Vi är mycket glada över att kunna presentera stadsforskaren Alexander Ståhle som huvudtalare på Arbeta smart inom planering och byggande 2020. På konferensen den 21 april ger han oss en spaning om framtidens städer och berättar om möjligheterna med digitalisering för snabb hållbar stadsutveckling.

Läs mer

Efter elva års laserskanning från flygplan har Lantmäteriet nu färdigställt en höjdmodell över hela Sverige. Höjdmodellen, som har hög höjdnoggrannhet, efterfrågas nu i större utsträckning till klimatanpassningsarbete och inom samhällsbyggnadsprocessen.

Läs mer

Lantmäteriet har på uppdrag av regeringen utrett förutsättningarna för ett nationellt tillgängliggörande av digitala detaljplaner, så att byggande kan ske snabbare och enklare. I uppdraget har bland annat ingått att ta fram funktionella krav och nödvändiga författningsändringar för att möjliggöra tillgängliggörandet. Lantmäteriets rapport som regeringen fick i våras är ute på remiss fram till 20 december. Geoforum Sveriges yttrande kan du ta del av här.

Läs mer

Ett av Geoforum Sveriges fokusområden är smarta och hållbara städer och samhällen. Nu kan vi meddela att vi går in som samarbetspartner till Smart City 2020 – den nationella mötesplatsen för smarta städer och urban innovation. Smart City arrangeras på Stockholmsmässan den 20-22 oktober 2020. Andra samarbetspartner är KTH och Stockholms stad, som nyligen utsågs till världens smartaste stad vid Smart City Expo World Congress i Barcelona. Vi är glada att göra dem sällskap.

Läs mer