Ny intressentgrupp i mätningsteknik

En ny intressentgrupp för mätningsteknik har startats inom BIM Alliance och Geoforum Sverige. Gruppen jobbar med mätningstekniska frågor i bygg- och anläggningsbranschen och leds av Krister Arnaryd från Qflow. 

Fokusområden är samverkan, kompetens, information, regelverk, riktlinjer/best practice, BIM/dataflytt och innovation. Gruppen träffas digitalt cirka fyra gånger per år. Intressentgruppen kommer att jobba tillsammans med BIM Alliance övriga intressentgrupper och Geoforum Sverige för att säkerställa obrutna informationsflöden i samhällsbyggnadsprocessen. Gruppen är öppen för medlemmar i Geoforum Sverige.

Vill du veta mer? Läs mer på BIM Alliance webbplats eller kontakta Krister Arnaryd.