Lantmäteriet har nu slutfört Workshop för framtiden – den första aktiviteten inom det kompetenssatsningsuppdrag som Lantmäteriet fått av Regeringen. Nu finns också en hemsida med informationsmaterial och resultatet från workshopparna som handlar om digitalisering i samhällsbyggnadsprocessen. Här kan man lära om målbild, nyttor, färdplan med mera. Det finns också ett verktyg som kommuner själva kan använda för att skapa samsyn om den egna organisationens digitala mognad.

Läs mer

Med digitaliseringens hjälp ska smarta städer serva sina medborgare och underlätta deras vardag på ett hållbart sätt. Men hur långt i utvecklingen har Sverige kommit? Den nya rapporten Samhällsbarometern 2019 visar vilka av Sveriges 20 största städer som upplevs vara smartast. Undersökningen är gjord utifrån hur väl medborgarna tycker att kommunen fungerar smart och inte utifrån hur digital den är.

Läs mer

Ökad förståelse för data som en central resurs i samhället bidrar till att Sverige bättre kan ta till vara digitaliseringens möjligheter. Digitaliseringsrådet har därför publicerat en rapport om data som strategisk resurs och den offentliga sektorns roll i detta. Rapporten visar på värdet av öppna data i den offentliga förvaltningen. 

Läs mer

Lantmäteriet har nu lämnat en rapport till regeringen om varför och hur geodata inom samhällsbyggnadsprocessen ska göras nationellt tillgängliga. En nationell plattform där konsumenter inom samhällsbyggnadsprocessen ges åtkomst till all den information man behöver – oavsett vem som producerat den – kommer att bidra till ett billigare och snabbare bostadsbyggande.

Läs mer