inom samhällsbyggnad.

Läs mer