Parametrisk design skapar stora möjligheter till bättre beslut om hur kvarter, stadsdelar och städer ska utformas. I Smart Built Environments projekt DigiGrow går de deltagande kommunerna från insikt om behovet av digitalisering till handling. Ett fördjupningsområde är parametrisk design.

Läs mer

Fastighetsbildningsprocessen är ett strategiskt och viktigt verktyg för kommunernas utveckling. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har nu publicerat en rapport med syfte att ge inspel till Lantmäteriets pågående regeringsuppdrag om digitalisering inom fastighetsbildningsverksamheten.

Läs mer

Värmdö kommun samverkar med Lantmäteriet för att förbättra redovisningen av fastighetsgränserna i den digitala registerkartan. Med anledning av det har Värmdös kart- och mätchef Malin Sträng tagit initiativ till ett projekt där drönare används för att mäta in fastighetsgränser. I projektet får kommunen hjälp av företagen VA-utveckling och LE 34.

Läs mer