Smart City Expo kommer att hållas i Barcelona den 19-21 november. Det är den ledande mässan i världen inom smarta städer. Vinnova står bakom en satsning som gör det möjligt för över 100 svenska företag och kommuner att delta.

Läs mer

Nu har Vinnova en utlysning för datalabb som ska fungera som nationell innovationsmiljö för en bransch eller ett område. Dessa labb ska utveckla data och hjälpa aktörer att använda data för innovation. Innebär detta att vi snart har ett datalabb för samhällsbyggnadsprocessen?

Läs mer

Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att utvärdera hur Digitaliseringsrådet och dess kansli har utfört sitt uppdrag. Det är ett av flera regeringsuppdrag som nu delats ut som en följd av OECDs genomlysning av Sveriges digitaliseringspolitik.

Läs mer

Lantmäteriets geocell tar fram detaljerade kartor som kan vara avgörande för att en räddningsinsats ska kunna ske snabbt och effektivt. Nu får även MSB tillgång till en geocell som ska kunna hjälpa till vid naturkatastrofer och andra kriser i samhället.

Läs mer

Projektet Digitaliserad samverkan mellan Länsstyrelsen och kommuner i Västra Götaland för effektivare planprocesser ska, som namnet antyder,  effektivisera samhällsbyggnadsprocessen genom digitalisering. Det är ett av 16 projekt som beviljats finansiering från Smart Built Environment.

Läs mer