Swecos vd och koncernchef Åsa Bergman har utsetts till ledamot i Nationella innovationsrådet, av rådets ordförande statsminister Stefan Löfven. Med bland ledamöterna finns bland andra även Hans Westlund som är professor i urbana och regionala studier vid KTH samt professor i entreprenörskap vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping samt Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Läs mer

Samhällsbyggnadsverksamheterna i kommunerna Köping, Arboga och Kungsör har tagit fram en gemensam karttjänst som visar ledig mark och exploateringsområden i alla tre kommunerna. Kartan har den senaste tekniken med tjänster som alltid använder uppdaterad information. Samma levande karta finns på de tre kommunernas hemsidor.

Läs mer

Klimatutmaningen är en ödesfråga där städerna har en avgörande roll. Från norr till söder beviljas nu nio städer finansiering till kommunala projekt som kan snabba på klimatomställningen. Digitalisering och medborgarengagemang är viktiga komponenter i flera av projekten som ska hjälpa kommunerna att bli klimatneutrala till år 2030.

Läs mer

Vi söker en vd med uppdraget att vara en röst för branschen och våra fokusfrågor: öppna data, digital samhällsbyggnadsprocess, smarta städer samt kompetensförsörjning inom geodataområdet. I augusti kommer annons med närmare beskrivning av uppdraget och vd-profilen.

Läs mer