Innan sommaren blev det klart att Geoforum och Lantmäteriet får projektmedel från innovationsprogrammet Smart Built Environment för att driva projektet ”Kompetensförsörjning i geodatabranschen”. Projektet startade upp nu i september och pågår i tre år. Syftet är öka kännedom om och intresse för geodataområdet och de viktiga yrken som finns i vår bransch. 

Läs mer

Kartografiska sällskapet arrangerar även 2023 sin stora konferens Kartdagarna. Nu söker de förslag på föredrag. I år välkomnar de bidrag inom inom geodataområdet och därtill intilliggande ämnesområden.

Läs mer och skicka in ditt bidrag senast den 31 oktober på kartdagar2023.se

Mötesplatsen AI Arena, som Geoforum är med och driver, startar nu upp en genomförandegrupp om AI och digitala tvillingar. Gruppen vänder sig till yrkesverksamma inom samhällsbyggnad som vill mötas för att dela kunskap, idéer och kontakter om hur AI kan användas för digitala tvillingar.

Läs mer