Geoforum Sverige och BIM Alliance bjuder in till ett webbinarium den 3 juni på tema Ett bättre liv för alla i en sammankopplad värld. Här får du lyssna till Jin Moen, programchef för IoT Sverige och ny styrelseledamot i Geoforum Sverige. Med hjälp av IoT – sakernas internet – kan vi få ett mer hållbart samhälle och förenkla livet för människor. Hör Jin berätta om hur IoT, GIS och BIM hänger ihop, pågående spännande projekt inom området och hur långsiktig samhällsnytta skapas med hjälp av sakernas internet!

Läs mer

Sweco har fått ett utökat uppdrag av Europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC, som finns Solna i Stockholm. Uppdraget är att säkerställa medlemsländers inrapportering av data för sjukdomar och smittspridning, bland annat Covid-19. Geografisk data är avgörande för att kunna se, följa och analysera smittspridning av olika sjukdomar.

Läs mer

Tyréns har utvecklat trafikbullerkartor i 2D och 3D till Stockholms stad. Kartorna ska underlätta för handläggare och medborgare att se bullernivåer i olika delar av staden. De är ett viktigt underlag vid exploateringsarbete och nybyggnationer.

Läs mer

Om myndigheters data släpptes fria skulle den samhällsekonomiska nyttan bli minst elva miljarder kronor om året. Nyttan skulle vida överstiga kostnaden för att öppna upp data. Det visar Lantmäteriets delrapportering av regeringsuppdraget med koppling till det omarbetade EU-direktivet om öppna data. Geodata är en av flera kategori där det finns värdefulla datamängder som borde öppnas upp.

Läs mer

ESA:s initiativ mot klimatförändringar tar hjälp av flera satelliter för att få en säkrare och mer detaljerad bild av koldioxid och metan – de två mänskligt framtagna växthusgaserna som är de största bovarna i den globala uppvärmningen. Genom en säkrare kartläggning kan bättre underbyggda politiska beslut tas i kampen mot människans påverkan på klimatet. 

Läs mer

Branschkalender

nyhetsbrev platta kaffekopp

Geodata i media

Hittade inte flödet

lediga jobb, medarbetare vid dator

bli medlem händer med pusselbitar

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo