Den 5-6 december avgjordes årets Hack for Sweden 365. Den vinnande lösningen är en app som kan användas av den mindre teknikvana skogsägaren i kampen mot granbarkborren. De tävlande fick använda sig av satellitdata och andra öppna data, via API, från de tre myndigheterna som står bakom hackets utmaning.

Läs mer

I samarbete med andra myndigheter har Lantmäteriet arbetat för att öka kunskapen och förståelsen hos politiker, ledare och tjänstemän i kommuner om digitaliseringens möjligheter i plan- och byggprocessen. Inte mindre än 273 av landets kommuner har mötts av kompetenssatsningen. Regeringsuppdraget har nu slutrapporterats och Lantmäteriet hoppas på en fortsättning.

Läs mer

Nu har Lantmäteriet slutrapporterat sitt regeringsuppdrag att analysera digitaliseringens möjligheter och effekter i fastighetsbildningsprocessen. 

Digitaliseringen av fastighetsbildningsverksamheten kommer att gynna såväl samhället som den enskilde kunden. Vinsterna går att räkna hem i både kvalitet, kostnad och tid. Samtidigt finns det utmaningar som måste hanteras, bland annat den juridiska utvecklingen som är omfattande och tidskrävande. Det skriver Lantmäteriet i ett pressmeddelande. Geoforum Sverige kommenterar här rapporten.

Läs mer

Studenter på yrkeshögskoleutbildningen “Mobila System och GIT” söker praktik. Är din organisation intresserad av att ta emot en praktikant, februari till april eller april till juli? På så sätt kan ni få tillgång till kvalificerad arbetskraft, och kanske till och med hitta er framtida medarbetare. Distanspraktik är också en möjlighet.

Läs mer