Den 1 oktober öppnade en ny utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. Denna utlysning möjliggör projekt som bygger vidare på redan pågående eller avslutade projekt inom programmet. Nya sökande är välkomna! Syftet är att underlätta fortsatt utveckling eller implementering av resultat och att stimulera samverkan mellan programmets olika fokusområden och andra forskningssatsningar.

Läs mer

Samhällsbyggaren Tyréns använder i dag teknik från datorspelsvärlden för att trovärdigt kunna visualisera hur städer, områden och byggnader förändras. Både under byggtiden och för framtiden. Nu kompletteras detta med ljud. På så vis kan vi till exempel höra hur olika material i en byggnad påverkar bullernivån.

Läs mer

EU-kommissionen gör en studie om hur delning av geodata kan förbättras i hela EU. Via en enkät vill de ta del av erfarenheter och åsikter om datadelning för att få en tydligare bild av om det fortfarande finns hinder och begränsningar, såsom brist av information om hur man får tillgång till data eller hur man kontaktar leverantörerna. Enkäten riktar sig till såväl användare som leverantör av geodata, både inom offentlig och privat sektor. Har du erfarenheter inom området, svara gärna på enkäten senast 5 november.

Läs mer

Den 15 oktober, under konferensen The Year in Infrastructure 2018, avslöjade Bentley Systems Incorporated att de förvärvat svenska Agency9. Agency9 har redan försett hälften av Sveriges större kommuner med digitala tvillingar för stadsplanering och webbaserad 3D-visualisering. Med förbättrade lösningar vill Bentley göra alla städer digitala med OpenCities Planner (tidigare Agency9 CityPlanner).

Läs mer