Sedan hösten 2018 ska länsstyrelserna i Sverige ta fram handlingsplaner för grön infrastruktur. Det kräver kartläggning av vilka naturtyper som finns i kommunerna. I ett pilotprojekt för Södertälje kommun samarbetar Sweco och Stockholms universitet för att kartlägga biotoper med hjälp av automatiska metoder och flygbildstolkning i 3D, istället för traditionellt tidskrävande fältarbete.

Läs mer

Fredrik Nylén har utsetts till ny vd för Agima Management AB och Jan Zakariasson, tidigare vd, övergår till en ny roll som arbetande styrelseordförande i bolaget. 

– Jag har följt Agima under en längre tid och är imponerad av deras passion, kundfokus och framåtanda. Det ska bli riktigt spännande att lära känna alla medarbetare, våra kunder och tillsammans se hur vi kan fortsätta utveckla varandra, verksamheter och samhället, säger Fredrik Nylén.

Läs mer

I detta nyhetsbrev kan du bland annat läsa om årets drönarkonferens i nytt samarbete, öppnadata-politik, medlemsexklusiva seminarier, Arbeta smart inom planering & byggande 2020, världens största open-source-konferens inom geodataområdet och flera artiklar med koppling till digital samhällsbyggnadsprocess.

Läs mer

Regeringen har gett Skogsstyrelsen och Sveriges Lantbruksuniversitet i uppdrag att ta fram och distribuera skogliga grunddata till brukare av Sveriges skogar via den laserskanning som Lantmäteriet genomför. Uppdraget kommer bidra till både ökad produktion och effektivare miljöhänsyn inom skogsbruket.

Läs mer

Challengesgov.se är en plattform utvecklad för att främja öppen och datadriven innovation. Här publiceras aktuella samhällsutmaningar som du kan lösa med hjälp av öppna data och digital samverkan. I februari utsågs vinnaren av innovationstävlingen om datavisualisering för att underlätta planering för hållbara mobilitetstjänster. Det vinnande bidraget var karttjänsten ”Mobility Observer”.

Läs mer