Göteborgs stad planerar för omfattande förtätning i centrala stadsdelar, främst Älvstadenområdet, med syfte att stärka Göteborg som regionens kärna. Tyréns har fått uppdraget att ta fram framtidsscenarion för hur centrala Göteborg ska utvecklas de närmaste åren. Alltifrån bostäder till trafik ska utvecklas utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Läs mer

Under 2018 firar Litauen 100 år som återetablerad demokratisk stat, och som en del i firandet har transportministeriet låtit fotografera hela landets vägnät med panoramabildskameror. Nu ger de Mapillary och deras gatyvytjänst över 2100 mil gatubilder i 360-gradersformat i jubileumsgåva. Bilderna är i form av öppna data med licensen CC BY-SA vilket betyder att gåvan formellt sett innebär att enbart Mapillary får rätt att använda dem.

Läs mer i artikeln på iis.se

Kommunutredningen föreslår i sitt delbetänkande en generell rätt till kommunal avtalssamverkan. Det möjliggör för kommuner att samverka fullt ut inom till exempel geodataområdet och för en digital planprocess, genom att teckna avtal. Effektivisering genom samverkan där kommuner delar på resurser, som personal, kan göra stor skillnad.

Läs mer

Nu är Sokigo ny leverantör av programvara och GIS-lösningar i Danmark. Tillsammans med Pitney Bowes erbjuder Sokigo bland annat licensförsäljning, support och utveckling av geointelligenta lösningar på produkter som MapInfo Pro och Spectrum Spatial.

Läs mer