Myndigheten för digital förvaltning, DIGG lanserar en ny nationell dataportal med nytt namn. Sveriges dataportal, som nu hittas på dataportal.se ersätter öppnadata.se. Målet med portalen är att öka Sveriges förmåga att tillvarata data som strategisk resurs och förbättra digital samverkan mellan offentlig sektor, näringslivet och civilsamhället. Från 2021 kommer grunddata inom till exempel området geografisk information och fastighetsinformation att finnas här.

Läs mer

Öppna data skapar förutsättningar för snabbare digitalisering och ger samhällsnytta. En statlig utredning har nu lämnat förslag på hur direktivet om öppna data ska genomföras i svensk rätt och hur myndigheters arbete med att tillgängliggöra öppna data ska stöttas. Utredningen föreslår en ny öppna data-lag med bestämmelser om bland annat format på information och avgifter. Geoforum Sverige har länge drivit på för öppna geodata och nu är besluten nära.

Läs mer

Lars-Håkan Bengtsson är en av flera personer från Karlstads kommun som deltar på konferensen Arbeta smart inom planering och byggande för att få inspiration och hitta goda exempel till sin egen verksamhet. Vi ställde några frågor till honom för att höra var de står i digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen och vilka frågor de jobbar med.

Läs mer

Ramboll tog hem tre priser i kommunikationstävlingen Swedish Content Awards 2020 för sin kampanj Clean Air Initiative – Happy Commuter. I kampanjen används en kartering av luftkvalitet i Sveriges kommuner, en digital karttjänst som guidar pendlare till resvägen med renast luft och en produkt som hjälper kommuner att ta mer informerade beslut i stadsplaneringen och därmed ge invånarna bättre luft.

Läs mer