DIGG har i en ny rapport gjort en genomgång av fyra av de mest erkända internationella jämförelserna av den digitala förvaltningen i olika länder. Rapporten visar att Sveriges prestation i regel är bra men ojämn, och att flera andra länder är bättre. Att Sverige presterar dåligt inom arbetet med öppna data är något som drar ner placeringen.

Läs mer

När Sveriges rymddatalabb arrangerade sitt första hackaton samlades närmare 100 personer med ett brinnande intresse för rymden och innovation. Målet var att hitta bästa AI-lösningen för att "se genom molnen" i satellitbilder. Bättre satellitdata underlättar till exempel i övervakningen av klimatförändringar.

Läs mer

Artificiell intelligens (AI) har stor potential att bidra till att minska utsläppen av växthusgaser och anpassa samhället till klimatförändringar. Ett exempel är AI byggd på satellitdata som identifierar skogsskövlingar och möjliggör åtgärder för att skydda dessa kolsänkor. Vinnova och Formas öppnar snart en ny utlysning för att driva på användningen av AI för att möta klimatutmaningen.

Läs mer

Boverket håller på att ta fram nya föreskrifter och råd som ska skapa förutsättningar för digital planinformation. Geoforum Sverige är remissinstans och har skickat in synpunkter på myndighetens senaste förslag. Geoforum anser att omställningen till digital hantering av detaljplaneinformation är viktig för att det bidrar till att lösa flera knutar kring effektivitet, demokrati och pedagogik samt återanvändbarhet av information. 

Läs mer