20 miljoner till Lantmäteriet för arbetet med öppna data

Regeringen föreslår i vårbudgeten att Lantmäteriet får 20 miljoner kronor i extra anslag till att påbörja arbetet med att implementera öppna data.


– Det är mycket glädjande och ett viktigt steg på vägen, men det behövs mer och fortsatta satsningar framöver. Det är hög tid att vi får öppna data i Sverige. Det har ett stort samhällsekonomiskt värde och nyttan är stor för hela samhället, säger Sofi Almqvist, Vd på Geoforum Sverige.

– Det här är välkommet. Öppna data är en investering som ger stora samhällsvinster. Nu hoppas vi på fortsatta investeringar så att Sverige kan nå sin potential med geodata och digitalisering säger Patrik André, ordförande i Geoforum.

Regeringens extra anslag på 20 miljoner kronor täcker enligt Lantmäteriet den kostnad som uppstår vid omställningen av affärs- och leveransmodell för planerat arbete under 2023.

EU-beslut om öppna data

Bakgrunden är det beslut EU-kommissionen tagit om att särskilt värdefulla data ska tillhandahållas utan avgift och med så få begränsande villkor som möjligt. Beslutet trädde i kraft i februari och berör till exempel geodata från Lantmäteriet som fastighetsgränser, höjddata, flygfoton och kartor. Medlemsländerna har 16 månader på sig att genomföra direktivet, men varje land kan använda ett undantag för särskilda myndigheter som istället ger 24 månader för implementation. Det undantaget har regeringen beslutat att använda för Lantmäteriet och andra myndigheter. Undantaget gäller avgiftsfriheten.

Stora samhällsvinster med öppna data

Samhällsnyttan av öppna data är stor och berör större delen av samhället, till exempel kan öppna data effektivisera samhällsbyggnadsprocessen, snabba på bygglovsprocesser, bidra till ett mer effektivt skogsbruk och jordbruk och att nya innovativa produkter och tjänster skapas. Tillgång till data är också centralt för utvecklingen av AI. Samhällsnyttan har värderats till 10–21 miljarder kronor per år.

Geoforum Sverige har länge arbetat med frågan om öppna geodata; vi har initierat studier, skrivit debattartiklar och genomfört seminarier och konferenser inom ämnet. Till exempel skrev vi redan 2016 en debattartikel i Dagens Nyheter om vinsterna med öppna data. Läs mer om vårt arbete med opinionsbildning och vår senaste verksamhetsplan här.