Analys av Susanne Nellemann Ek

Geoforum Sverige var inbjudna till Lantmäteriets dialogmöte i augusti om arbetet för en smartare samhällsbyggnadsprocess. Vad är det vi har framför oss? Vad säger de ansvariga myndigheterna Lantmäteriet och Boverket? Och hur får vi med kommunerna?

Läs mer

Geoforum Sveriges engagemang inom smarta och hållbara städer med invånarna i centrum gör att vi stöttar Viable Cities och nu dessutom är medlemmar. Genom att bygga på Sveriges styrkor inom forskning, innovation och entreprenörsskap jobbar detta strategiska innovationsprogram för att uppnå målet klimatneutrala städer 2030.

Läs mer

Öppnadata-projektet ÖDIS och Tillväxtverkets innovationstävling är avgjord. Där belönades den mest innovativa tjänsten eller produkten som är byggd på öppna data från kommuner. Projektet ska nu se till så att efterfrågade data blir tillgängliga för användning.

Läs mer

Inom EU och Sverige sker just nu ett stort arbete för att samla in trafikdata. Den första fasen – där delar av kollektivtrafikdata samlas och öppnas upp i hela landet avslutas vid årsskiftet. Det har väckt intresset hos många, inte minst hos teknikjättarna Google och Apple.

Läs mer