Hanteringen av data är avgörande för offentlig förvaltnings digitalisering. För att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter behöver också etableringen av den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen prioriteras. Det är några av slutsatserna i DIGGs rapport Sveriges digitala förvaltning 2020.

Läs mer

Boverket beslutade i december om nya föreskrifter för planbeskrivningar till detaljplaner, och PBL kunskapsbanken är nu uppdaterad. Syftet med föreskrifterna är att informationen i planbeskrivningar ska vara enhetlig och ha en digital funktionalitet som gör att informationen kan tillgängliggöras och behandlas digitalt på nationell nivå. Reglerna är bindande för planbeskrivningar till detaljplaner som har påbörjats efter 31 december 2021.

Läs mer

Våra budskap finns med i senaste numret av Offentliga affärer. Erfarenhet och kunskap om hur geodata kan skapa värde, på tvärs över olika discipliner, inom både den privata och offentliga sektorn, är avgörande för att vi som samhälle ska kunna växla ut potentialen. Det skriver Geoforums ordförande Jenny Carlstedt om i debattartikeln "Stadens geodata har aldrig varit mer värdefull".

Artikeln handlar om samhällsnyttan med geodata och tar upp datadriven utveckling, öppna data och i förlängningen smarta hållbara städer och samhällen.

Nu kan du läsa debattartikeln på webben! (s 18-19)

Geodatarådet jobbar med att öka tillgången till offentligt producerad geodata och ligger bakom den nationella geodatastrategin och handlingsplanen för den. Sedan årets start är Boverket, Försvarsmakten, Rymdstyrelsen och Statens Geotekniska Institut (SGI) nya permanenta medlemmar i Geodatarådet, enligt regeringens beslut. 

Läs mer

Nu är det klart att Greger Ragnarsson blir ny samhällsbyggnads­chef i Värmdö kommun. Han kommer närmast från motsvarande roll i Örkelljunga kommun och har även jobbat som bygglovs- och geodatachef i Trelleborg. Den 1 mars börjar han sitt uppdrag i Värmdö.

Läs mer