I höstens första nyhetsbrev kan du bland annat läsa om varför kommunerna måste komma upp på banan i en analys av Susanne Nellemann Ek. Förutom det kan du ta del av de senaste nyheterna från branschen och om kommande evenemang. Inte minst drönarkonferensen UAS Forum 2019 som går av stapeln i Linköping 5-6 november.

Läs mer

Region Skåne har med hjälp av Ramboll och Spacescape tagit fram en rapport om vad som gör en stad attraktiv och hur vi i stadsplaneringen kan bli bättre på att ta hänsyn till vad invånarna prioriterar. Faktorer som närhet till arbetet, service, rekreation och andra människor har bland annat undersökts.

Läs mer

Standardisering av digital samhällsbyggnadsinformation pågår för fullt både nationellt och internationellt, men det finns behov av bättre koordinering och samverkan. Därför startar Smart Built Environment ett projekt med målet att få fram en nationell strategi för hur sektorns olika aktörer ska jobba tillsammans med dessa viktiga frågor.

Läs mer

Smart Built Environments styrelse har nyligen ställt sig bakom tre nya projektförslag inom temaområde Informationsinfrastruktur. Projekten handlar om delning av data, nationella riktlinjer för BIM och geodata samt att hjälpa kommuner att komma igång med digitalisering inom samhällsbyggnadssektorn. 

Läs mer