Samhällsbyggaren Tyréns använder i dag teknik från datorspelsvärlden för att trovärdigt kunna visualisera hur städer, områden och byggnader förändras. Både under byggtiden och för framtiden. Nu kompletteras detta med ljud. På så vis kan vi till exempel höra hur olika material i en byggnad påverkar bullernivån.

Läs mer

EU-kommissionen gör en studie om hur delning av geodata kan förbättras i hela EU. Via en enkät vill de ta del av erfarenheter och åsikter om datadelning för att få en tydligare bild av om det fortfarande finns hinder och begränsningar, såsom brist av information om hur man får tillgång till data eller hur man kontaktar leverantörerna. Enkäten riktar sig till såväl användare som leverantör av geodata, både inom offentlig och privat sektor. Har du erfarenheter inom området, svara gärna på enkäten senast 5 november.

Läs mer

Den 15 oktober, under konferensen The Year in Infrastructure 2018, avslöjade Bentley Systems Incorporated att de förvärvat svenska Agency9. Agency9 har redan försett hälften av Sveriges större kommuner med digitala tvillingar för stadsplanering och webbaserad 3D-visualisering. Med förbättrade lösningar vill Bentley göra alla städer digitala med OpenCities Planner (tidigare Agency9 CityPlanner).

Läs mer

Formas har fördelat 125 miljoner till forskningsprojekt inom hållbart samhällsbyggande. Geodata och GIS används i en stor andel av de 24 projekt som fått forskningsmedel. Det handlar till exempel om visualisering och modellering av luftkvalitet i städer, geolokalisering för bättre matchning mellan individers transportbehov och ruttning av kollektivtrafik, stadsventilation och förbättrade översvämningsanalyser för hållbar samhällsutveckling.

Läs mer