Behöver din organisation stöd i digitaliseringsprocessen? Arbetar du med strategiska frågor kring till exempel processer och affärsutveckling? Då har du möjlighet att delta på Smart Built Environments workshop Kunskapslyftet den 13 september, som handlar om vad vi behöver göra för att komma vidare och öka kunskapen generellt för digitalisering i samhällsbyggnadssektorn.

Läs mer

Vi tipsar om en masteruppsats från Örebro universitet och Handelshögskolan vid Örebro universitet, som kan vara av intresse för flera i geodatasverige. Hugo Sjöqvist har i sitt examensarbete inom statistik på masternivå undersökt olika metoder inom maskininlärning för att klassificera satellitdata i olika skogstyper.

Läs mer

Geoforum Sveriges nionde nyhetsbrev har precis skickats ut. Här kan du läsa om hur det blir lättare att använda Lantmäteriets öppna geodata, Lantmäteriets släpp av historiska skalriktiga flygbilder, digitaliseringsprojekt inom geodataområdet, drönarkonferensen 2018 den 23 januari, en ny keynotetalare på Smarta Städer 2017 och mycket mer. 

Här hittar du nyhetsbrev nr 9 2017, som skickades 15 augusti. Läs nyhetsbrevet och prenumerera här!

Lantmäteriet förenklar nu villkoren för sina öppna geodata, något som efterfrågats i branschen. Licensvillkoren förändras från CC BY till CC0, vilket innebär att källan inte längre behöver anges. På så sätt blir det enklare att skapa och sprida tjänster som innehåller Lantmäteriets öppna geodata. 

Läs mer

Den 1 september släpper Lantmäteriet skalriktiga flygbilder, så kallade ortofoton, som öppna data. De bilder som tillgängliggörs då är rikstäckande från 50- och 60-talet samt ett påbörjat lager från 70- och 80-talet. Kommuner, myndigheter och konsulter använder idag de historiska ortofotona inom till exempel bygglovsprövning och tillsyn för byggnader, miljöövervakning i klimatarbete och skötsel av skyddade områden.

Läs mer