Att ge fri tillgång till offentlig information möjliggör ökat värdeskapande, effektivitet samt öppenhet och transparens i vårt samhälle. Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har nu fastställt principer för att tillgängliggöra information för vidareutnyttjande. 

Läs mer

Lantmäteriet bjuder till en webbsändning den 27 oktober fylld med information om en smartare samhällsbyggnadsprocess. Här får du som deltar ta del av pågående regeringsuppdrag, presentation av samhällsnyttor, den juridiska utvecklingen och hur kommuner och systemleverantörer jobbar med till exempel digitala bygglov och detaljplaner.

Framtidsspaningar är också en del av programmet. Geoforum Sveriges ordförande Jenny Carlstedt kommer att hålla en presentation på tema digitalt samhälle och dess möjligheter.

Läs mer

Robert Westberg är ny regionchef för SCIOR Geomanagements region norr. Han tillträdde 1 oktober och ansvarar nu för ledning av regionens övergripande verksamhet med fokus på att ytterligare stärka företagets erbjudande inom mätningsteknik.

Läs mer

Geoforum Sverige är medlem i det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities. Den 6 oktober medverkar vi i en workshop om programmets övergripande inriktning i etapp 2, som pågår 2021–2024, och om hur nästa utlysning för klimatneutrala städer 2030 ska se ut. Vi kommer att lyfta Geoforums medlemmars perspektiv och behov, och betydelsen av geodata när vi bygger hållbara städer och samhällen. Har du medskick till workshoppen? Kontakta Geoforums vd Sofi Almqvist.

Läs mer

I budgetpropositionen för 2021 har regeringen föreslagit flera åtgärder för att förbättra förutsättningarna för en effektivare stadsutveckling och ett ökat bostadsbyggande. En av åtgärderna är förstärkning av arbetet med en digital samhällsbyggnadsprocess. Det är Boverket och Länsstyrelserna som föreslås få tillskott på 20 miljoner respektive 5 miljoner kronor per år under 2021 och 2022.

Läs mer