Inom Lantmäteriets projekt Smartare samhällsbyggnadsprocess har ett av uppdragen varit att ta fram en handledning för grundkarta till detaljplan. Nu, sedan den 1 oktober, finns HMK – digital grundkarta 2020 publicerad på Lantmäteriets webbplats. Arbetet med handboken har genomförts i samverkan med intressenterna i samhällsbyggnadsprocessen, kommunerna, Boverket, SKR och systemleverantörerna.

Läs mer

AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning som bildades 2019 när företagen ÅF och Pöyry slog ihop sina krafter. Vi är mycket glada att nu kunna hälsa AFRY välkommen som ny medlem i Geoforum Sverige. Att vara aktiva i diskussionen om utveckling av nationella standarder för geodata är något företaget vill prioritera.

Läs mer

Nu har ni chans att engagera er inom innovation och utveckling för en smartare samhällsbyggnadsprocess. Den 4 november öppnar Smart Built Environments årliga utlysning. Om du har en projektidé eller söker projektpartner kan Geoforum hjälpa till.

Läs mer

Allmännyttan representerar över 300 fastighetsbolag med över 850 000 bostäder. En av de huvudsakliga diskussionerna i dessa tider är Allmännyttans förändrade roll i och med digitaliseringen. 

– Vi inser att de strategiska valen och hur vi tar oss an digitaliseringens utmaningar påverkar hela fastighetsbranschen, säger Carl Ståhle, digitaliseringsexpert på Sveriges Allmännytta.

Läs mer

Boverket har nu tagit beslut om föreskrifter för detaljplan och allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan. Föreskriften innehåller bland annat regler om hur detaljplanens information ska hanteras digitalt. Reglerna påverkar alla som producerar detaljplaner och som har en roll i detaljplaneprocessen. Nyligen hölls ett webbinarium om detaljplaneföreskrifterna som går att se i efterhand.

Läs mer