Ta del av och tyck till om Geoforum Sveriges yttrande över nya regler från Boverket. De nya reglerna ska skapa förutsättningar för digital planinformation. Geoforum anser att förslaget har tappat fokus på att snabba upp kommunernas digitaliseringsutveckling, till att handla om att hårt styra administrativ formalia kring detaljplanens dokument utifrån ett pappers- och pdf-perspektiv. 

Läs mer

I slutet av maj arrangerades det första av tre nordiska forskningsseminarier om digital planinformation i Stockholm. En av gästföreläsarna var Geoforums vd Susanne Nellemann Ek som presenterade vad som händer i Sverige när det gäller digitalisering av samhällsplanering och planeringsdata. I workshoppar diskuterade forskarna utvecklingen inom digital planeringsdata och möjliga forskningsområden.

Läs mer

Geoforum Sverige presenterar din guide i Almedalen: seminarier och andra events som handlar om användning av geodata, hur vi skapar framtidens smarta och hållbara städer, arbetet för öppna data och digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen.

Läs mer

Sverige har en viktig roll när det gäller standardisering av geodata på global nivå. SIS, Svenska institutet för standarder, leder sedan några år tillbaka det globala standardiseringsarbetet för geodata. Nu tar Agneta Engberg från Lantmäteriet över rodret för det internationella sekretariatet.

Läs mer

Den 14 maj höll Geoforum Sverige årsmöte där nya styrelseledamöter valdes in, däribland Lars Marcus som är arkitekt och professor i stadsbyggnad på Chalmers. Lars arbetar mycket med avancerade GIS-analyser av städer och leder forskargruppen Spatial Morphology Group som forskar om stadens rumsliga form som kan förklara hur våra städer fungerar.

Läs mer