Geoforum Sverige, BIM Alliance och Future Position X ska i samverkan etablera och utveckla en behovsdriven AI-arena för tillämpning av artificiell intelligens inom samhällsbyggnadssektorn. Det står klart efter att Smart Built Environments stora strategiska satsning Kraftsamling – AI i samhällsbyggandet fått finansiering för sin genomförandefas.

AI-arenan kommer att vara en öppen mötes- och kunskapsplattform för alla aktörer inom sektorn. Syftet med arenan är att accelerera kunskap kring vad AI innebär, sprida goda exempel på tillämpningsområden för AI, ge möjligheter till erfarenhetsutbyte, bygga nätverk inom området och börja testa. 

Ökad effektivitet, kvalitet och hållbarhet är vinster som Geoforums medlemmar och samhällsbyggnadssektorn i stort kan få genom användning av AI och maskininlärning. 

Läs mer om AI-arenan inom kraftsamlingen 

Vi är mycket glada att det nya företaget Linnarc har valt att bli medlem i Geoforum Sverige. Linnarc är en konsultbyrå som tillhandahåller kunskapstjänster inom arkitektur och samhällsbyggnad. Genom analyser, omvärldsbevakningar och strategiska kartläggningar vill företaget hjälpa kunder att bättre förstå staden de verkar i – dess bakgrund, nuläge och riktning mot framtiden. Vi ställde några frågor till arkitekt SAR/MSA Erik Linn som driver Linnarc.

Läs mer

Smart Built Environments projekt Mikrolärande har tillsammans med projektet DigiGrow tagit fram en utbildning som hjälper kommuner att gå från insikt till handling för att fullt ut nyttja digitaliseringens möjligheter. Här kan du få tips och råd om hur din kommun bäst påbörjar, eller fortsätter, digitaliseringsresan.

Läs mer

Projektet Digitaliserad samverkan mellan Länsstyrelsen och kommuner i Västra Götaland för effektivare planprocesser, som finansieras av Smart Built Environment, har nominerats till GötaPriset 2021. Kvalitetsmässan står bakom GötaPriset, som tilldelas Sveriges bästa utvecklingsprojekt som bidrar till en bättre välfärd.

Läs mer

Studenter på yrkeshögskoleutbildningen “Mobila System och GIT” ska gå ut på praktik i september. Är din organisation intresserad av att ta emot en praktikant? På så sätt kan ni få tillgång till kvalificerad arbetskraft, och kanske till och med hitta er framtida medarbetare. Distanspraktik är också en möjlighet.

Läs mer