Geoforum Sverige är medlem i det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities. Den 6 oktober medverkar vi i en workshop om programmets övergripande inriktning i etapp 2, som pågår 2021–2024, och om hur nästa utlysning för klimatneutrala städer 2030 ska se ut. Vi kommer att lyfta Geoforums medlemmars perspektiv och behov, och betydelsen av geodata när vi bygger hållbara städer och samhällen. Har du medskick till workshoppen? Kontakta Geoforums vd Sofi Almqvist.

Läs mer

I budgetpropositionen för 2021 har regeringen föreslagit flera åtgärder för att förbättra förutsättningarna för en effektivare stadsutveckling och ett ökat bostadsbyggande. En av åtgärderna är förstärkning av arbetet med en digital samhällsbyggnadsprocess. Det är Boverket och Länsstyrelserna som föreslås få tillskott på 20 miljoner respektive 5 miljoner kronor per år under 2021 och 2022.

Läs mer

Hösten är här, och oavsett om du jobbar hemifrån eller är tillbaka på kontoret så kanske du känner ett visst tomrum när fysiska träffar och konferenser inte blir av. Visst saknar man alla spontana möten och diskussioner som vi normalt har – när vi springer på varandra vid kaffemaskinen eller i pausen mellan föreläsningar? Geoforum Sverige bjuder därför in till digital medlemsfika – första tillfället är 6 oktober.

Läs mer

I höst arrangerar Geoforum Sverige tre medlemsexklusiva lunchwebbinarier. De kommer att handla om digitala tvillingar av städer, nationella geodatastrategin och en smartare samhällsbyggnadsprocess. Boka in luncherna den 23 oktober, 19 november och 15 december för omvärldsbevakning!

Läs mer

Samhällsbyggnadssektorns och areella näringars utmaningar är stora – för att hantera coronakrisen och samtidigt nå produktions- och hållbarhetsmål, krävs kraftfullare satsningar på digitalisering 2021-2024 och långsiktigare planer för öppna data de närmaste fem åren.

Geoforum Sverige välkomnar flera av satsningarna i regeringens budget, bland annat investeringar i förvaltningsgemensam digital infrastruktur. Men tyvärr saknas långsiktig strategi och planering för öppna data och helt digitala processer som rör markanvändning och transaktioner på fastighetsmarknaden vilket skapar osäkra villkor att kunna ställa om.

Läs mer