Innovationsmyndigheten Vinnova satsar nu på åtta nya datalabb som ska främja användning av data inom olika områden. Det gynnar utvecklingen inom artificiell intelligens (AI), som är beroende av stora datamängder. Fem av dessa datalabb handlar om geodata, som rymddata, skogsdata, marina data och trafikdata. 

Läs mer

Mapillary har skapat världens första behovsdrivna marknadsplats för att skapa gatuvybilder och kartdata. Kartproducenter i privat och offentlig sektor och andra organisationer kan i appen lägga upp uppdrag som vem som helst kan hjälpa till att slutföra. Det kan handla om att samla in nya bilddata eller att verifiera maskingenererad kartdata.

Läs mer

Lantmäteriet har regeringsuppdraget att identifiera vilka datamängder som ska klassas som särskilt värdefulla enligt det omarbetade EU-direktivet om öppna data och PSI. Dessa ska tillgängliggöras avgiftsfritt för att de kan bidra till stora samhällsekonomiska vinster. Lantmäteriet efterfrågar nu branschens inspel i arbetet med att peka ut dessa "high-value-data" bland annat. 

Läs mer

Regeringsuppdraget om säker och effektiv tillgång till grunddata är nu slutfört och rapporterat. DIGG har varit samordnande part i uppdraget som berör flera myndigheter, då det handlar om grundläggande persondata, fastighetsinformation och geografisk information samt företagsdata. 

 Om vi identifierar vilka grunddata från offentlig förvaltning som är mest efterfrågade, klargör styrmedel och förvaltning för dessa rikstäckande uppgifter samt tillgängliggör informationen, kan vi skapa många nyttor. Vi kan bland annat stimulera innovation och påskynda de offentliga processerna, säger Daniel Antonsson, chef för Digital Arkitektur på DIGG.

Läs mer

Vid Geoforum Sveriges årsmöte 2019 förstärktes styrelsen av bland andra Julia Björklund. Julia fick nyligen jobbet som Stockholms stads nya stadsingenjör, och i den rollen kommer hon att arbeta för fortsatt tillhandahållande av kommunala grundläggande geodata. Standardiserade data av känd och god kvalitet är en förutsättning för att lyckas skapa hållbara städer och samhällen menar Julia.

Läs mer