Nya styrelseledamoten Malin Granath forskar på smarta städer

Vi är glada att hälsa Malin Granath välkommen till Geoforums styrelse. Malin är forskare och lärare vid avdelningen informationssystem och digitalisering vid Linköpings universitet.

Malin Granath arbetar sedan ett antal år tillbaka som forskare och lärare vid avdelningen informationssystem och digitalisering vid Linköpings universitet. I sitt arbete träffar och utbildar hon morgondagens systemvetare. Forskning och undervisning går hand i hand för Malin och hon försöker alltid lyfta in pågående forskning i undervisningen. Forskningsintresset ligger i framväxten av smarta städer och vad som utgör det digitala i den utvecklingen, ett område som hon har följt i över tio år.

– Jag tycker att det är intressant att ställa den digitala utvecklingen i och av våra städer i relation till människan som lever och verkar i den och samtidigt förstå vilka samhälleliga effekter den kan få – både positiva och negativa. Det är viktigt att förmedla en nyanserad och kritisk bild av vad det digitala kan åstadkomma i olika sammanhang. I Geoforum vill jag bidra med nyfikenhet, kunskap och ett kritiskt tänkande kopplat till digitalisering, säger Malin.

Malin arbetar för närvarande i två spännande forskningsprojekt. Det ena handlar om smarta och flexibla energilösningar, ett område som verkligen är i ropet just nu.

– Projektet handlar om att skapa kunskap om det smarta elnätet och vad digitaliseringen bidrar med i detta sammanhang. Vi utforskar för närvarande den pågående implementeringen av så kallade smarta elmätare i svenska hushåll, berättar Malin.

Det andra projektet handlar om smarta städer och smarta bostäder och där arbetar man just nu på att sammanställa en forskningsöversikt inom området. Malin har också ett stort intresse för frågor som rör säkerhet och integritet.

– Den tekniska utvecklingen med AI och IoT går fort och bidrar till många positiva förändringar för medborgarna. Samtidigt så ser jag att det har funnits en tendens att underskatta sårbarheterna och riskerna med tekniken. Det måste finnas en balans mellan innovation och säkerhet. Här ser jag att Geoforum har en viktig funktion att fylla, att bidra med kunskap och erfarenhet om hur man kan balansera de olika aspekterna, men också genom att föra in säkerhet som en diskussionspunkt i olika beslutsforum, säger Malin.

Vi hälsar Malin varmt välkommen till Geoforums styrelse!

Malin är en av två nya styrelseledamöter som valdes in på årsmötet i mars. Läs mer om Geoforums styrelse här.