Vi är mycket glada att kunna presentera Salems kommun som ny medlem i Geoforum Sverige. Salem är en av flera kommuner som under det första kvartalet förstärkt föreningens nätverk. Elisabeth Argus är kommunens plan- och exploateringschef sedan i höstas. Här berättar hon bland annat om vilken nytta de ser av medlemskapet och vad hennes avdelning jobbar med just nu kopplat till digital samhällsbyggnadsprocess och obrutna informationsflöden. 

Läs mer

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har tagit fram en vägledning som ska ge kommunerna stöd i det omställningsarbete som krävs för att kunna tillgängliggöra digitala detaljplaner från och med 2022. Rapporten vänder sig till både beslutsfattare och tjänstepersoner som på olika sätt arbetar för digital omställning inom de kommunala samhällsbyggnadsprocesserna med ett särskilt fokus på detaljplaneprocessen.

Läs mer

Östhammars kommun är ny medlem i Geoforum Sverige. Vi är mycket glada att en till kommun förstärker nätverket. Här svarar GIS-samordnaren Birgitta Bergström på några frågor om vilken nytta de ser av medlemskapet och hur de jobbar för en digital samhällsbyggnadsprocess. 

Läs mer

Den nationella plattformen för geodata som används i samhällsbyggnadsprocessen lanserades i januari. Första kommun att ansluta sig och leverera in digitala detaljplaner till geodataplattformen var Boden. Robert Johansson och Staffan Eriksson berättar här om kommunens digitaliseringsarbete och ger värdefulla tips.

Läs mer

Igår den 18 mars riktade riksdagen ett tillkännagivande till regeringen om geodata. Uppmaningen är att regeringen bör prioritera att geodata blir tillgängliga för alla i så stor utsträckning som möjligt och återkomma med förslag på hur det ska finansieras. Arbetet med standardisering av geodata bör också skyndas på, tycker riksdagen.

Läs mer