Kristianstads kommun har låtit mäta besöksflödena i staden, dels genom att fånga upp anonymiserade wifi-signaler från mobiltelefoner och dels genom filmning med hjälp av drönare. Syftet med undersökningen är att, med hjälp av teknikkonsulten Ramböll, få en fördjupad kunskap om vilka rörelsemönster besökarna i Kristianstad centrum faktiskt har. Det ger möjlighet att förbättra framkomligheten, öka tillgängligheten och skapa en säkrare stadsmiljö.

Läs mer

Swedron Sverige AB har nyligen anslutit sig till Geoforums nätverk. Företaget levererar drönarlösningar till företag och privatpersoner i hela Norden. Verksamheten startades under 2018 och medarbetarna har mångårig erfarenhet av drönarteknik. Swedron är övertygade om att drönare kommer att vara en stor del av det moderna samhällets utveckling för lång tid framöver och är gärna ett bollplank för utveckling inom drönarområdet.

Läs mer

Vinnova stödjer projekt som kan lösa en samhällsutmaning genom innovationer och bred samverkan mellan till exempel industri, forskning, offentlig verksamhet och civilsamhälle. Utlysningen Utmaningsdriven innovation öppnar 22 november och stänger 30 januari. Resultaten ska tydligt bidra till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Läs mer

New York Times har publicerat en interaktiv karta med alla byggnader i USA. Det kan vi i Sverige göra med data från Fastighetskartans byggnadsskikt. Det intressanta är att kartan är gjord med bilder från Microsoft som använt AI för att plocka fram byggnaderna ur satellitbilder.

Läs mer

Den 1 oktober öppnade en ny utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. Denna utlysning möjliggör projekt som bygger vidare på redan pågående eller avslutade projekt inom programmet. Nya sökande är välkomna! Syftet är att underlätta fortsatt utveckling eller implementering av resultat och att stimulera samverkan mellan programmets olika fokusområden och andra forskningssatsningar.

Läs mer