Flera svenska kommuner vill ta fram digitala tvillingar av sina städer för att förbättra både stadsplaneringen och driften. I dessa modeller ska avancerade simuleringar kunna göras, även med realtidsdata, för att ge bästa möjliga beslutsunderlag. Nu samarbetar de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö om standarder för hur de digitala kopiorna av städerna kan byggas upp och fungera.

Läs mer

DIGG har regeringsuppdraget att tillsammans med andra myndigheter ta fram ett nationellt ramverk för grunddata inom den offentliga förvaltningen. Den 28 februari lämnades en delrapport till regeringen. Här kan du läsa om vad som ska ske framöver, för att myndigheterna ska kunna göra grunddata tillgängliga.

Läs mer

Elever på YH-utbildningen “Mobila System och GIT” startar sin praktikperiod i slutet av april. Är din organisation intresserad av att ta emot en praktikant? På så sätt kan ni få tillgång till kvalificerad arbetskraft, och kanske till och med hitta er framtida medarbetare. Distanspraktik är också en möjlighet.

Läs mer

Boverket har regeringsuppdraget att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen. Nu kan du ta del av en delrapport som innehåller information om uppdragets status efter två års arbete. Avsikten med rapporten är att i god tid innan uppdragstiden går ut, peka på de behov av vidare investeringar och uppdrag som Boverket anser behöver påbörjas under 2020 eller 2021. 

Läs mer