DIGG, som ansvarar för Sveriges dataportal, har nu lanserat ett community för alla som är intresserade av, eller vill lära sig mer om, data och API:er. Målet är att främja öppen och datadriven innovation genom att erbjuda ett forum för samverkan, dialog och kunskapsutbyte på dataportal.se. Varför inte vara med och dela era goda exempel på hur ni använt eller delar öppna data!

Läs mer

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har, i samverkan med bland andra Lantmäteriet och MSB, lagt grunden för en digital infrastruktur som ska möjliggöra ett effektivt och säkert utbyte av information inom och med det offentliga. Den 29 januari lämnade DIGG in delredovisningar för två strategiska uppdrag inom området, och nu intensifieras arbetet.

Läs mer

Geoforum Sverige bjuder in till ett webbinarium med stadsbyggnadsforskaren Lars Marcus. Baserat på ny stadsbyggnadsforskning illustrerar han hur framtidens planprocess kan se ut. Lunchwebbinariet "Hur digitaliseringen förändrar stadsbyggnadspraktiken" hålls den 24 februari.

Läs mer

För att visa på nyttan med att jobba datadrivet i samhällsbyggnadsprocessen samt hur långt vi har kommit i digitaliseringen arrangerar Geoforum Sverige och BIM Alliance konferensen Arbeta smart inom planering och byggande 2021. Planen är att genomföra mötesplatsen både digitalt och i Stockholm. Boka in datumen 20 september, 28 september, 4 oktober och 11 oktober!

Läs mer

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) lanserar nu en webbsida med stöd till offentlig förvaltning för att publicera öppna och delade data. Bland annat finns nu två nya guider – en uppdaterad vägledning för att tillgängliggöra information och en vägledning för strategiska beslut och åtgärder.

Läs mer