Vill du få konkreta tips för att komma igång med att digitalisera plan- och byggprocessen? Projektet Info Spread inom Smart built Environment, har genomfört fyra webbinarier om resultat, slutsatser och rekommendationer från innovationsprojektet Smart planering för byggande som avslutades under 2018. Webbinarierna filmades och finns nu att se i efterhand.

Läs mer

Forskning från KTH, som bygger på satellitdata, visar hur det gröna Stockholm minskar. Den bebyggda marken har under en tioårsperiod ökat med 15 procent. Parallellt med detta har stadens grönområden krympt. Den största ökningen av bebyggd mark och minskningen av grönområden har skett i de norra och södra utkanterna av Stockholms stad.

Läs mer

Genom att förenkla och förbättra utbyte av geodata mellan olika parter och integrera BIM-data, skapas potential för bättre samverkan inom processer för fysisk planering och fastighetsbildning. Detta jobbar man för inom projektet Leveransspecifikationer för Geodata-BIM. Projektet har nyligen haft ett remissmöte för att berätta om resultaten hittills och samla in synpunkter. 

Läs mer

Ökad användning av öppna data från kommuner kommer i framtiden att bli en viktig katalysator för innovation inom svenskt näringsliv. Kommunerna i Stockholms län och Tillväxtverket bjuder nu in till en tävling där utmaningen är att skapa den mest innovativa tjänsten eller produkten på öppna data från kommuner.
Läs mer