Den 10 maj tog energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman emot en rapport om OECDs utvärdering av hur myndighetssverige hanterar data för att effektivisera och utveckla verksamheten. Rapporten innehåller råd kring tydligare styrning, dataanvändning och öppna data för samverkan med datadrivna företag. OECD förelår bland annat att Sverige tillsätter en Chief Transformation Officer.

Läs mer

I detta nyhetsbrev kan du bland annat läsa om Geoforums medlemsdag, årets drönarkonferens i nytt samarbete, öppnadata-politik, säsongens mötesplatser, Arbeta smart inom planering & byggande 2020, Sveriges smartaste städer och flera andra artiklar med koppling till digital samhällsbyggnadsprocess.

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, har regeringsuppdraget att analysera arbetsmarknadens behov av utbildningar inom yrkeshögskolan. I en ny rapport presenteras en analys av de omvärldssignaler som identifierats för samhällsbyggnadssektorn och som kan komma att påverka kompetensbehoven inom området framöver. Att det råder kompetensbrist och att digitaliseringen släpar efter framgår tydligt. 

Läs mer

Regeringen har precis beslutat om tre uppdrag gällande öppna data och datadriven innovation. DIGG ska öka den offentliga förvaltningens förmåga att tillgängliggöra öppna data och jobba med datadriven innovation. Lantmäteriet får uppdrag kopplade till det reviderade EU-direktivet om Public Sector information (PSI) som styr tillgängliggörande av offentliga sektorns information. Geodata är en datamängd som ska tillgängliggöras.

Läs mer